Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Offer Pobl

Gallwch ddod o hyd a chysylltu ag unrhyw un sydd wedi creu proffil trwy gwrs rydych wedi cofrestru arno neu o fewn rhwydwaith ehangach Blackboard.

I gael mynediad at dudalen Pobl, ewch i'r ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen. Mae dewislen Fy Blackboard yn agor. Dewiswch eicon Pobl.

Os gofynnir i chi, rhaid i chi dderbyn y telerau defnyddio a darparu cyfeiriad e-bost cyn i chi allu defnyddio'r offeryn hwn am y tro cyntaf.


Tudalen Pobl

  1. Ehangwch y rhestr o gyrsiau er mwyn gweld y defnyddwyr sydd wedi cofrestru ar eich cyrsiau neu sefydliadau.
  2. Edrychwch ar eich holl gyd-fyfyrwyr cyfredol sydd wedi dewis defnyddio proffiliau. Defnyddiwch y dolenni yn y panel ar y chwith i weld grwpiau penodol o ddefnyddwyr.
  3. Pwyntiwch at broffil i ddangos y cerdyn proffil.
  4. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw cyntaf neu gyfenw i chwilio am ddefnyddwyr penodol mewn sefydliadau eraill neu o fewn eich rhwydweithiau academaidd.

Uwch nodweddion

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi'r uwch set o broffiliau ac offer cymdeithasol, mae swyddogaethau eraill yn ymddangos:

  • Gweithrediadau cardiau proffil: Dilynwch, rhwystrwch neu anfonwch neges at ddefnyddwyr o'u cardiau proffil. Os byddwch yn dewis Dilyn, bydd postiadau a sylwadau o'u waliau proffil yn cael eu cydgasglu ar eich tudalen Postiadau yn Fy Blackboard.

    Os yw cerdyn proffil yn dangos enw defnyddiwr, llun proffil, maes astudio a rhan o ddisgrifiad y defnyddiwr yn unig, nid oes gan eich sefydliad uwch broffiliau.

  • Chwilio a rhwydweithio ar draws sefydliadau: Gweld defnyddwyr ym mhob un o'ch cyrsiau a sefydliadau Blackboard ar draws pob un o'ch sefydliadau.
  • Cysylltiadau: Gweld pwy rydych yn ei dilyn a phwy sy'n eich dilyn chi. Os ddewisoch chi'r opsiwn yn gofyn am geisiadau yng ngosodiadau eich proffil, bydd y dudalen Pobl yn eich hysbysu pan fydd rhywun yn gwneud cais i'ch dilyn. Gallwch dderbyn neu wrthod y cais.
  • Fy ardaloedd: Gweld defnyddwyr sy'n gysylltiedig â'r ardaloedd rydych yn gysylltiedig â hwy.