Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch redeg nifer o fathau ar adroddiadau cwrs er mwyn gweld gwybodaeth am ddefnydd a gweithgarwch ar y cwrs. Gallwch weld crynodebau o ddefnydd o'r cwrs megis pa ardaloedd o'r cwrs sydd yn cael eu defnyddio y mwyaf a phatrymau mynedu cwrs ar gyfer myfyrwyr penodol.

Caiff data adroddiad ei adnewyddu bob 4 awr ar gyfer pob adroddiad heblaw am adroddiadau gweithgarwch. Adnewyddir data gweithgarwch unwaith y dydd am hanner nos. Gall eich sefydliad adnewyddu data'r adroddiad â llaw, os oes angen.

About course report types

Gallwch chwilio drwy restr yr adroddiadau ar sail geiriau allweddol yn yr enwau neu’r disgrifiadau i ddod o hyd i’r adroddiad fydd yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 • All User Activity inside Content Areas displays a summary of all user activity inside content areas for a course. Defnyddiwch yr adroddiad hwn i bennu pa fyfyrwyr sy'n weithgar yn eich cwrs a pha feysydd maent yn eu defnyddio.
 • Course Activity Overview displays overall activity within a single course, sorted by student and date. Mae data yn cynnwys cyfanswm a chyfartaledd yr amser a dreuliwyd fesul myfyriwr gweithgar a chyfanswm a math y gweithgaredd y cafodd pob myfyriwr yn y cwrs. Fel opsiwn, gallwch hidlo'r adroddiad gan ddefnyddio un neu fwy o grwpiau. Dim ond myfyrwyr sy'n aelodau'r grwpiau dethol a gaiff eu cynnwys mewn canlyniadau adroddiadau.
 • Course Coverage Report displays data on course items that have been aligned to goals.
 • Course Performance displays how a single course performs against a selected set of goals.
 • Overall Summary of User Activity displays user activity for all areas of your course, as well as activity dates, times, and days of the week. Defnyddiwch yr adroddiad hwn i edrych ar fynediad myfyrwyr yn ogystal â pha mor aml y defnyddir offer cwrs.
 • Single Course User Participation Report displays the number of user submissions in your course for assignments, tests, discussions, blogs, and journals within the chosen time frame. Nid oes rhaid i chi raddio eitem i ddata gael ei gynnwys yn yr adroddiad. The data is provided in a Microsoft® Excel® spreadsheet (XLS).

  Os does dim gweithgarwch yn bodoli ar gyfer math o eitem, does dim colofn yn ymddangos. Os na chyflwynodd unrhyw fyfyrwyr aseiniad yn yr amserlen o ddewis, ni fydd unrhyw golofn aseiniad yn ymddangos yn y daenlen.

 • Student Overview for Single Course displays an individual student's activity within your course, sorted by date. Mae data yn cynnwys cyfanswm yr amser y treuliodd myfyriwr yn eich cwrs. Gallwch weld gwybodaeth fanwl am weithgaredd myfyriwr, megis pa eitemau a meysydd cynnwys gafodd y myfyriwr fynediad atynt a'r amser a dreuliwyd ar bob un. Defnyddiwch yr adroddiad hwn i wirio gweithgarwch myfyriwr penodol ar y cwrs.
 • User Activity in Forums displays a summary of user activity in discussion forums in your course.
 • User Activity in Groups displays a summary of user activity in groups for your course.

Mae'n bosibl y bydd mwy o adroddiadau ar gael. Cyswlltwch â'ch sefydliad am gymorth.


Generate course reports

Os yw wedi'i alluogi, sicrhewch eich bod yn analluogi'r teclyn blocio neidlenni.

 1. On the Control Panel, expand the Evaluation section and select Course Reports.
 2. On the Course Reports page, access a report's menu and select Run.
 3. On the Run Reports page, select the Report Specifications. Mae opsiynau'n amrywio:
  • Select Format: Dewiswch fformat allbynnu o'r ddewislen. PDF, HTML, Excel, neu Word yw’r fformatau dilys. Ni fydd siartiau'n arddangos yn y fformat Excel.

