Gall sefydliadau ddangos bod eu rhaglenni a chwricwlwm yn effeithiol wrth alinio nodau gyda chynnwys cwrs a gweithgareddau yn Blackboard Learn. Mae'r broses yn cynnwys tri cham:

 1. Eich sefydliad sy'n troi'r nodau ymlaen ac yn mewngludo neu greu nodau. Ni all hyfforddwyr greu nodau.
 2. Mae hyfforddwyr yn alinio cynnwys cwrs i un nod neu nodau lluosog. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae mathau o gynnwys yn cynnwys fforymau trafod a ffrydiau, blogiau, cyfnodolion, profion a chwestiynau unigol, aseiniadau, a cholofnau’r Ganolfan Raddau. 
 3. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gall hyfforddwyr a gweinyddwyr redeg adroddiadau cwrs i archwilio sut mae cynnwys cwrs yn cyfateb i nodau'r sefydliad a sut mae myfyrwyr yn perfformio yn erbyn nodau.

Nodau ar gyfer ysgolion K-12

Ar gyfer ysgolion K-12 yn yr Unol Daleithiau, gall gweinyddwyr fewngludo nodau dysgu o’r 50 gwladwriaethau Washington, D.C. Gallwch alinio cynnwys y cwrs i’r nodau hyn a rhedeg adroddiadau cwrs. Mae'r adroddiadau yn dangos lle nad yw cynnwys y cwrs yn cwmpasu'r nodau fel y gallwch wneud addasiadau i'r cwricwlwm.


Nodau ar gyfer sefydliadau ag asesiad canlyniadau

Gall sefydliadau sydd â mynediad i’r nodweddion asesu canlyniadau ddefnyddio nodau ar lefel ehangach hyd yn oed. Gall sefydliadau gasglu tystiolaeth am berfformiad myfyrwyr tuag at nodau. Er enghraifft, gall sefydliadau gasglu tystiolaeth o gyrsiau i gefnogi gweithgareddau achredu ac asesu llwyddiant rhaglen. Gall sefydliadau hefyd ddod o hyd i feysydd lle mae angen gwella rhaglen.


Alinio cynnwys â nodau

Ar ôl i weinyddwyr greu nodau, gallwch alinio cynnwys â nodau. Gallwch hefyd alinio â chynhwysydd cyfan, megis ffolder neu gynllun gwers, neu un neu fwy o'r eitemau cynnwys.

Os ydynt wedi’u galluogi, sicrhewch eich bod yn analluogi’r rhwystrwyr ffenestr naid ar gyfer Blackboard Learn er mwyn i chi allu cyrchu’r ffenestr Darganfod Nodau.

 1. O ddewislen eitem, dewiswch Ychwanegu Aliniadau. Mae'r ffenestr Darganfod Nodau yn ymddangos.
 2. Yn y panel Pori Meini Prawf, ehangwch yr adrannau meini prawf a dewis meini prawf penodol:
  • Ffynhonnell: Un ffynhonnell yn unig all ymddangos ar y tro. Y dangos lle cedwir y nod.
  • Math o Set Nodau
  • Set Nodau: Cangen y dysgu neu bwnc y nod.
  • Categori
  • Math o Nodau: Dosbarthiad y nod, fel y Safon.

  Neu defnyddiwch y blwch Chwilio'r canlyniadau presennol i deipio brawddeg, gair neu ran o air i ddod o hyd i nodau sy'n cyd-fynd.

 3. Mae nodau sy'n cyfateb i'r meini prawf yn ymddangos. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y nodau rydych am eu hychwanegu. Mae'r nodau yn ymddangos yn yr ardal Nodau a Ddewiswyd ar waelod y sgrin. Gallwch ehangu'r maes i weld eich rhestr o nodau. Dewiswch yr X goch wrth ymyl nod i gael gwared arno. Tynnir y nod o'r casgliad, ond nid yw'n cael ei ddileu o'r system.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Mae’r nodau a ddewiswyd yn ymddangos gyda’r eitem cynnwys. Gallwch wneud nodau’n weladwy i fyfyrwyr gyda’r eicon Gweladwy i Fyfyrwyr. Dewiswch yr eicon Tynnu Aliniad i gael gwared ar nod.

