Ynghylch argaeledd cyrsiau

Mae'n rhaid i gwrs gael ei roi ar gael cyn y gall myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y cwrs weld neu gyrchu'r cwrs a'i gynnwys. Fodd bynnag, efallai y byddwch eisiau gosod bod cwrs ddim ar gael yn ystod y broses adeiladu neu ar ôl i gwrs am gyfnod penodol ddod i ben.

Os nad yw cwrs ar gael, y rôl cwrs sy'n pennu'r mynediad. Gall gweinyddwyr, hyfforddwyr, adeiladwyr cwrs, cynorthwywyr addysgu a graddwyr Blackboard weld a chyrchu cyrsiau sydd heb fod ar gael yn y tab Fy Nghyrsiau a'r rhestr gyrsiau, ond maent wedi'u marcio heb fod ar gael. Ni all myfyrwyr gael mynediad at gyrsiau nad ydynt ar gael beth bynnag yw hyd y cwrs. Nid yw cyrsiau nad ydynt ar gael yn ymddangos yng nghatalog y cyrsiau.


Gosodwch argaeledd y cwrs

Gallwch osod argaeledd eich cwrs yn y Panel Rheoli.

Panel Rheoli > Addasu > Priodweddau > Gosod Argaeledd

 1. Yn adran Gosod Argaeledd, dewiswch Ie neu Na. Mae Defnyddio Argaeledd Termau ond yn ymddangos os ychwanegodd eich gweinyddwr eich cwrs at dymor.
 2. Os oes angen, wrth gyhoeddi cwrs, gallwch ddewis un o’r opsiynau yn adran Gosod Hyd y Cwrs:
  • Parhaus (diofyn), os ydych chi am i’r cwrs fod ar gael heb ddyddiad dechrau na dyddiad dod i ben
  • Dewis Dyddiadau i ddewis dyddiad dechrau a/neu ddyddiad dod i ben Caiff yr amserau dechrau a gorffen eu gosod yn awtomatig. Yr amser dechrau yw hanner nos a'r amser gorffen yw 11:59:59.
  • Diwrnodau o'r Dyddiad Cofrestru i bennu cyfnod amser penodol i ddefnyddwyr gyrchu'r cwrs ar ôl cofrestru. Yr opsiwn hwn sydd orau ar gyfer cyrsiau lle mae defnyddwyr yn gweithio ar eu cyflymder eu hunain.
  • Mae Defnyddio Hyd Term ond yn ymddangos os ychwanegodd eich gweinyddwr eich cwrs at dymor.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch reoli pan fydd eich cwrs yn breifat—neu heb fod ar gael—i'ch myfyrwyr. Er enghraifft, efallai na fyddwch eisiau i fyfyrwyr gyrchu'ch cwrs yn ystod y broses adeiladu.

Gallwch hefyd newid argaeledd eich cwrs yn gyflym. Yn yr ardal reoli ar frig y dudalen nesaf at Dod i mewn i Ragolwg Myfyriwr, dewiswch yr eicon Trefnu nad yw Ar Gael.