Annog cyfraniadau meddylgar gyda thrafodaethau graddedig.

Mae trafodaethau yn cryfhau gallu myfyrwyr i feddwl yn feirniadol, i fynegi eu barn mewn ffordd glir, ac i gyfathrebu ag eraill. Gyda thrafodaethau gradd, gallwch asesu’r galluoedd hyn fel rhan o radd cwrs pob myfyriwr. Dangoswch i fyfyriwr lle mae eu cyfraniadau’n rhagori a lle gallant wella gyda graddau.

Os yw eich cwrs yn defnyddio’r Wedd Cwrs Gwreiddiol, gellir neilltuo graddau i fforymau ac edeifion. Yn y Wedd Cwrs Ultra, rydych chi’n graddio cyfraniadau trafodaeth cyffredinol myfyriwr.


Pam graddio trafodaeth?

Efallai y gwelwch fod asesu cyfranogiad myfyriwr mewn trafodaeth yn amwys. Sut ydych yn gwahaniaethu rhwng myfyriwr sy’n weithgar, ond nad yw’n hybu’r drafodaeth, a myfyriwr sy’n siarad yn llai aml, ond gyda rhagor o effaith?

Mae'r rhyngweithio gan fyfyrwyr mewn trafodaethau yn creu cofnod parhaol o gyfranogiad. Ond cyn i chi ddechrau, mae angen i chi gael disgwyliadau rhesymol ynghylch beth y gall trafodaeth ar-lein ei gyflawni. Oherwydd natur yr amgylchedd ar-lein, efallai y byddwch angen mwy o amser i bwyntiau mynegi da i ddod i'r amlwg yn y trafodaethau. Mae myfyrwyr angen nifer ymarferol o gyfleoedd trafod ac ymatebion amserol ac adeiladol parthed ansawdd eu cyfraniadau. Mae gwerthusiad yn rhoi gwybod iddynt sut maent wedi perfformio, a gall lywio gwelliant rhyngweithiadau yn y dyfodol.


Troi graddio trafodaeth ymlaen

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r adran gymorth "Ultra" am greu trafodaeth raddedig.

Gallwch aseinio graddau trafodaeth mewn fforwm neu drywydd. Gallwch aseinio graddau yn seiliedig ar gyfranogiad myfyrwyr, ar ansawdd eu postiadau, neu gyfuniad o'r ddau. Gallwch greu cyfeirebau ymlaen llaw a’u defnyddio wrth raddio fforymau ac edeifion.

Pan fyddwch yn creu neu'n golygu fforwm, gallwch alluogi opsiynau graddio. Crëir colofn yn awtomatig yn y Ganolfan Raddio pan fyddwch yn galluogi graddio.

Mae’r gosodiadau graddio yn ymddangos ar y tudalennau Creu Fforwm a Golygu Fforwm.

 1. Dewiswch Graddio Trafodaeth y Fforwm a theipiwch werth pwyntiau er mwyn gwerthuso perfformiad cyfranogwyr mewn fforwm.
 2. Os ydych am werthuso cyfranogwyr ar berfformiad ym mhob edafedd, dewiswch Edeifion Gradd.
 3. Neu, gallwch ddethol y blwch ticio ar gyfer Dangos cyfranogwyr yn y statws angen graddio a dewis y nifer o bostiadau gofynnol i ddangos cyfranogwyr yn y statws angen graddio. Mae’r gosodiad hwn yn dangos yr eicon Angen Graddio yn y Ganolfan Raddau ar ôl i bob myfyriwr wneud y nifer penodol o bostiadau. Mae’r postiadau hefyd yn cael eu gosod yn y ciw ar y dudalen Angen Graddio. Os ydych chi’n dewis opsiwn graddio ac NAD ydych yn dewis y blwch ticio, nid yw’r eicon Angen Graddio yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau ac nid yw postiadau yn ymddangos yn y dudalen Angen Graddio. Yn y Ganolfan Raddau, bydd ceisiadau myfyrwyr yn ymddangos yn yr eicon Ar y Gweill pan fyddant yn postio.

