Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Mynediad i'r Cynfas Prawf neu Arolwg

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gael mynediad at brofion.

Ar y Cynfas Prawf neu Arolwg gallwch ychwanegu, golygu, a dileu cwestiynau. Gallwch hefyd ychwanegu setiau cwestiwn neu flociau ar hap, aildrefnu cwestiynau, a golygu gwybodaeth prawf neu arolwg cyn i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau.

Unwaith y bydd cyflwyniadau’n bodoli, ni allwch ychwanegu cwestiwn, addasu nifer y cwestiynau mewn set cwestiynau, neu newid diffiniad neu opsiynau hapfloc. Efallai y byddwch yn gallu dileu cwestiynau.

Mwy ar ddileu cwestiynau

Cyrchu’r Cynfas Prawf yn y dulliau hyn:

 • Canolfan Raddau > dewislen pennyn colofn prawf neu arolwg > Golygu Prawf
 • Panel Rheoli > Offer Cwrs > Profion, Arolwg a Chronfeydd > Profion > dewislen profion > Golygu
 • Ardal cynnwys > dewislen profion > Golygu’r Prawf

Golygu, dileu, neu ail-drefnu cwestiynau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r adran gymorth "Ultra" am olygu a dileu cwestiynau.

I wneud newid i gwestiwn, ewch i’r ddewislen cwestiynau ar y Prawf neu Cynfas Arolwg a dewiswch Golygu.

Hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau, gallwch ddileu cwestiynau. Mae’r holl gyflwyniadau profion sydd wedi’u heffeithio’n cael eu hystyried, a’r holl ganlyniadau arolwg sydd wedi’u heffeithio’n cael eu diweddaru. Mae rhifau’r cwestiynau’n cael eu diweddaru’n awtomatig.

Ar y Cynfas Prawf, ticiwch y blwch ar gyfer pob cwestiwn i’w dileu, ac yna dewis Dileu ac Ail-raddio.

Ar y Cynfas Arolwg, ticiwch y blwch ar gyfer pob cwestiwn i’w dileu, ac yna dewis Dileu a Diweddaru Canlyniadau.

Ar frig y dudalen, cewch rybudd na chewch chi ddileu'r cwestiynau os oes cynigion ar y gweill ar gyfer prawf neu arolwg. Fe dynnir swyddogaeth Dileu ac Ail-raddio.

Newid y gwerth ar gyfer cwestiynau prawf

Gallwch newid y pwyntiau posibl a roddir am ateb cwestiynau'n gywir mewn dwy ffordd. Ar gyfer y ddwy ffordd, ailgyfrifir graddau newydd ar gyfer pob prawf a gyflwynwyd yn flaenorol.

Os ydych yn gosod y pwyntiau posibl i fod yn is nag 1, efallai na aseinir llythrennau gradd yn gywir.

 1. Ar y Cynfas Profion, dewiswch bwyntiau presennol y cwestiwn.
 2. Yn y blwch Diweddaru Pwyntiau, golygwch y pwyntiau, gosod y cwestiwn fel credyd ychwanegol, neu roi credyd llawn. I ddileu dynodiad credyd llawn neu gredyd ychwanegol ar gyfer cwestiwn, cliriwch y blwch ticio priodol. Ni allwch osod credyd ychwanegol neu gredyd rhannol ar gyfer cwestiynau oni bai eich bod chi’n dewis yr opsiynau ar y dudalen Gosodiadau Cwestiynau.
 3. Dewiswch Cyflwyno neu Cyflwyno ac Ail-raddio.

  -NEU-

 1. Ar y Cynfas Prawf, dewiswch y blwch ticio ar gyfer pob cwestiwn rydych chi am eu newid.
 2. Cyn y rhestr cwestiynau, teipiwch rif yn y blwch Pwyntiau.
 3. Dewiswch Diweddaru neu Diweddaru ac Ail-raddio.

Aildrefnu cwestiynau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am aildrefnu cwestiynau.

Caiff cwestiynau eu rhifo yn awtomatig yn y drefn y byddwch chi’n eu hychwanegu. Bydd rhifau’r cwestiynau yn diweddaru pan fyddwch chi’n eu haildrefnu neu’n pennu y cânt eu dewis ar hap . Felly, byddwch yn ofalus wrth gyfeirio at rifau cwestiwn penodol yn nhestun y cwestiynau.

Ar y Cynfas Prawf neu Arolwg, gallwch ddefnyddio’r swyddogaeth llusgo a gollwng i aildrefnu cwestiynau. Pwyswch y saeth wrth ymyl cwestiwn a llusgwch y .

