Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch ddefnyddio'r offeryn tasgau i drefnu prosiectau a gweithgareddau, diffinio blaenoriaeth tasg ac olrhain statws tasg myfyrwyr. Fel hyfforddwr, gallwch ychwanegu tasgau at eich cwrs. Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr reoli eu tasgau wrth ddefnyddio'r modiwl Fy Nhasgau neu o ddolen offeryn yn eich cwrs.

Rhagor am fodiwlau

Gallwch greu tasgau a'u postio i dudalen Tasgau y cwrs. Gall pob defnyddiwr bostio tasgau personol i'w tudalennau tasg eu hun. Fe drefnir gwybodaeth am dasgau mewn colofnau sy'n dangos y flaenoriaeth, enw'r dasg, statws a dyddiad dyledus.

Mae tasgau hefyd ar gael fel offeryn grŵp cwrs ar gyfer tasgau sy'n benodol i grŵp llai yn eich cwrs.

Video: Create and Manage Tasks


Watch a video about tasks

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: How to Create and Manage Tasks explains the difference between personal and course tasks, and how to access, create, and manage tasks.

Sut i greu, golygu, neu ddileu tasg cwrs

 1. Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Offer. Ar y dudalen Offer, dewiswch Tasgau.

  -NEU-

  Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Offer Cwrs a dewiswch Tasgau.
 2. Ar y dudalen Tasgau , dewiswch Creu Tasg Cwrs.
 3. Ar y dudalen Creu Tasg Cwrs, teipiwch enw, disgrifiad, a dyddiad cyflwyno. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio'r testun ac uwchlwytho ffeiliau, delweddau, ac amlgyfryngau.
 4. Dynodwch flaenoriaeth o Isel, Arferol, neu Uchel.
 5. Dewiswch Cyflwyno.
 6. Mae'r dasg yn ymddangos ar y dudalen Tasgau. Cyrchwch ddewislen gyd-destunol y dasg i olygu neu ddileu'r dasg.

Gweld Tasgau

Yn ôl rhagosodiad, rhestrir tasgau o'r flaenoriaeth uchaf i'r isaf - nid yn ôl dyddiad. I weld tasgau a restrir yn ôl dyddiad cyflwyno, dewiswch y pennawd Dyddiad Cyflwyno. Defnyddiwch golofnau'r statws i weld sawl myfyriwr sydd wedi nodi eu cynnydd neu gwblhau tasg.

Gweld cynnydd tasg

Dewiswch deitl tasg i gyrchu'r dudalen Gweld Tasg. Mae'r dudalen Gweld Tasg yn arddangos cynnydd pob myfyriwr ar gyfer y dasg honno.


Ychwanegu dolen dasgau at ddewislen y cwrs

Gallwch ychwanegu dolen at ddewislen y cwrs ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r offeryn tasgau. Gallwch hefyd bersonoli enw'r ddolen.

 1. Newidiwch Modd Golygu i YMLAEN a dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem y Ddewislen uwchben y ddewislen gyrsiau i gyrchu'r ddewislen.
 2. Dewiswch Dolen Offeryn a theipiwch enw.
 3. O'r ddewislen Math, dewiswch Tasgau.
 4. Dewis y blwch ticio Ar Gael i Ddefnyddwyr os ydych yn barod i fyfyrwyr ei weld.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Mae’r ddolen offeryn newydd yn ymddangos olaf yn y rhestr dewislen cwrs. Gwasgwch a llusgo’r eicon saethau i symud y ddolen i safle newydd. Cyrchwch ddewislen y ddolen i ailenwi, dileu, neu guddio'r ddolen rhag myfyrwyr.

Mwy am ddewislen y cwrs