Annog cyfraniadau meddylgar gyda thrafodaethau graddedig.

Mae trafodaethau yn cryfhau gallu myfyrwyr i feddwl yn feirniadol, i fynegi eu barn mewn ffordd glir, ac i gyfathrebu ag eraill. Gyda thrafodaethau gradd, gallwch asesu’r galluoedd hyn fel rhan o radd cwrs pob myfyriwr. Dangoswch i fyfyriwr lle mae eu cyfraniadau’n rhagori a lle gallant wella gyda graddau.

Os yw eich cwrs yn defnyddio’r Wedd Cwrs Gwreiddiol, gellir neilltuo graddau i fforymau ac edeifion. Yn y Wedd Cwrs Ultra, rydych chi’n graddio cyfraniadau trafodaeth cyffredinol myfyriwr.


Pam graddio trafodaeth?

Efallai y gwelwch fod asesu cyfranogiad myfyriwr mewn trafodaeth yn amwys. Sut ydych yn gwahaniaethu rhwng myfyriwr sy’n weithgar, ond nad yw’n hybu’r drafodaeth, a myfyriwr sy’n siarad yn llai aml, ond gyda rhagor o effaith?

Mae'r rhyngweithio gan fyfyrwyr mewn trafodaethau yn creu cofnod parhaol o gyfranogiad. Ond cyn i chi ddechrau, mae angen i chi gael disgwyliadau rhesymol ynghylch beth y gall trafodaeth ar-lein ei gyflawni. Oherwydd natur yr amgylchedd ar-lein, efallai y byddwch angen mwy o amser i bwyntiau mynegi da i ddod i'r amlwg yn y trafodaethau. Mae myfyrwyr angen nifer ymarferol o gyfleoedd trafod ac ymatebion amserol ac adeiladol parthed ansawdd eu cyfraniadau. Mae gwerthusiad yn rhoi gwybod iddynt sut maent wedi perfformio, a gall lywio gwelliant rhyngweithiadau yn y dyfodol.


Troi graddio trafodaeth ymlaen

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r adran gymorth "Ultra" am greu trafodaeth raddedig.

Gallwch aseinio graddau trafodaeth mewn fforwm neu drywydd. Gallwch aseinio graddau yn seiliedig ar gyfranogiad myfyrwyr, ar ansawdd eu postiadau, neu gyfuniad o'r ddau. Gallwch greu cyfeirebau ymlaen llaw a’u defnyddio wrth raddio fforymau ac edeifion.

Pan fyddwch yn creu neu'n golygu fforwm, gallwch alluogi opsiynau graddio. Crëir colofn yn awtomatig yn y Ganolfan Raddio pan fyddwch yn galluogi graddio.

Mae’r gosodiadau graddio yn ymddangos ar y tudalennau Creu Fforwm a Golygu Fforwm.

 1. Dewiswch Graddio Trafodaeth y Fforwm a theipiwch werth pwyntiau er mwyn gwerthuso perfformiad cyfranogwyr mewn fforwm.
 2. Os ydych am werthuso cyfranogwyr ar berfformiad ym mhob edafedd, dewiswch Edeifion Gradd.
 3. Neu, gallwch ddethol y blwch ticio ar gyfer Dangos cyfranogwyr yn y statws angen graddio a dewis y nifer o bostiadau gofynnol i ddangos cyfranogwyr yn y statws angen graddio. Mae’r gosodiad hwn yn dangos yr eicon Angen Graddio yn y Ganolfan Raddau ar ôl i bob myfyriwr wneud y nifer penodol o bostiadau. Mae’r postiadau hefyd yn cael eu gosod yn y ciw ar y dudalen Angen Graddio. Os ydych chi’n dewis opsiwn graddio ac NAD ydych yn dewis y blwch ticio, nid yw’r eicon Angen Graddio yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau ac nid yw postiadau yn ymddangos yn y dudalen Angen Graddio. Yn y Ganolfan Raddau, bydd ceisiadau myfyrwyr yn ymddangos yn yr eicon Ar y Gweill pan fyddant yn postio.

