Os yw eich cwrs yn defnyddio grwpiau i annog myfyrwyr i gydweithio ar waith cwrs, gallwch hefyd gynnwys dolenni i adnoddau grŵp i’w helpu i gyfathrebu. Er enghraifft, gallwch greu cylch trafod grŵp arbennig sydd ar gael i aelodau grŵp cwrs yn unig.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae cylchoedd trafod grŵp ar wahân i’r cylch trafod grŵp rheolaidd. Gall aelodau grŵp greu a rheoli eu fforymau eu hunain.

Enghraifft: Rydych yn neilltuo myfyrwyr i grwpiau, ac yn darparu pob grŵp â phroblem neu sefyllfa i’w harchwilio a datblygu i gyflwyniad dosbarth. Gall y grwpiau ddefnyddio’r offeryn sgwrsio a’u cylchoedd trafod grŵp i drafod syniadau a dewisiadau pynciau. Gallant hefyd ddefnyddio eu cylchoedd trafod grŵp i bostio dolenni’r we a gall aelodau bostio atebion ar eu gwerth. Hefyd, gallant ddefnyddio’r cylch trafod grŵp i rannu tasgau a choethi’r amlinelliad. Mae aelodau'n postio rhannau o'r cyflwyniad ac mae pob aelod yn postio ymatebion ynghylch defnyddioldeb, gramadeg a llif y gwaith ac yn cytuno ar y cynnyrch terfynol.

Galluogi trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu trafodaethau grŵp.

Pan fyddwch yn creu grŵp cwrs, galluogwch yr offeryn cylch trafod i helpu grwpiau i gydweithredu a chyfathrebu.

 1. Ar y dudalen Creu Grŵp, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Cylch Trafod yn yr adran Argaeledd Offer. Gallwch ganiatáu i aelodau greu fforymau.
 2. Dewiswch Cyflwyno.

Ar gyfer myfyrwyr, mae’r offeryn Cylch Trafod Grŵp yn ymddangos yn yr adran Fy Ngrwpiau ac ar dudalen gartref y grŵp.

Analluogi trafodaethau grŵp

Ni allwch ddileu cylch trafod grŵp heb ddileu’r grŵp, ond gallwch ei atal rhag bod ar gael. Ni thynnir postiadau sy’n bodoli eisoes—ond ni fyddant ar gael i aelodau’r grŵp.

Pan fyddwch yn gosod na fydd cylch trafod graddedig grŵp ar gael bellach, bydd y golofn raddau sy'n gysylltiedig â'r cylch trafod grŵp hwnnw yn aros yn y Ganolfan Raddau.

 1. Ar y Panel Rheoli, ewch ati i ehangu’r adran Defnyddwyr a Grwpiau a dewiswch Grwpiau.
 2. Newidiwch Modd Golygu i ON. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Golygu yn newislen y grŵp.
 3. Ar y dudalen Golygu Grŵp, cliriwch y blwch ticio ar gyfer Cylch Trafod yn yr adran Argaeledd Offer.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fydd aelodau yn cael mynediad at hafan eu grŵp neu’r adran Fy Ngrwpiau, nid yw’r ddolen i’r cylch trafod grŵp bellach ar gael. Gallwch ddarparu’r offeryn eto ar unrhyw bryd.


Golygu gosodiadau trafodaeth grŵp

Yn ddiofyn, mae pob cylch trafod grŵp newydd yn defnyddio enw’r grŵp fel y teitl. Gallwch chi a'r holl aelodau a bennir i'r grŵp olygu enw'r fforwm a darparu disgrifiad.

Os ydych chi eisiau graddio cyfranogiad ar gylch trafod grŵp, gallwch olygu gosodiadau fforwm a galluogi graddio yn y fforwm neu edeifion. Yn wahanol i weithgareddau grŵp graddedig eraill, pan fyddwch yn gosod bwrdd trafod grŵp i’w raddio, bydd pob aelod yn cael ei raddio yn annibynnol o aelodau grŵp eraill. Rhaid i bob aelod o’r grŵp wneud y nifer penodedig o bostiadau i ennill ei radd ef neu hi. Nid ydych yn aseinio gradd grŵp ar gyfer cyfraniadau i’r cylch trafod grŵp.