Neu, dewiswch yr eicon Aildrefnu Hygyrch i’r Bysellfwrdd. Dewiswch gwestiwn a defnyddio’r eiconau Symud i Fyny a Symud i Lawr i addasu’r drefn.

Dim ond ymgeisiau newydd ar brofion a gaiff eu heffeithio gan y drefn wedi newid os nad yw’r prawf wedi’i osod i ddangos cwestiynau ar hap. Dylai ymdrechion sydd eisoes wedi’u cyflwyno gadw’r drefn fel y’i gwelwyd yn wreiddiol gan y myfyriwr pan wnaethant sefyll y prawf.


Dileu prawf neu arolwg

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am ddileu profion.

Gallwch ddileu prawf neu arolwg cyn neu ar ôl ei ddefnyddio mewn ardal gynnwys. Ewch i ddewislen y prawf neu’r arolwg a dewis Dileu. Os nad yw myfyrwyr wedi ceisio sefyll y prawf neu arolwg, gallwch ei ddileu'n ddiogel o'r maes cynnwys heb golli unrhyw ddata. Rydych chi wedi’i dynnu o’r adran cynnwys yn unig. Bydd y prawf neu’r arolwg yn aros ar y dudalen Profion neu Arolygon lle gallwch ei olygu, ei ail-ddefnyddio, neu ei ddileu o’r system.

Os nad yw myfyrwyr wedi cymryd prawf neu arolwg, gallwch ei ddileu o'r dudalen Profion neu Arolygon, fe’i tynnir o’r ardal gynnwys hefyd.

Wedi i chi ddileu prawf neu arolwg o ardal cynnwys, gallwch ei ddefnyddio eto. Does dim cysylltiad na data a rennir yn bodoli rhwng y defnydd cyntaf a'r ail ddefnydd.

Os yw myfyrwyr eisoes wedi sefyll prawf neu arolwg, gallwch ei newid fel nad yw ar gael yn hytrach na’i ddileu.

Os ydych yn ceisio dileu prawf gydag ymdrechion, mae rhybudd yn ymddangos gyda’r opsiynau hyn:

 • Cadw’r sgorau yn y Ganolfan Raddau ar gyfer y Prawf hwn, ond dileu pob ymgais arno. Gallwch ddileu’r prawf o’r ardal cynnwys. Bydd y graddau ar gyfer y prawf hwn yn parhau yn y Ganolfan Raddau, ond bydd yr ymdrechion yn cael eu dileu. Ni fyddwch yn gallu gweld unrhyw ymatebion gan fyfyrwyr na graddio unrhyw gwestiynau ar ôl dileu. Ni ellir dad-wneud y weithred hon.
 • Cael gwared ar yr eitem gynnwys hon, yr eitem yn y Ganolfan Raddau ar gyfer y Prawf hwn, pob gradd ar gyfer y Prawf a phob ymgais arno. Gallwch ddileu’r prawf o’r ardal cynnwys a dileu unrhyw gofnod o’r prawf o’r Ganolfan Raddau. Bydd holl gofnodion perfformiad myfyrwyr yn cael eu dileu yn barhaol. Ni ellir dad-wneud y weithred hon.

Ar y dudalen Profion neu Arolygon, gallwch ddileu profion neu arolygon yn barhaol. Os nad yw Dileu yn ymddangos yn newislen prawf neu arolwg, rydych chi wedi’i leoli mewn ardal cynnwys. Mae angen i chi ddileu prawf neu arolwg wedi’i leoli o’r ardal cynnwys cyn y gallwch ei ddileu o’r dudalen Profion neu Arolygon.

Nid yw profion ac arolygon nad ydynt wedi’u lleoli yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau, felly pan fyddwch yn eu dileu nid effeithir ar y Ganolfan Raddau.


ULTRA: Ychwanegu, golygu, a dileu cwestiynau

Ar ôl i chi ychwanegu'r cwestiwn cyntaf, dewiswch yr arwydd plws, lle bynnag yr hoffech ychwanegu cwestiwn arall, teipiwch destun neu uwchlwytho ffeil. Gallwch ychwanegu cyniger o flociau testun a ffeiliau ag y mynnwch,

Os byddwch yn ychwanegu cwestiynau, ni allwch alluogi graddio dienw.

Bydd myfyrwyr yn gweld y cynnwys yn union fel rydych yn ei weld, heb y dewisiadau golygu na’r atebion cywir.

Rhagor am ychwanegu testun a ffeiliau

Cyn i fyfyrwyr agor asesiad, agorwch y ddewislen i gyrchu Golygu neu Dileu. I newid y pwyntiau, dewiswch y blwch pils sgôr a theipio gwerth newydd.

