Rheolir y nodwedd hon gan wasanaeth sydd ar gael yn seiliedig ar eich rhanbarth. Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r nodwedd hon ar gael. Cysylltwch â gweinyddwr eich sefydliad am ragor o wybodaeth.

Mae cyrsiau ar-lein yn eich helpu i gysylltu â myfyrwyr ac aelodau eraill o'r cwrs yn gyflym ac yn hawdd heb orfod bod yn gorfforol yn yr un lle. Er bod yr amgylchedd ar-lein yn gyfleus, yn aml mae angen i hyfforddwyr ddod o hyd i ddulliau newydd o ymgysylltu â'u myfyrwyr â'r deunydd heb gael sgyrsiau wyneb yn wyneb. Os na allwch gwrdd â myfyrwyr all-lein, gallwch ddefnyddio recordiadau sain/fideo i feithrin perthnasoedd a darparu rhyngweithiadau mwy personol â'r myfyrwyr yn eich cwrs.

Gallwch ddod o hyd i'r opsiwn recordio yng ngolygydd yr ardal Adborth ar gyfer eitemau graddedig yn y ddwy wedd cwrs. Yn y pwnc hwn, dysgwch ragor am sut i gofnodi adborth yn eich cyrsiau Blackboard Learn.


Recordio adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am sut i recordio adborth.

Gallwch chi blannu recordiadau sain/fideo â'ch adborth wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Gall recordiadau eich helpu i gysylltu â myfyrwyr mewn cyrsiau heb fawr ddim o amser wyneb yn wyneb. Pan gaiff ei baru ag adborth testun, gall recordiadau fideo a sain helpu i roi adborth defnyddiol, ymarferol, a mwy personol i fyfyrwyr ynglŷn â'u cyflwyniadau.

Ni chefnogir adborth sain/fideo wrth raddio gyda chyfarwyddiadau ar hyn o bryd. Ni chefnogir y swyddogaeth hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Gallwch ddechrau graddio ymgeisiau mewn sawl ffordd. Canfyddwch yr ymgais rydych am ei graddio ac agor y dudalen Manylion Gradd.

Yn y maes Adborth i Ddysgwr, dewiswch yr eicon meicroffon yn rhes olaf y golygydd. Bydd angen i chi roi caniatâd i'r porwr i ddefnyddio sain a fideo y tro cyntaf i chi agor y ffenestr recordio.

Yn y ffenestr sy'n agor, dewiswch yr eicon camera ar y rhyngwyneb recordio i alluogi'ch camera. Heb fod y camera wedi'i alluogi, dim ond pan fyddwch yn dechrau y bydd yr offeryn yn recordio sain. Pan fyddwch chi'n barod, dewiswch y botwm Recordio i ddechrau cipio eich adborth sain a fideo.

Gosodwch eich camera a'ch meicroffon

 1. Paratowch i recordio wrth i'r offeryn gyfrifo i lawr. Gall eich recordiad barhau am hyd at bum munud.
 2. Dewiswch Oedi recordio i stopio ac ailddechrau recordio'ch adborth neu ddewiswch Stopio recordio i adolygu'r recordiad ac i gadw neu ddileu. Gallwch ddileu'r recordiad a dechrau eto os ydych am ailrecordio.
 3. Dewiswch Cadw a Gadael os ydych chi'n fodlon â'r recordiad ac eisiau ei rannu â'r myfyriwr.
 4. Nesaf, ailenwch y recordiad ac ychwanegu testun arall i'w wneud yn hygyrch i bob defnyddiwr. Mae'r system yn defnyddio'r amser a'r dyddiad recordio ar gyfer y meysydd hyn yn ddiofyn.
 5. Dewiswch Mewnosod recordiad i orffen y broses a mewnosod yr adborth i'r golygydd.

Mae recordiadau adborth yn unigryw i gyflwyniad pob myfyriwr. Ni allwch lawrlwytho, rhannu neu ailddefnyddio recordiadau a grëwyd yn y golygydd adborth.

Sut mae ffeiliau recordio'n ymddwyn

Nid yw ffeiliau recordio wedi'u cynnwys mewn archifau cwrs neu wrth gefn, er bod y cysylltiad ffeil yn cael ei gadw a dylai'r recordiad ymddangos fel y'i disgwylir pan fydd y cwrs yn cael ei adfer o fewn y ffenestr gadw data ar yr un system Blackboard Learn. Cysylltwch â'ch gweinyddwr am wybodaeth fwy penodol ynglŷn â chadw data yn eich sefydliad. Wrth gopïo cwrs, mae ffeiliau recordio a chysylltiadau yn cael eu copïo i'r cwrs newydd.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr gyrchu'r recordiad â manylion gradd ac unrhyw adborth arall rydych chi'n ei adael. Mae'r recordiadau'n ffrydio i ddyfais y myfyriwr ac nid ydynt yn galw arnynt lawrlwytho unrhyw beth. Gellir chwarae recordiadau ar y rhan fwyaf o borwyr modern heb unrhyw ategion neu estyniadau ychwanegol. Ni all myfyrwyr lawrlwytho na chadw'r recordiadau.


