Negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am negeseuon.

Mae negeseuon cwrs yn gyfathrebiadau preifat a diogel seiliedig ar destun sy’n digwydd o fewn eich cwrs a rhwng aelodau’r cwrs.

Er yn debyd i e-bot, rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gwrs er mwyn darllen ac anfon negeseuon cwrs. Mae gweithgarwch negeseuon yn aros y tu mewn i'r system, ac nid oes rhaid i chi boeni am gyfeiriadau e-bost a allai fod yn anghywir neu'n hen.

Gallwch gael mynediad at negeseuon ar y Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Negeseuon y Cwrs neu o ddolen bersonol y gallwch ei hychwanegu at ddewislen y cwrs. Gall myfyrwyr gael mynediad at negeseuon cwrs o’r ddolen bersonol neu o'r dudalen Offer.

Os welwch restr ar y chwith lle mae'ch enw yn ymddangos, gallwch weld ac anfon negeseuon ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar y dudalen Negeseuon.

Os welwch eich enw yn y gornel dde ar frig y dudalen, gallwch gyrchu negeseuon newydd ar gyfer pob un o’ch cyrsiau. Agorwch y ddewislen nesaf at eich enw a dewiswch yr eicon Diweddariadau. Gallwch weld rhestr o hysbysiadau am ddigwyddiadau a gwybodaeth bwysig ym mhob un o'ch cyrsiau a mudiadau.

Pan fyddwch yn derbyn negeseuon cwrs newydd, mae hysbysiad yn ymddangos yn y modiwl Beth sy'n Newydd ar dab Fy Sefydliad a'r Hafan.

Rhagor am y modiwl Beth Sy’n Newydd

Mae negeseuon sy'n dod i mewn ac yn mynd allan yn cael eu cadw yn negeseuon cwrs yn y ffolderau Mewnflwch ac Anfonwyd. Ni allwch newid enwau'r ffolderau hyn.

Mwy ar anfon negeseuon Gwreiddiol

Os caniateir gan eich sefydliad, gallwch greu ffolderi personol i'ch helpu i drefnu'ch negeseuon cwrs. Yn ddiofyn, ni all defnyddwyr greu ffolderau personol ac ychwanegu atodiadau ffeil.

Gallwch ddileu neges, ond ni ellir dadwneud y weithred hon.

Negeseuon cwrs darllen yn unig ar gyfer myfyrwyr

Mae gan bob sefydliad ddewisiadau a pholisïau cyfathrebu gwahanol. Efallai bydd rhai sefydliadau eisiau cyfyngu sut mae myfyrwyr yn cyfathrebu ag eraill yn eu cyrsiau. Gall eich sefydliad ddewis peidio â chaniatáu i fyfyrwyr ymateb i neu greu negeseuon yn eu cyrsiau. Ni allwch droi'r gosodiad hwn ymlaen a’i ddiffodd yn eich cyrsiau unigol.

Pan fydd y gosodiad hwn wedi’i droi ymlaen, gall myfyrwyr ond ddarllen negeseuon a anfonir atynt gan rolau eraill, megis hyfforddwyr a chynorthwywyr addysgu. Ni fydd modd i fyfyrwyr flaenyrru negeseuon maent yn eu derbyn.

Llif gwaith hyfforddwr

Pan all myfyrwyr ond ddarllen negeseuon cwrs, byddwch yn derbyn hysbysiad wrth greu neges.

Llif gwaith myfyriwr

Pan fydd myfyrwyr yn gweld eu negeseuon cwrs Gwreiddiol, mae’r opsiynau Creu Neges, Ateb, a Blaenyrru wedi’u tynnu.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am negeseuon.

Ychwanegu dolen negeseuon cwrs i ddewislen y cwrs

Gallwch ychwanegu dolen i ddewislen y cwrs i gael mynediad at negeseuon cwrs ar unwaith. Gallwch hefyd bersonoli enw'r ddolen.

  1. Yn y Modd Golygu, dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem Dewislen uwchben dewislen y cwrs i agor y ddewislen.
  2. Dewiswch Dolen Offeryn a theipiwch enw.
  3. O'r ddewislen Math, dewiswch Negeseuon.
  4. Dewis y blwch ticio Ar Gael i Ddefnyddwyr os ydych yn barod i fyfyrwyr ei weld.
  5. Dewiswch Cyflwyno.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i negeseuon cwrs yn ymddangos ar ddewislen y cwrs. Gallwch aildrefnu dolenni, a dangos dolenni i, a'u cuddio rhag, myfyrwyr.