Dewiswch Alinio â nod o’r ddewislen i alinio nodau â chwestiynau unigol i helpu eich sefydliad i fesur cyflawniadau. Gall myfyrwyr weld gwybodaeth ar gyfer y nodau rydych yn eu halinio ag asesiadau a chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Ar ôl i fyfyrwyr agor asesiad

Gallwch olygu testun y rhan fwyaf o gwestiynau ac atebion, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr wneud cyflwyniadau. Er enghraifft, efallai eich bod wedi dewis yr ateb anghywir, wedi dod o hyd i wall sillafu, neu eisiau newid pwyntiau neu opsiynau sgorio. Gallwch wneud newidiad y bydd pob myfyriwr yn ei weld a diweddaru pob gradd yn awtomatig.

Bydd eich diweddariad yn effeithio ar ymgeisiau sydd eisoes yn bodoli, ymgeisiau cyfredol a chyflwyniadau dilynol. Diweddarir graddau myfyrwyr, ond efallai ni fydd graddau newydd yn ymddangos yn syth. Bydd myfyrwyr yn gweld eu graddau diweddaredig yn eu ffrydiau gweithgarwch.

Os gwnewch newidiadau tra mae gan fyfyrwyr yr asesiad ar agor, ni fyddant yn gweld y newidiadau. Bydd angen iddynt adnewyddu'r dudalen neu gyflwyno'r asesiad a'i agor eto.

Ar ôl i fyfyrwyr agor yr asesiad, ni allwch wneud y newidiadau hyn:

 • Ychwanegu cwestiynau nac atebion newydd
 • Dileu cwestiwn
 • Dileu atebion yng nghwestiynau Paru a Dewis Lluosog
 • Newid y nifer o fylchau mewn cwestiwn Llenwi'r Bylchau
 • Symud y cynnwys, megis newid trefn y cwestiynau, atebion, neu gynnwys ychwanegol
 • Ychwanegu neu dynnu cwestiynau o gronfa gwestiynau neu ddileu cronfa o asesiad

Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi ennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.

Ar ôl i fyfyrwyr agor yr asesiad neu wneud cyflwyniadau, gallwch wneud y newidiadau hyn:

 • Golygu testun cwestiynau ac atebion
 • Golygu'r gwerth pwynt
  • Ailgyfrifir graddau newydd ar gyfer pob asesiad a gyflwynwyd yn flaenorol
 • Rhoi credyd llawn i bawb ar gyfer cwestiwn
 • Newid pa atebion sy'n gywir
 • Newid yr opsiynau sgorio ar gyfer cwestiynau Dewis Lluosog a Pharu
 • Alinio cwestiynau â nodau, o'r asesiad yn unig

Mewn asesiad neu gyflwyniad myfyriwr, agorwch ddewislen cwestiwn a dewiswch Golygu/Ailraddio i wneud newidiadau. Derbyniwch rybudd ar ôl cadw'ch newidiadau os oes gyflwyniadau myfyrwyr a bydd ailraddiad.

Os ydych yn golygu cwestiwn mewn cronfa gwestiynau, bydd y golygiadau yn ymddangos ym mhobman lle defnyddir y cwestiwn. Er enghraifft, os ydych yn newid yr ateb cywir, ailraddir y cwestiwn ym mhob asesiad sy’n defnyddio'r cwestiwn. Mae'r un peth yn gywir am olygiadau rydych yn eu gwneud i gwestiynau mewn asesiad ffynhonnell. Bydd yr golygiadau hyn yn effeithio ar bob cronfa gwestiynau lle mae’r cwestiwn yn ymddangos.

Gweithredir y sgôr a ailraddiwyd ar sgôr yr ymgais. Os newidiwch radd â llaw ar gyfer yr asesiad yn y llyfr graddau, ni fydd y sgôr a ailraddiwyd yn newidy sgôr gwrthwneud.


ULTRA: Rhoi credyd llawn

Gallwch roi credyd llawn i bawb ar gyfer cwestiwn nad ydych wedi ei esbonio'n glir neu nad yw'n adlewyrchu'ch darlith neu werslyfr yn iawn.

Ar ôl dewis Golygu/Ailraddio yn newislen cwestiwn, gallwch ddewis y blwch ticio ar gyfer Rhoi credyd llawn am gwestiwn. Ar ôl rhoi credyd llawn, gallwch glirio'r blwch ticio i ddychwelyd i'r radd awtomatig neu radd a aseiniwyd â llaw yn flaenorol.

