Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Gallwch ddefnyddio profion ac arolygon i fesur gwybodaeth myfyriwr, mesur cynnydd, a chasglu gwybodaeth gan fyfyrwyr.

Atgoffwch eich myfyrwyr fod angen iddynt ddefnyddio cysylltiad â gwifren pan fyddant yn sefyll profion. Mae cysylltiadau diwifr yn fwy tueddol o gael poblemau rhwydwaith. Mae sefydlogrwydd y signal yn dibynnu ar ba mor hir a faint o led band mae defnyddwyr yn ei ddefnyddio, yn debyg i gysylltiadau data ffôn 4G.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am greu profion.

Gwybodaeth sylfaenol am brofion ac arolygon

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu profion.

Ar ôl i chi adeiladu prawf neu arolwg, rydych yn creu cwestiynau neu ychwanegu cwestiynau cyfredol o brofion, arolygon, a chronfeydd eraill. Ar y tudalen Gosodiadau Cwestiwn, gallwch addasu gosodiadau cwestiwn ar gyfer prawf, arolwg, neu gronfa. Er enghraifft, gallwch chi bennu opsiynau ar gyfer sgorio, adborth, delweddau, metadata, credyd ychwanegol, a sut caiff cwestiynau eu harddangos i fyfyrwyr.

Rhagor ynghylch gosodiadau cwestiynau

Yna, byddwch yn dewis yr opsiynau ac yn lleoli’r prawf neu’r arolwg mewn maes cynnwys neu ffolder. Pan fyddwch yn ychwanegu prawf neu arolwg at faes cynnwys, fe'i "defnyddir."

Rhagor ynghylch dewisiadau profion ac arolygon

Rhagor ynghylch lleoli profion

Rydych yn ychwanegu cwestiynau at brofion ac arolygon yn yr un modd, ond nid ydych yn ychwanegu unrhyw bwyntiau at gwestiynau arolwg. Ni raddir cwestiynau arolwg, ac mae ymatebion myfyrwyr yn ddienw. Mae canlyniadau arolwg yn ddienw, ond gallwch weld a yw myfyriwr wedi cwblhau arolwg ac edrych ar gyfanswm canlyniadau ar gyfer pob cwestiwn arolwg.

Rhagor am ganlyniadau prawf ac arolwg


Creu prawf neu arolwg ac ychwanegu cwestiynau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu profion.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Profion, Arolygon a Chronfeydd > Profion neu Arolygon

 1. Yn y dudalen Profion, dewiswch Adeiladu Prawf.
 2. Yn y dudalen Manylion Prawf , teipiwch enw. Neu, rhowch ddisgrifiad a chyfarwyddiadau.
 3. Dewiswch Cyflwyno.
 4. Yn y Cynfas Profion, o’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch fath o gwestiwn.
 5. Ar y tudalen Creu/Golygu, rhowch y wybodaeth angenrheidiol i greu cwestiwn.
 6. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Pa fyddwch chi wedi ychwanegu’r holl gwestiynau mae arnoch chi eu hangen, dewiswch Iawn. Ychwanegir y prawf at y rhestr yn y dudalen Profion a bydd yn barod i gael ei wneud ar gael i fyfyrwyr.

Mae’r adran nesaf yn egluro sut i ychwanegu cwestiynau newydd yn union ble’r ydych chi’n dymuno ei lleoli.

Mwy ar greu profion gyda JAWS®


Ychwanegu cwestiynau at brawf neu arolwg sydd eisoes yn bod

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am ychwanegu cwestiynau.

Gallwch ychwanegu cwestiynau newydd yn union lle rydych eu heisiau ar y Prawf neu Cynfas Arolwg. Cliciwch yr arwydd plws cyn neu ar ôl cwestiwn arall a dewiswch fath o gwestiwn.

Gallwch hefyd newid y gwerth ar gyfer cwestiynau unigol yn ôl y galw.

