Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am fanylion ar negeseuon.

Ewch i mewn i negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r help "Ultra" ynghylch mynd i mewn i negeseuon cwrs.

Ewch i dudalen Negeseuon Cwrs trwy un o’r dulliau hyn:

  • Ar ddewislen y cwrs, ewch i Offer yna Negeseuon Cwrs.
  • Ar y Panel Rheoli, ewch i Offer Cwrs > Negeseuon Cwrs.

Gallwch ychwanegu dolen hefyd at negeseuon Cwrs ar ddewislen y cwrs.

Mwy ar ychwanegu dolenni dewislen cwrs


Anfonwch neges cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar anfon negeseuon.

Gall pawb ddefnyddio negeseuon fel rhybuddion atgoffa, cwestiynau cyflym a rhyngweithio cymdeithasol. Os yw eich sefydliad yn caniatáu, gallwch atodi ffeiliau o’ch cyfrifiadur i’ch negeseuon.

Ar y dudalen Creu Neges, dewiswch I. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion

Ar gyfer Windows, i ddewis derbynwyr lluosog mewn rhes, pwyswch y fysell Shift a dewiswch y derbynwyr cyntaf ac olaf. I ddewis derbynwyr allan o ddilyniant, pwyswch y fysell Ctrl a dewiswch bob enw sydd ei angen. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl. Gallwch hefyd ddewis holl aelodau cwrs gydag opsiwn Dewis y Cwbl.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun eich neges. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Ateb neges

Gallwch anfon eich ateb i'r anfonwr neu ateb pawb. Rhowch fanylion yr anfonwr a holl dderbynyddion eraill y neges yn At: .

Ychwanegwch aelodau eraill y cwrs i'r neges fel y bod angen. Bydd testun y neges yn cynnwys y testun o'r neges wreiddiol. Gallwch ychwanegu at y testun.


Hysbysiadau neges newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar hysbysiadau neges newydd.

Mae’r modiwl Beth sy’n Newydd yn ymddangos ar y dudalen gyntaf ar ôl i chi fewngofnodi ac ar Hafan y cwrs. Byddwch yn cael gwybod pan fydd negeseuon cwrs newydd yn cyrraedd.

Mae’r adroddiadau modiwl yn newid uwaith y dydd pan fewngofnodwch gyntaf. Os ydych yn dymuno gweld rhybuddion newydd yn ddiweddarach, dewiswch Adnewyddu yn y ddewislen Gweithrediadau.

Chi a’ch sefydliad sy’n rheoli pa fodiwlau sy’n ymddangos.

Gallwch fynd i mewn i negeseuon Gwreiddiol ar y dudalen Negeseuon cyffredinol.


ULTRA: Cyfathrebwch o’r rhestr

O’r rhestr, gallwch anfon neges at unrhyw un sy’n ymwneud â’ch cwrs.

Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil. Dewiswch yr eicon amlen i agor y panel neges Newydd. Gallwch ychwanegu rhagor o dderbynyddion i'r neges yn ôl yr angen.

Mae negeseuon a anfonwch o’r rhestr hefyd yn ymddangos ar y dudalen Negeseuon.

Mwy ar y rhestr


ULTRA: Hysbysiadau neges newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r help "Gwreiddiol" ynghylch rhybuddion neges.

Byddwch chi a'ch myfyrwyr yn gweld negeseuon newydd ar y dudalen negeseuon cyffredinol.