  Os ydych chi’n dewis tri phost o’r rhestr ac mae myfyriwr yn cyflwyno dau, mae’r eiconAr y Gweill yn ymddangos yn y gell Canolfan Raddio ac yn y cylch trafod nes bydd y nifer penodedig o bostiadau wedi ei fodloni.

 4. Fe arall, gallwch gyrchu’r ddewislen Ychwanegu Cyfeireb i ddewis cyfeireb.

Troi graddio trafodaeth i ffwrdd

Os yw graddau yn bodoli, gallwch analluogi graddau ar gyfer fforymau ac edefynnau a raddiwyd.

 1. Ar y dudalen Golygu Fforwm, newidiwch yr opsiwn graddio i Dim Graddio yn y Fforwm.
 2. Dewiswch Cyflwyno. Os ydych chi eisoes wedi aseinio graddau ar gyfer fforwm neu ei edeifion, bydd neges rybudd yn ymddangos yn datgan y bydd yr holl raddau sy’n bodoli’n cael eu dileu. Mae'r weithred hon yn derfynol.
 3. Dewiswch Iawn i barhau neu dewiswch Canslo i gadw’r eitemau yn y Ganolfan Raddau.

Galluogi graddio edeifion

Os ydych chi’n dewis graddio edeifion mewn fforwm, fe benderfynwch ar sail fesul edefyn p’un ai i raddio edefyn. Os ydych chi’n dewis yr opsiwn Graddio Edeifion, ni all myfyrwyr greu edeifion eu hunain.

 1. Ar y dudalen Creu Edefyn, dewiswch y blwch ticio Graddio’r Edefyn a theipio’r Pwyntiau posibl. Chi fydd yn penderfynu pan fydd postiadau angen mynd i statws angen graddio. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Dangos cyfranogwyr yn y statws angen graddio a dewis y nifer o bostiadau o’r rhestr.
 2. Dewiswch Cyflwyno.
 3. Yn y fforwm, mae’r opsiwn Graddio’r Edefyn yn ymddangos yng ngholofn Gradd yr edefyn.

Gallwch hefyd alluogi graddio edefyn yn uniongyrchol o’r rhestr edefyn mewn fforwm.

 1. Dewiswch Gradd yng ngholofn Gradd yr edefyn.
 2. Teipiwch Pwyntiau Posibl.
 3. Dewiswch Cyflwyno. Mae’r opsiwn Graddio’r Edefyn yn ymddangos yng ngholofn Gradd yr edefyn.

Graddio cyfranogiad yn y fforwm

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am raddio trafodaethau.

Gallwch neilltuo graddau trafodaeth i werthuso cyfranogwyr ar berfformiad trwy gydol fforwm. Defnyddwyr â'r rôl rheolwr neu raddiwr yw'r unig rai all aseinio graddau ar gyfer postiadau. Ni all graddwyr weld eu gwaith eu hunain.

 1. Yn fforwm lle gwnaethoch alluogi graddio, dewiswch Graddio Fforwm Trafod.
 2. Ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Fforwm Trafod, dewiswch Graddio yn rhes y myfyriwr. Mae postiadau’r myfyrwyr yn cael eu cyfrif yn y golofn Postiadau.
 3. Ar y dudalen Graddio Fforwm Trafod, mae postiadau’r myfyrwyr ar gyfer y fforwm hwn yn ymddangos. Gan eich bod yn gallu neilltuo gradd fforwm yn seiliedig ar edefynnau lluosog, bydd yr holl negeseuon a bostiwyd gan fyfyriwr yn cael eu cynnwys ar gyfer adolygiad. Yn y ffrâm cynnwys, gwerthuswch y postiadau sydd wedi eu dethol ar hyn o bryd gan y myfyriwr. Yn y bar ochr graddio, teipiwch radd. Os ydych wedi cysylltu cyfeireb ar gyfer y fforwm hwn, ehangwch a chwblhau'r gyfeireb.