Mwy am aildrefnu dewislen y cwrs


ULTRA: Tudalen Negeseuon Cyffredinol

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Myfyrwyr, gallwch weld gwybodaeth am negeseuon sydd ar gyfer myfyrwyr yn benodol.
Gweinyddwyr, gallwch weld gwybodaeth am negeseuon yn benodol ar gyfer gweinyddwyr.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am negeseuon cwrs.

Gallwch chi a’ch myfyrwyr anfon negeseuon at eich gilydd, a’u hanfon at nifer o bobl, neu at bawb yn y dosbarth. Mae gweithgarwch negeseuon yn aros y tu mewn i'r system, ac nid oes rhaid i chi boeni am gyfeiriadau e-bost a allai fod yn anghywir neu'n hen.

Fel hyfforddwr, gallwch anfon negeseuon yn gyflym at yr holl fyfyrwyr am derfynau amser a newidiadau amserlen pwysig.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Peidiwch â cholli unrhyw beth sy'n digwydd. Mae'r negeseuon diweddaraf ar gyfer pob cwrs yn ymddangos yn gyntaf. Os oes gennych gymysgedd o gyrsiau Gwreiddiol ac Ultra, gallwch gyrchu negeseuon ar gyfer y ddau ar y dudalen hon. Mae negeseuon newydd yn ymddangos mewn ffont trwm.

Cael mynediad at negeseuon dros amser. Gallwch weld negeseuon o gyrsiau cyfredol, blaenorol a'r rhai sydd yn y dyfodol. Defnyddiwch y saethau i symud i gyfnod amser arall. Er enghraifft, gallwch weld negeseuon o gyrsiau blaenorol rydych eisiau eu hailddefnyddio.

Neidiwch i'ch negeseuon. Dewiswch gerdyn cwrs i weld yr holl negeseuon newydd a chyfredol yn eich cwrs. Gallwch ddileu negeseuon y tu mewn i'ch cwrs.

Barod i rannu? Dewiswch yr eicon Neges Newydd yng ngherdyn cwrs i anfon neges i un person, nifer o bobl, neu ddosbarth. Yn y Wedd Cwrs Ultra, dechreuwch deipio a bydd enwau derbynyddion yn ymddangos. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, dewiswch At. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion


ULTRA: Negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am negeseuon cwrs.

Unrhyw le mewn cwrs, gallwch gyrchu negeseuon ar y bar llywio. Mae tudalen negeseuon y cwrs yn dangos yr holl negeseuon sy'n benodol i'r cwrs rydych ynddo.

Nid oes angen i chi ychwanegu dolen at negeseuon cwrs. Mae'r eicon Negeseuon bob amser yn rhan o lywio cwrs yn y Wedd Cwrs Ultra.

Negeseuon cwrs darllen yn unig ar gyfer myfyrwyr

Mae gan bob sefydliad ddewisiadau a pholisïau cyfathrebu gwahanol. Efallai bydd rhai sefydliadau eisiau cyfyngu sut mae myfyrwyr yn cyfathrebu ag eraill yn eu cyrsiau. Gall eich sefydliad ddewis peidio â chaniatáu i fyfyrwyr ymateb i neu greu negeseuon yn eu cyrsiau. Dim ond y rôl myfyriwr sydd â’r cyfyngiadau hyn. Ni allwch droi'r gosodiad hwn ymlaen a’i ddiffodd yn eich cyrsiau unigol.

Pan fydd y gosodiad hwn wedi’i droi ymlaen, gall myfyrwyr ond ddarllen negeseuon a anfonir atynt gan rolau eraill, megis hyfforddwyr a chynorthwywyr addysgu. Ni fydd modd i fyfyrwyr flaenyrru negeseuon maent yn eu derbyn.

Llif gwaith hyfforddwr

Pan all myfyrwyr ond ddarllen negeseuon cwrs, byddwch yn derbyn hysbysiad wrth greu neges. Mae’r blwch ticio Caniatáu atebion i'r neges hon yn berthnasol i’r rolau yn y cwrs sydd â chaniatâd i ateb i a chreu negeseuon, megis hyfforddwyr eraill a chynorthwywyr addysgu.

Llif gwaith myfyriwr

Yn y ffurf darllen yn unig, tynnir yr arwydd plws i ychwanegu neges o dudalen Negeseuon gyffredinol myfyrwyr a thudalen Negeseuon cyrsiau Ultra.

Pan fydd myfyrwyr yn gweld neges gwrs Ultra unigol, byddant yn gweld neges yn y blwch Ateb sy’n dweud: Ni ellir ymateb i'r neges hon am fod yn nodwedd wedi'i hanalluogi.