Gall sefydliadau ddangos bod eu rhaglenni a chwricwlwm yn effeithiol wrth alinio nodau gyda chynnwys cwrs a gweithgareddau yn Blackboard Learn. Mae'r broses yn cynnwys tri cham:

 1. Eich sefydliad sy'n troi'r nodau ymlaen ac yn mewnforio neu greu nodau. Ni all hyfforddwyr greu nodau.
 2. Mae hyfforddwyr yn alinio cynnwys cwrs i un nod neu nodau lluosog. In the Original Course View, content types include discussion forums and threads, blogs, journals, tests and individual questions, assignments, and Grade Center columns. In the Ultra Course View, you can align goals to multiple course content items.

  Learn more about aligning goals in the Ultra Course View

 3. Yn y Wedd Cwrs Ultra gall hyfforddwyr a gweinyddwyr redeg adroddiadau cwrs i archwilio sut mae cynnwys cwrs yn cyfateb i nodau'r sefydliad a sut mae myfyrwyr yn perfformio yn erbyn nodau.

Goals for K-12 schools

Ar gyfer ysgolion K-12 yn yr Unol Daleithiau, gall gweinyddwyr fewngludo nodau dysgu o’r 50 gwladwriaethau Washington, D.C. Gallwch alinio cynnwys y cwrs i’r nodau hyn a rhedeg adroddiadau cwrs. Mae'r adroddiadau’n dangos lle nad yw cynnwys y cwrs yn cwmpasu’r nodau fel y gallwch wneud addasiadau i'r cwricwlwm.


Goals for institutions with outcomes assessment

Gall sefydliadau sydd â mynediad i’r nodweddion asesu canlyniadau ddefnyddio nodau ar lefel ehangach hyd yn oed. Gall sefydliadau gasglu tystiolaeth am berfformiad myfyrwyr tuag at nodau. Er enghraifft, gall sefydliadau gasglu tystiolaeth o gyrsiau i gefnogi gweithgareddau achredu ac asesu llwyddiant rhaglen. Gall sefydliadau hefyd ddod o hyd i feysydd lle mae angen gwella rhaglen.


Align content to goals

Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Ultra" help about goals.

Ar ôl i weinyddwyr greu nodau, gallwch alinio cynnwys â nodau. Gallwch hefyd alinio â chynhwysydd cyfan, megis ffolder neu gynllun gwers, neu un neu fwy o'r eitemau cynnwys.

Os caiff ei alluogi, dylech sicrhau eich bod yn analluogi rhwystrwr ffenestri ymddangos ar gyfer Blackboard Learn fel y gallwch gyrchu’r ffenestr Darganfod Nodau.

 1. From an item's menu, select Add Alignments. The Discover Goals window appears.
 2. In the Browse Criteria panel, expand the criteria sections and select specific criteria:
  • Source: Un ffynhonnell yn unig all ymddangos ar y tro. Y dangos lle cedwir y nod.
  • Goal Set Type
  • Goal Set: Cangen y dysgu neu bwnc y nod.
  • Category
  • Goals Type: The classification of the goal, such as Standard.

  Or, use the Search current results box to type a phrase, word, or part of a word to find matching goals.

 3. Mae nodau sy'n cyfateb i'r meini prawf yn ymddangos. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y nodau rydych am eu hychwanegu. The goals appear in the Selected Goals area at the bottom of the screen. Gallwch ehangu'r maes i weld eich rhestr o nodau. Select the red X next to a goal to remove it. Mae’r nod yn cael ei dynnu o’r casgliad, ond nid yw’n cael ei ddileu o’r system.
 4. Select Submit.
 5. Mae’r nodau a ddewiswyd yn ymddangos gyda’r eitem cynnwys. You can make goals visible to students with the Student Visibility icon. Select the Remove Alignment icon to remove a goal.

