Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Twitter logo of blue bird

Mae Trydar yn neges a bostir ar Twitter.com sy'n ymddangos ar unwaith i'r holl ddefnyddwyr Twitter sy'n dilyn y person a bostiodd y neges.

Gallwch ledaenu gwybodaeth, cyfathrebu mewn amser real gyda grwpiau mawr, ac archifo sgyrsiau. Gall y crynodeb gofynnol ysgogi creadigrwydd yn ogystal â lleihau’r ffrwd gwybodaeth i nifer y gellir eu treulio. Mae gan lawer o wefannau fotwm Twitter fel y gallwch rannu adnoddau gyda'ch dilynwyr Twitter.

Barod am rywfaint o gynnwys deinamig yn eich cwrs?

Defnyddio teclyn Twitter i integreiddio ffrwd o'ch Trydarau eich hun. Gallwch ychwanegu canlyniadau chwiliad Twitter at eich cynnwys.

Mae'r ffrwd yn diweddaru'n gyson, gyda gweithgarwch newydd yn sgrolio heibio wrth i chi wylio. Gall hyd yn oed myfyrwyr heb gyfrifon Twitter archwilio cynnwys y porth sydd o ddiddordeb iddynt.

Gall myfyrwyr gyfansoddi Trydar ar waelod y gydran.


Ymgorffori teclyn Twitter yn eich cwrs

 1. Mewngnodwch i Twitter ac agorwch ddewislen eich cyfrif.
 2. Dewiswch Gosodiadau, ac wedyn dewiswch Teclynnau o'r ddewislen ar y chwith.
 3. Dewiswch Creu Newydd.
 4. Dewiswch Proffil, Hoffterau, Rhestru, neu Casgliad i greu teclyn sy'n seiliedig ar URL Twitter. Fel arall, dewiswch Chwilio i greu teclyn sy'n dangos y Trydarau diweddaraf gyda hashnod dewisedig.
 5. Rhowch URL Twitter rydych eisiau ei blannu. Gall fod yn URL ar gyfer trydar unigol, proffil neu gasgliad. Gallwch ddefnyddio dolen neu hashnod Twitter hyd yn oed.
 6. Mae rhagolwg o'r teclyn a'r côd plannu'n ymddangos yn awtomatig. Copïwch y côd.
 7. Yn eich cwrs, llywiwch i ardal gynnwys neu ffolder.
 8. Dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewiswch Eitem.
 9. Teipiwch enw.
 10. Yn y golygydd, dewiswch Gwedd Côd HTML. Yn y ffenestr naid, gludwch y cod.
 11. Dewiswch Diweddaru. Mae'r golygydd yn dangos dolen.
 12. Dewiswch Cyflwyno. Mae'r ardal gynnwys yn dangos teclyn Twitter gyda rhestr sy'n diweddaru'n awtomatig o bostiadau newydd.

Gallwch greu Tudalen Wag yn eich dewislen cwrs hefyd a phlannu'r teclyn Twitter yno.


Pam defnyddio Twitter fel academydd?

Defnyddiwch Ganllaw Cychwyn Arni Twitter i ddysgu'r hanfodion. Pan fyddwch yn gyfforddus, gallwch estyn eich defnydd o Twitter gyda rhai o'r syniadau hyn.

Defnyddiau academaidd ar gyfer Twitter
Defnydd Disgrifiad
Lolfa cyfadran fyd-eang Rhwydweithio gyda gweithwyr a sefydliadau addysg eraill ledled y byd. Gallwch ofyn am gyngor, elwa o brofiadau pobl eraill, a chadwch i fyny â thueddiadau yn eich maes.
Hyrwyddo eich gwaith Hyrwyddo eich erthyglau ac ymdrechion eraill.
Rhannu dolenni Mae dolenni a rennir ar Twitter.com yn cael eu cwtogi'n awtomatig i ddolen http://t.co. Bydd URL o unrhyw hyd yn cael ei newid i 22 o nodau, hyd yn oed os yw'r ddolen ei hun yn llai na 22 o nodau. Wedyn, gall defnyddwyr gadw hyd y neges o fewn y terfyn nodau.
Cyfathrebu sianel gefn Gall myfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau amser real wrth iddynt wylio digwyddiad o leoliadau gwahanol. Er enghraifft, mae myfyrwyr yn gwylio dadl wleidyddol ac yn ei thrafod yn fyw ar Twitter.­­Pan fydd myfyrwyr yn ychwanegu hashnod digwyddiad i'w Trydarau, gall unrhyw un redeg chwiliad Twitter i adolygu'r holl Trydarau sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad.
Adeiladu cymuned gyda hashnod dosbarth Gallwch estyn trafodaeth ar Twitter i adeiladu cymuned ac annog myfyrwyr i geisio atebion yn syth gan eu cymheiriaid. Dyfeisio hashnod ar gyfer eich cwrs. Chwiliwch am eich hashnod posib yn Twitter i weld a yw'n bodoli eisoes.
Trydarau fel canllaw astudio Mae trydar yn y dosbarth gyda hashnodau yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfeirio yn ôl i weld beth a ddywedwyd yn y dosbarth. Ar ôl trafodaeth grŵp bach, mae myfyrwyr yn trydar pwyntiau perthnasol fel eu bod ar gael i'r dosbarth cyfan.
Helpu myfyrwyr i adeiladu rhwydweithiau proffesiynol Mae myfyrwyr yn gallu dechrau dilyn a chysylltu â chwmnïau targed cyn graddio.
Ennyn diddordeb ffigur cyhoeddus Rhowch gynnig ar drydar ffigur cyhoeddus neu arbenigwr y diwydiant. Mae myfyrwyr yn debygol o dderbyn ateb.
Cynyddu ennyn diddordeb Gall dosbarthiadau mawr sy'n defnyddio Twitter ehangu cyfranogiad mewn darlithoedd pan nad oes digon o amser i bawb siarad. Mae rhai myfyrwyr yn teimlo’n fwy cyfforddus yn trydar yn hytrach na’n siarad yn y dosbarth.
Ysgogiadau trafodaeth cyn y dosbarth Mae myfyrwyr yn trydar cwestiynau neu sylwadau ar ddarllen sydd wedi'i aseinio cyn y dosbarth. Defnyddiwch ffrwd Twitter yr hashnod hwnnw i ysgogi trafodaeth yn y dosbarth.
Eglurder mynegiad Er bod distyllu ymateb pwrpasol i nifer cyfyngedig o nodau yn heriol, gall y fath derfyn nodau tynn ysgogi creadigrwydd.
Dynwared cymeriad hanesyddol neu lenyddol Cael myfyrwyr mewn cymeriad! Gofynnwch iddynt drydar fel ffigurau hanesyddol neu lenyddol enwog.

Cyfrannwr

Katherine Linzy | Swyddfa Gwasanaethau Technoleg | Prifysgol Evansville | Evansville, Indiana
Prifysgol Evansville

University of Evansville logo