  Os ydych chi’n dewis tri phost o’r rhestr ac mae myfyriwr yn cyflwyno dau, mae’r eiconAr y Gweill yn ymddangos yn y gell Canolfan Raddio ac yn y cylch trafod nes bydd y nifer penodedig o bostiadau wedi ei fodloni.

 4. Fe arall, gallwch gyrchu’r ddewislen Ychwanegu Cyfeireb i ddewis cyfeireb.

Troi graddio trafodaeth i ffwrdd

Os yw graddau yn bodoli, gallwch analluogi graddau ar gyfer fforymau ac edefynnau a raddiwyd.

 1. Ar y dudalen Golygu Fforwm, newidiwch yr opsiwn graddio i Dim Graddio yn y Fforwm.
 2. Dewiswch Cyflwyno. Os ydych chi eisoes wedi aseinio graddau ar gyfer fforwm neu ei edeifion, bydd neges rybudd yn ymddangos yn datgan y bydd yr holl raddau sy’n bodoli’n cael eu dileu. Mae'r weithred hon yn derfynol.
 3. Dewiswch Iawn i barhau neu dewiswch Canslo i gadw’r eitemau yn y Ganolfan Raddau.

Galluogi graddio edeifion

Os ydych chi’n dewis graddio edeifion mewn fforwm, fe benderfynwch ar sail fesul edefyn p’un ai i raddio edefyn. Os ydych chi’n dewis yr opsiwn Graddio Edeifion, ni all myfyrwyr greu edeifion eu hunain.

 1. Ar y dudalen Creu Edefyn, dewiswch y blwch ticio Graddio’r Edefyn a theipio’r Pwyntiau posibl. Chi fydd yn penderfynu pan fydd postiadau angen mynd i statws angen graddio. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Dangos cyfranogwyr yn y statws angen graddio a dewis y nifer o bostiadau o’r rhestr.
 2. Dewiswch Cyflwyno.
 3. Yn y fforwm, mae’r opsiwn Graddio’r Edefyn yn ymddangos yng ngholofn Gradd yr edefyn.

Gallwch hefyd alluogi graddio edefyn yn uniongyrchol o’r rhestr edefyn mewn fforwm.

 1. Dewiswch Gradd yng ngholofn Gradd yr edefyn.
 2. Teipiwch Pwyntiau Posibl.
 3. Dewiswch Cyflwyno. Mae’r opsiwn Graddio’r Edefyn yn ymddangos yng ngholofn Gradd yr edefyn.

Graddio cyfranogiad yn y fforwm

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am raddio trafodaethau.

Gallwch neilltuo graddau trafodaeth i werthuso cyfranogwyr ar berfformiad trwy gydol fforwm. Defnyddwyr â'r rôl rheolwr neu raddiwr yw'r unig rai all aseinio graddau ar gyfer postiadau. Ni all graddwyr weld eu gwaith eu hunain.

 1. Yn fforwm lle gwnaethoch alluogi graddio, dewiswch Graddio Fforwm Trafod.
 2. Ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Fforwm Trafod, dewiswch Graddio yn rhes y myfyriwr. Mae postiadau’r myfyrwyr yn cael eu cyfrif yn y golofn Postiadau.
 3. Ar y dudalen Graddio Fforwm Trafod, mae postiadau’r myfyrwyr ar gyfer y fforwm hwn yn ymddangos. Gan eich bod yn gallu neilltuo gradd fforwm yn seiliedig ar edefynnau lluosog, bydd yr holl negeseuon a bostiwyd gan fyfyriwr yn cael eu cynnwys ar gyfer adolygiad. Yn y ffrâm cynnwys, gwerthuswch y postiadau sydd wedi eu dethol ar hyn o bryd gan y myfyriwr. Yn y bar ochr graddio, teipiwch radd. Os ydych wedi cysylltu cyfeireb ar gyfer y fforwm hwn, ehangwch a chwblhau'r gyfeireb.

