Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Yn eich cwrs Gwreiddiol, gallwch greu un grŵp ar y tro neu greu setiau o grwpiau. Ar ôl i chi greu grŵp, gallwch olygu offer, enw, argaeledd ac aelodau'r grŵp.

Ni allwch greu grwpiau cwrs yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond fe allwch greu aseiniadau grŵp.

Mae gan bob grŵp ei hafan ei hun gyda dolenni at offer i helpu myfyrwyr i gydweithio. Chi'n unig ac aelodau'r grŵp all gyrchu'r offer grŵp.

Gallwch greu grwpiau, cofrestru myfyrwyr mewn grwpiau, a golygu neu ddileu grwpiau.


Dulliau cofrestru grwpiau

Gallwch gofrestru myfyrwyr ar grwpiau mewn tair ffordd. Nid yw myfyrwyr yn gallu dad-gofrestru eu hunain o grwpiau.

 • Mae Cofrestru â Llaw yn eich caniatáu i aseinio pob myfyriwr yn eich cwrs i grŵp. Mae cofrestru â llaw ar gael ar gyfer grwpiau unigol yn ogystal â setiau grŵp.
 • Mae Cofrestru ar Hap ar gael ar gyfer setiau o grwpiau yn unig. Mae'n dosbarthu myfyrwyr yn awtomatig i mewn i grwpiau yn seiliedig ar eich gosodiadau ar gyfer y nifer uchaf o aelodau fesul grŵp neu gyfanswm y grwpiau. Mae dosbarthu ar hap yn berthnasol i fyfyrwyr yn unig sydd wedi cofrestru ar eich cwrs ar hyn o bryd. Gallwch gofrestru myfyrwyr ychwanegol â llaw.
 • Mae Hunan-gofrestru yn caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu eu hunain i grwpiau gyda thaflen gofrestru. Mae hunan-gofrestru'n opsiwn sydd ar gael ar gyfer grwpiau unigol a setiau o grwpiau.

Mwy ar ddewis dull o gofrestru ar grwpiau


Cael mynediad at grwpiau

Gall myfyrwyr gael mynediad at grwpiau mewn dwy ffordd:

 • Mewn cwrs newydd, dewiswch ddolen Grwpiau ar ddewislen y cwrs.
 • Yn newislen y cwrs, ewch i Offer a Grwpiau.

Mwy ar y ffordd orau o gyflwyno grwpiau


Creu grŵp unigol

 1. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Creu.
 2. Yn y rhestr Un Grŵp, dewiswch Hunan-gofrestru neu Cofrestru â Llaw.
 3. Teipiwch enw a disgrifiad opsiynol. Trefnwch bod y grŵp yn weladwy i fyfyrwyr.
 4. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer offer y cwrs rydych am drefnu eu bod ar gael i'r grŵp.
 5. Os ydych chi eisiau graddio cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer blogiau, wikis a dyddlyfrau, dewiswch opsiwn Graddio a theipiwch Pwyntiau posib.
 6. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Caniatáu Personoli er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu modiwlau personol i hafan y grŵp. Mae modiwlau ar gael i'r aelodau o'r grŵp y'u hychwanegodd yn unig.
 7. Gallwch ddewis dewis y blwch ticio i greu gwedd glyfar ar gyfer y grŵp hwn.

Cofrestru myfyrwyr mewn grŵp

 1. Os byddwch yn dewis Hunan-gofrestru, teipiwch enw a darparwch gyfarwyddiadau. Gallwch ddewis dweud wrth y myfyrwyr eu bod yn methu dad-gofrestru eu hunain o grwpiau. Teipiwch Uchafswm Nifer yr Aelodau a dewiswch unrhyw opsiynau eraill rydych eisiau eu cynnwys.

  -NEU-

  Os byddwch yn dewis Cofrestru â Llaw, chwiliwch am a dewis myfyrwyr o'r ffenestr naid Ychwanegu Defnyddwyr.

  Mae aelodau'r grŵp a ddewiswyd gennych yn ymddangos yn y maes gwaelod gyda rhif yn dangos cyfanswm y cyfrifiad. Dewiswch eicon Dangos y Rhestr, wedi'i chynrychioli gan sgwâr lawn, i agor ardal Ychwanegu Defnyddwyr i weld eich dewisiadau. I dynnu defnyddiwr, dewiswch yr X nesaf at eu henw.

 2. Dewiswch Cyflwyno.

Bydd y grŵp rydych newydd ei greu yn ymddangos ar y dudalen sy'n rhestru'r Grwpiau.