Fforymau trafod ac edeifion

Gallwch alinio nodau i fforymau trafod ac edeifion. Mae'r opsiynau’n ddibynnol ar yr opsiwn gradd rydych chi’n ei ddewis pan fyddwch yn creu'r fforwm,

 • Dim Graddio yn y Fforwm: Alinio fforymau neu edeifion.
 • Graddio’r Fforwm: Gosod i aliniadau fforwm yn awtomatig, ac ni ellir ei newid. Mae opsiynau'r aliniadau mewn print llwyd.
 • Graddio Edeifion: Gosod i aliniadau edafedd yn awtomatig, ac ni ellir ei newid. Mae opsiynau'r aliniadau mewn print llwyd.

Eich cam nesaf yw cyrchu'r fforwm neu’r edafedd ac ychwanegu aliniadau at nodau.

Ar gyfer edefynnau, mae’r opsiwn Aliniadau yn ymddangos yn y ddewislen ar frig y dudalen pan fyddwch yn hofran.

Ar gyfer fforymau, dewiswch Aliniadau ar frig y dudalen ac yna dewiswch Ychwanegu Aliniadau.


Am flogiau, dyddlyfrau, a wikis

Cyrchu blog, dyddlyfr, neu wiki. Ehangwch y cyfarwyddiadau, dewiswch Aliniadau, a dewiswch Ychwanegu Aliniadau.


Am y Ganolfan Raddau

Gallwch alinio nodau i golofn y Ganolfan Raddau. Ewch ati i gyrchu dewislen colofn a dewis Gweld ac Ychwanegu Aliniadau. Yn y ffenestr naid, dewiswch Ychwanegu Aliniadau.


Edrychwch ar aliniad cwestiwn i nodau

Yn y Ganolfan Raddau, gallwch edrych ar y nodau a aliniwyd â chwestiynau prawf unigol. Ewch ati i gyrchu dewislen colofn prawf, a dewis Ystadegau Ymdrechion.

Ar y dudalen Ystadegau Prawf, mae nodau wedi’u halinio i bob cwestiwn prawf yn ymddangos yn yr adran Nodau Gweithredol.


Edrych ar adroddiadau am gwmpas nodau

Gall Hyfforddwyr redeg dau adroddiad am nodau mewn un cwrs. Ar y Panel Rheoli, ewch ati i ehangu’r adran Gwerthuso a dewiswch Adroddiadau Cwrs.

 • Mae’r Adroddiad Cwmpas y Cwrs yn cyflwyno data ar sut mae cynnwys y cwrs yn cwmpasu nodau a ble mae bylchau’n bodoli.
 • Mae Adroddiad Perfformiad y Cwrs yn caniatáu i chi osod gwerthoedd targed perfformiad ac ystodau derbyniol ar gyfer nodau. Mae'r adroddiad yn dangos sut mae gwaith myfyrwyr a alinir â'r nodau hynny'n cwrdd â gwerth y nod.

Gall Gweinyddwyr redeg adroddiadau ar gwmpas nodau ar draws pob cwrs yn y system.

Caiff data'r adroddiad nodau ei adnewyddu'n awtomatig bob 20 munud. Gall eich sefydliad adnewyddu data'r adroddiad â llaw, os oes angen.

Mwy ar redeg ac arbed adroddiadau


Data adroddiadau am nodau

Mae pob adroddiad nodau'n rhagosod i HTML ac yn agor mewn ffenestr newydd. Gallwch dyrchu i’r data ategol. Yn yr Adroddiad Cwmpas y Cwrs, defnyddiwch y meysydd hyn i gyrchu data.

Meysydd Adroddiad Manylion Cwmpas y Cwrs
Maes Adroddiad Adroddiad Data Ategol
Barrau Cymharu Nodau
Ni Ddefnyddir Rhestr o nodau na ddefnyddir
Wedi Sôn Rhestr o nodau a gynhwysir, a mathau o gynnwys a aliniwyd
Heb ei Gynnwys Rhestr o nodau sydd heb eu cynnwys
Rhifau Colofn Nodau
Ni Ddefnyddir Rhestr o nodau na ddefnyddir
Wedi Sôn Rhestr o nodau a gynhwysir, a mathau o gynnwys a aliniwyd
Heb ei Gynnwys Rhestr o nodau sydd heb eu cynnwys
Colofn Enw’r Set Nodau
Enw'r Set Nodau Trosolwg Cwmpas Enw’r Set Nodau
Colofn Lefel Dysgu
Enw'r Lefel Dysgu Manylion Cwmpas y Lefel Dysgu
Colofn Cyrsiau
Enw'r cwrs Adroddiad Cwmpas y Cwrs
Enw nod Manylion Cwmpas Nod