  Mae’r bar ochr graddio yn cynnwys y meysydd hyn:

  • Ystadegau’r Fforwm: Gweld gwybodaeth am bostiadau myfyriwr, megis Cyfanswm Postiadau, Dyddiad y Post Diwethaf, Hyd Cyfartalog Postiadau, a Safle Cyfartalog y Postiadau.
  • Dewiswch y saeth i lawr nesaf at enw’r myfyriwr cyfredol i weld rhestr a dewis myfyriwr gyda phostiadau yn barod i’w graddio. Mae postiadau’r myfyriwr a ddetholwyd yn ymddangos yn y ffrâm cynnwys. Defnyddiwch y saethau i'r chwith a'r dde i lywio i'r myfyriwr blaenorol neu nesaf.
  • Ychwanegu gradd yn y maes Gradd.
  • Yn y blwch testun Adborth, gallwch deipio adborth ar gyfer y myfyriwr. Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio. Yn yr adran Ychwanegu Nodiadau, gwnewch nodiadau sy'n ymddangos yn unig i chi - rheolwr y fforwm - a rôl y graddiwr. Mae’r ddau eicon ar ôl y blwch Adborth yn gadael i chi gyrchu’r golygydd a’r gwiriwr sillafu.
 4. Dewiswch y Rhagolwg Argraffu i agor y dudalen mewn ffenestr newydd mewn fformat sy’n addas ar gyfer argraffydd. Bydd postiadau yn cyhoeddi yn y drefn maent yn ymddangos ar y dudalen. I ddewis pa bostiadau sy’n ymddangos ac ym mha drefn, gallwch hidlo a threfnu postiadau gyda’r opsiwn Hidlydd a’r opsiynau Didoli yn ôl a Trefnu.
 5. I olygu gradd bresennol, dewiswch y blwch Gradd a newid y radd.
 6. Dewiswch Cyflwyno i ychwanegu’r radd, adborth, a’r nodiadau graddio i’r Ganolfan Raddau. Mae’r radd yn ymddangos ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Fforwm Trafod.

Graddio edefyn

Gallwch neilltuo graddau trafodaeth i werthuso cyfranogwyr ar berfformiad ym mhob edefyn.

 1. Agorwch y fforwm trafod yn cynnwys yr edefyn yr hoffech ei raddio.
 2. Newidiwch i’r Wedd Rhestr a dewiswch Graddio’r Edefyn yn rhes yr edefyn.
 3. Ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Edefyn Trafod, dewiswch Graddio yn rhes y myfyriwr.
 4. Ewch ati i werthuso a graddio cyfranogiad myfyriwr mewn edefyn gyda’r un camau a ddefnyddiwyd ar gyfer graddio cyfranogiad mewn fforwm.

Anfon e-bost i fyfyrwyr tra'n graddio trafodaethau

Wrth i chi aseinio graddau, gallwch ddefnyddio’r offeryn e-bost yn y drafodaeth i gysylltu â myfyrwyr.

 1. Agorwch fforwm neu edefyn.
 2. Ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Edefyn Trafod neu’r dudalen Graddio Defnyddwyr Fforwm Trafod, dewiswch y blychau ticio y drws nesaf i’r myfyrwyr rydych chi am anfon neges e-bost atynt.
 3. Dewiswch E-bost.
 4. Ar y dudalen E-bostio Defnyddiwr Fforwm, golygwch y Pwnc, os oes angen.
 5. Teipiwch gwestiwn neu adborth yn y blwch Neges.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Mwy am e-bost yn Blackboard Learn


Graddio trafodaeth grŵp

Yn wahanol i weithgareddau grŵp graddedig eraill, pan fyddwch yn gosod bwrdd trafod grŵp i’w raddio, bydd pob aelod yn cael ei raddio yn annibynnol o aelodau grŵp eraill. Rhaid i bob aelod o’r grŵp wneud y nifer penodedig o bostiadau i ennill gradd. Nid ydych yn aseinio gradd grŵp ar gyfer cyfraniadau i’r cylch trafod grŵp.

Mwy am drafodaethau grŵp


ULTRA: Creu trafodaeth raddedig

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help "Gwreiddiol" am droi graddio trafodaethau ymlaen.

Gallwch greu trafodaethau mewn dwy ffordd. Rydych chi’n creu trafodaethau, wedi’u graddio a heb eu graddio, yn yr un ffordd.

 • Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi am greu trafodaeth. Yna, dewiswch Creu > Cyfranogiad ac Ymgysylltiad > Trafodaeth.
 • Cyrchwch y dudalen Trafodaethau y tu mewn i’ch cwrs o’r bar llywio ar frig tudalen eich cwrs. Dewiswch yr arwydd plws ac yna dewis Trafodaeth.

Ar y dudalen Trafodaeth Newydd, teipiwch enw a disgrifiad ar gyfer eich trafodaeth fel bod myfyrwyr yn gwybod am beth y dylent siarad. I wneud i’r drafodaeth gyfrif ar gyfer gradd, dewiswch yr eicon Gosodiadau Trafodaeth i agor y panel gosodiadau. Yn yr adran Manylion & Gwybodaeth, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Trafodaethau Graddedig a bydd mwy o osodiadau gradd yn ymddangos.

Nodwch ddyddiad cau ar gyfer cyfranogiad. Gall myfyrwyr gyfrannu a golygu eu postiadau cyn gynted ag y byddwch chi’n gwneud y drafodaeth ar gael, ond bydd eu cyflwyniadau’n cael eu gwneud yn derfynol ar y dyddiad a’r amser rydych chi’n eu nodi. Bydd myfyrwyr yn dal i allu gweld y postiadau trafod, ond fyddant yn gallu postio i’r drafodaeth neu olygu eu cyflwyniadau blaenorol ar ôl y dyddiad a'r amser hwn.

Nid yw cymwysiadau ar derfynau amser yn berthnasol i drafodaethau.

Dewis uned y radd. Gallwch ddewis pwyntiau, canran neu lythyr. Os ydych yn dewis pwyntiau, nodwch uchafswm nifer y pwyntiau posibl ar gyfer y drafodaeth raddedig.

Gallwch hefyd ddewis y blwch ticio Arddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i gael y drafodaeth hon i ymddangos yn yr un rhestr â deunyddiau eraill y cwrs.

Annog syniadau gwreiddiol. Gallwch guddio gweithgarwch trafod oddi wrth myfyrwyr nes y byddant yn postio ymateb i’ch prif bwnc. Mae gweithgarwch trafod yn cael ei ddatgelu cyn gynted ag y mae'r myfyriwr yn postio ymateb. Dewiswch Postio’n Gyntaf i annog myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau a’u meddyliau eu hunain mewn trafodaeth.

Ychwanegwch gyfeireb. Gallwch neilltuo cyfeireb i’w defnyddio wrth raddio postiadau trafod. Dewiswch Ychwanegu cyfeireb graddio i chwilio am gyfeirebau presennol neu greu un newydd. Ar ôl i chi bennu cyfeireb at drafodaeth, bydd y myfyrwyr yn gallu gweld y gyfeireb cyn iddynt ymateb. Gallwch gysylltu un gyfeireb yn unig â phob trafodaeth.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Pan fyddwch yn creu trafodaeth, gallwch alinio un nod neu ragor. Dewiswch Alinio gyda nodau i chwilio am nodau ar gael i’w alinio gyda’r drafodaeth. Ar ôl i chi wneud y drafodaeth yn hygyrch, gall myfyrwyr weld gwybodaeth ar gyfer y nodau rydych chi’n eu halinio gyda’r drafodaeth fel eu bod yn gwybod beth yw eich disgwyliadau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs

Pennu grwpiau. Gallwch ychwanegu trafodaeth grŵp i wneud cyfraniadau myfyriwr gyfrif tuag at eu graddau cwrs. Gall graddio trafodaeth grŵp helpu i arwain gallu’r myfyriwr i fynegi barn bersonol yn glir ac yn bwyllog ymhlith grŵp dethol o gyfoedion.

Mwy am drafodaethau grŵp graddedig

Wedi gorffen? Dewiswch Cadw. Gallwch olygu'r gosodiadau gradd hyn nes i chi gychwyn graddio.

Cofiwch drefnu bod eich trafodaeth ar gael i fyfyrwyr fel y gallant gyfrannu eu syniadau!