  Mae’r bar ochr graddio yn cynnwys y meysydd hyn:

  • Ystadegau’r Fforwm: Gweld gwybodaeth am bostiadau myfyriwr, megis Cyfanswm Postiadau, Dyddiad y Post Diwethaf, Hyd Cyfartalog Postiadau, a Safle Cyfartalog y Postiadau.
  • Dewiswch y saeth i lawr nesaf at enw’r myfyriwr cyfredol i weld rhestr a dewis myfyriwr gyda phostiadau yn barod i’w graddio. Mae postiadau’r myfyriwr a ddetholwyd yn ymddangos yn y ffrâm cynnwys. Defnyddiwch y saethau i'r chwith a'r dde i lywio i'r myfyriwr blaenorol neu nesaf.
  • Ychwanegu gradd yn y maes Gradd.
  • Yn y blwch testun Adborth, gallwch deipio adborth ar gyfer y myfyriwr. Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio. Yn yr adran Ychwanegu Nodiadau, gwnewch nodiadau sy'n ymddangos yn unig i chi - rheolwr y fforwm - a rôl y graddiwr. Mae’r ddau eicon ar ôl y blwch Adborth yn gadael i chi gyrchu’r golygydd a’r gwiriwr sillafu.
 4. Dewiswch y Rhagolwg Argraffu i agor y dudalen mewn ffenestr newydd mewn fformat sy’n addas ar gyfer argraffydd. Bydd postiadau yn cyhoeddi yn y drefn maent yn ymddangos ar y dudalen. I ddewis pa bostiadau sy’n ymddangos ac ym mha drefn, gallwch hidlo a threfnu postiadau gyda’r opsiwn Hidlydd a’r opsiynau Didoli yn ôl a Trefnu.
 5. I olygu gradd bresennol, dewiswch y blwch Gradd a newid y radd.
 6. Dewiswch Cyflwyno i ychwanegu’r radd, adborth, a’r nodiadau graddio i’r Ganolfan Raddau. Mae’r radd yn ymddangos ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Fforwm Trafod.

Graddio edefyn

Gallwch neilltuo graddau trafodaeth i werthuso cyfranogwyr ar berfformiad ym mhob edefyn.

 1. Agorwch y fforwm trafod yn cynnwys yr edefyn yr hoffech ei raddio.
 2. Newidiwch i’r Wedd Rhestr a dewiswch Graddio’r Edefyn yn rhes yr edefyn.
 3. Ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Edefyn Trafod, dewiswch Graddio yn rhes y myfyriwr.
 4. Ewch ati i werthuso a graddio cyfranogiad myfyriwr mewn edefyn gyda’r un camau a ddefnyddiwyd ar gyfer graddio cyfranogiad mewn fforwm.

Anfon e-bost i fyfyrwyr tra'n graddio trafodaethau

Wrth i chi aseinio graddau, gallwch ddefnyddio’r offeryn e-bost yn y drafodaeth i gysylltu â myfyrwyr.

 1. Agorwch fforwm neu edefyn.
 2. Ar y dudalen Graddio Defnyddwyr Edefyn Trafod neu’r dudalen Graddio Defnyddwyr Fforwm Trafod, dewiswch y blychau ticio y drws nesaf i’r myfyrwyr rydych chi am anfon neges e-bost atynt.
 3. Dewiswch E-bost.
 4. Ar y dudalen E-bostio Defnyddiwr Fforwm, golygwch y Pwnc, os oes angen.
 5. Teipiwch gwestiwn neu adborth yn y blwch Neges.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Mwy am e-bost yn Blackboard Learn


Graddio trafodaeth grŵp

Yn wahanol i weithgareddau grŵp graddedig eraill, pan fyddwch yn gosod bwrdd trafod grŵp i’w raddio, bydd pob aelod yn cael ei raddio yn annibynnol o aelodau grŵp eraill. Rhaid i bob aelod o’r grŵp wneud y nifer penodedig o bostiadau i ennill gradd. Nid ydych yn aseinio gradd grŵp ar gyfer cyfraniadau i’r cylch trafod grŵp.

