Mathau o negeseuon

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar negeseuon.

Gallwch ddefnyddio dau fath o negeseuon yn y profiad Gwreiddiol:

 • Fy negeseuon Blackboard: Cyfathrebu gydag unrhyw un yn eich rhwydwaith dysgu ar Blackboard, hyd yn oed y rheini y tu allan i awyrgylch y cwrs. Gallwch gael gafael ar y negeseuon hyn yn newislen Fy Blackboard. Rhai i chi fod wedi mewngofnodi i Blackboard i anfon a derbyn negeseuon Fy Blackboard.
 • Negeseuon cwrs: Cyfathrebu â defnyddwyr sydd wedi'u cofrestru ar un o'ch dosbarthiadau, gan gynnwys myfyrwyr, cynorthwywyr addysgu a hyfforddwyr eraill. Cyrchu negeseuon cwrs o fewn eich cyrsiau unigol. Does dim angen i chi fod ar-lein ar yr un pryd â phobl eraill i anfon a derbyn negeseuon cwrs.

Negeseuon Fy Blackboard

Mae Fy Blackboard ar gael bob man yn Blackboard Learn ac yn rhoi blas personol i chi o'ch awyrgylch dysgu.

Cyrchwch y ddewislen drws nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen i gyrchu'r ddewislen Fy Blackboard. Gallwch gyrchu dyddiadau dyledus, defnyddwyr ac offer cymdeithasol sy'n eich helpu i ddarganfod, cysylltu, cyfathrebu a chydweithio gyda'ch rhwydwaith dysgu ar Blackboard.

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi'r offeryn negeseuon, gallwch gyfathrebu gyda phobl eraill sy'n defnyddio Blackboard. Os gofynnir i chi, rhaid i chi dderbyn y telerau defnyddio a darparu cyfeiriad e-bost cyn i chi allu defnyddio'r offeryn hwn am y tro cyntaf.

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i Blackboard i anfon a derbyn negeseuon Fy Blackboard.

 1. Edrychwch ar eich negeseuon yn y panel chwith. Mae'r neges ddiweddaraf yn ymddangos yn gyntaf. Dewiswch neges i weld y sgwrs gyfan.
 2. Dewiswch Cyfansoddi i gychwyn sgwrs gyda defnyddiwr arall.
 3. Dilëwch y sgwrs.
 4. Ysgrifennwch ymateb.

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi proffiliau uwch broffiliau, gallwch anfon negeseuon at ddefnyddwyr o'u cardiau proffil. Os yw cardiau proffil yn dangos enw defnyddiwr, llun proffil, llysenw, gwybodaeth amdanaf i a disgyblaeth addysgol yn unig, nid oes gan eich sefydliad broffiliau uwch.


Negeseuon cwrs

Mae negeseuon cwrs yn gyfathrebiadau preifat a diogel seiliedig ar destun sy’n digwydd o fewn eich cwrs a rhwng aelodau’r cwrs.

Er yn debyd i e-bot, rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gwrs er mwyn darllen ac anfon negeseuon cwrs. Mae gweithgarwch negeseuon yn aros y tu mewn i'r system, ac nid oes rhaid i chi boeni am gyfeiriadau e-bost a allai fod yn anghywir neu'n hen.

Pan fyddwch yn derbyn negeseuon cwrs newydd, mae hysbysiad yn ymddangos yn y modiwl Beth sy'n Newydd ar dab Fy Sefydliad a'r Hafan.

Mae negeseuon sy'n dod i mewn ac yn mynd allan yn cael eu cadw yn negeseuon cwrs yn y ffolderau Mewnblwch ac Anfonwyd. Ni allwch newid enwau'r ffolderau hyn.

Mwy ar anfon negeseuon Gwreiddiol

Os caniateir gan eich sefydliad, gallwch greu ffolderi personol i'ch helpu i drefnu'ch negeseuon cwrs. Yn ddiofyn, ni all defnyddwyr greu ffolderau personol ac ychwanegu atodiadau ffeil.

Gallwch ddileu neges, ond ni ellir dadwneud y weithred hon.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am fanylion ar negeseuon.

Ychwanegu dolen negeseuon cwrs i ddewislen y cwrs

Gallwch ychwanegu dolen i ddewislen y cwrs i gyrchu negeseuon cwrs ar unwaith. Gallwch hefyd bersonoli enw'r ddolen.

 1. Yn y Modd Golygu, dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem Ddewislen uwchben dewislen y cwrs i gyrchu'r ddewislen.
 2. Dewiswch Dolen Offeryn a theipiwch enw.
 3. O'r ddewislen Math, dewiswch Negeseuon.
 4. Dewiswch y blwch gwirio Ar gael i Ddefnyddwyr os ydych chi'n barod i fyfyrwyr ei weld.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i negeseuon cwrs yn ymddangos ar ddewislen y cwrs. Gallwch aildrefnu dolenni, a dangos dolenni i, a'u cuddio rhag, myfyrwyr.

Mwy am aildrefnu dewislen y cwrs