Os ydych yn gosod y pwyntiau posibl i rif nad yw’n gyfan, efallai nid aseinir graddau llythrennau yn gywir.

Aildrefnu cwestiynau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am aildrefnu cwestiynau.

Caiff cwestiynau eu rhifo yn awtomatig yn y drefn y byddwch chi’n eu hychwanegu. Bydd rhifau’r cwestiynau yn diweddaru pan fyddwch chi’n eu haildrefnu neu’n pennu y cânt eu dewis ar hap . I atal dryswch, peidiwch â defnyddio rhifau i gyfeirio at gwestiynau eraill yn y prawf

Yn y Prawf neu’r Cynfas Arolygon, gallwch ddefnyddio’r swyddogaeth llusgo a gollwng i aildrefnu cwestiynau. Pwyswch y saeth wrth ymyl cwestiwn a llusgwch y .

Neu, dewiswch eicon Offeryn Aildrefnu Hygyrch y Bysellfwrdd. Dewiswch gwestiwn a defnyddiwch yr eiconau Symud i Fyny a Symud i Lawr yn dilyn y blwch Eitemau i addasu’r drefn.

Dim ond ymgeisiau newydd ar brofion a gaiff eu heffeithio gan y drefn wedi newid os nad yw’r prawf wedi’i osod i ddangos cwestiynau ar hap. Bydd myfyrwyr sydd eisoes wedi cyflwyno yn gweld y ffolder wreiddiol.


Ychwanegwch y prawf neu arolwg at faes cwrs.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am ychwanegu profion at y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ar ôl i chi greu prawf neu arolwg, y cam nesaf fydd ei leoli. Yn gyntaf, ychwanegwch y prawf neu’r arolwg i faes cynnwys, ffolder, modiwl dysgu neu gynllun gwers. Yna, sicrhewch fod eich prawf neu arolwg ar gael i fyfyrwyr.

 1. Llywiwch i faes y cwrs lle rydych am ychwanegu prawf neu arolwg.
 2. Dewiswch Asesiadau i gyrchu’r ddewislen a dewiswch Prawf neu Arolwg.
 3. Dewiswch brawf neu arolwg o’r rhestr .
 4. Dewiswch Cyflwyno. Bydd y dudalen Dewisiadau Prawf neu Dewisiadau Arolygon yn ymddangos.
 5. Sicrhewch fod y prawf neu’r arolwg ar gael i fyfyrwyr.
 6. Yn opsiynol, dewiswch yr opsiynau ar gyfer adborth ac arddangos, a pennwch y dyddiadau cyflwyno a’r dyddiadau arddangos
 7. Dewiswch Cyflwyno.

Rhagor ynghylch dewisiadau profion ac arolygon

Rhagor am olygu a dileu profion


ULTRA: Creu Prawf

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y wybodaeth sylfaenol am brofion.

Bydd profion ar gael bob amser i hyfforddwyr yn y Wedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Gallwch greu profion ar yr un pryd â’r cynnwys arall mae’r myfyrwyr ei angen wrth iddynt baratoi.

Mae croeso i chi arbrofi! Ni all myfyrwyr weld beth fyddwch chi’n ei ychwanegu nes i chi wneud ei profion yn weladwy.

Rhagor ynghylch sut i olygu prawf sydd eisoes yn bodoli

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu prawf. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Prawf. Bydd y dudalen Prawf Newydd yn agor.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu prawf.

Pan fyddwch chi’n creu prawf, caiff eitem llyfr graddau ei greu yn awtomatig. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn.

Ar ôl i chi bostio graddau profion, gall myfyrwyr weld eu sgoriau yn y dudalen graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu prawf, cyfeirebau cysylltiedig, eu cyflwyniadau, eich adborth a’u graddau o’r ddolen graddau yn y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Video: Create a Test in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating tests

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating tests.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a test explains how to create a test and add questions in the Ultra Course View. You'll also learn how to make the test available to students.


ULTRA: Tudalen Prawf Newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu profion.

