Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch weld cyflawniadau nodau myfyrwyr â dangosfyrddau.

Gall graddau fod yn gamarweiniol. Gall aseiniad neu brawf fesur faint mae myfyrwyr wedi ei ddysgu am bynciau lluosog, ond caiff ei fesur fel arfer gydag un radd. I helpu i fesur a dangos gwybodaeth myfyriwr mewn pynciau cymhleth, gallwch greu nodau cwrs. Mae nodau’n gysyniadau penodol a mesuradwy y dylai myfyrwyr ymdrechu i’w cyflawni wrth iddynt gwblhau gwaith cwrs.

Gall y Dangosfwrdd Perfformiad Nod eich helpu i ddeall yn well sut mae eich myfyrwyr yn perfformio mewn cwrs. Mae’r dangosfwrdd yn dangos nodau cwrs a'r eitemau rydych chi’n eu mapio iddynt. Gallwch bennu’n gyflym sut mae graddau unigol myfyriwr yn cyfrannu at eu cyflawniad o ran nodau cwrs.

Gallwch weld y Dangosfwrdd Perfformiad Nod mewn dwy ffordd.

Agorwch y dangosfwrdd o'r ddewislen Fy Blackboard

Yn eich dewislen Fy Blackboard, ewch i Offer > Perfformiad Nod. Mae rhestr o'r holl fyfyrwyr ym mhob un o'ch cyrsiau yn ymddangos. Dewiswch fyfyrwyr i weld eu Dangosfyrddau Perfformiad Nod. Dewiswch nod ar y dangosfwrdd i weld yr elfennau unigol. Gallwch benderfynu os oes gan fyfyrwyr le i wella a lle maen nhw’n llwyddo.

Agorwch y dangosfwrdd mewn cwrs

Gallwch hefyd fynd i’r Dangosfwrdd Perfformiad Nod mewn cwrs. Mae’r wedd fanwl hon yn dangos nodau myfyriwr a pha eitemau cwrs sy’n cyfrannu at gyflawniad.

Yn y ddewislen cwrs, dewiswch Offer ac yna Perfformiad Nod. Dewiswch y myfyriwr yr hoffech weld eu dangosfwrdd.


Allgludo data perfformiad nod

Gyda’r Dangosfwrdd Perfformiad Nod, gallwch allgludo data sy’n berthnasol i nodau cwrs a pherfformiad myfyrwyr at ddibenion eraill y tu allan i Blackboard Learn.

Gall gweinyddwyr gyrchu’r Panel Gweinyddydd > modiwl Offer a Gwasanaethau > Allgludo Perfformiad Nod Myfyriwr > Cynhyrchu Ffeil Allgludo i lawrlwytho ffeil JSON gyda’ch data.

Gellir trosi’r ffeil JSON hon yn fformatau eraill a’i defnyddio fel y dymunwch. Bydd y ffeil yn dangos data am fyfyrwyr a’u cymwyseddau yn eich cyrsiau. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon fel cerdyn adroddiad neu i bennu pa mor effeithiol yw cwrs, aseiniad, neu wers benodol.