Mae trafodaethau ar-lein yn darparu rhai manteision unigryw. Oherwydd gall myfyrwyr gymryd amser i ystyried cyn cyhoeddi syniadau, efallai y gwelwch sgyrsiau mwy ystyrlon yn dod i’r amlwg. Gallwch arsylwi wrth i fyfyrwyr arddangos eu dealltwriaeth o gamsyniadau materol a chywir. Gallwch ymestyn eich oriau swyddfa trwy gyrraedd myfyrwyr yn amlach yn ystod yr wythnos ac felly mae dysgu yn barhaus.

Mae creu naws o gymuned ymysg myfyrwyr yn allweddol ar gyfer profiad ar-lein llwyddiannus. Gyda’r offeryn bwrdd trafod ar-lein, gall aelodau cwrs ailadrodd y trafodaethau cadarn a gynhelir yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol.

Ar gyfer grwpiau cwrs llai, gallwch hefyd gynnig yr offeryn bwrdd trafod grŵp, sydd ar gael i aelodau’r grŵp yn unig.