Darparwch deitl disgrifiadol er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i'r prawf yn hawdd ymysg cynnwys eich cwrs. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, bydd y teitl yn ymddangos fel y ddolen mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y deunyddiau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Prawf Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Os nad ydych yn ychwanegu cynnwys, ni fydd y prawf yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ychwanegu cwestiynau a rhagor. Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a gwneud eich dewis. Gallwch ddewis math o gwestiwn, ychwanegu cronfa gwestiynau neu ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys o asesiadau sy'n bodoli eisoes. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau a thestun, megis cyfarwyddiadau ar gyfer y prawf. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o'r storfa cwmwl, megis OneDrive® a Google Drive™. Ni allwch alluogi graddio cyfochrog ar brawf â chwestiynau.

Rhagor am ychwanegu cwestiynau

Rhagor am ychwanegu cronfeydd cwestiynau

Rhagor am ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys asesiadau

Dangos neu guddio’r prawf. Ni all myfyrwyr weld prawf nes byddwch chi’n dewis ei ddangos. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch chi hefyd bennu amodau argaeledd ar sail dyddiad, amser a pherfformiad ar eitemau eraill yn llyfr graddau’r cwrs. Yn y dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd rydych yn dewis dangos y prawf.

Gweithredu gosodiadau profion. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel ble’r ydych chi’n darparu manylion a gwybodaeth y prawf.

Rhowch ddyddiad dyledus. Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Mae cyflwyniadau hwyr i’w gweld â label Hwyr yn llyfr graddau’r cwrs. Anogwch myfyrwyr i adolygu beth y dylid ei gyflwyno nawr a beth sydd ar ddod fel y gallant holi cwestiynau cyn gynted ag y bo modd.

Gweld cymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr a’u heithrio rhag gofynion cwrs penodol, megis dyddiadau cyflwyno a therfynau amser ar gyfer profion. I ddewis cymwysiadau, ewch i'r Gofrestr a chyrchu dewislen y myfyriwr. Bydd nifer y cymwysiadau rydych chi wedi’u gwneud yn ymddangos yn nhudalen y prawf yn yr adran Gosodiadau’r Prawf.

Rhagor ar gymwysiadau

Ychwanegu cyfyngiad amser. Gall cyfyngiad amser sicrhau fod myfyrwyr yn ystyriol o’u gwaith ac y canolbwyntio ar brawf oherwydd bydd gan bob unigolyn amser cyfyngedig i gyflwyno. Caiff ymgeisiau i wneud y prawf eu cadw a’u cyflwyno’n awtomatig pan fydd yr amser ar ben. Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio y tu hwnt i'r terfyn amser. Ar yr adeg hon, ni allwch chi ychwanegu cyfyngiad amser at brofion grŵp.

Caniatáu sgyrsiau dosbarth. Os byddwch chi’n galluogi sgyrsiau dosbarth, gall myfyrwyr drafod y prawf gyda chi a’u cyd-ddisgyblion tra bod y prawf ar gael. Gall myfyrwyr gyfrannu at y sgwrs cyn, yn ystod, ac ar ôl y prawf. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, bydd yn ymddangos gyda'r prawf perthnasol yn unig.

Mwy ar sgyrsiau

Casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Efallai y byddwch am raddio gwaith myfyrwyr nad yw'n galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniad. Er enghraifft, gallwch ychwanegu graddau at eich llyfr graddau ar gyfer cyflwyniadau llafar, prosiectau ffair gwyddoniaeth, perfformiadau actio, a gwaith celf a ddarperir yn bersonol.

Mwy ar gasglu cyflwyniadau heb gyswllt

Trefnu cwestiynau ac atebion ar hap. Gallwch drefnu cwestiynau a'u hatebion ar hap i ategu gweithgareddau ymarfer/drilio a helpu myfyrwyr i osgoi anonestrwydd academaidd. Gallwch ddefnyddio un neu ddau osodiad fel y bydd profion yn ymddangos yn wahanol ar gyfer pob myfyriwr. Ni allwch drefnu cwestiynau ar hap mewn prawf â blociau testun neu atodiadau.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau.