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Offer y Cwrs a dewiswch Cylch Trafod.
 2. Ar y dudalen Cylch Trafod, mae’r cylch trafod cwrs a’r holl gylchoedd trafod grŵp yn ymddangos. Dewiswch gylch trafod grŵp.
 3. Ar y dudalen Cylch Trafod nesaf, dewiswch Golygu yn newislen y fforwm.
 4. Ar y dudalen Golygu Fforwm, gallwch olygu’r holl osodiadau, gan gynnwys yr enw a’r disgrifiad, sy’n ymddangos yn y golofn Disgrifiad ar y dudalen cylch trafod grŵp. Gallwch olygu argaeledd y fforwm a galluogi graddio ar gyfer y fforwm neu edeifion.

Gallwch chi neu unrhyw aelod o’r grŵp greu mwy o fforymau mewn cylch trafod grŵp.


ULTRA: Creu trafodaeth grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am alluogi trafodaethau grŵp.

Pan fyddwch yn creu trafodaeth, gallwch neilltuo grwpiau i helpu myfyrwyr i deimlo’n fwy cyfforddus gan fod llai o bobl sy’n ymwneud â'r grŵp. Gallwch hefyd bennu pwnc penodol ar gyfer pob grŵp.

Gallwch neilltuo grwpiau i drafodaeth yn y Gosodiadau Trafodaeth:

Eicon Gosodiadau Trafodaeth > panel Gosodiadau Trafodaeth > Neilltuo i Grwpiau > tudalen grwpiau

Gallwch alinio nodau â thrafodaeth grŵp. Pan fyddwch eisiau defnyddio postio gyntaf a grwpiau, dewiswch Postio Gyntaf cyn neilltuo grwpiau. Os ydych yn dewis y blwch ticio Graddio Trafodaethau, mae rhagor o osodiadau'n ymddangos.

Creu grwpiau

Ar y dudalen grwpiau, bydd rhestr rannol o'ch myfyrwyr yn ymddangos yn adran Myfyrwyr heb eu Neilltuo. Dewiswch Dangos y Cwbl i weld y rhestr gyfan. Gallwch greu rhagor nag un grŵp i anfon y drafodaeth ato. Gallwch hefyd ddewis yr arwydd plws dan y graffig i greu grŵp personol ac ychwanegu myfyrwyr.

Ni fydd gan fyfyrwyr nad ydynt wedi’u neilltuo i grŵp fynediad at y drafodaeth grŵp oherwydd ni fydd yn ymddangos ar eu tudalennau Cynnwys y Cwrs. Os ydych yn gofyn i fyfyrwyr hunan-gofrestru mewn grŵp, ni allant gael mynediad at y drafodaeth nes eu bod yn ymuno â grŵp.

Os ydych eisiau cyhoeddi’r drafodaeth grŵp yn y dyfodol, ni all myfyrwyr gael mynediad at y cynnwys, ond gallant ymuno â grŵp.

Gallwch ddosbarthu’ch myfyrwyr rhwng grwpiau yn y ffyrdd hyn:

 • Personol
 • Pennu ar hap
 • Hunan-gofrestru
 • Ailddefnyddio grwpiau

Dysgu am fathau o grwpiau a llifau gwaith yn y pwnc aseiniadau grŵp. Defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn.

I dynnu'r holl fyfyrwyr o grwpiau, dewiswch Dadneilltuo Pawb ar frig y dudalen. Bydd Dadneilltuo Pawb yn diflannu ar ôl i grwpiau gychwyn eu trafodaethau.

Ni allwch symud myfyrwyr unigol allan o grwpiau ar ôl iddynt ddechrau eu trafodaethau. Fodd bynnag, gallwch symud myfyrwyr nad ydynt wedi’u neilltuo i grwpiau ar ôl i drafodaethau ddechrau.


