Gallwch ddefnyddio integreiddiadau Kaltura i gyflwyno cynnwys amlgyfrwng cyfoethog yn eich cyrsiau. Gallwch ddefnyddio Kaltura i letya a rhannu fideos, delweddau a ffeiliau sain gydag aelodau'r cwrs.

Nid yw'n bwysig os ydych yn dysgu yng ngwedd cwrs Gwreiddiol neu Ultra, neu'r ddwy. Bydd gennych fynediad at eich cyfrif Kaltura bob amser.

Gweler cronfa wybodaeth Kaltura ar gyfer integreiddiadau LMS.

Gweler tudalennau cymorth Kaltura ar gyfer Blackboard.


Ynglŷn â Kaltura

Kaltura My Media

Kaltura My Media yw eich storfa bersonol. Gallwch ychwanegu, trefnu a thynnu fideos, ffeiliau sain a delweddau wrth baratoi'r cynnwys ar gyfer myfyrwyr. Pan rydych yn barod, gallwch ychwanegu'r cynnwys at y cwrs er mwyn i'r holl fyfyrwyr ac aelodau eraill y cwrs gael mynediad ato.

Kaltura Media Gallery

Kaltura Media Gallery yw'r storfa a rennir gan eich cwrs ar gyfer eitemau amlgyfrwng. Gallwch ddefnyddio'r Media Gallery i letya nifer o fideos i fyfyrwyr edrych arnynt a'u defnyddio i ddysgu. Gallwch hefyd ychwanegu fideos yn uniongyrchol o'r Media Gallery at dudalen Cynnwys y Cwrs fel nid oes angen i fyfyrwyr chwilio am gynnwys perthnasol.

Kaltura Video Quiz

Mae Kaltura Video Quiz yn fideo sy'n gofyn cwestiynau i'r gwylwyr wrth iddynt ei wylio. Mae'r fideo yn parhau i chwarae ar ôl i'r gwylwyr ateb y cwestiwn.


Ychwanegu cynnwys Kaltura at eich cwrs

Adeiladu Cynnwys

Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gael mynediad at y ddewislen.

Dewiswch yr opsiwn Kaltura yn y ddewislen i ychwanegu dolen ati.

  • Kaltura Media Gallery
  • Kaltura My Media
  • Kaltura Video Quiz

Yn y golygydd

Gallwch ychwanegu cynnwys o Kaltura yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau eich cwrs hefyd.

  1. Yn y golygydd, dewiswch Mashups.
  2. Dewiswch Kaltura Media.
  3. Dewiswch eich ffeil a'i hychwanegu.