   The Single Course User Participation Report data is only provided in an Excel spreadsheet (XLS) format.

  • Select a Start Date and Select an End Date: Ar gyfer adroddiadau sy'n berthnasol i gyfnod penodol, dewiswch ddyddiadau dechrau a diwedd ar gyfer yr adroddiad.

   Er mwyn cynnwys data o ddyddiad heddiw, dewiswch y dyddiad gorffen ar gyfer yfory. Dychwelir yr ystadegau yn seiliedig ar ddiwrnod sy'n cychwyn yng nghanol nos ac yn gorffen ar 11:59 yh. Ni fydd ystadegau ar gyfer y diwrnod presennol yn gywir hyd at funud y cais. Mae yna oediad byr yn seiliedig ar yr amser mae'n cymryd i'r cronfa ddata gofnodi'r data. Os nad yw'r data sydd ei eisiau arnoch yn yr adroddiad, dylech aros am ychydig a rhedeg yr adroddiad eto.

  • Select Students: I redeg adroddiad ar fyfyriwr sengl, dewiswch enw'r myfyriwr o'r ddewislen.
  • Select Users: Dewiswch un defnyddiwr neu ragor ar gyfer yr adroddiad. I ddewis nifer o ddefnyddwyr mewn rhestr yn Windows, gwasgwch y bysell Shift a dewiswch y defnyddiwr cyntaf a’r olaf. I ddewis defnyddwyr ar hap, gwasgwch y bysell Ctrl a dewiswch bob defnyddiwr sydd ei angen. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl.
  • Average Range and Target Performance Level: Gofynnol ar gyfer adroddiadau perfformiad ar gwrs. You can set these reports to Show Unavailable Students and/or Show Unaligned Goals.
  • Select Goal Set and Goal Types. If the Goal Set appears as None, confirm course content is aligned with goals. Os yw cynnwys wedi'i alinio gyda nod, mae'n bosibl bydd angen i chi gysylltu â gweinyddwr y system i adnewyddu data'r adroddiad.
 4. Select Submit. Os bydd adroddiad ar gwrs yn cynnwys nifer fawr o ddefnyddwyr, mae'n bosib y bydd angen i chi aros am nifer o funudau neu fwy er mwyn cynhyrchu adroddiad. Mae fformatau PDF a HTML yn agor ar unwaith mewn ffenestr newydd. Mae Excel a Word yn eich cymell i gadw’r ffeil yn gyntaf. I argraffu adroddiadau, defnyddiwch swyddogaeth argraffu yn ffenestr y rhaglen agorodd yr adroddiad ynddi.
 5. Ar ôl rhedeg adroddiad yn llwyddiannus, gallwch weithredu'r tasgau hyn:
  • Save to Content Collection: Os oes gan eich sefydliad fynediad at nodweddion rheoli cynnwys, gallwch gadw'r adroddiad mewn ffolder yn y Content Collection.
  • Download Report: Cadwch yr adroddiad i'ch cyfrifiadur.
  • Run a New Report: Return to the Run Reports page to run the report again with different criteria.
 6. Select OK when finished.

System hits

Pan fyddwch yn edrych ar adroddiadau sy'n cynnwys ystadegau ar drawiadau neu fynediad, caiff trawiad ei dracio bob tro y caiff cais ei anfon at Blackboard Learn. Er enghraifft, wrth dracio defnydd y bwrdd trafod, gallwch weld y wybodaeth hon:

 • Mae myfyriwr yn mynd at y bwrdd trafod - 1 trawiad.
 • Mae myfyriwr yn dewis fforwm - cyfanswm o 2 drawiad.
 • Mae myfyriwr yn dewis neges i'w darllen - cyfanswm o 3 thrawiad.

Dysgu rhagor