Mae’r gweminarau hyn yn rhan o gyfres 2017 Blackboard Innovative Teaching Series (BITS). Mae BITS yn dod â cyfadran, dylunwyr cyfarwyddiadol, partneriaid, ac arbenigwyr Blackboard i chi. Mae siaradwyr yn rhannu eu syniadau, arferion gorau, addysgeg a phynciau llosg addysg uwch fel y gallwch aros ar flaen y gad ar effeithlonrwydd addysgu, dylunio cwrs, a deilliannau dysgu myfyrwyr. I fynychu gweminar yn ystod sesiwn tymor yr Hydref 2017, ewch i https://webinars.on24.com/Blackboard/HigherEdBITS.

Cysylltu gyda’r gymuned BITS.

Gallwch weld y gweminarau 2017 canlynol sydd wedi’u harchifo i’w gwylio yn ôl y galw yma.

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn y Saesneg yn unig.

Addysgu ar-lein? Rydych chi angen y rhestr hon o 17 o arferion gorau cyrsiau!

Cyflwynwyd ar Ionawr 26 gan Carey Smouse a Lisa Clark, Uwch Eiriolwyr Llwyddiant Cwsmeriaid Blackboard

Strategaethau effeithiol i atal twyllo mewn cyrsiau dysgu o bell

Cyflwynwyd ar 9 Chwefror gan Adam Authier, Jason Kane, a Kaylyn Cesarz, Dylunwyr Cyfarwyddiadol o Goleg Schoolcraft

Blackboard Collaborate Ydy o’n fwy nag offeryn cwrs?

Cyflwynwyd ar 23 Chwefror gan Dr. Dorothy L.R. Jones, Deon, Ysgol Dysgu Estynedig & amp; Cyfarwyddwr y Swyddfa Datblygu Cyfadran a Shelley Scott-Johnson, Athrawes Apple, Myfyriwr Ar-lein/Arbenigwr Cyfadran Ar-lein, Ymgynghorydd Trefnu Myfyrwyr Ar-lein, Ysgol Dysgu Estynedig/NSU Ar-lein, o Brifysgol Norfolk State

Awgrymiadau ar sut i greu cwrs addas ar ffonau symudol

Cyflwynwyd ar Mawrth 9 gan Carey Smouse a Lisa Clark, Uwch Eiriolwyr Llwyddiant Cwsmeriaid Blackboard

3 syniad ar gyfer personoleiddio dysgu ar-lein ar gyfer myfyrwyr

Cyflwynwyd ar 23 Mawrth gan Brian Morgan, Athro Cysylltiol, Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadurol, o Brifysgol Marshall

5 awgrym ar gyfer rhedeg grwpiau gweithdy llwyddiannus yn Blackboard Collaborate

Cyflwynwyd ar 13 Ebrill gan Juan Moran, Peiriannydd Datrysiadau Blackboard

Gêmeiddio eich cwrs gan ddefnyddio bathodynnau

Cyflwynwyd ar 27 Ebrill gan Michael DiFonzo, Hyfforddwr a Dylunydd Cyfarwyddiadol Blackboard, o SUNY Buffalo State

Dylunio Cynhwysol ar gyfer Dysgu a ReadSpeaker

Cyflwynwyd ar 4 Mai gan Tricia Ritschel-Trifilo, Ph.D., Cyfarwyddwr WBU Online, o Brifysgol Wayland Baptist, a Paul Stisser, Datblygu Busnes ar gyfer eDdysgu a Symudedd, o ReadSpeaker

Hygyrchedd yn Blackboard: Dod ag addysg i bawb

Cyflwynwyd ar 18 Mai gan Nicolaas Matthijs, Rheolwr Cynnyrch o Blackboard Ally a Scott Ready, Prif Strategydd Hygyrchedd, o Blackboard