About discussion forums and threads

Gallwch alinio nodau i fforymau trafod ac edeifion. Mae'r opsiynau’n ddibynnol ar yr opsiwn gradd rydych chi’n ei ddewis pan fyddwch yn creu'r fforwm,

 • No Grading in Forum: Alinio fforymau neu edeifion.
 • Grade Forum: Gosod i aliniadau fforwm yn awtomatig, ac ni ellir ei newid. Mae opsiynau'r aliniadau mewn print llwyd.
 • Grade Threads: Gosod i aliniadau edafedd yn awtomatig, ac ni ellir ei newid. Mae opsiynau'r aliniadau mewn print llwyd.

Eich cam nesaf yw cyrchu'r fforwm neu’r edafedd ac ychwanegu aliniadau at nodau.

For threads, the Alignments option appears in the menu at the top of the page when you hover.

For forums, select Alignments at the top of the page and then select Add Alignments.


About blogs, journals, and wikis

Cyrchu blog, dyddlyfr, neu wiki. Expand the instructions, select Alignments, and select Add Alignments.


About the Grade Center

Gallwch alinio nodau i golofn y Ganolfan Raddau. Access a column's menu and select View and Add Alignments. In the pop-up window, select Add Alignments.


View a test question's alignment to goals

Yn y Ganolfan Raddau, gallwch edrych ar y nodau a aliniwyd â chwestiynau prawf unigol. Access the test column's menu and select Attempts Statistics.

On the Test Statistics page, goals aligned to each test question appear in the Active Goals section.


View reports on goals coverage

Instructors can run two reports about goals in a single course. On the Control Panel, expand the Evaluation section and select Course Reports.

 • The Course Coverage Report presents data on how a course's content covers goals and where gaps exist.
 • The Course Performance Report allows you to set acceptable performance target values and ranges for goals. Mae'r adroddiad yn dangos sut mae gwaith myfyrwyr a alinir â'r nodau hynny'n cwrdd â gwerth y nod.

Administrators can run reports on goal coverage across all courses in the system.

Caiff data'r adroddiad nodau ei adnewyddu'n awtomatig bob 20 munud. Gall eich sefydliad adnewyddu data'r adroddiad â llaw, os oes angen.

More on running and saving reports


Goals reports data

Mae pob adroddiad nodau'n rhagosod i HTML ac yn agor mewn ffenestr newydd. Gallwch dyrchu i’r data ategol. In the Course Coverage Details Report, use these areas to access data.

Meysydd Adroddiad Manylion Cwmpas y Cwrs
Maes AdroddiadAdroddiad Data Ategol
Barrau Cymharu Nodau
Ni DdefnyddirRhestr o nodau na ddefnyddir
Wedi SônRhestr o nodau a gynhwysir, a mathau o gynnwys a aliniwyd
Heb ei GynnwysRhestr o nodau sydd heb eu cynnwys
Rhifau Colofn Nodau
Ni DdefnyddirRhestr o nodau na ddefnyddir
Wedi SônRhestr o nodau a gynhwysir, a mathau o gynnwys a aliniwyd
Heb ei GynnwysRhestr o nodau sydd heb eu cynnwys
Colofn Enw’r Set Nodau
Enw'r Set NodauTrosolwg Cwmpas Enw’r Set Nodau
Colofn Lefel Dysgu
Enw'r Lefel DysguManylion Cwmpas y Lefel Dysgu
Colofn Cyrsiau
Enw'r cwrsAdroddiad Cwmpas y Cwrs
Enw nodManylion Cwmpas Nod

ULTRA: Nodau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Original" help about goals.

Yn y Wedd Cwrs Ultra, gallwch alinio nodau i nifer o eitemau yn eich cwrs:

Gall sefydliadau ddangos bod eu rhaglenni a chwricwlwm yn effeithiol pan fydd nodau’n alinio gyda chynnwys cwrs a gweithgareddau. Mae eich sefydliad yn mewnforio neu’n creu nodau a gallwch eu halinio i gynnwys eich cwrs. Ni all hyfforddwyr greu nodau, ond gallwch ddod o hyd i nodau ac ychwanegu nodau sydd ar gael yn y system.

Align goals with a test, assignment, or discussion

In a test, assignment, or discussion, select the Settings icon to add, edit, and remove goals. In the panel that appears, select Align with goals. The Goals & Standards page appears. Os oes gan yr eitem nodau sy'n gysylltiedig â hi eisoes, mae’r ddolen yn dangos y nifer o nodau.

I alinio nodau gyda chwestiwn prawf unigol, agorwch y prawf. Select the More options icon next to the question and select Align with goal. Mae eicon tlws yn ymddangos nesaf i gwestiynau gyda nodau wedi’u halinio. Dewiswch yr eicon i olygu neu ddileu nodau o’r cwestiwn. Or, you can choose Align with goal again to add, edit, or remove goals associated with the question.

Gall myfyrwyr weld gwybodaeth ar gyfer y nodau rydych chi’n eu halinio gyda phrofion ac aseiniadau, neu drafodaethau fel eu bod yn gwybod beth yw eich disgwyliadau.

Align goals with items on the Course Content page

You can align goals with some items on the Course Content page, including links, teaching tools with LTI connection, files, and documents. To add, edit, or remove goals associated with these items, open the More options menu in the item's row and select Edit. In the panel that appears, select Align with goals. The Goals & Standards page appears. Os oes gan yr eitem nodau sy'n gysylltiedig â hi eisoes, mae’r ddolen yn dangos y nifer o nodau.

Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych chi’n eu halinio gyda dolenni, offer LTI, ffeiliau neu ddogfennau.

Align goals with a rubric

Inside a new or existing rubric, select the Align with goals link that appears under a criteria row to add, edit, or remove associated goals. The Goals & Standards page appears. Ni all myfyrwyr weld y nodau y byddwch chi’n eu alinio â chyfeireb.

More on creating rubrics in Ultra

Goals & Standards page

The Goals & Standards page is where you select goals to align with course content or remove goals that you previously added.

 1. In the Browse Criteria panel, expand the sections and select specific criteria:
  • Source: Un ffynhonnell yn unig all ymddangos ar y tro. Y dangos lle cedwir y nod.
  • Goal Set Type
  • Goal Set: Cangen y dysgu neu bwnc y nod. Mae gweinyddwyr yn creu setiau nod i ddosbarthu nodau ar lefel uchel.
  • Category
  • Goal Type: The classification of the goal, such as Standard.

  Or, use the Search current results box to type a phrase, word, or part of a word to find matching goals.

 2. Mae nodau sy'n cyfateb i'r meini prawf yn ymddangos. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y nodau rydych am eu hychwanegu.
 3. The goals appear in the Selected Goals area at the bottom of the screen. Gallwch ehangu'r maes i weld eich rhestr o nodau.
  • Select the red X next to a goal to remove it. Mae’r nod yn cael ei dynnu o’r casgliad, ond nid yw’n cael ei ddileu o’r system.
 4. Select Submit. Mae’r nodau a ddewiswyd yn cael eu halinio gyda'r eitem.

Remove a goal

I ddileu nod o gynnwys y cwrs, dewiswch yr un ddolen a ddefnyddiwyd i alinio’r nod. The link text displays the number of goals aligned with the item, for example, Aligned with 3 goals. Dewiswch y ddolen i agor y rhestr o nodau, a dewiswch yr eicon bin sbwriel y drws nesaf i’r nod rydych am ei ddileu.

I ddileu nodau o gwestiwn prawf unigol, agorwch y prawf. Dewiswch yr eicon tlws wrth gwestiwn. Yn y rhestr o nodau, dewiswch yr eicon bin sbwriel y drws nesaf i’r nod rydych am ei ddileu.