Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Deall teithiau’ch myfyrwyr

Ydych chi am ddysgu rhagor am fyfyriwr penodol? Gallwch chi olrhain marciau myfyrwyr a’u lefelau o weithgarwch dros amser i weld pryd y dechreuon nhw wella neu arafu o'r dudalen Gweithgaredd Cwrs sy'n gysylltiedig â Graddau.

  1. Canfyddwch y myfyriwr yr ydych chi am ddysgu rhagor amdano drwy deipio enw yn y bar a chlicio ar ei enw. Os ydych chi yng ngwedd Siartiau, bydd pwynt y myfyriwr perthnasol yn ymddangos mewn porffor ar y plot gwasgariad ar gyfer y cwrs cyfan. Yng ngwedd tablau, bydd cell y myfyriwr perthnasol wedi ei huwcholeuo.
  2. Dewiswch bwynt myfyriwr a dewiswch Gweld Manylion, neu dewiswch y saeth wrth ymyl y myfyriwr a ddewiswyd.

Rhagor ar Weithgarwch Cwrs sy'n Gysylltiedig â Graddau


Yr hyn i’w ddisgwyl

Byddwch yn gweld dau blot gwasgariad. Bydd y plot cyntaf yn cymharu gweithgarwch y myfyriwr dros amser ag eiddo’r dosbarth ar gyfartaledd. Bydd yr ail blot yn cymharu marciau’r myfyriwr dros amser â marciau cyfartalog y dosbarth. Byddwch yn sylwi y bydd gweithgarwch y myfyriwr yn gostwng neu’n cynyddu ar yr un pryd â’i farciau.

Mae’r bariau fertigol yn cynrychioli ystod cyfartaledd y dosbarth, gyda gwyriad safonol o +/- 1.


Gweithredu

Lawrlwytho’ch data. Dewiswch eicon Opsiynau Lawrlwytho i gadw’ch data naill ai fel delwedd neu fel PDF.

Trefnu apwyntiad. Dewiswch eicon Trefnu apwyntiad i drefnu apwyntiad neu sesiwn astudio gyda myfyrwyr sy’n ei chael yn anodd.

Anfon neges at y myfyrwyr. Dewiswch eicon Anfon Neges i anfon neges i annog neu i longyfarch myfyrwyr, neu i roi gwybod iddynt fod gennych bryderon. Bydd y myfyrwyr a ddewisoch yn ymddangos yn awtomatig fel derbynwyr. Gallwch chi ychwanegu derbynwyr eraill hefyd.