Mae cwestiynau'n ymddangos yn eu trefn i chi, ond maent yn cael eu trefnu ar hap i fyfyrwyr. I osgoi dryswch, peidiwch ag ychwanegu rhifau i gyfeirio at gwestiynau eraill o fewn y prawf.

Rhagor ar drefnu cwestiynau ac atebion ar hap.

Newid categori’r graddau. Gallwch newid categori gradd y prawf i fod yn rhan o un o’r categorïau llyfr graddau addasedig byddwch chi’n ei osod yn eich cwrs. Gallwch chi greu categorïau newydd i addasu sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Gallwch chi ddefnyddio categorïau rhagosodedig ac addasedig pan fyddwch chi’n pennu’r radd gyflawn.

Pennu nifer yr ymgeisiau. Gallwch ganiatáu i’ch myfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais i sefyll prawf. Pan fyddwch chi’n dewis caniatáu ymgeisiau lluosog, gallwch chi hefyd ddewis sut caiff y radd derfynol ei chyfrifo. Ar yr adeg hon, ni allwch chi ganiatáu ymgeisiau lluosog i sefyll prawf grŵp.

Dewis y sgema graddio. O’r ddewislen Graddio gan ddefnyddio, dewiswch sgema graddio sydd eisoes yn bodoli megis Pwyntiau. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn. Gallwch newid y sgema graddio ar unrhyw adeg a bydd y newid yn dangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddau.

Os byddwch chi’n creu prawf sy’n cynnwys blociau testun yn unig, gallwch chi osod y sgôr uchaf â llaw.

Galluogi graddio dienw. Pan fyddwch yn creu aseiniad heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio dienw fel bod enwau myfyrwyr wedi'u cuddio wrth i chi raddio. Testun a ffeiliau yn unig allwch chi eu hychwanegu at aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Dangos canlyniadau'r asesiad. Dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir i ganiatáu i fyfyrwyr weld atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig ar ôl cyflwyno.

Rhagor am ddangos atebion cywir

Galluogi adborth awtomatig. Rhowch adborth i fyfyrwyr sy’n cael ei ryddhau’n awtomatig ar sail eich gosodiadau.

Rhagor am adborth awtomatig

Ychwanegu cod mynediad. Gallwch ddosbarthu cod mynediad i reoli pan fydd myfyrwyr yn cymryd prawf. Ar yr adeg hon, cynhyrchir codau mynediad ar hap gan y system. Ni allwch addasu'r codau mynediad.

Rhagor am godau mynediad

Galluogi graddio cyfochrog. Gallwch alluogi graddio cyfochrog a neilltuo graddwyr wrth greu prawf heb gwestiynau. Gallwch hefyd alluogi graddio cyfochrog hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno’u gwaith. Mae’r system yn neilltuo graddwyr o'ch dewis ar hap fel bod gan bob myfyriwr ddau raddiwr ar gyfer y prawf. Dosbarthir y baich gwaith graddio yn gyfartal rhwng y graddwyr. Gall graddwyr ond agor y cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr a neilltuwyd iddynt. Instructors or reconcilers determine the final grades for students.

Rhagor am raddio cyfochrog

Ychwanegu cyfeireb. Gall defnyddio cyfeirebau eich helpu i werthuso gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar feini prawf allweddol a ddewisir gennych chi. Yn Gosodiadau Prawf, gallwch chi greu cyfeireb newydd neu gysylltu cyfeireb rydych chi eisoes wedi’i chreu yn eich cwrs. Ar yr adeg hon, gallwch chi ychwanegu cyfeireb at brawf heb gwestiynau yn unig.

Ychwanegu amcanion a safonau. Mae hyfforddwyr yn alinio cynnwys cwrs i un nod neu nodau lluosog. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Gallwch chi hefyd sicrhau fod cwestiynau prawf unigol yn cyd-fynd â nodau.