Mwy am drafodaethau grŵp


ULTRA: Gosodiadau trafodaethau a raddir

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am droi graddio trafodaethau ymlaen.

Angen cael eich atgoffa am sut i greu trafodaeth? Ewch i'r pwnc Creu Trafodaethau.

I ysgogi myfyrwyr i bostio cyfraniadau diddorol, gallwch wneud i'r drafodaeth gyfrif tuag at radd.

Dewiswch eicon Gosodiadau’r Drafodaeth i agor panel sydd ag opsiynau ar gyfer eich trafodaeth. Yn yr adran Manylion a Gwybodaeth, dewiswch flwch ticio Graddio trafodaethau a bydd mwy o opsiynau yn ymddangos, megis y dyddiad cyflwyno a’r uchafswm o bwyntiau. Defnyddir yr uchafswm o bwyntiau gydag un neu fwy o bostiadau a wnaed gan fyfyriwr. Pan fyddwch yn galluogi graddio ar gyfer trafodaeth, crëir colofn yn awtomatig yn y llyfr graddau.

Annog syniadau gwreiddiol. Efallai bydd rhai myfyrwyr yn dibynnu’n ormodol ar feddyliadau myfyrwyr eraill pan fyddant yn drafftio ymatebion. Mae ymatebion ac atebion cudd yn gallu helpu myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau eu hunain ar eich pwnc trafod cychwynnol. Dewiswch Postio Gyntaf i guddio gweithgarwch yn y drafodaeth rhag myfyrwyr nes iddynt ymateb i'r drafodaeth. Pan fyddwch eisiau defnyddio postio gyntaf a grwpiau, dewiswch Postio Gyntaf cyn neilltuo grwpiau.

Gosod dyddiad cyflwyno cyfranogiadau. Gallwch guddio’r drafodaeth ar ôl y dyddiad cyflwyno fel na fydd modd i fyfyrwyr ychwanegu ymatebion nac atebion na golygu eu postiadau blaenorol.

Nid yw cymwysiadau terfyn amser yn berthnasol i drafodaethau.

Dewis uned y radd. Gallwch ddewis Pwyntiau, Canran, neu Llythyren. Nodwch yr uchafswm o bwyntiau posibl ar gyfer y drafodaeth a raddir.

Aseinio cyfarwyddyd. Ar ôl i chi ddewis Graddio trafodaeth, gallwch greu neu ychwanegu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli er mwyn i fyfyrwyr allu gweld gofynion y gwaith a raddir. Gall defnyddio cyfarwyddiadau eich helpu i werthuso gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar feini prawf allweddol rydych yn eu diffinio. Gallwch gysylltu un gyfeireb yn unig â phob trafodaeth.

Alinio nodau gyda'r drafodaeth. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Pan fyddwch yn creu trafodaeth, gallwch alinio un nod neu ragor. Dewiswch Alinio â nodau i chwilio am y nodau sydd ar gael. Ar ôl i chi drefnu bod y drafodaeth yn weladwy, gall myfyrwyr weld y nodau er mwyn iddynt wybod eich disgwyliadau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs

Defnyddio grwpiau. Gallwch greu grwpiau trafod a graddio eu cyfraniadau.

Wedi gorffen? Dewiswch Cadw. Gallwch olygu'r gosodiadau gradd hyn nes i chi i ddechrau graddio.

Cofiwch drefnu bod eich trafodaeth ar gael i fyfyrwyr fel y gallant gyfrannu eu syniadau!