Creu set grŵp

 1. Ar dudalen Grwpiau, dewiswch Creu.
 2. Yn y rhestr Set o Grwpiau, dewiswch Hunan-gofrestru, Cofrestru â Llaw neu Cofrestru ar Hap.

Defnyddiwch yr un camau fel pe baech yn creu un grŵp. Yna, yn seiliedig ar yr opsiwn cofrestru dewiswch chi, gallwch ddewis o blith y canlynol:

 • Hunan-gofrestru: Teipiwch enw a chyfarwyddiadau ar gyfer y grŵp. Nodwch Uchafswm Nifer yr Aelodau a dewiswch unrhyw opsiynau eraill rydych eisiau eu cynnwys.
 • Cofrestru ar Gap: Teipiwch Nifer y Myfyrwyr fesul Grŵp neu Nifer y Grwpiau, rydych eisiau eu creu. Dewiswch opsiwn i Bennu sut i gofrestru unrhyw aelodau sy'n weddill yn y grwpiau.
 • Cofrestru â Llaw: Teipiwch Nifer y Grwpiau i'w creu. Ar y dudalen nesaf, dewiswch Ychwanegu Defnyddwyr ar gyfer pob grŵp er mwyn gwneud eich dewisiadau.

  Mae aelodau'r grŵp a ddewiswyd gennych yn ymddangos yn y maes gwaelod gyda rhif yn dangos cyfanswm y cyfrifiad. Dewiswch eicon Dangos y Rhestr, wedi'i chynrychioli gan sgwâr lawn, i agor ardal Ychwanegu Defnyddwyr i weld eich dewisiadau. I dynnu defnyddiwr, dewiswch y X wrth ochr ei enw.

Mae defnyddwyr anabl yn cael eu cyfrif yng nghyfanswm cofrestru'r grŵp cyfan nes bod aelodaeth y cwrs neu'r defnyddiwr yn cael eu dileu.


Tynnu aelod o'r grŵp

Gallwch dynnu aelodau o grŵp cwrs.

Hyfforddwyr a gweinyddwyr cwrs yn unig all dynnu aelodau grŵp. Nid yw myfyrwyr yn gallu tynnu eu hunain o grŵp na myfyrwyr eraill o grŵp a grëwyd gan fyfyrwyr.

 1. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Golygu Grŵp yn newislen y grŵp.
 2. Ar dudalen Golygu Grŵp, dewiswch yr X yn rhes aelod i dynnu'r defnyddiwr o'r grŵp. Dewiswch Tynnu Pob Defnyddiwr i ddileu holl aelodau grŵp.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Mae aelod y grŵp nawr wedi ei dynnu o'r grŵp. I ddilysu bod aelod wedi ei dynnu, ewch i hafan y grŵp i wirio'r rhestr o aelodau.


Rheoli grwpiau

Ar y dudalen sy'n rhestru Grwpiau, gallwch greu grwpiau yn ogystal â'u golygu a'u rheoli.

Mae dewislen pob grŵp yn darparu mynediad sydyn at hafan y grŵp ac e-bost y grŵp. Gallwch hefyd gyrchu'r opsiynau i olygu priodweddau grŵp, dileu grwpiau, a chreu gweddau call.

Mae gwedd glyfar yn canolbwyntio ar y Ganolfan Raddau. Mae'n dangos y colofnau sy'n cyd-fynd â set o feini prawf yn unig, ac mae'r wedd yn cael ei chadw i'w defnyddio'n barhaus. Pan fydd y Ganolfan Raddau'n cynnwys rhif uwch o fyfyrwyr a cholofnau, gallwch ddefnyddio gweddau clyfar i ddod o hyd i ddata yn sydyn.

Mwy am wedd gall

Pan fyddwch yn golygu grŵp, gallwch ychwanegu neu dynnu aelodau yn ogystal â newid ei enw, argaeledd ac offer.

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr greu eu grwpiau hunan gofrestru eu hun. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Gosodiadau Grŵp a gwnewch eich dewisiadau.


Dileu grŵp

Gallwch ddileu grŵp nad oes ei angen arnoch mwyach.

Gallwch gadw unrhyw golofnau graddau sy'n ymwneud â grwpiau sy'n bodoli yn y Ganolfan Raddau megis blogiau, dyddlyfrau neu wikis grŵp graddedig. Ar y dudalen Cadarnhau Dileu, peidiwch â dewis y blychau ticio ar gyfer unrhyw golofnau rydych angen eu cadw.