Gwneud prawf grŵp. Gallwch greu prawf ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr. Yn rhagosodedig, byddwch yn pennu gradd i bob grŵp fel cyfanrwydd, ond gallwch newid gradd unigol aelod o grŵp.

Caiff profion grŵp eu trefnu yn yr un modd ag aseiniadau grŵp.

Galluogi SafeAssign. Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad posibl mewn gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr. Gallwch alluogi'r Originality Report SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio.

Ychwanegu disgrifiad dewisol. Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y prawf yn y dudalen Cynnwys y Cwrs. Gallwch ofyn i fyfyrwyr uwchlwytho ffeiliau i ddiwedd eu profion. Er enghraifft, efallai y gallech chi ofyn iddynt ddarparu dyfyniadau ar gyfer cwestiynau traethodau, cynnwys gwaith labordy, neu baratoi cynnwys cyn y prawf.


ULTRA: Ychwanegu cwestiynau i brawf

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu cwestiynau.

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch fath o gwestiwn. Gallwch hefyd ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys o asesiadau sy'n bodoli eisoes. Os fyddwch yn ychwanegu cwestiynau at brawf, ni allwch alluogi graddio cyfochrog neu raddio dienw.

Bydd y maes Cynnwys Prawf yn agor pan fyddwch chi’n teipio’r cwestiwn a’r dewisiadau o atebion os oes angen hynny, megis yn achos cwestiynau Aml-ddewis. Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i ychwanegu gwerth newydd.

Rhagor am y mathau o gwestiynau y gallwch eu hychwanegu

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

I helpu i gadw eich cynnwys prawf yn drefnus, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl.

Mwy ar ychwanegu ffeiliau a blociau testun

Mwy ar olygu a dileu cwestiynau


ULTRA: Alinio cwestiynau â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl ichi drefnu bod yr asesiad ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio gyda chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau a blociau testun i brofion

Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen ble bynnag rydych chi’n dymuno ychwanegu cwestiynau, testun neu ffeil. Gallwch ychwanegu cyniger o flociau testun a ffeiliau ag y mynnwch,

Ychwanegu blociau testun. Dewiswch Ychwanegu testun i agor y golygydd. Gallwch chi gynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer rhan o’r prawf neu destun rhagarweiniol ar gyfer ffeil sain neu ddelwedd. Gallwch hefyd ludo testun o ddogfen Word.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r golygydd i ymgorffori delweddau ac atodi ffeiliau ynghyd â’ch testin.

Os byddwch chi’n creu prawf sy’n cynnwys blociau testun yn unig, gallwch newid Sgôr mwyaf yn y panel Gosodiadau Profion. Er enghraifft, efallai byddwch chi’n dymuno i fyfyrwyr lwytho cyflwyniadau i fyny neu ddefnyddio’r meysydd testun anstwrythuredig.

Ychwanegu ffeiliau. Dewiswch Atodi ffeil leol i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur. Eich sefydliad sy'n rheoli maint uchafswm y ffeil y gallwch uwchlwytho. Ni allwch ychwanegu ffolder o ffeiliau.

Ychwanegu ffeil o’r Storfa Cwmwl: Gallwch gysylltu ar unwaith â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis OneDrive. Bydd unrhyw ffeiliau a ychwanegir gennych yn gopïau. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs. Os ydy’ch porwr yn ei ganiátau, bydd ffeiliau fformat cyfrwng yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos y tu fewn i’r ddogfen.

Rhagor am storfa cwmwl

Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

Os yw'ch porwr yn ei chaniatáu, mae ffeiliau amlgyfrwng yr ychwanegwch yn ymddangos yn fewnol yn ddiofyn. Os nad yw'ch porwr yn gallu arddangos ffeil amlgyfrwng yn fewnol, mae'n ymddangos fel atodiad. Bydd ffeiliau y byddwch chi'n eu hychwanegu o storfa cwmwl yn ymddwyn yn yr un modd.

