Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch ddefnyddio'r offeryn tasgau i drefnu prosiectau a gweithgareddau, diffinio blaenoriaeth tasg ac olrhain statws tasg myfyrwyr. Fel hyfforddwr, gallwch ychwanegu tasgau at eich cwrs. You can allow students to manage their tasks from the My Tasks module or a tool link in your course.

More on modules

You can create tasks and post them to the course Tasks page. Gall pob defnyddiwr bostio tasgau personol i'w tudalennau tasg eu hun. Fe drefnir gwybodaeth am dasgau mewn colofnau sy'n dangos y flaenoriaeth, enw'r dasg, statws a dyddiad dyledus.

Mae tasgau hefyd ar gael fel offeryn grŵp cwrs ar gyfer tasgau sy'n benodol i grŵp llai yn eich cwrs.


Create, edit, or delete a course task

 1. On the course menu, select Tools. On the Tools page, select Tasks.

  -NEU-

  On the Control Panel, expand the Course Tools section and select Tasks.
 2. On the Tasks page, select Create Course Task.
 3. On the Create Course Task page, type a name, description, and due date. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio'r testun ac uwchlwytho ffeiliau, delweddau, ac amlgyfryngau.
 4. Assign a priority of Low, Normal, or High.
 5. Select Submit.
 6. The task appears on the Tasks page. Cyrchwch ddewislen gyd-destunol y dasg i olygu neu ddileu'r dasg.

View tasks

Yn ôl rhagosodiad, rhestrir tasgau o'r flaenoriaeth uchaf i'r isaf - nid yn ôl dyddiad. To view tasks listed by due date, select the Due Date heading. Defnyddiwch golofnau'r statws i weld sawl myfyriwr sydd wedi nodi eu cynnydd neu gwblhau tasg.

View task progress

Select a task title to access the View Task page. The View Task page displays all students' progress for that task.


Add a tasks link to the course menu

Gallwch ychwanegu dolen at ddewislen y cwrs ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r offeryn tasgau. Gallwch hefyd bersonoli enw'r ddolen.

 1. Change Edit Mode to ON and select the Add Menu Item icon above the course menu to access the menu.
 2. Select Tool Link and type a name.
 3. From the Type menu, select Tasks.
 4. Select the Available to Users check box if you're ready for students to see it.
 5. Select Submit.

Mae’r ddolen offeryn yn ymddangos olaf yn y rhestr dewislen cwrs. Gwasgwch a llusgo’r eicon saethau i symud y ddolen i safle newydd. Cyrchwch ddewislen y ddolen i ailenwi, dileu, neu guddio'r ddolen rhag myfyrwyr.

More on the course menu