Mae gwaith grŵp yn gwella sgiliau meddwl yn feirniadol, datrys problemau, y gallu i addasu a chyfathrebu.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch greu grwpiau o fyfyrwyr yn eich cyrsiau. Mae gan y grwpiau cwrs hyn eu maes eu hun yn y cwrs i gydweithio ar waith cwrs. Mae offer gan y mannau hyn i gynorthwyo yn y broses cydweithio.

Gall eich grwpiau cwrs gwrdd yn unig yn eu meysydd grŵp i drafod cynnwys cwrs neu gyfnewid ffeiliau. Ond, gallech hefyd greu aseiniadau rydych am i'ch myfyrwyr gydweithio arnynt. Mae myfyrwyr yn gallu cael mynediad at eu haseiniadau grŵp ar hafan eu grwpiau.

Yn y Wedd Cwrs Ultra, nid ydych yn creu ardal ar wahân ar gyfer grwpiau. Yn lle hynny, gallwch greu aseiniadau grŵp ar gyfer cydweithio.

Gallwch chi a’ch myfyrwyr hefyd greu mannau ar gyfer cydweithio. Gallwch gyrchu Mannau ar y ddewislen My Blackboard. Gallwch greu man ar gyfer grŵp astudio, tîm athletau, neu grŵp adolygu ffilm.

Mwy ar greu aseiniadau grŵp yn y ddwy wedd cwrs

Mwy ar raddio aseiniadau grŵp


Sut mae gwaith grŵp o fudd i fyfyrwyr

Mae Ymchwil 1 wedi dangos y gall myfyrwyr fanteisio ar waith grŵp mewn sawl ffordd:

  • Mae myfyrwyr yn cadw gwybodaeth yn hwy nag yn achos dulliau addysgu eraill.
  • Mae persbectifau gan aelodau grŵp yn cynnig cyfle arall i ddysgu deunydd newydd.
  • Mae gan fyfyrwyr deimlad cadarnhaol am ddeunydd y cwrs.
  • Mae gan fyfyrwyr sy'n sefydlu perthnasau da â'u cyd-fyfyrwyr brofiad dysgu mwy cadarnhaol.
  • Mae gwaith grŵp llwyddiannus yn arwain at fyfyrwyr yn teimlo'n well amdanynt eu hunain.
  • Mae myfyrwyr yn cynyddu eu sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu.
  • Mae myfyrwyr yn cynyddu eu sgiliau meddwl yn feirniadol.

Cyrchu pynciau myfyrwyr

Gallwch gyrchu pynciau yn adran myfyrwyr Blackboard Help ac edrych ar grwpiau fel mae myfyriwr yn ei wneud. Mae safbwynt myfyrwyr yn gallu dylanwadu ar eich penderfyniadau ar osodiadau'r grŵp a beth i'w gynnwys yn eich cyfarwyddiadau. Defnyddiwch fotwm yn ôl eich porwr i ddychwelyd yma.

______________

Ffynhonnell: 1 "44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Gwe. 12 Tach. 2009.