Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Beth os oes gan eich myfyrwyr gwestiynau am ddarnau o gynnwys y cwrs?

Os ydych chi wedi galluogi sgyrsiau dosbarth ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, bydd modd i’r myfyrwyr drafod y cynnwys gyda chi a’u cyd-ddisgyblion. Gallant ofyn am gymorth, rhannu ffynonellau, neu ateb cwestiynau y mae eraill wedi eu gofyn. Wrth i’r sgwrs ddatblygu, bydd ond i’w gweld gyda’r cynnwys perthnasol. Nid yw sgyrsiau'n ymddangos ar y dudalen trafodaethau.

Gallwch alluogi sgyrsiau ar gyfer yr eitemau hyn o gynnwys:

 • Dogfennau
 • Aseiniadau
 • Aseiniadau grŵp
 • Profion
 • Profion grŵp
 • Cyflwyniadau heb gyswllt
 • Dolenni at offer dysgu

Mwy ar Ychwanegwch offer addysgu gyda chysylltiadau LTI


ULTRA: Galluogi sgyrsiau

Dewiswch eicon Gosodiadau yr eicon i agor y panel sy'n cynnwys manylion a gwybodaeth am yr eitem. Dewiswch Caniatáu sgyrsiau dosbarth.


ULTRA: Cael mynediad at sgyrsiau

Pan mae rhywun yn cyfrannu at sgwrs, mae eicon yn ymddangos nesaf at deitl yr eitem ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Agorwch ddewislen yr eitem a dewiswch Sgwrs i agor y sgwrs mewn haen newydd.

Bydd "Sgwrs" yn ymddangos yn y ddewislen dim ond os ydych wedi dewis "Caniatáu sgyrsiau dosbarth" yng ngosodiadau'r eitem.

Neu, dewiswch eicon Agor sgwrs dosbarth yn y gornel dde ar dop y dudalen yr eitem neu ar dudalen y cyflwyniadau. Bydd cylch porffor yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Haen sgwrsio

Mae sgyrsiau wedi'u trefnu yn yr un modd â thrafodaethau. Caniateir dwy lefel o ymatebion ar gyfer pob ymateb lefel gyntaf.

 1. Beth ydych chi eisiau dweud? Ychwanegu ymateb i fyfyriwr. Fel arall, defnyddiwch y swyddogaethau yn y golygydd i fformatio'ch ymateb.

  I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

 2. Cadw drafft. Gallwch ddechrau ymateb, ei gadw fel drafft, a'i orffen nes ymlaen.
 3. Beth sy'n newydd? Bydd ymatebion newydd yn ymddangos gydag eicon Newydd.
 4. Golygu a dileu cyfraniadau. Agorwch ddewislen ymateb a dewiswch Golygu neu Dileu. Fel hyfforddwr, gallwch olygu neu ddileu ymateb unrhyw aelod o'r cwrs. Gall myfyrwyr ddileu eu hymatebion eu hunain, ond ni allant eu golygu.
 5. Gweld gweithgarwch a chwilio am  gyfranogwyr. Gweld y rhestr o gyfranogwyr a'u gweithgareddau,  a chwilio am gyfranogwr penodol.
 6. Adnewyddu eich gwedd. Gwirio am weithgarwch newydd ers i chi agor y sgwrs.

Enghraifft: Cadw drafft

Bydd unrhyw ddrafftiau a gadwyd yn ymddangos gyda border a bathodyn Drafft er mwyn i chi allu dod o hyd iddynt yn rhwydd. Agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu neu Dileu.


ULTRA: Sgyrsiau grŵp

Gallwch weld a chymryd rhan yn y sgyrsiau ar gyfer pob grŵp neu'r dosbarth. Dewiswch deitl y grŵp i fynd i'r ddewislen a gwneud eich dewis. Bydd cylch porffor yn dynodi gweithgarwch newydd.

Ar gyfer grwpiau mwy, gallwch chwilio am aelod penodol o'r grŵp yn y grŵp a ddangosir ar y sgrin ar y pryd.

Gallwch hefyd ddefnyddio Collaborate Ultra i gyfarfod yn rhithwir gyda'ch grŵp os yw'ch cwrs yn defnyddio Collaborate a'ch bod wedi galluogi sgyrsiau. I agor ystafell Collaborate y grŵp, dewiswch eicon Agor ystafell Collaborate.

Newydd i Collaborate Ultra? Dechreuwch yma gyda'r hanfodion!