Bydd eich diweddariad yn effeithio ar ymgeisiau sydd eisoes yn bodoli, ymgeisiau cyfredol a chyflwyniadau dilynol. Diweddarir graddau myfyrwyr, ond efallai ni fydd graddau newydd neu wrthdroad yn ymddangos yn syth.

Pan fyddwch yn rhoi credyd llawn, ni allwch newid sgoriau myfyrwyr am gwestiwn unigol. Gallwch wrthwneud sgôr asesiad myfyriwr i addasu'r pwyntiau, os oes angen.

Rhagor am wrthwneud graddau

Gwedd myfyrwyr o gredyd llawn

Ar ôl gorffen graddio ac ar ôl ichi ddangos yr atebion cywir i fyfyrwyr, gallant hefyd weld am ba gwestiynau rydych wedi rhoi credyd llawn. Ymddengys Rhoddwyd credyd llawn wrth ochr y bilsen radd a chaiff ei nodi yn yr adran atebion hefyd.

Golygu ffeiliau o fewn cwestiynau

Gallwch olygu gosodiadau ar gyfer y ffeiliau rydych chi wedi’u hychwanegu at gwestiynau. Dewiswch y ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Thestun Amgen.

Hefyd gallwch ddewis p'un ai i fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu i fewnosod y ffeil yn uniongyrchol fel ei bod yn ymddangos yn unol â chynnwys arall r ydych wedi'i ychwanegu.


ULTRA: Aildrefnu cwestiynau, testun a ffeiliau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am aildrefnu cwestiynau.

Caiff cwestiynau eu rhifo yn awtomatig yn y drefn y byddwch chi’n eu hychwanegu. Mae rhifau’r cwestiynau’n cael eu diweddaru pan fyddwch chi’n aildrefnu. Cyn i fyfyrwyr agor y prawf, gallwch ail-drefnu elfennau’r prawf.

Pwyntiwch at un o eitemau’r prawf i gyrchu’r eicon Llusgwch i aildrefnu . Pwyswch a llusgwch y cwestiwn, bloc testun neu’r ffeil i leoliad newydd.

Gallwch ddefnyddio eich bysellfwrdd i symud eitem.

 1. Tabiwch i eicon Llusgwch i aildrefnu eitem.
 2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

ULTRA: Golygu, aildrefnu, a dileu profion

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am reoli profion.

Gallwch wneud newidiadau i brofion presennol a newid ble maen nhw’n ymddangos ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch yn ymwybodol, os y byddwch yn newid prawf presennol y gall myfyrwyr ei gyrchu, y gallai rhai myfyrwyr fod wedi dechrau ar eu cyflwyniadau.

Pwyswch ar yr eicon Llusgwch i aildrefnu mewn rhes prawf i'w symud i leoliad newydd. Gallwch hefyd symud prawf i ffolder.

Yn rhes prawf, agorwch y ddewislen i gyrchu’r swyddogaethau Golygu a Dileu.

Gallwch newid dyddiad dyledus y prawf a’r radd ar unrhyw adeg, hyd yn oed wedi i fyfyrwyr wneud cyflwyniadau. Bydd statws, sgoriau, ac unedau gradd myfyrwyr yn diweddaru hefyd.

Dileu profion

Gallwch ddileu prawf o’ch cwrs ac os nad oes unrhyw gyflwyniadau myfyrwyr yn bodoli, bydd yr eitem llyfr graddau’n cael ei ddileu hefyd. Ar gyfer profion gyda chyflwyniadau, mae’n rhaid i chi gadarnhau eich bod am ddileu’r prawf, yr holl gyflwyniadau, a graddau yn barhaol o’ch cwrs.

Neu, gallwch guddio’r prawf oddi wrth fyfyrwyr i gadw’r cyflwyniadau a’r sgorau yn y llyfr graddau. Ni all myfyrwyr gyrchu profion a chuddir ar y dudalen Cynnwys Cwrs neu ar eu tudalennau graddau hyd yn oed os ydych wedi graddio cyflwyniadau.

Pethau eraill i'w hystyried cyn dileu

Ni allwch ddileu'r profion ffynhonnell ar gyfer cronfeydd cwestiynau o'r adrannau hyn:

 • Tudalen Cynnwys y Cwrs
 • Gwedd rhestr neu rid y Llyfr Graddau

Ni allwch ddileu'r eitemau hyn hefyd:

 • Ffolderi sy’n cynnwys profion ffynhonnell ar gyfer cronfeydd cwestiynau
 • Banciau cwestiynau a ddefnyddiwyd mewn cronfeydd cwestiynau