Mae mudiadau'n ymddwyn fel cyrsiau ac yn cynnwys offer sy'n galluogi aelodau i gyfathrebu'n effeithiol. Gallwch bostio gwybodaeth, cael trafodaethau a rhannu dogfennau. Mae mudiadau'n lle delfrydol i gysylltu â defnyddwyr eraill sydd â diddordebau neu weithgareddau allgyrsiol yn gyffredin. Eich sefydliad sy'n rheoli pwy all greu mudiadau.

Dod o hyd i fudiadau ac ymuno â hwy

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar fudiadau.

Y tro cyntaf i chi fewngofnodi i Blackboard Learn, dewiswch dab Cymuned. Gallwch chwilio am fudiadau neu bori'r rhestr lawn o fudiadau sydd ar gael yn eich sefydliad. Mae rhestr o fudiadau rydych eisoes wedi ymuno â hwy hefyd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Ar ôl i chi chwilio neu bori am sefydliadau, bydd rhestr o fudiadau sy'n cyd-fynd ac sydd ar gael yn ymddangos. I ymuno â mudiad sydd ar gael, agorwch ddewislen y mudiad a dewis Ymrestru.

Gallwch ddewis mudiad i weld ei hafan. Rhaid i chi fod yn aelod cyn i chi allu gweld yr holl gynnwys ac offer sydd ar gael mewn mudiad.


Rheoli mudiad

Os ydych yn arweinydd mudiad, gallwch reoli mudiad yn yr un modd ag y byddech yn rheoli cwrs. Mae'r pynciau hyn yn disgrifio sut i reoli cwrs, ond mae'r gwybodaeth hefyd yn berthnasol i fudiadau.

Mwy ar reoli'r offer mae gan aelodau fynediad atynt

Mwy ar greu cynnwys

Mwy ar ddefnyddio negeseuon i gyfathrebu ag eraill

Mwy ar reoli ymrestriadau


ULTRA: Sefydliadau

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Myfyrwyr, gweld gwybodaeth ar fudiadau sy'n benodol i fyfyrwyr.
Gweinyddwyr, gweld gwybodaeth ar fudiadau sy'n benodol i weinyddwyr.

Mae mudiadau'n ymddwyn fel cyrsiau ac yn cynnwys offer sy'n galluogi aelodau i gyfathrebu'n effeithiol. Gallwch bostio gwybodaeth, cael trafodaethau a rhannu dogfennau. Gallwch chwilio am, hidlo a nodi fel ffefryn eich mudiadau. Mae mudiadau'n gallu helpu lledaenu cwmpas cyrhaeddiad sefydliad ar draws pynciau, cyfnodau amser a mwy. Ymhlith y grwpiau a allai ddefnyddio mudiadau mae adrannau academaidd, grwpiau astudio a gweithgareddau allgyrsiol. 

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar fudiadau.

Ydw i'n aelod?

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Mudiadau.

Rydych yn aelod os yw'r mudiad wedi'i restru ar y dudalen Mudiadau. Arweinydd y mudiad a'ch sefydliad sy'n rheoli ymrestru, ond efallai byddwch yn gallu hunan-ymrestru. Cysylltwch ag arweinydd y gyfundrefn neu eich sefydliad ynghylch cofrestru. Ar ôl i ymrestru, yr arweinydd neu'r gweinyddwr yw'r unig rai all eich dad-ymrestru.

Caiff y mudiadau eu rhestru yn y drefn ymrestru, gyda'r un diweddaraf gyntaf.