Gallwch ddefnyddio profion ac arolygon i fesur gwybodaeth myfyriwr, mesur cynnydd, a chasglu gwybodaeth gan fyfyrwyr.

Rydych yn neilltuo pwyntiau i gwestiynau prawf, ond ni sgorir cwestiynau arolwg.

Mae canlyniadau arolwg yn ddienw, ond gallwch weld a yw myfyriwr wedi cwblhau arolwg a gweld cyfanswm canlyniadau ar gyfer pob cwestiwn arolwg. Ar yr adeg hon, gallwch greu arolygon yn unig yn y Golwg Cwrs Gwreiddiol .

Rhagor am ganlyniadau prawf ac arolwg

Grwpiau o gwestiynau yw casgliadau y gallwch eu cynnwys mewn profion ac arolygon yn y Wedd Cwrs Wreiddiol.

Rhagor am ddefnyddio cronfeydd

Pan fyddwch yn mewnforio cronfa Cwestiynau Gwreiddiol i mewn i gwrs Ultra neu drosi cwrs Gwreiddiol, mae cronfeydd cwestiynau'n cael eu trosi'n fanciau cwestiynau yn y cwrs Ultra. Mae mathau cwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu

Rhagor ynghylch banciau cwestiynau