Mewn trafodaethau, gallwch chwilio am destun penodol, fel ymadrodd, gair, neu ran o air.

Chwiliwch trafodaethau

 1. Ewch i’r bwrdd trafod, fforwm, neu edefyn a dewis Chwilio.
 2. Teipiwch y gair neu ymadrodd rydych eisiau chwilio am yn y blwch Chwilio.
 3. Yn y rhestr, dewiswch faes i’w chwilio:
  • Cylch Trafod Presennol
  • Pob Fforwm yn y Cwrs
  • Fforwm Presennol
  • Edefyn Presennol

   Mae’r dewisiadau yn seiliedig ar ble ddechreuodd eich chwilio. Nid yw defnyddwyr yn gweld canlyniadau o fyrddau grŵp trafod oni bai eu bod yn aelodau o’r grŵp hwnnw.

 4. I gyfyngu’ch canlyniadau chwilio ymhellach, dewiswch y blychau gwirio Cyn ac Ar ôl i alluogi’r dewisiadau dyddiad ac amser. Teipiwch ddyddiadau ac amseroedd yn y blychau neu defnyddiwch y Calendr Dewis Dyddiad a Dewislen Dewis Amser i ddewis dyddiadau ac amseroedd.
 5. Dewiswch Iawn.

Ar y dudalen Canlyniadau Chwilio, gallwch bori a darllen y canlyniadau. Dewiswch y Rhagolwg Argraffu i agor y dudalen mewn ffenestr newydd mewn fformat sy’n addas ar gyfer argraffydd. Bydd postiadau yn cyhoeddi yn y drefn maent yn ymddangos ar y dudalen. Gallwch hidlo a threfnu postiadau gan ddefnyddio’r swyddogaeth Hidlydd a’r dewisiadau Trefnwch Wrth a Gorchymyn.

Ar y dudalen hon, gallwch hefyd ateb i bostiadau a marcio postiadau wedi eu darllen neu heb eu darllen. I weld y postiad mewn cyd-destun, gydag unrhyw ymatebion, dewiswch deitl uwchgysylltiedig y postiad i lwybro i dudalen y llinyn.


Casglu postiadau

Os yw llinyn yn cynnwys llawer o bostiadau, gallwch leilhau’r rhestr gyda’r swyddogaeth Casglu. Ar ôl i chi gasglu postiadau, gallwch hidlo, trefnu, argraffu, a’u tagio. Gallwch hefyd ddefnyddio’r swyddogaeth Casglu ar y dudalen fforwm i gasglu’r holl bostiadau a wneir i edeifion gwahanol.

 1. Mewn fforwm, agorwch edefyn.
 2. Dewiswch y blychau gwirio wrth ochr y postiadau y dymunwch eu casglu. Os oes gan bostiad ymatebion a'ch bod eisiau iddynt ymddangos ar y dudalen gasglu, dewiswch y blychau ticio ar gyfer y postiadau hynny hefyd.
 3. Ar frig y rhestr, ewch i mewn i ddewislen Gweithrediadau Neges a dewiswch Casglu.

Dymuno dewis pob un ond ychydig o bostiadau mewn rhestr hir mewn llinyn? Defnyddiwch Dewiswch: Bopeth ac yna cliriwch y blychau gwirio ar gyfer y postiadau nad oes eu hangen arnoch.


Hidlwch a threfnwch bostiadau

I gyfyngu ar eich canlyniadau chwilio neu drefnu casgliad, gallwch ddefnyddio’r swyddogaethau hidlydd a threfnu. Os ydych chi’n argraffu’r postiadau wedi i chi hidlo neu drefnu, maen nhw’n argraffu yn y drefn yr ymddangosant ar y dudalen.

Os nad yw awduron rhai postiadau wedi eu cofrestru mwyach yn eich cwrs, gallai’r postiadau ymddangos allan o’u trefn.

Hidlo postiadau

 1. I hidlo postiadau ar y Canlyniadau Chwilio neu dudalen Casglu, dewiswch y swyddogaeth Hidlydd i ehangu’r maes. Dewiswch opsiynau o’r rhestr:
  • Awdur: Dewiswch Bopeth neu dewiswch awdur.
  • Statws: Dangoswch Bopeth neu dewiswch statws.
  • Darllenwch Statws: Dewiswch Dangoswch Bopeth, Darllenwch, neu Unread postiadau.
  • Tagiau: Dangoswch Bob Tag neu dewiswch dag. Mae angen i chi alluogi’r swyddogaeth tag ar lefel y fforwm er mwyn i’r opsiwn hidlydd hwn ymddangos.
 2. Dewiswch Ewch i gymhwyso’r dewisiadau. Gallwch drefnu’r canlyniadau ymhellach gyda’r opsiynau Didolwch Wrth a Trefn.
 3. Dewiswch X i gau’r maes Hidlydd.

Didoli postiadau

 1. I ddidoli postiadau ar y dudalen Canlyniadau Chwilio neu Gasglu, ewch i ddewislen Didolwch yn ôl
 2. Dewiswch opsiwn o’r rhestr:
  • Enw Olaf yr Awdur
  • Enw Cyntaf yr Awdur
  • Pwnc
  • Dyddiad y Post Diwethaf
  • Trefn Edefynnau

   Os analluogoch chi raddio postiadau, gallwch hefyd ddidoli wrth Raddio Cyffredinol.

 3. Ewch i mewn i ddewislen Trefn a didolwch bostiadau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.

Llinynnau tag

Mae tagiau yn labeli testun sy’n gweithredu fel nodau llyfr. Gallwch dagio postiadau i rwpio negeseuon tebyg gyda'i gilydd. Er enghraifft, os yw pwnc nodiant gwyddonol yn cael ei drafod yn aml, tagiwch bob un o’r negeseuon ar y pwnc hwn. Gall myfyrwyr hidlo a chwilio am bostiadau gyda’r tagiau hyn, ond ni allant greu tagiau.

Mewn gosodiadau fforwm, mae’n rhaid i chi alluogi Caniatáu Tagio Postiad er mwyn i chi allu creu tagiau.

 1. Agorwch y fforwm sy’n cynnwys y llinynnau y dymunwch dagio.
 2. Yn Gwedd Rhestr, dewiswch y blychau gwirio ar gyfer y llinyn neu linynnau i ‘w tagio. Defnyddiwch y blwch gwirio yn y rhes benawdau i ddewis yr holl linynnau mewn fforwm.
 3. Ar frig y rhestr, dewiswch Casglu.
 4. Ar y dudalen Casglu, gallwch hidlo a didoli eich canlyniadau.
 5. Teipiwch enw tag yn yblwch Testun Tag.
 6. Dewiswch flychau gwirio’r postiadau i aseinio enw’r tag iddynt. I ddewis yr holl bostiadau, dewiswch Dewis: Y cwbl uwchben y rhestr.
 7. Dewiswch Ychwanegu wrth ochr y blwch Testun Tag.

Gallwch analluogi tagio postiad pan fo defnydd fforwm yn drwm er mwyn i’r bwrdd trafod lwytho’n gyflymach. Pan fyddwch yn galluogi tagio eto, bydd yr holl dagiau wedi eu hadfer.

Lle mae tagiau’n ymddangos

Ar y dudalen Casglu, mae’r tag roesoch yn ymddangos o dan bob postiad a ddewisoch chi. Os ydych chi’n darparu tagiau lluosog, maent oll yn ymddangos. I ddileu tag, dewiswch y X coch wrth ei ochr.

Gallwch hefyd ychwanegu tag at bostiad unigol. O dan y postiad, teipiwch y tag yn y blwch Ychwanegu Tag a dewiswch Iawn neu dewiswch Dewis o’r Hyn sy’n Bodoli i ddewis tag o restr o dagiau sy’n ymddangos ar y dudalen Casglu.

Ar y dudalen fforwm, mae pob tag yn ymddangos yn y golofn Tagiau, sydd ddim ond yn weladwy yng Ngwedd Rhestr. I hidlo’r rhestr o linynnau gyda thag, dewiswch Tagiau a dewiswch dag i arddangos neu Dangos Pob Tag. Ar ôl i chi wneud dewis, dim ond yr edeifion sydd â’r tag dewisol sy’n ymddangos ar dudalen y fforwm. Gallwch hefyd ddewis tag yng ngholofn Tagiau i hidlo’r rhestr.