Beth yw storfa cwmwl?

Gallwch uwchlwytho ffeiliau i apiau gwe sydd yn cael eu cynnal ar y “cwmwl” ac nid ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Storir eich ffeiliau ar weinyddion ar-lein sydd yn eu hamddiffyn rhag damweiniau a firysau. Os bydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrifiadur neu ffôn, ni fydd yn rhaid i chi ofni colli’r ffeiliau sydd wedi eu cadw arnyn nhw. Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau a storir ar y cwmwl ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd.

Yn eich cyrsiau, gallwch chi a'ch myfyrwyr gysylltu â sawl ap gwe lle storir eich ffeiliau yn syth bin. Mae Blackboard Learn yn defnyddio gwasanaeth integreiddio’r cwmwl sy’n sicrhau mynediad rhwydd at sawl ap gwe mewn un man.


Cysylltu â storfa cwmwl am y tro cyntaf

Pan fyddwch yn cael mynediad at eich storfa ar y cwmwl am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i chi ddewis yr ap gwe rydych am gysylltu ag ef:

  • OneDrive
  • Blwch
  • OneDrive ar gyfer Business
  • Dropbox
  • Google Drive™

Nesaf, mewngofnodwch i’r ap a chaniatewch i’r gwasanaeth integreiddio’r cwmwl cysylltu â’ch ap gwe.

Learn ultra cloud storage allow access to Google drive

Yn ffenest naid eich storfa cwmwl, byddwch yn gweld eich ffeiliau sydd wedi eu cadw yn yr ap gwe a ddewiswyd gennych. Yn y ddewislen, cliciwch ar Cyfrifon i alluogi apiau gwe ychwanegol neu newidiwch i ap yr ydych wedi ei alluogi eisoes.

Cliciwch ar X i dynnu’ch cyfrif.


Cael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs

Gallwch gyrchu'ch ffeiliau mewn storfa cwmwl yn y meysydd cwrs hyn:

  • Atodiadau ac yn y golygydd ar gyfer aseiniadau
  • Atodiadau ac yn y golygydd ar gyfer eitemau cynnwys

Os na allwch gael mynediad at gynnwys y cwmwl yn eich cwrs, cysylltwch â'ch gweinyddwr. Mae'n bosibl na fydd storfa'r cwmwl ar gael yn eich fersiwn o Blackboard Learn.

Gall myfyrwyr gyrchu eu ffeiliau storfa cwmwl wrth gyflwyno aseiniadau.

Cael mynediad at storfa cwmwl mewn aseiniad

Mewn aseiniad, yn yr adran Atodi Ffeiliau, dewiswch Pori Storfa Cwmwl.

Gallwch hefyd gael mynediad at storfa cwmwl o eicon Dewis Ffeil yn y golygydd.


Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd unrhyw newid a wnewch i ffeil o fewn eich cwrs yn gymwys i'r ffeil yn y storfa cwmwl.

  1. O'r ddewislen Atodi Ffeiliau, dewiswch Pori Storfa Cwmwl.
  2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, dewiswch deitl ffolder i weld ei gynnwys ac i ddewis ffeiliau. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys.
  3. Cliciwch Dewis i ychwanegu'r ffeiliau at y dudalen.

Gallwch ychwanegu un ffeil yn unig ar y tro o storfa cwmwl pan fyddwch yn creu dogfen.

Storfa cwmwl a chyfrifiaduron a rennir

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.