Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am negeseuon.

Ewch i mewn i negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at negeseuon cwrs.

Ewch i dudalen Negeseuon Cwrs trwy un o’r dulliau hyn:

  • Ar ddewislen y cwrs, ewch i Offer yna Negeseuon Cwrs.
  • Ar y Panel Rheoli, ewch i Offer Cwrs > Negeseuon Cwrs.

Gallwch ychwanegu dolen hefyd at negeseuon Cwrs ar ddewislen y cwrs.

Mwy ar ychwanegu dolenni dewislen cwrs


Anfonwch neges cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am anfon negeseuon.

Gall pawb ddefnyddio negeseuon fel rhybuddion atgoffa, cwestiynau cyflym a rhyngweithio cymdeithasol. Os yw eich sefydliad yn caniatáu, gallwch atodi ffeiliau o’ch cyfrifiadur i’ch negeseuon.

Ar y dudalen Creu Neges, dewiswch I. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion

Ar gyfer Windows, i ddewis derbynwyr lluosog mewn rhes, pwyswch y fysell Shift a dewiswch y derbynwyr cyntaf ac olaf. I ddewis derbynwyr allan o ddilyniant, pwyswch y fysell Ctrl a dewiswch bob enw sydd ei angen. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl. Gallwch hefyd ddewis holl aelodau cwrs gydag opsiwn Dewis y Cwbl.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun eich neges. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Ateb neges

Gallwch anfon eich ateb i'r anfonwr neu ateb pawb. Rhowch fanylion yr anfonwr a holl dderbynyddion eraill y neges yn At: .

Ychwanegwch aelodau eraill y cwrs i'r neges fel y bod angen. Bydd testun y neges yn cynnwys y testun o'r neges wreiddiol. Gallwch ychwanegu at y testun.


Hysbysiadau neges newydd

Mae’r modiwl Beth sy’n Newydd yn ymddangos ar y dudalen gyntaf ar ôl i chi fewngofnodi ac ar Hafan y cwrs. Byddwch yn cael gwybod pan fydd negeseuon cwrs newydd yn cyrraedd.

Mae’r adroddiadau modiwl yn newid uwaith y dydd pan fewngofnodwch gyntaf. Os ydych yn dymuno gweld rhybuddion newydd yn ddiweddarach, dewiswch Adnewyddu yn y ddewislen Gweithrediadau.

Chi a’ch sefydliad sy’n rheoli pa fodiwlau sy’n ymddangos.

Gallwch fynd i mewn i negeseuon Gwreiddiol ar y dudalen Negeseuon cyffredinol.


ULTRA: Tudalen negeseuon

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am gael mynediad at negeseuon cwrs.

Mewn cwrs, gallwch gyrchu’r dudalen Negeseuon ar y bar llywio. Bydd pob un o'ch negeseuon ac ymatebion cwrs yn ymddangos. Gallwch fwrw golwg trwy'r rhestr yn hawdd ac agor neges i ddarllen yr holl ymatebion.

Bydd eich negeseuon sydd heb eu darllen yn ymddangos yn gyntaf yn y rhestr. Mae pob neges yn dangos llun proffil y creawdwr. O dan enw'r creawdwr, gallwch weld sawl cyfranogwr sydd wedi’i gynnwys neu os yw’r neges ar gyfer y dosbarth cyfan.

  1. Edrych yn hwylus ar beth sy’n newydd. Mae cyfrif negeseuon yn ymddangos uwchben y rhestr. Bydd ymatebion newydd yn ymddangos gyda ffont trwm.
  2. Anfon neges. Dewiswch eicon Neges Newydd i anfon neges. Anfonwch i un person, rhagor nag un person neu'r dosbarth cyfan.

    Os oes gennych lawer o negeseuon, dewiswch nifer y negeseuon rydych eisiau eu gweld fesul tudalen i gulhau'ch ffocws.

  3. Dileu neges. Defnyddiwch yr eicon Dileu i ddileu neges. Os daw rhagor o ymatebion, byddwch yn ei cael. Ni allwch olygu neu ddileu ymatebion unigol mewn neges.
  4. Llywio i neges arall. Mae negeseuon yn agor mewn panel gyda phob ymateb. Defnyddiwch yr eiconau Gweld Negeseuon Blaenorol a Neges Nesaf ar y top i weld y neges flaenorol neu nesaf yn y rhestr.

Pan grëwch ymateb i neges, dewiswch yr eiconYchwanegu Cyfranogwyr oni bai fod y neges wedi cael ei hanfon at y dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion gwreiddiol yn gweld nodyn yn y neges nesaf eich bod wedi ychwanegu pobl newydd neu'r dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion newydd yn gweld y neges o'r pwynt y cawsant eu hychwanegu.


ULTRA: Anfon neges

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am anfon negeseuon cwrs.

Pan ddewiswch yr eicon Neges Newydd ar y dudalen Negeseuon, mae’r panel Neges Newydd yn agor.

Dechreuwch deipio i ychwanegu derbynyddion. Wrth i chi deipio, bydd enwau'r derbynyddion sy'n cyd-fynd yn ymddangos mewn dewislen er mwyn i chi allu eu dewis yn hawdd. Gallwch barhau i ychwanegu cynifer o enwau ag y mynnwch neu anfon i'r dosbarth cyfan.

Anfonwch gopi e-bost. Gallwch anfon copi e-bost o neges cwrs. Efallai bydd myfyrwyr yn gweld, darllen a gweithredu ar gyhoeddiadau pwysig a negeseuon cwrs pan dderbyniant gopi yn eu mewnflychau. Bydd copïau e-bost yn cael eu danfon dim ond os oes gan dderbynyddion gyfeiriad e-bost dilys yn eu proffil ar Blackboard Learn. Pan ddewiswch yr opsiwn hwn, mae holl dderbynwyr y neges yn derbyn copi e-bost.

Bydd derbynyddion yn gallu gweld eich neges yn eu mewnflwch, ond ni fyddant yn gallu anfon e-bost i ymateb.

Caniatáu neu wrthod atebion. Gallwch ddewis i beidio â chaniatáu atebion ar gyfer negeseuon a grëwch. Os ydych chi’n dewis anfon neges at y dosbarth cyfan, nid oes neb yn cael ateb yn ddiofyn.

Arweiniwch gyda’r wybodaeth bwysicaf. Nid oes gan negeseuon deitlau. Mae angen i dderbynyddion ddibynnu ar ran cyntaf eich neges wrth iddynt ddewis beth i'w ddarllen. Defnyddiwch y swyddogaethau yn y golygydd i fformatio'ch testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.


ULTRA: Cyfathrebwch o’r rhestr

O’r rhestr, gallwch anfon neges at unrhyw un sy’n ymwneud â’ch cwrs.

Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil. Dewiswch yr eicon amlen i agor y panel neges Newydd. Gallwch ychwanegu rhagor o dderbynyddion i'r neges yn ôl yr angen.

Mae negeseuon a anfonwch o’r rhestr hefyd yn ymddangos ar y dudalen Negeseuon.

Mwy ar y rhestr