Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Pan fyddwch yn ychwanegu gwybodaeth ar werslyfrau at eich cwrs, mae hefyd yn ymddangos yng nghatalog y cwrs lle mae darpar fyfyrwyr yn gallu cael mynediad ato cyn ymrestru. Ewch i gatalog y cwrs ar dudalen mewngofnodi Blackboard neu ar dab Cyrsiau ar ôl i chi fewngofnodi.


Chwilio am werslyfrau

Gallwch greu eitemau ar gyfer pob gwerslyfr a ddefnyddir yn eich cwrs. Gallwch chwilio am ffynhonnell allanol neu ychwanegu gwybodaeth eich hun am werslyfrau.

Sicrhewch fod Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau hyfforddwr.

Mewn ardal gynnwys neu ffolder, dewiswch Cynnwys Partneriaid i gael mynediad at y ddewislen a dewiswch Chwilio am Werslyfr.

Ar dudalen Chwilio am Werslyfr, dewiswch gategori chwilio o'r ddewislen: ISBN, Teitl, Awdur, neu Pwnc.

Teipiwch Allweddeiriau, megis enw'r awdur neu'r teitl. I fireinio'r chwiliad ymhellach, dewiswch y Math o lyfr: Digidol, Argraffedig, neu'r Cwbl. Dewiswch Iawn.

O'r rhestr o ganlyniadau chwilio, dewiswch werslyfr. Ar dudalen Creu Gwerslyfr, dewiswch Gofynnol neu Argymhellir ar gyfer y gwerslyfr. Teipiwch ddisgrifiad dewisol, a dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd gwerslyfr, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Ar ôl ichi gyflwyno, bydd y gwybodaeth am y gwerslyfr yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys. Gallwch newid y cynnwys unrhyw bryd. Ewch i ddewislen yr eitem a dewiswch Golygu.

Gallwch newid ble mae'r eitem yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrch.


Ychwanegu gwybodaeth am werslyfr eich hun

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniad rydych ei eisiau, gallwch ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol. Dewiswch Cynnwys Partneriaid i fynd i'r ddewislen a dewiswch Creu Cofnod Gwerslyfr. Gallwch ddarparu manylion y gwerslyfr a delwedd, a dewis yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos.