Negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am negeseuon.

Mae negeseuon cwrs yn gyfathrebiadau preifat a diogel seiliedig ar destun sy’n digwydd o fewn eich cwrs a rhwng aelodau’r cwrs.

Er yn debyd i e-bot, rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gwrs er mwyn darllen ac anfon negeseuon cwrs. Mae gweithgarwch negeseuon yn aros y tu mewn i'r system, ac nid oes rhaid i chi boeni am gyfeiriadau e-bost a allai fod yn anghywir neu'n hen.

Pan fyddwch yn derbyn negeseuon cwrs newydd, mae hysbysiad yn ymddangos yn y modiwl Beth sy'n Newydd ar dab Fy Sefydliad a'r Hafan.

Mae negeseuon sy'n dod i mewn ac yn mynd allan yn cael eu cadw yn negeseuon cwrs yn y ffolderau Mewnblwch ac Anfonwyd. Ni allwch newid enwau'r ffolderau hyn.

Mwy ar anfon negeseuon Gwreiddiol

Os caniateir gan eich sefydliad, gallwch greu ffolderi personol i'ch helpu i drefnu'ch negeseuon cwrs. Yn ddiofyn, ni all defnyddwyr greu ffolderau personol ac ychwanegu atodiadau ffeil.

Gallwch ddileu neges, ond ni ellir dadwneud y weithred hon.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am negeseuon.

Ychwanegu dolen negeseuon cwrs i ddewislen y cwrs

Gallwch ychwanegu dolen i ddewislen y cwrs i gyrchu negeseuon cwrs ar unwaith. Gallwch hefyd bersonoli enw'r ddolen.

  1. Yn y Modd Golygu, dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem Ddewislen uwchben dewislen y cwrs i gyrchu'r ddewislen.
  2. Dewiswch Dolen Offeryn a theipiwch enw.
  3. O'r ddewislen Math, dewiswch Negeseuon.
  4. Dewis y blwch ticio Ar Gael i Ddefnyddwyr os ydych yn barod i fyfyrwyr ei weld.
  5. Dewiswch Cyflwyno.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i negeseuon cwrs yn ymddangos ar ddewislen y cwrs. Gallwch aildrefnu dolenni, a dangos dolenni i, a'u cuddio rhag, myfyrwyr.

Mwy am aildrefnu dewislen y cwrs


ULTRA: Tudalen Negeseuon Cyffredinol

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Myfyrwyr, gallwch weld gwybodaeth am negeseuon sydd ar gyfer myfyrwyr yn benodol.
Gweinyddwyr, gallwch weld gwybodaeth am negeseuon yn benodol ar gyfer gweinyddwyr.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am negeseuon cwrs.

Gallwch chi a’ch myfyrwyr anfon negeseuon at eich gilydd, a’u hanfon at nifer o bobl, neu at bawb yn y dosbarth. Mae gweithgarwch negeseuon yn aros y tu mewn i'r system, ac nid oes rhaid i chi boeni am gyfeiriadau e-bost a allai fod yn anghywir neu'n hen.

Fel hyfforddwr, gallwch anfon negeseuon yn gyflym at yr holl fyfyrwyr am derfynau amser a newidiadau amserlen pwysig.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Peidiwch â cholli unrhyw beth sy'n digwydd. Mae'r negeseuon diweddaraf ar gyfer pob cwrs yn ymddangos yn gyntaf. Os oes gennych gymysgedd o gyrsiau Gwreiddiol ac Ultra, gallwch gyrchu negeseuon ar gyfer y ddau ar y dudalen hon. Mae negeseuon newydd yn ymddangos mewn ffont trwm.

Cael mynediad at negeseuon dros amser. Gallwch weld negeseuon o gyrsiau cyfredol, blaenorol a'r rhai sydd yn y dyfodol. Defnyddiwch y saethau i symud i gyfnod amser arall. Er enghraifft, gallwch weld negeseuon o gyrsiau blaenorol rydych eisiau eu hailddefnyddio.

Neidiwch i'ch negeseuon. Dewiswch gerdyn cwrs i weld yr holl negeseuon newydd a chyfredol yn eich cwrs. Gallwch ddileu negeseuon y tu mewn i'ch cwrs.

Barod i rannu? Dewiswch yr eicon Neges Newydd yng ngherdyn cwrs i anfon neges i un person, nifer o bobl, neu ddosbarth. Yn y Wedd Cwrs Ultra, dechreuwch deipio a bydd enwau derbynyddion yn ymddangos. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, dewiswch At. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion


ULTRA: Negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am negeseuon cwrs.

Unrhyw le mewn cwrs, gallwch gyrchu negeseuon ar y bar llywio. Mae tudalen negeseuon y cwrs yn dangos yr holl negeseuon sy'n benodol i'r cwrs rydych ynddo.

Nid oes angen i chi ychwanegu dolen at negeseuon cwrs. Mae'r eicon Negeseuon bob amser yn rhan o lywio yn y Wedd Cwrs Ultra.