Gall sefydliadau ddangos bod eu rhaglenni a chwricwlwm yn effeithiol wrth alinio nodau gyda chynnwys cwrs a gweithgareddau yn Blackboard Learn. Mae'r broses yn cynnwys tri cham:

 1. Eich sefydliad sy'n troi'r nodau ymlaen ac yn mewngludo neu greu nodau. Ni all hyfforddwyr greu nodau.
 2. Mae hyfforddwyr yn alinio cynnwys cwrs i un nod neu nodau lluosog. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae mathau o gynnwys yn cynnwys fforymau trafod a ffrydiau, blogiau, cyfnodolion, profion a chwestiynau unigol, aseiniadau, a cholofnau’r Ganolfan Raddau. Yn y Wedd Cwrs Ultra, gallwch alinio nodau i nifer o eitemau cynnwys cwrs.

  Rhagor am alinio nodau yn y Wedd Cwrs Ultra

 3. Yn y Wedd Cwrs Ultra gall hyfforddwyr a gweinyddwyr redeg adroddiadau cwrs i archwilio sut mae cynnwys cwrs yn cyfateb i nodau'r sefydliad a sut mae myfyrwyr yn perfformio yn erbyn nodau.

Nodau ar gyfer ysgolion K-12

Ar gyfer ysgolion K-12 yn yr Unol Daleithiau, gall gweinyddwyr fewngludo nodau dysgu o’r 50 gwladwriaethau Washington, D.C. Gallwch alinio cynnwys y cwrs i’r nodau hyn a rhedeg adroddiadau cwrs. Mae'r adroddiadau yn dangos lle nad yw cynnwys y cwrs yn cwmpasu'r nodau fel y gallwch wneud addasiadau i'r cwricwlwm.


Nodau ar gyfer sefydliadau ag asesiad canlyniadau

Gall sefydliadau sydd â mynediad i’r nodweddion asesu canlyniadau ddefnyddio nodau ar lefel ehangach hyd yn oed. Gall sefydliadau gasglu tystiolaeth am berfformiad myfyrwyr tuag at nodau. Er enghraifft, gall sefydliadau gasglu tystiolaeth o gyrsiau i gefnogi gweithgareddau achredu ac asesu llwyddiant rhaglen. Gall sefydliadau hefyd ddod o hyd i feysydd lle mae angen gwella rhaglen.


Alinio cynnwys â nodau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am nodau.

Ar ôl i weinyddwyr greu nodau, gallwch alinio cynnwys â nodau. Gallwch hefyd alinio â chynhwysydd cyfan, megis ffolder neu gynllun gwers, neu un neu fwy o'r eitemau cynnwys.

Os ydynt wedi’u galluogi, sicrhewch eich bod yn analluogi’r rhwystrwyr ffenestr naid ar gyfer Blackboard Learn er mwyn i chi allu cyrchu’r ffenestr Darganfod Nodau.

 1. O ddewislen eitem, dewiswch Ychwanegu Aliniadau. Mae'r ffenestr Darganfod Nodau yn ymddangos.
 2. Yn y panel Pori Meini Prawf, ehangwch yr adrannau meini prawf a dewis meini prawf penodol:
  • Ffynhonnell: Un ffynhonnell yn unig all ymddangos ar y tro. Y dangos lle cedwir y nod.
  • Math o Set Nodau
  • Set Nodau: Cangen y dysgu neu bwnc y nod.
  • Categori
  • Math o Nodau: Dosbarthiad y nod, fel y Safon.

  Neu defnyddiwch y blwch Chwilio'r canlyniadau presennol i deipio brawddeg, gair neu ran o air i ddod o hyd i nodau sy'n cyd-fynd.

 3. Mae nodau sy'n cyfateb i'r meini prawf yn ymddangos. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y nodau rydych am eu hychwanegu. Mae'r nodau yn ymddangos yn yr ardal Nodau a Ddewiswyd ar waelod y sgrin. Gallwch ehangu'r maes i weld eich rhestr o nodau. Dewiswch yr X goch wrth ymyl nod i gael gwared arno. Mae’r nod yn cael ei dynnu o’r casgliad, ond nid yw’n cael ei ddileu o’r system.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Mae’r nodau a ddewiswyd yn ymddangos gyda’r eitem cynnwys. Gallwch wneud nodau’n weladwy i fyfyrwyr gyda’r eicon Gweladwy i Fyfyrwyr. Dewiswch yr eicon Tynnu Aliniad i gael gwared ar nod.

Fforymau trafod ac edeifion

Gallwch alinio nodau i fforymau trafod ac edeifion. Mae'r opsiynau’n ddibynnol ar yr opsiwn gradd rydych chi’n ei ddewis pan fyddwch yn creu'r fforwm,

 • Dim Graddio yn y Fforwm: Alinio fforymau neu edeifion.
 • Graddio’r Fforwm: Gosod i aliniadau fforwm yn awtomatig, ac ni ellir ei newid. Mae opsiynau'r aliniadau mewn print llwyd.
 • Graddio Edeifion: Gosod i aliniadau edafedd yn awtomatig, ac ni ellir ei newid. Mae opsiynau'r aliniadau mewn print llwyd.

