Mae gwrthrychau ailddefnyddiadwy yn eich caniatáu i ailddefnyddio a rhannu elfennau o'r cwrs sydd wedi'u storio yn y Content Collection. Gallwch greu gwrthrychau ailddefnyddiadwy yn sydyn a dod o hyd iddynt gan ddefnyddio categorïau. Gallwch ychwanegu gwrthrychau amldro at sawl maes o'ch cwrs.

Eich sefydliad sy'n rheoli a ydych yn gallu creu a darganfod gwrthrychau ailddefnyddiadwy.


Creu gwrthrychau ailddefnyddiadwy

 1. Dewiswch dab y Content Collection ac ewch i ffolder cynnwys y cwrs lle rydych eisiau creu'r gwrthrych ailddefnyddiadwy. Os ydych yn cael mynediad at y Content Collection trwy Panel Rheoli eich cwrs, ni fydd gennych fynediad at y rhestr Adeiladu a'r chwe chategori o wrthrychau ailddefnyddiadwy.
 2. Pwyntiwch at Adeiladu a dewiswch math o wrthrych ailddefnyddiadwy.

  Mwy ar y mathau o wrthrychau ailddefnyddiadwy

 3. Ar y dudalen Creu Gwrthrych Ailddefnyddiadwy, teipiwch enw, a fydd yn cael ei defnyddio fel enw'r ffeil yn y Content Collection.
 4. Teipiwch wybodaeth yn y blwch Cynnwys. Gallwch ddewis ddefnyddio opsiynau'r golygydd i fformatio'r testun a chynnwys ffeiliau, delweddau, dolenni gwe, eitemau amlgyfrwng a chyfuniadau. Cedwir y ffeiliau a uwchlwythir gennych o'ch cyfrifiadur yn y Casgliad Cynnwys yn yr un ffolder.

  Nid yw'r golygydd ar gael ar gyfer gwrthrych ail y Ddolen Allanol.

 5. Dewiswch Cyflwyno.

Mae'r gwrthrych amldro'n ymddangos yn y ffolder a ddewisir yn y Content Collection. Mae'r system yn ychwanegu'r estyniad .html at enw'r ffeil, oni bai am Ddolenni Allanol. Yn rhestr ffolderi'r Content Collection, nodwch fod gan yr holl wrthrychau ailddefnyddiadwy yr un eicon oni bai am y Dolenni Allanol.


Gweld rhestr o wrthrychau ailddefnyddiadwy

Yng nghatalog y gwrthrychau dysgu, gallwch edrych ar y casgliad cyfan o wrthrychau amldro a grëwyd gennych a'r rhai hynny a rennir gyda chi gan ddefnyddwyr eraill yn eich sefydliad.

 1. Ewch i'r Content Collection.
 2. Yn y panel llywio ar y chwith, dewiswch y saeth i ehangu’r ddewislen Neidio i....
 3. Dewiswch y saeth i ehangu’r adran Gwrthrychau Dysgu.
 4. Dewiswch Gweld Catalog.
 5. Yn yr adran Pori Gwrthrychau Amldro, gallwch weld y categorïau o wrthrychau amldro. Ehangwch gategori i weld rhestr o wrthrychau amldro. Ni fyddwch yn gallu gweld Dolenni Allanol. Yn y Casgliad Cynnwys, mae Dolenni Allanol ond yn ymddangos yn y ffolder y creoch chi nhw ynddi.

  Ni allwch ychwanegu gwrthrychau amldro at eich cwrs o'r maes hwn.


Caniatáu i eraill ddarganfod eich gwrthrychau ailddefnyddiadwy

I rannu gwrthrychau amldro yn y Content Collection, gosodwch ganiatâd ar gyfer gwrthrych amldro unigol neu ei ffolder. Wrth osod caniatâd, dewiswch pa ddefnyddwyr neu grwpiau sydd â mynediad at yr eitem neu ffolder a phennwch eu lefel o fynediad - darllen, ysgrifennu, tynnu neu reoli.

Er enghraifft, gallwch ddechrau trwy alluogi caniatâd darllen yn unig. Nesaf, gallwch greu ffolder yn benodol ar gyfer cydweithio a rhoi caniatâd darllen ac ysgrifennu i'r ffolder i ddefnyddwyr priodol. Yna, bydd y defnyddwyr hynny gyda chaniatâd darllen ac ysgrifennu yn gallu personoli'r gwrthrych ailddefnyddiadwy trwy uwchlwytho ffeiliau a ffolderau newydd a golygu'r wybodaeth.

Mwy ar ganiatâd


Golygu a dileu gwrthrychau ailddefnyddiadwy

Mae gennych ganiatâd i olygu mwyafrif y gwrthrychau ailddefnyddiadwy yn y Content Collection gan ddefnyddio opsiwn Golygu yn Blackboard. Ar gyfer Dolenni Allanol, dewiswch Diystyru'r URL a newidiwch y cyfeiriad. Caiff y newidiadau a wnewch yn y Content Collection i'r Dolenni Allanol a gwrthrychau ailddefnyddiadwy Aseiniadau eu hadlewyrchu lle bynnag mae dolen iddynt yn eich cyrsiau. Ni fydd golygiadau a wnewch i wrthrychau ailddefnyddiadwy y Ganolfan Raddau, Pwnc Trafod, Gwrthrych HTML, a Cynnwys y Cwrs yn ymddangos lle maw dolenni eisoes yn ymddangos yn eich cyrsiau. Bydd y golygiadau a wnewch ar waith pan fyddwch yn eu hychwanegu at eich cyrsiau yn y dyfodol.

Os ydych wedi atodi ffeil i wrthrych ailddefnyddiadwy, gallwch ddiweddaru'r ffeil yn y Content Collection gyda swyddogaeth Diystyru y ffeil. Bydd y ffeil newydd yn ymddangos yn y gwrthrych ailddefnyddiadwy yn eich cwrs cyhyd â bod y ffeil yn yr un fformat. Er enghraifft, os atodoch chi ffeil PNG yn wreiddiol, bydd angen i chi ddisodli hon gyda ffeil PNG newydd.

Os byddwch yn dileu gwrthrych ailddefnyddiadwy o'ch cwrs lle mae dolen iddo, nid yw'n cael ei dileu o'r Content Collection. Caiff y ddolen i'r gwrthrych ailddefnyddiadwy yn eich cwrs ei dileu.

Os ydych chi eisiau dileu gwrthrych ailddefnyddiadwy o'r Content Collection a bod dolen iddo yn eich cwrs, bydd neges o rybudd yn ymddangos yn rhoi gwybod i chi y bydd hwn yn torri dolenni sydd eisoes yn bodoli. Gallwch ddefnyddio adroddiad Gwedd 360° i weld lle mae'r ddolen i'r ffeil cyn i chi ei ddileu.