ULTRA: Gweld grwpiau

Ar ôl i chi greu trafodaeth grŵp, gallwch weld grwpiau o'r dudalen Cynnwys y Cwrs neu Trafodaethau. Dewiswch y ddolen grwpiau dan deitl y drafodaeth i agor y dudalen grwpiau.

Gweld trafodaeth grŵp

Dewiswch deitl trafodaeth grŵp ar y dudalen Cynnwys y Cwrs neu Trafodaethau. I weld trafodaeth pob grŵp, dewiswch enw grŵp o'r ddewislen ar frig y dudalen.


ULTRA: Graddio trafodaeth grŵp

Gall graddio trafodaeth grŵp arwain gallu myfyriwr i fynegi barn bersonol yn glir ac yn bwyllog ymhlith grŵp dethol o gyfoedion. Gall gradd hefyd ddal y myfyriwr yn atebol i ddatblygu sgwrs y grŵp a datblygu syniadau trafod.

I alluogi graddio ar drafodaeth grŵp, dewiswch y blwch ticio Trafodaeth raddedig yn y panel Gosodiadau Trafodaeth. Dewiswch eich gosodiadau gradd a’r dyddiad olaf i gyfranogi.

Mae gennych yr opsiwn i alluogi neu analluogi graddio ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i grwpiau ddechrau’r drafodaeth. Os fyddwch yn tynnu’r opsiwn graddio yn y drafodaeth ar ôl i chi neilltuo graddau, bydd yr holl gynnwys trafodaeth yn aros ond bydd y graddau’n cael eu colli.

Dewiswch Neilltuo i grwpiau a neilltuo grwpiau i fyfyrwyr ar gyfer y drafodaeth.

Graddio o drafodaeth

Gallwch neilltuo graddau ar gyfer pob aelod o’r grŵp yn unigol mewn trafodaeth grŵp. Ni allwch bennu gradd ar gyfer trafodaeth grŵp yn gyffredinol. Bydd unrhyw adborth rydych yn ei gynnwys mewn gradd yn weladwy i'r myfyriwr hwnnw yn unig.

Dewiswch Graddau a Chyfranogiad i weld pwy sydd wedi cymryd rhan.

Ar y dudalen Graddau a Chyfranogiad, rhestrir myfyrwyr yn ôl eu grwpiau. I weld grwpiau eraill, dewiswch enw grŵp o'r ddewislen ar frig y dudalen.

Dewiswch enwau myfyrwyr yn y rhestr i weld eu postiadau. Pennwch radd a rhowch adborth dewisol. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch Cyhoeddi i ryddhau graddau ac adborth i fyfyrwyr.

Graddio o’r llyfr graddau

Gallwch gyrchu trafodaethau grŵp o'r llyfr graddau hefyd. Yn y wedd grid, dewch o hyd i gell trafodaeth grŵp y myfyriwr. Pan ddewiswch gell aelod o'r grŵp, mae pob aelod arall o'r grŵp yn cael eu hamlygu yn y grid. Agorwch ddewislen y gell a dewiswch Gweld i agor cyfraniadau'r myfyriwr, yn ogystal â'r atebion ac ymatebion. Pennwch radd ac adborth. Gallwch gyhoeddi'r radd neu ddychwelyd i’r grid.

Rhagor am sut i raddio trafodaeth


ULTRA: Gweld ystadegau am drafodaethau grŵp

Gallwch hefyd weld ystadegau am drafodaethau ar gyfer grwpiau. Agorwch ddewislen trafodaeth grŵp a dewiswch Gweld y Dadansoddiad. Mae’r tab Cyffredinol ar frig y dudalen yn dangos ystadegau am drafodaeth ar gyfer y dosbarth cyfan. Gallwch hefyd agor tabiau â manylion am bob grŵp.

Rhagor ynghylch ystadegau am drafodaethau