Rheolir y nodwedd hon gan wasanaeth sydd ar gael yn seiliedig ar eich rhanbarth. Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r nodwedd hon ar gael. Cysylltwch â gweinyddwr eich sefydliad am ragor o wybodaeth.

Mae cyrsiau ar-lein yn eich helpu i gysylltu yn hawdd â myfyrwyr ac aelodau eraill o'r cwrs o wahanol leoliadau. Er bod yr amgylchedd ar-lein yn gyfleus, yn aml mae angen ar hyfforddwyr ddod o hyd i ddulliau newydd o ymgysylltu â'u myfyrwyr â'r deunydd heb gael sgyrsiau wyneb yn wyneb. Os na allwch gwrdd â myfyrwyr all-lein, gallwch ddefnyddio recordiadau sain/fideo i feithrin perthnasoedd a darparu rhyngweithiadau mwy personol â'r myfyrwyr yn eich cyrsiau.

Gallwch ddod o hyd i'r opsiwn recordio yng ngolygydd yr ardal Adborth ar gyfer eitemau graddedig yn y ddwy wedd cwrs. Yn y pwnc hwn, dysgwch ragor am sut i gofnodi adborth yn eich cyrsiau Blackboard Learn.


Recordio adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am recordio adborth.

Gallwch blannu recordiadau sain a fideo â'ch adborth wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Gall recordiadau eich helpu i gysylltu â myfyrwyr mewn cyrsiau heb fawr ddim o amser wyneb yn wyneb. Pan gaiff ei baru ag adborth testun, gall recordiadau fideo a sain helpu i roi adborth defnyddiol, ymarferol, a mwy personol i fyfyrwyr ynglŷn â'u cyflwyniadau.

Ni chefnogir adborth sain nac fideo wrth raddio gyda chyfarwyddiadau ar hyn o bryd. Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Gallwch ddechrau graddio ymgeisiau mewn sawl ffordd. Dod o hyd i'r ymgais rydych am ei graddio ac agor y dudalen Manylion Gradd.

Gallwch hefyd ddechrau graddio o ymgais. Yn y bar ochr graddio, dewiswch y saeth i lawr i ehangu'r panel. Dewiswch eicon y golygydd a gynrychiolir gan y llythyren A ar waelod y blwch Adborth i'r Dysgwr. Mae'r golygydd yn agor mewn ffenestr naid.

Yn y ffenestr Adborth i’r Dysgwr, dewiswch yr eicon Ychwanegu cynnwys yn rhes olaf y golygydd. Bydd y weithred hon yn agor ffenestr newydd lle bydd rhaid i chi ddewis yr opsiwn Mewnosod o Gamera Gwe.

Mae’r nodwedd hon  ond yn weladwy ar gyfer adborth nad yw’n awtomatig. Bydd yr opsiwn ‘Mewnosod o Gamera Gwe’ ond yn ymddangos yn y ffenestr Ychwanegu cynnwys ar gyfer adborth unigol wedi’i bersonoli.

Bydd angen i chi roi caniatâd i'r porwr ddefnyddio sain a fideo y tro cyntaf i chi agor y ffenestr recordio.

Yn y ffenestr sy'n agor, dewiswch yr eicon camera ar y rhyngwyneb recordio i alluogi'ch camera. Heb fod y camera wedi'i alluogi, dim ond pan fyddwch yn dechrau y bydd yr offeryn yn recordio sain. Pan fyddwch y barod, dewiswch y botwm Recordio i gipio eich adborth sain a fideo.

Gosodwch eich camera a'ch meicroffon

 1. Paratowch i recordio wrth i'r offeryn gyfrifo i lawr. Gallwch wneud recordiad sy’n para am bum munud.
 2. Dewiswch Oedi recordio i stopio ac ailddechrau recordio'ch adborth neu dewiswch Stopio recordio i adolygu'r recordiad ac i’w gadw neu’i ddileu. Gallwch ddileu'r recordiad a dechrau eto os ydych am ailrecordio.
 3. Dewiswch Cadw a Gadael os ydych chi'n fodlon â'r recordiad ac eisiau ei rannu â'r myfyriwr.
 4. Nesaf, ailenwch y recordiad ac ychwanegu testun arall i'w wneud yn hygyrch i bob defnyddiwr. Mae'r system yn defnyddio'r amser a'r dyddiad recordio ar gyfer y meysydd hyn yn ddiofyn.
 5. Dewiswch Mewnosod recordiad i orffen y broses a mewnosod yr adborth i'r golygydd.

Mae recordiadau adborth yn unigryw i gyflwyniad pob myfyriwr. Ni allwch lawrlwytho, rhannu neu ailddefnyddio recordiadau a grëwyd yn y golygydd adborth.

Ydych am gael mynediad at recordiad anfonoch at fyfyriwr? O gell myfyriwr yn y Ganolfan Raddau, dewiswch Gweld Manylion Gradd.

Ffeiliau recordiadau

Ni chynhwysir ffeiliau recordiadau yn archifau cwrs neu ffeiliau wrth gefn, er cedwir cysylltiad y ffeil. Dylai’r recordiad ymddangos o fewn y ffenestr dargadw data pan adferir y cwrs ar yr un system Blackboard Learn. Cysylltwch â'ch gweinyddwr am wybodaeth fwy penodol am ddargadw data yn eich sefydliad.

