Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Lle un alwad i wirio beth sy'n digwydd yn eich cwrs

Yn ddiofyn, mae eich cwrs yn cynnwys Hafan ar ddewislen y cwrs. Mae’r Hafan yn dudalen modiwl cwrs. Gallwch ailenwi neu ddileu'r dudalen hon, a chreu tudalennau modiwl cwrs eraill.

Mae tudalennau modiwl cwrs yn cynnwys manylion am gynnwys newydd a dyddiadau dyledus ar gyfer y cwrs rydych chi ynddo. Dangosir gwybodaeth mewn blychau a enwir yn fodiwlau, megis Fy Nghyhoeddiadau, Fy Nhasgau, Rhestr Tasgau, a Beth Sy’n Newydd. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl. Allwch chi ddim ychwanegu’ch cynnwys eich hun at dudalennau modiwl.

Rhagor am fodiwlau Beth Sy’n Newydd a Rhestr Tasgau

Yn aml iawn, mae’r Hafan yn fan mynediad cwrs diofyn ac mae’n dudalen gyntaf y bydd myfyrwyr yn ei gweld wrth agor eich cwrs.

Mwy am ddewis pwynt cyrchu'r cwrs

Gallwch ychwanegu modiwlau sy'n cynnwys offer a dolenni, fel cyfrifiannell neu wefan i brynu gwerslyfrau.

Gallwch ychwanegu'r modiwlau Hysbysiadau a Angen Sylw ar dudalen hafan eich cwrs. Mae'r modiwlau hyn at eich defnydd chi'n unig ac nid ydynt yn cynnwys unrhyw wybodaeth i fyfyrwyr.

Gallwch aildrefnu a dileu modiwlau, dewis modiwlau o restr, a golygu gosodiadau. I gyrchu gosodiadau'r Hafan, cyrchwch ei dewislen drws nesaf i deitl y dudalen. Er enghraifft, newidiwch y gosodiad i alluogi i ddefnyddwyr bersonoli eu hafan.

Ar gyfer rhai modiwlau, gallwch olygu’ch gosodiadau hysbysiadau.


Ychwanegu tudalen modiwl cwrs

Gallwch ychwanegu tudalennau modiwl cwrs i drefnu modiwlau fel y mynnwch. Ychwanegu tudalennau modiwl cwrs ar ddewislen y cwrs neu mewn ardal gynnwys.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem Ddewislen uwchben dewislen y cwrs i agor y ddewislen. Dewiswch Tudalen y Modiwl a theipiwch enw. Dewis y blwch ticio Ar Gael i Ddefnyddwyr os ydych yn barod i fyfyrwyr ei weld.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i'r dudalen modiwl newydd yn ymddangos ar waelod dewislen y cwrs. Gallwch ei lusgo i leoliad newydd neu ddefnyddio'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd.

Neu, mewn ardal gynnwys neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu’r ddewislen a dewiswch Tudalen Modiwl. Teipiwch enw, disgrifiad dewisol, a dewiswch yr opsiynau priodol ynghylch argaeledd, olrhain, ac arddangos dyddiadau. I wneud newidiadau i'r enw neu osodiadau, agorwch ddewislen y dudalen modiwl nesaf at y teitl a dewiswch Golygu. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd tudalen modiwl, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr newid y thema lliw, aildrefnu modiwlau, ac ychwanegu modiwlau i'w gwedd dudalen bersonol. Mae personoli gan fyfyrwyr yn effeithio ar eu gwedd nhw'n unig.

Mae tudalen modiwl cwrs a grëir o'r newydd yn gynhwysydd gwag. Dewiswch y teitl i gyrchu'r dudalen ac ychwanegu modiwlau cwrs.

Golygu teitl a gosodiadau modiwl cwrs

I olygu teitl a gosodiadau tudalen modiwl cwrs, cyrchwch ddewislen y teitl modiwl cwrs a dewiswch Golygu. Os byddwch yn newid y teitl, nid yw'r newid yn ymddangos ar ddewislen y cwrs. Gallwch olygu'r teitl ar ddewislen y cwrs er cysondeb hefyd. Os byddwch yn newid teitl tudalen y modiwl cwrs ar ddewislen y cwrs, mae'r teitl yn cael ei newid yn newislen y cwrs ac ar y dudalen ei hun.


Ychwanegu modiwlau cwrs

Gallwch ddewis pa fodiwlau sy'n ymddangos ar dudalennau eich modiwlau cwrs.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Ar y dudalen modiwl cwrs, dewiswch Ychwanegu Modiwl. Ar y dudalen Ychwanegu Modiwl, gallwch chwilio fesul allweddair neu bori fesul categori i ddod o hyd i fodiwlau. Dewiswch Mwy i weld sut bydd modiwl yn ymddangos ar y dudalen.

Dewiswch Ychwanegu neu Tynnu i benderfynu pa fodiwlau sy'n ymddangos ar eich tudalen. Dewiswch Iawn ar ôl i chi orffen.


Rheoli modiwlau

  1. Dewiswch eicon Rheoli Gosodiadau i newid sut mae'r cynnwys yn ymddangos. Er enghraifft, gallwch ddewis sawl diwrnod o gyhoeddiadau sy'n ymddangos mewn modiwl. Dewiswch X i ddileu modiwl. Nid yw'r cynnwys a adroddir yn y modiwl yn cael ei ddileu. Nid oes gan bob modiwl osodiadau y gallwch eu newid.
  2. Defnyddiwch y swyddogaeth llusgo a gollwng i aildrefnu modiwlau cwrs.
  3. Neu, defnyddiwch yr offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd i aildrefnu'r modiwlau.
  4. Dewiswch y ddolen mewn modiwl i weld mwy.
  5. Dewiswch yr eicon Agor mewn Ffenestr Newydd i symud y modiwl i leoliad arall ar eich sgrîn. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth fel cyfeirnod wrth i chi lywio yn eich cwrs.

Neges Atgoffa: Ar gyfer eich cyrsiau Gwreiddiol yn y profiad Ultra, ni fyddwch yn gweld yr opsiwn Golygu Gosodiadau Hysbysiadau mewn unrhyw fodiwl. Byddwch yn dewis pa hysbysiadau rydych eu heisiau ym mhanel Gosodiadau Hysbysiadau eich ffrwd gweithgarwch.


Ychwanegu baner tudalen modiwl cwrs

Gallwch ychwanegu delwedd baner sy'n ymddangos pan mae myfyrwyr yn agor tudalen y modiwl yn unig. Gallwch ychwanegu a fformatio tablau yn y golygydd.

Y maint a argymhellir ar gyfer baneri yw tua 480 x 80 o bicseli.

Agorwch ddewislen teitl tudalen y modiwl a dewiswch Baner y Dudalen. Yn y golygydd, gallwch bori am ddelwedd o'ch cyfrifiadur neu storfa’r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Casgliad o Gynnwys. Ar ôl ichi gyflwyno, mae'r faner yn ymddangos uwchben teitl tudalen modiwl eich cwrs.