Caiff delweddau sy’n ymddangos yn fewnol eu gwreiddio mewn bloc 768 picsel wrth y torbwyntiau mwyaf. Yr agosaf i’r maint hwnnw y bydd y delweddau, lleiaf yn y byd o badin fydd yn ymddangos o’u hamgylch.

Ewch i ddewislen ffeil amlgyfrwng a dewiswch Golygu.

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.

Yn ffenestr Golygu Priodweddau'r Ffeil, gallwch ddewis sut mae'ch fideo, ffeil sain neu ddelwedd yn ymddangos yn yr asesiad: yn fewnol neu fel atodiad. Er enghraifft, gallwch chi arddangos ffeiliau mawr iawn fel atodiadau y gall myfyrwyr eu lawrlwytho. Galwch olygu enwau ffeiliau ar gyfer ffeiliau a ddangosir fel atodiadau.

Gallwch chi hefyd ychwanegu testun amgen i ddisgrifio delweddau rydych chi’n eu hychwanegu. Mae testun amgen yn disgrifio’r ddelwedd i bobl sy’n defnyddio darllenwyr sgriniau neu’n troi at dudalennau gwefannau â’r delweddau wedi’u diffodd.

Ar gyfer ffeiliau fideo a sain sy’n ymddangos yn fewnol, gall myfyrwyr chwarae, oedi a sain. Ar gyfer ffeiliau fideo, gall myfyrwyr weld y fideo mewn sgrîn lawn.

Gweld ffeiliau amlgyfrwng fel atodiadau

Ar gyfer ffeiliau amlgyfrwng sy'n ymddangos fel atodiadau, mae myfyrwyr yn cyrchu'r ddewislen ac yn dewis Rhagolwg o'r Ffeil neu Lawrlwytho'r Ffeil Wreiddiol. Mae gan hyfforddwyr yr opsiynau ychwanegol o symud, golygu a dileu.

Rhagor am olygu ffeiliau o fewn cwestiynau


ULTRA: Aildrefnu cwestiynau, testun a ffeiliau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am aildrefnu cwestiynau.

Caiff cwestiynau eu rhifo yn awtomatig yn y drefn y byddwch chi’n eu hychwanegu. Mae rhifau’r cwestiynau’n cael eu diweddaru pan fyddwch chi’n aildrefnu. Cyn i fyfyrwyr agor y prawf, gallwch ail-drefnu elfennau’r prawf.

Pwyntiwch at un o eitemau’r prawf i gyrchu’r eicon Symud . Pwyswch a llusgwch y cwestiwn, bloc testun neu’r ffeil i leoliad newydd.

Gallwch chi ddefnyddio eich bysellfwrdd i symud eitem.

 1. Defnyddiwch Tab i fynd at eicon Symud eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

ULTRA: Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Os nad oes terfyn amser, gall myfyrwyr weld prawf ac nid oes rhaid iddynt ei gyflwyno. Pan fydd myfyrwyr yn dewis Gweld asesiad, gallant ddewis edrych ar y prawf yn unig neu ychwanegu ychydig o waith. Gall y myfyrwyr ddewis Cadw a Chau yn y panel a dychwelyd nes ymlaen. Caiff eu gwaith ei gadw. Gall myfyrwyr ddewis Gweld asesiad i ail-ddechrau gweithio neu Cyflwyno pan fyddant wedi gorffen.

Os ydych wedi ychwanegu terfyn amser, bydd y myfyrwyr yn gweld Cychwyn yr ymgais yn hytrach na Gweld yr asesiad.

Mae'r terfyn amser yn ymddangos ochr yn ochr â manylion eraill y prawf ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Mae myfyrwyr hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth y prawf ac o fewn y prawf wrth iddynt weithio. Bydd cloc sy’n cyfrif i lawr yng nghornel chwith isaf y sgrin a fydd yn rhoi gwybod i fyfyrwyr am yr amser sy’n weddill mewn munudau ac, yn ystod y funud olaf, yr amser sy’n weddill i lawr i'r eiliad olaf.

Pan fydd myfyrwyr yn dewis Dechrau ymgais, byddant yn gweld ffenestr naid. Rhaid iddynt gychwyn yr amserydd cyn iddynt allu cael mynediad at y prawf. Os nad ydynt yn barod i ddechrau, gallant ddewis Canslo. Ar ôl iddynt gychwyn, bydd y prawf yn cael ei gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

Os gwnaethoch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau lluosog, mae'r terfyn amser yn berthnasol i bob cais.

Rhagor am lif gwaith myfyrwyr


ULTRA: Profion a’r ffrwd gweithgarwch

Pan fyddwch yn creu prawf ac yn ei wneud yn weladwy i fyfyrwyr, cânt eu hysbysu yn eu ffrydiau gweithgarwch.

Ar ôl i chi bostio graddau profion, gall myfyrwyr ddewis Gweld eich gradd i arddangos eu graddau. Bydd unrhyw adborth a ddarparwch yn ymddangos wedi teitl y prawf.

Byddwch yn gweld rhybudd yn y ffrwd pan mae gennych gyflwyniadau i'w graddio. Dewiswch deitl y prawf i gychwyn graddio yn y dudalen cyflwyno profion.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch


ULTRA: Casglu cyflwyniadau heb gyswllt

Gallwch greu asesiadau sy'n ymddangos ar dudalen Cynnwys Cwrs nad ydynt yn galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau fel y gall myfyrwyr baratoi ar gyfer y gwaith all-lein. G hallwch alluogi sgyrsiau, ond ni allwch chi ychwanegu cwestiynau.

Enghreifftiau o waith all-lein:

 • Cyflwyniadau llafar
 • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
 • Perfformiadau actio
 • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
 • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

Efallai y bydd hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau hybrid yn canfod mai'r math hwn o asesiad yw'r mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cyfarwyddyd i raddio cyflwyniad mewn dosbarth wrth i fyfyriwr gyflwyno. Nid oes angen cymryd nodiadau neu ychwanegu sgôr wedyn.

Pan fyddwch yn creu asesiad, gallwch ddewis casglu cyflwyniadau heb gyswllt yn y panel gosodiadau. Pan fydd myfyrwyr yn agor y math hwn o asesiad, fe'u hysbysir na allant gyflwyno gwaith ar-lein. Os byddwch yn creu grwpiau i gasglu cyflwyniadau heb gyswllt, mae myfyrwyr yn gallu gweld aelodau eu grŵp.

Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt, ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog, caniatáu terfyn amser neu ddefnyddio SafeAssign.

Ar gyfer graddau sy'n mynnu bod myfyrwyr yn bresennol y tu allan i'r dosbarth, megis ar gyfer siaradwr gwadd neu daith maes, gallwch chi ychwanegu cyfarfodydd at y nodwedd bresenoldeb.

Rhagor ar ychwanegu cyfarfod

Graddio cyflwyniadau heb gyswllt

Pan rydych yn barod i raddio cyflwyniadau heb gyswllt, agorwch y dudalen gyda'r rhestr o gyflwyniadau o dudalen yr asesiad neu o'r Llyfr Graddau. Dewiswch enw myfyriwr i agor panel Creu Ymgais, rhowch ddyddiad ac amser y cyflwyniad, a chadwch eich newidiadau.

Ar dudalen cyflwyniadau y myfyriwr, gallwch bennu gradd a defnyddio cyfeireb os ydych chi wedi cysylltu un.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Pan fydd myfyrwyr yn cyrchu'r asesiad o'r meysydd cwrs hyn, fe'u hysbysir na allant gyflwyno gwaith ar-lein. Gallant gyrchu gwybodaeth arall, megis y cyfarwyddiadau a chyfeireb os ydych wedi ychwanegu un.

Pan fyddwch yn neilltuo gradd, caiff myfyrwyr wybod am hyn yn eu ffrydiau gweithgarwch.