Cynnig eich cwrs gorau.

Dechreuodd y Rhaglen Cwrs Rhagorol (ECP) yn 2000 gyda’r nod o nodi a lledaenu arferion gorau ar gyfer cynllunio cyrsiau o safon uchel.

Craidd y rhaglen yw’r Gyfeireb Cwrs Rhagorol, sy’n diffinio nodweddion allweddol cyrsiau o safon uchel o fewn fframwaith Cynllunio Cwrs, Rhyngweithio a Chydweithio, Asesu, a Chymorth i Ddysgwyr. Cynigir y Gyfeireb o dan drwydded Creative Commons, ac rydym yn eich annog i’w ail-ddefnyddio a’i gymysgu fel rhan o’ch trafodaeth eich hun ar gynllunio cwrs o ansawdd.

Gall cleientiaid Blackboard Learn gyflwyno eu cyrsiau ar unrhyw adeg drwy gydol y flwyddyn i'w hadolygu. Mae'r rhaglen hon am ddim.

Cyhoeddir gwobrau cwrs rhagorol ddwywaith y flwyddyn ym mis Rhagfyr/Ionawr a Mai/Mehefin.

Rhagor am y Rhaglen Cwrs Rhagorol a'r gyfeireb