Mae gwaith grŵp yn gwella sgiliau meddwl yn feirniadol, datrys problemau, y gallu i addasu a chyfathrebu.

Gallwch greu grwpiau o fyfyrwyr yn eich cyrsiau.

Yn y profiad Gwreiddiol, gallwch chi a’ch myfyrwyr hefyd greu mannau ar gyfer cydweithio. Gallwch gyrchu Mannau ar y ddewislen My Blackboard. Gallwch greu man ar gyfer grŵp astudio, tîm athletau, neu grŵp adolygu ffilm.

Mwy ar greu aseiniadau grŵp yn y ddwy wedd cwrs

Mwy ar raddio aseiniadau grŵp


Sut mae gwaith grŵp o fudd i fyfyrwyr

Mae Ymchwil 1 wedi dangos y gall myfyrwyr fanteisio ar waith grŵp mewn sawl ffordd:

  • Mae myfyrwyr yn cadw gwybodaeth yn hwy nag yn achos dulliau addysgu eraill.
  • Mae persbectifau gan aelodau grŵp yn cynnig cyfle arall i ddysgu deunydd newydd.
  • Mae gan fyfyrwyr deimlad cadarnhaol am ddeunydd y cwrs.
  • Mae gan fyfyrwyr sy'n sefydlu perthnasau da â'u cyd-fyfyrwyr brofiad dysgu mwy cadarnhaol.
  • Mae gwaith grŵp llwyddiannus yn arwain at fyfyrwyr yn teimlo'n well amdanynt eu hunain.
  • Mae myfyrwyr yn cynyddu eu sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu.
  • Mae myfyrwyr yn cynyddu eu sgiliau meddwl yn feirniadol.

______________

Ffynhonnell: 1 "44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Gwe. 12 Tach. 2009.


Archwilio'r Cyfan