Hysbysiadau

Mae myfyrwyr yn gweld dyddiad cyflwyno cyfranogiadau ar gyfer trafodaeth a raddir yn yr un lle â dyddiadau cyflwyno neu ddigwyddiadau eraill. Mae’r hysbysiadau hyn yn ymddangos y ffrwd gweithgarwch, calendr cyffredinol, a chalendr y cwrs.

Cymwysiadau

Mae myfyrwyr sydd â chymwysiadau yn ymddangos ag eicon nesaf at eu henwau yn y llyfr graddau, trafodaethau, a’r gofrestr. Nid yw myfyrwyr yn gweld y cymwysiadau rydych wedi'u hychwanegu. Dim ond y cymhwysiad dyddiad cyflwyno sy’n berthnasol i drafodaethau.

ULTRA: Graddio trafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am raddio fforwm.

Mewn trafodaethau a raddir, mae graddau yn seiliedig ar gyfraniadau cyffredinol pob myfyriwr, nid pob post unigol. Neges Atgoffa: Gall myfyrwyr gyfranogi at a golygu eu postiadau hyd at y dyddiad cyflwyno.

Gallwch gael mynediad at y llif gwaith graddio o'r ardaloedd hyn:

 • Yn y rhestr lle mae eich enw yn ymddangos, dewiswch Graddau.
 • Dewis eicon y Llyfr graddau ar y bar llywio ar frig tudalen eich cwrs. Dewis y drafodaeth a raddir o'r rhestr. Mae’r dudalen Graddau a Chyfranogiad yn ymddangos.
 • Dewis yr eicon Trafodaethau ar y bar llywio ar frig tudalen eich cwrs. Dewis y drafodaeth a raddir o'r rhestr. Dewis y ddolen Graddau a Chyfranogiad.

Ar y dudalen Graddau a Chyfranogiad, dewiswch enwau myfyrwyr i agor tudalennau sy’n cynnwys eu cyfraniadau. Mae atebion ac ymatebion myfyrwyr wedi'u hamlygu ar dudalennau eu cyflwyniadau.

Edrychwch ar ddadansoddiadau'r drafodaeth i gael manylion manwl am gyfranogiad pob myfyriwr yn y drafodaeth, cymhlethdod eu brawddegau a’u lefel o feddwl yn feirniadol. Mae’r mewnwelediadau ar sail perfformiad hyn yn dangos pwy sydd â chyfranogiad isel neu’r rheini a allai fod angen cymorth arnynt.

Rhagor am ddadansoddi trafodaeth

Teipiwch radd ac adborth ar gyfer y myfyriwr ar frig y dudalen. Gallwch ychwanegu gwerth rhifol o bum digid neu lai a dau ddigid ar ôl pwynt degol. Dewiswch yr eicon adborth nesaf at y bilsen radd i agor y panel adborth. Mae’r panel adborth yn parhau ar ochr y sgrin er mwyn i chi allu sgrolio trwy’r dudalen ac ychwanegu adborth cyffredinol. Hefyd gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio. Gall myfyrwyr wylio neu wrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Os ydych wedi neilltuo cyfarwyddyd i’r drafodaeth, dewiswch y bilsen radd sydd ag eicon y cyfarwyddyd i agor panel y cyfarwyddyd. Gallwch deipio gradd yn uniongyrchol neu ddewis gwerthoedd o’r cyfarwyddyd i ychwanegu at y radd.

Pan fyddwch yn barod i ddatgelu’r radd i'r myfyriwr, agorwch y ddewislen a dewiswch Cyhoeddi.

Neilltuo gradd yn y llyfr graddau

Gallwch hefyd neilltuo gradd yn y llyfr graddau. Mae Cyflwyniad Newydd yn ymddangos mewn celloedd pan fydd myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith. Dewiswch Gweld yn y ddewislen i agor cyfraniadau'r myfyriwr at y drafodaeth.

Rhagor am aseinio graddau yn y Wedd Cwrs Ultra