Hysbysiadau

Mae myfyrwyr yn gweld y dyddiad cau cyfranogiad ar gyfer trafodaeth raddedig yn yr un lle â dyddiadau dyledus neu ddigwyddiadau eraill. Mae'r hysbysiadau hyn yn ymddangos yn y ffrwd gweithgarwch, y calendr byd-eang, a chalendr y cwrs, yng ngweddau Atodlen a Dyddiadau Cyflwyno.

Cymwysiadau

Mae myfyrwyr â chymwysiadau’n ymddangos ag eicon ar eu henwau yn y llyfr graddau a’r gofrestr. Nid yw myfyrwyr yn gweld y cymwysiadau rydych chi wedi'u hychwanegu. Mae'r eicon hefyd yn ymddangos wrth ymyl enwau mewn trafodaethau. Cymhwysiad y dyddiad dyledus yw'r unig un sy'n berthnasol. Nid yw'r cymhwysiad ar y terfyn amser yn berthnasol.

ULTRA: Graddio trafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am raddio fforwm.

Ar ôl i fyfyrwyr bostio eu barn, gallwch neilltuo graddau. Mewn trafodaethau graddedig, mae graddau yn seiliedig ar gyfraniadau cyffredinol y myfyrwyr, nid pob post unigol.

Dechrau graddio mewn mannau lluosog:

 • Ar y dudalen Trafodaeth, dewiswch Cyfranogiad & Graddau.
 • Dewiswch yr eicon Graddau yn y bar llywio ar frig tudalen eich cwrs a dewis y drafodaeth raddedig o’r rhestr.
 • Yn y rhestr lle mae eich enw chi yn ymddangos, dewiswch Graddau. Os ceir cyflwyniadau newydd, byddwch yn gweld hysbysiad. Dewiswch y nifer o gyflwyniadau newydd i ddechrau graddio.

Ar y dudalen Cyfranogiad & Graddau, dewiswch enwau’r myfyrwyr i weld eu gweithgarwch trafod. Mae'r cyfraniadau myfyrwyr wedi'u hamlygu ar dudalennau eu cyflwyniad.

Edrychwch ar y dadansoddiad o'r drafodaeth am fanylion am gyfranogiad pob myfyriwr yn y drafodaeth, eu lefel o feddwl yn feirniadol a chymhlethdod eu brawddegau. Mae'r mewnwelediadau hyn sydd wedi'u seilio ar berfformiad yn dangos y gallwch helpu i benderfynu pa fyfyrwyr y gallai fod arnynt angen cymorth neu sydd allan o'r ystod arferol o gyfranogi.

Rhagor ar ddadansoddi trafodaeth

Teipiwch radd ac adborth ar gyfer y myfyriwr ar frig y dudalen. Teipiwch werth rhifol gyda dim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Mae’r eicon adborth yn ymddangos nesaf i’r bilsen gradd. Dewiswch yr eicon i agor y panel adborth, sy'n parhau ar ochr y sgrîn. Gallwch sgrolio drwy'r gweithgarwch trafod ac ychwanegu adborth cyffredinol. Hefyd gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Pan fyddwch yn barod i gyhoeddi gradd, agorwch y ddewislen a dewiswch Cyhoeddi.

Os ydych wedi neilltuo cyfarwyddyd i’r drafodaeth, dewiswch y bilsen radd sydd ag eicon y cyfarwyddyd i agor panel y cyfarwyddyd. Gallwch deipio gradd yn uniongyrchol neu ddewis gwerthoedd o’r cyfarwyddyd i ychwanegu at y radd. Gallwch bostio’r radd o’r dudalen Graddau a Chyfranogiad.

Neilltuo gradd yn y llyfr graddau

Gallwch hefyd neilltuo gradd yn y llyfr graddau. Mae Cyflwyniad Newydd yn ymddangos mewn celloedd pan fydd myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith. Dewiswch Gweld yn y ddewislen i weld cyfraniadau'r myfyriwr at y drafodaeth, ynghyd ag ymatebion ac atebion.

Rhagor am aseinio graddau yn y Wedd Cwrs Ultra