Eich cam nesaf yw cyrchu'r fforwm neu’r edafedd ac ychwanegu aliniadau at nodau.

Ar gyfer edeifion, mae’r opsiwn Aliniadau yn ymddangos yn y ddewislen ar frig y dudalen pan byddwch yn hofran.

Ar gyfer fforymau, dewiswch Aliniadau ar frig y dudalen ac yna dewiswch Ychwanegu Aliniadau.


Am flogiau, dyddlyfrau, a wikis

Cyrchu blog, dyddlyfr, neu wiki. Ehangwch y cyfarwyddiadau, dewiswch Aliniadau, a dewiswch Ychwanegu Aliniadau.


Am y Ganolfan Raddau

Gallwch alinio nodau i golofn y Ganolfan Raddau. Ewch ati i gyrchu dewislen colofn a dewis Gweld ac Ychwanegu Aliniadau. Yn y ffenestr naid, dewiswch Ychwanegu Aliniadau.


Edrychwch ar aliniad cwestiwn i nodau

Yn y Ganolfan Raddau, gallwch edrych ar y nodau a aliniwyd â chwestiynau prawf unigol. Ewch ati i gyrchu dewislen colofn prawf, a dewis Ystadegau Ymdrechion.

Ar y dudalen Ystadegau Prawf, mae nodau wedi’u halinio i bob cwestiwn prawf yn ymddangos yn yr adran Nodau Gweithredol.


Edrych ar adroddiadau am gwmpas nodau

Gall Hyfforddwyr redeg dau adroddiad am nodau mewn un cwrs. Ar y Panel Rheoli, ewch ati i ehangu’r adran Gwerthuso a dewiswch Adroddiadau Cwrs.

 • Mae’r Adroddiad Cwmpas y Cwrs yn cyflwyno data ar sut mae cynnwys y cwrs yn cwmpasu nodau a ble mae bylchau’n bodoli.
 • Mae Adroddiad Perfformiad y Cwrs yn caniatáu i chi osod gwerthoedd targed perfformiad ac ystodau derbyniol ar gyfer nodau. Mae'r adroddiad yn dangos sut mae gwaith myfyrwyr a alinir â'r nodau hynny'n cwrdd â gwerth y nod.

Gall Gweinyddwyr redeg adroddiadau ar gwmpas nodau ar draws pob cwrs yn y system.

Caiff data'r adroddiad nodau ei adnewyddu'n awtomatig bob 20 munud. Gall eich sefydliad adnewyddu data'r adroddiad â llaw, os oes angen.

Mwy ar redeg ac arbed adroddiadau


Data adroddiadau am nodau

Mae pob adroddiad nodau'n rhagosod i HTML ac yn agor mewn ffenestr newydd. Gallwch dyrchu i’r data ategol. Yn yr Adroddiad Cwmpas y Cwrs, defnyddiwch y meysydd hyn i gyrchu data.

Meysydd Adroddiad Manylion Cwmpas y Cwrs
Maes AdroddiadAdroddiad Data Ategol
Barrau Cymharu Nodau
Ni DdefnyddirRhestr o nodau na ddefnyddir
Wedi SônRhestr o nodau a gynhwysir, a mathau o gynnwys a aliniwyd
Heb ei GynnwysRhestr o nodau sydd heb eu cynnwys
Rhifau Colofn Nodau
Ni DdefnyddirRhestr o nodau na ddefnyddir
Wedi SônRhestr o nodau a gynhwysir, a mathau o gynnwys a aliniwyd
Heb ei GynnwysRhestr o nodau sydd heb eu cynnwys
Colofn Enw’r Set Nodau
Enw'r Set NodauTrosolwg Cwmpas Enw’r Set Nodau
Colofn Lefel Dysgu
Enw'r Lefel DysguManylion Cwmpas y Lefel Dysgu
Colofn Cyrsiau
Enw'r cwrsAdroddiad Cwmpas y Cwrs
Enw nodManylion Cwmpas Nod

ULTRA: Nodau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am nodau.

Yn y Wedd Cwrs Ultra, gallwch alinio nodau i nifer o eitemau yn eich cwrs:

Gall sefydliadau ddangos bod eu rhaglenni a chwricwlwm yn effeithiol pan fydd nodau’n alinio gyda chynnwys cwrs a gweithgareddau. Mae eich sefydliad yn mewngludo neu’n creu nodau a gallwch eu halinio i gynnwys eich cwrs. Ni all hyfforddwyr greu nodau, ond gallwch ddod o hyd i nodau ac ychwanegu nodau sydd ar gael yn y system.