ULTRA: Recordio adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am recordio adborth.

Gallwch gynnwys recordiad o'ch adborth fel ei fod yn ymddangos ag unrhyw destun rydych wedi'i adael ar gyfer y myfyriwr. Ychwanegwch adborth lle bynnag y byddwch yn dechrau graddio. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod/Golygu Recordiad i ddechrau.

Yn y ffenestr sy'n agor, dewiswch yr eicon camera ar y rhyngwyneb recordio i alluogi'ch camera. Heb fod y camera wedi'i alluogi, dim ond pan fyddwch yn dechrau y bydd yr offeryn yn recordio sain. Pan fyddwch chi'n barod, dewiswch y botwm Recordio i ddechrau cipio eich adborth sain a fideo.

Pan fydd eich meicroffon a'ch camera wedi'u gosod, byddwch chi'n barod i gychwyn arni.

 1. Dewiswch y botwm recordio coch a gwyliwch wrth i'r offeryn gyfrifo i lawr. Gall eich recordiad barhau am hyd at bum munud.
 2. Dewiswch Oedi recordio i stopio ac ailddechrau recordio'ch adborth neu ddewiswch Stopio recordio i adolygu'r recordiad ac i gadw neu ddileu. Gallwch ddileu'r recordiad a dechrau eto os ydych am ailrecordio.
 3. Adolygwch eich recordiad a dewiswch Cadw a gadael os ydych yn fodlon â’r y recordiad ac eisiau ei rannu â'r myfyriwr.
 4. Mae'r recordiad yn cael ei fewnosod yn awtomatig yn y golygydd.

Ailenwi eich recordiad

Efallai y byddwch am ailenwi enw arddangos y recordiad ac ychwanegu testun arall i'w wneud yn hygyrch i bob defnyddiwr. Mae'r system yn defnyddio'r amser a'r dyddiad recordio ar gyfer y meysydd hyn yn ddiofyn. Dewiswch y recordiad yn y golygydd a dewiswch Mewnosod/Golygu Recordiad eto yn y ddewislen. Golygu'r enw arddangos a thestun amgen. Yn ddiofyn, mae'r maes testun amgen yn defnyddio'r enw arddangos yn awtomatig, ond gallwch olygu'r testun arall ar wahân os dymunwch.

Dewiswch Cadw pan fyddwch wedi gorffen golygu.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr gyrchu'r recordiad â manylion gradd ac unrhyw adborth arall rydych yn ei ychwanegu. Mae'r recordiadau'n ffrydio i ddyfais y myfyriwr ac nid oes rhaid iddynt lawrlwytho unrhyw beth. Gall myfyrwyr chwarae'r recordiadau ar y rhan fwyaf o borwyr modern heb unrhyw ategion neu estyniadau ychwanegol. Ni all myfyrwyr lawrlwytho na chadw'r recordiadau.


ULTRA: Gosodwch eich camera a'ch meicroffon

Dewiswch yr eicon gêr i osod a phrofi eich meicroffon a'ch camera.

 • Gosod eich meicroffon: Cael trafferth wrth recordio sain? Defnyddiwch yr opsiwn hwn i brofi'ch sain a dewis y ffynhonnell fewnbwn. Os yw'r lefel uchder yn symud, mae sain eich dyfais yn cael ei chanfod a dylai recordio fel y disgwylir. Dewiswch Ydy - Mae'n gweithio i adael y prawf.
 • Gosod eich camera: Dewiswch ffynhonnell fewnbwn ar gyfer eich camera. Os gwelwch eich delwedd ar y sgrîn, rydych chi'n barod! Dewiswch Ydy - Mae'n gweithio i adael y prawf.

Problemau gyda’ch sain neu fideo?

 • A oes gan eich porwr ganiatâd i ddefnyddio’ch camera a meicroffon?
 • A yw’r rheolyddion sain neu fideo wedi’u galluogi? Mae llinell trwy'r eiconau yn golygu nad yw’r y ddyfais wedi’i galluogi.
 • A ydych wedi gosod fersiwn diweddaraf eich porwr?