Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch allforio ffeil CSV (‘comma-separated value’) sy’n cynnwys eich grwpiau presennol a’u haelodau, ad-drefnu’r grwpiau hyn all-lein yn ôl yr angen, a’u mewngludo i mewn i Blackboard Learn.

Ar dudalen Grwpiau, defnyddiwch y swyddogaethau mewngludoac allgludo i ychwanegu defnyddwyr a grwpiau newydd. Fodd bynnag, allwch chi ddim dileu defnyddwyr neu grwpiau. Allwch chi ddim ychwanegu defnyddwyr newydd at eich cwrs yn ystod y prosesau hyn chwaith.

Allforio grwpiau

Dilynwch y camau hyn i allforio grwpiau.

 1. Ewch i’r dudalen Grwpiau yn eich cwrs.
 2. Dewiswch y grwpiau rydych chi am eu hallforio.
 3. Dewiswch Allforio ar frig y dudalen.
 4. Ar y dudalen Allforio Grwpiau ac Aelodau, dewiswch beth rydych chi am ei allforio.
  • Grwpiau yn unig
  • Aelodau grŵp yn unig
  • Grwpiau ac aelodau grwpiau
 5. Dewiswch Cyflwyno.
 6. Pan fydd y system wedi gorffen prosesu’r ffeil(iau) CSV, cewch chi e-bost sy’n cynnwys y ffeil(iau).

Mewngludo grwpiau

Dilynwch y camau hyn i fewngludo grwpiau.

 1. Ewch i’r dudalen Grwpiau yn eich cwrs.
 2. I fewngludo aelodau o grŵp, dewiswch Pori fy nghyfrifiadur o dan Mewngludo Aelodau Grŵp a dewiswch y ffeil rydych chi am ei huwchlwytho.
 3. I fewngludo’r grwpiau, dewiswch Pori fy nghyfrifiadur o dan Mewngludo Grwpiau a dewiswch y ffeil rydych chi am ei huwchlwytho.
 4. Dewiswch yr adnoddau grŵp yr hoffech i bob grŵp eu defnyddio. Disodlir gosodiadau argaeledd offer blaenorol.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Ffeiliau CSV enghreifftiol

Lawrlwythwch y ffeiliau CSV hyn i’w defnyddio fel enghreifftiau pan fyddwch yn mynd ati i fformatio’ch ffeiliau eich hun.


Codau grŵp

Mae codau grŵp yn ddynodwyr unigryw a ddefnyddir yn unig ar gyfer pwrpasau mewngludo. Fe gewch chi ddatgelu colofn yn y rhyngwyneb i weld y codau grŵp, ond chewch chi ddim golygu’r codau grŵp hyn tra byddwch yn y cwrs.

Mae codau grŵp hefyd yn ymddangos mewn ffeiliau CSV sydd wedi eu lawrlwytho. Gallwch olygu’r codau grŵp yn y ffeil CSV wrth fewngludo defnyddwyr presennol i grŵp, er mwyn sicrhau bod y defnyddwyr wedi cael eu hychwanegu at y grŵp cywir. Mae angen codau grŵp fel bod modd gwahaniaethu rhwng grwpiau sydd â’r un enw.

Ar y dudalen Grwpiau, gallwch ddefnyddio’r ddewislen Gweld yr Opsiynau i ddangos a chuddio’r golofnCod Grŵp.