Alinio nodau â phrawf, aseiniad, neu drafodaeth

Mewn prawf, aseiniad, neu drafodaeth, dewiswch yr eicon Gosodiadau i ychwanegu, golygu, a chael gwared ar nodau. Yn y panel sy'n ymddangos, dewiswch Alinio gyda Nodau. Mae’r dudalen Nodau & Safonau yn ymddangos. Os oes gan yr eitem nodau sy'n gysylltiedig â hi eisoes, mae’r ddolen yn dangos y nifer o nodau.

I alinio nodau gyda chwestiwn prawf unigol, agorwch y prawf. Agorwch y ddelwedd nesaf at y cwestiwn a dewiswch Alinio gyda nod. Mae eicon tlws yn ymddangos nesaf at gwestiynau gyda nodau wedi’u halinio. Dewiswch yr eicon i olygu neu ddileu nodau o’r cwestiwn. Neu, gallwch ddewis Alinio gyda nod eto i ychwanegu, golygu, neu dynnu nodau sy’n gysylltiedig â’r cwestiwn.

Gall myfyrwyr weld gwybodaeth ar gyfer y nodau rydych yn eu halinio â phrofion, aseiniadau, neu drafodaethau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Alinio nodau gydag eitemau ar y dudalen Cynnwys y Cwrs

Gallwch alinio nodau â rhai eitemau ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gan gynnwys dolenni, offer dysgu gyda chysylltiadau LTI, ffeiliau a dogfennau. I ychwanegu, golygu, neu ddileu nodau sy’n gysylltiedig â’r eitemau hyn, agorwch y ddewislen yn rhes yr eitem a dewiswch Golygu. Yn y panel sy'n ymddangos, dewiswch Alinio gyda Nodau. Mae’r dudalen Nodau & Safonau yn ymddangos. Os oes gan yr eitem nodau sy'n gysylltiedig â hi eisoes, mae’r ddolen yn dangos y nifer o nodau.

Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych chi’n eu halinio gyda dolenni, offer LTI, ffeiliau neu ddogfennau.

Cysoni nodau gyda chyfarwyddyd

Y tu mewn i gyfarwyddyd newydd neu un sy’n bodoli, dewiswch y ddolen Cysoni gyda nodau sy’n ymddangos o dan rhes meini prawf i ychwanegu, golygu neu ddileu nodau cysylltiedig. Mae’r dudalen Nodau & Safonau yn ymddangos. Ni all myfyrwyr weld y nodau y byddwch chi’n eu alinio â chyfeireb.

Mwy ar greu cyfeirebau yn Ultra

Tudalen Nodau a Safonau

Ar y dudalen Nodau a Safonau, gallwch ddewis nodau i alinio â chynnwys cwrs neu dynnu nodau rydych wedi’u hychwanegu o’r blaen.

 1. Yn y panel Pori Meini Prawf, ehangwch yr adrannau a dewis meini prawf penodol:
  • Ffynhonnell: Un ffynhonnell yn unig all ymddangos ar y tro. Y dangos lle cedwir y nod.
  • Math o Set Nodau
  • Set Nodau: Cangen y dysgu neu bwnc y nod. Mae gweinyddwyr yn creu setiau nod i ddosbarthu nodau ar lefel uchel.
  • Categori
  • Math o Nod: Dosbarthiad y nod, fel y Safon.

  Neu defnyddiwch y blwch Chwilio'r canlyniadau presennol i deipio brawddeg, gair neu ran o air i ddod o hyd i nodau sy'n cyd-fynd.

 2. Mae nodau sy'n cyfateb i'r meini prawf yn ymddangos. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y nodau rydych am eu hychwanegu.
 3. Mae'r nodau yn ymddangos yn yr ardal Nodau a Ddewiswyd ar waelod y sgrin. Gallwch ehangu'r maes i weld eich rhestr o nodau.
  • Dewiswch yr X goch wrth ymyl nod i gael gwared arno. Mae’r nod yn cael ei dynnu o’r casgliad, ond nid yw’n cael ei ddileu o’r system.
 4. Dewiswch Cyflwyno. Mae’r nodau a ddewiswyd yn cael eu halinio gyda'r eitem.

Dileu nod

I ddileu nod o gynnwys y cwrs, dewiswch yr un ddolen a ddefnyddiwyd i alinio’r nod. Mae testun y ddolen yn arddangos y nifer o nodau a aliniwyd gyda’r eitem, er enghraifft, Aliniwyd gyda 3 nod. Dewiswch y ddolen i agor y rhestr o nodau, a dewiswch yr eicon bin sbwriel y drws nesaf i’r nod rydych am ei ddileu.

I ddileu nodau o gwestiwn prawf unigol, agorwch y prawf. Dewiswch yr eicon tlws wrth gwestiwn. Yn y rhestr o nodau, dewiswch yr eicon bin sbwriel nesaf i’r nod rydych am ei dynnu.