Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Offer Ardaloedd

Mae ardal yn golygu grŵp y gallwch ei greu i gydweithio gyda defnyddwyr eraill. Er enghraifft, gallwch greu ardal ar gyfer grŵp astudio, eich tîm athletau, neu grŵp adolygu ffilmiau. Gall unrhyw un greu a rheoli meysydd.

Nid yw ardaloedd yr un peth â mudiadau. Mae mudiadau ymddwyn yn yr un modd â chyrsiau ac yn cynnwys yr amrediad llawn o offer a nodweddion. Eich sefydliad sy'n rheoli pwy all greu mudiadau.

I gael mynediad at y dudalen Ardaloedd, ewch i'r ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen. Mae dewislen Fy Blackboard yn agor. Dewiswch eicon Ardaloedd.

Os gofynnir i chi, rhaid i chi dderbyn y telerau defnyddio a darparu cyfeiriad e-bost cyn i chi allu defnyddio'r offeryn hwn am y tro cyntaf.


Tudalen Ardaloedd

Mae'r ardaloedd yr ydych yn eu rheoli ac yn perthyn iddynt yn ymddangos yn eich proffil.

  1. Cyrchwch y meysydd rydych yn eu rheoli ac yn perthyn iddynt.
  2. Pori neu chwilio am ardaloedd.
  3. Pan fyddwch yn creu ardal, chi yw rheolwr yr ardal. Gallwch annog defnyddwyr eraill i reoli'r maes hefyd.
  4. Ymateb i geisiadau.

Cael mynediad at ardal

Pwyntiwch at ardal er mwyn gweld disgrifiad ac opsiynau i olygu, gweld a gadael yr ardal. Os nad chi sy'n berchen ar yr ardal, byddwch hefyd yn gweld opsiwn i ofyn i ymuno.


Creu ardal

Ar eich tudalen Ardaloedd, dewiswch Creu Ardal er mwyn ychwanegu enw a gwahodd aelodau. Dewiswch Rhagor o Opsiynau i ychwanegu disgrifiad a delwedd, ac i osod opsiynau preifatrwydd.

Gosodiadau preifatrwydd

Ar dudalen Golygu ardal, gallwch reoli'r gosodiadau preifatrwydd sy'n effeithio ar sut mae'ch ardal yn ymddangos yn Fy Blackboard ac ym mhroffiliau aelodau.

Gellir dod o hyd i ardaloedd Cyhoeddus wrth chwilio, a gall unrhyw un ymuno.

Gellir dod o hyd i ardaloedd Gwarchodedig wrth chwilio. I ymuno, rhaid i ofyn i'r rheolwr am fynediad neu gael gwahoddiad gan y rheolwr.

Nid oes modd dod o hyd i ardaloedd Preifat wrth chwilio. I ymuno, rhaid i chi gael gwahoddiad gan y rheolwr. Nid yw ardaloedd preifat yn ymddangos ar broffil aelod.


Rheoli aelodaeth

Ar dudalen Golygu ardal, gallwch reoli aelodaeth gyfredol a gwahoddiadau sy'n disgwyl.

Yn ardal Aelodaeth yr Ardal, gallwch wneud y tasgau hyn:

  • Gweld y rhestr o Reolwyr ac Aelodau cyfredol.
  • Dewiswch Rheoli i weld aelodau cyfredol yr ardal. Pwyntiwch at aelod i wneud y person hwnnw'n aelod neu i dynnu'r aelod o'r ardal.
  • Dewiswch Gwahodd i ofyn i aelodau newydd ymuno â'r ardal. Ar y dudalen Gwahodd, gallwch weld y gwahoddiadau sy'n disgwyl. Dewiswch yr X nesaf ar wahoddiad sy'n disgwyl i'w diddymu. Pan fyddwch yn gwahodd pobl, mae'r gwahoddiad yn ymddangos at eu tudalennau Ardaloedd yn Fy Blackboard. Gall y defnyddwyr a wahoddwyd derbyn neu wrthod y gwahoddiad.

Postio a gwneud sylw ar wal ardal

Defnyddiwch wal eich maes i ddiweddaru a chynnal sgyrsiau â'r rhai hynny sy'n dilyn y maes. Mae postiadau aelodau i ardal hefyd yn ymddangos ar dudalen Postiadau Fy Blackboard. Dewiswch Gweld yr Ardal ar gerdyn yr ardal i fynd i wal eich ardal.

  • Darparwch wybodaeth yn y blwch Rhannu Rhywbeth a dewiswch Postio.
  • Gwneud sylw ar bostiad defnyddiwr. Pwyntiwch at bostiad neu sylw a dewiswch Sylw.
  • I olygu, pwyntiwch at un o'ch postiadau neu sylwadau eich hun a dewiswch Golygu. Bydd label "GOLYGWYD" yn ymddangos.

Pori neu chwilio mewn ardaloedd

Ar eich tudalen Ardaloedd, gallwch bori neu chwilio mewn ardaloedd. Dewiswch Pob Ardal a phorwch neu deipiwch allweddeiriau yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd ddewis categori neu flwch i chwilio ynddo. Nid yw ardaloedd preifat yn ymddangos mewn chwiliadau, oni bai i reolwyr ac aelodau o'r ardal.

Pwyntiwch ar ardal sydd o ddiddordeb i chi i weld disgrifiad yr ardal, i gael mynediad at yr ardal ac i wneud cais i ymuno â'r ardal.