Gallwch gopïo cwrs sydd â defnyddwyr a dargadw’r graddau a ffeiliau recordiadau. Ar y dudalen Copïo Cwrs, dewiswch Copïo Cwrs gyda Defnyddwyr (Union Gopi) a chaiff pob recordiad defnyddwyr, gan gynnwys ffeiliau recordiadau a chysylltiadau, ei gopïo i'r cwrs newydd.

Rhagor am gopïo’ch cyrsiau


Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr gyrchu'r recordiad â manylion gradd ac unrhyw adborth arall rydych yn ei adael o'r eitem neu Fy Ngraddau. Mae'r recordiadau'n ffrydio i ddyfeisiau myfyrwyr ac nid ydynt yn galw arnynt lawrlwytho unrhyw beth. Gall myfyrwyr chwarae'r recordiadau ar y rhan fwyaf o borwyr modern heb unrhyw ategion neu estyniadau ychwanegol. Ni all myfyrwyr lawrlwytho na chadw recordiadau.

Video: Feedback Recording in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about recording feedback

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Feedback recording explains how you can include a recording of your feedback so it appears with any text you've added for a student.


ULTRA: Recordio adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am recordio adborth.

Gallwch gynnwys recordiad o'ch adborth fel ei fod yn ymddangos ag unrhyw destun rydych wedi'i ychwanegu ar gyfer y myfyriwr. Ychwanegwch adborth lle bynnag y byddwch yn dechrau graddio. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod/Golygu Recordiad i ddechrau.

Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Yn y ffenestr sy'n agor, dewiswch yr eicon camera ar y rhyngwyneb recordio i alluogi'ch camera. Heb fod y camera wedi'i alluogi, dim ond pan fyddwch yn dechrau y bydd yr offeryn yn recordio sain. Pan fyddwch y barod, dewiswch y botwm Recordio i gipio eich adborth sain a fideo.

Pan fydd eich meicroffon a'ch camera wedi'u gosod, byddwch yn barod i gychwyn arni.

 1. Dewiswch y botwm recordio coch a gwyliwch wrth i'r offeryn gyfrifo i lawr. Gallwch wneud recordiad sy’n para am hyd at bum munud.
 2. Dewiswch Oedi recordio i stopio ac ailddechrau recordio'ch adborth neu dewiswch Stopio recordio i adolygu'r recordiad ac i’w gadw neu’i ddileu. Gallwch ddileu'r recordiad a dechrau eto os ydych am ailrecordio.
 3. Adolygwch eich recordiad a dewiswch Cadw a gadael os ydych yn fodlon â’r y recordiad ac eisiau ei rannu â'r myfyriwr.
 4. Mae'r recordiad yn cael ei fewnosod yn awtomatig yn y golygydd.

Ailenwi eich recordiad

Gallwch ailenwi enw arddangos y recordiad ac ychwanegu testun amgen i'w wneud yn hygyrch i bob defnyddiwr. Mae'r system yn defnyddio'r amser a'r dyddiad recordio ar gyfer y meysydd hyn yn ddiofyn. Dewiswch y recordiad yn y golygydd a dewiswch Mewnosod/Golygu Recordiad eto yn y ddewislen. Golygu'r enw arddangos a thestun amgen. Yn ddiofyn, mae'r maes testun amgen yn defnyddio'r enw arddangos yn awtomatig, ond gallwch olygu'r testun arall ar wahân os dymunwch.

Dewiswch Cadw pan fyddwch wedi gorffen golygu.

Ffeiliau recordiadau

Ni chynhwysir ffeiliau recordiadau yn archifau cwrs neu ffeiliau wrth gefn, er cedwir cysylltiad y ffeil. Dylai’r recordiad ymddangos o fewn y ffenestr dargadw data pan adferir y cwrs ar yr un system Blackboard Learn. Cysylltwch â'ch gweinyddwr am wybodaeth fwy penodol am ddargadw data yn eich sefydliad.

Gall eich gweinyddwr gopïo cwrs sydd â defnyddwyr a dargadw’r graddau a ffeiliau recordiadau.


ULTRA: Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr gyrchu'r recordiad â manylion gradd ac unrhyw adborth arall rydych yn ei ychwanegu. Mae'r recordiadau'n ffrydio i ddyfeisiau myfyrwyr ac nid ydynt yn galw arnynt lawrlwytho unrhyw beth. Gall myfyrwyr chwarae'r recordiadau ar y rhan fwyaf o borwyr modern heb unrhyw ategion neu estyniadau ychwanegol. Ni all myfyrwyr lawrlwytho na chadw recordiadau.


ULTRA: Gosodwch eich camera a'ch meicroffon

Dewiswch yr eicon gêr i osod a phrofi eich meicroffon a'ch camera.

 • Gosod eich meicroffon: Cael trafferth wrth recordio sain? Defnyddiwch yr opsiwn hwn i brofi'ch sain a dewis y ffynhonnell fewnbwn. Os yw'r lefel uchder yn symud, mae sain eich dyfais yn cael ei chanfod a dylai recordio fel y disgwylir. Dewiswch Ydy - Mae'n gweithio i adael y prawf.
 • Gosod eich camera: Dewiswch ffynhonnell fewnbwn ar gyfer eich camera. Os gwelwch eich delwedd ar y sgrîn, rydych chi'n barod! Dewiswch Ydy - Mae'n gweithio i adael y prawf.

Problemau gyda’ch sain neu fideo?

 • A oes gan eich porwr ganiatâd i ddefnyddio’ch camera a meicroffon?
 • A yw’r rheolyddion sain neu fideo wedi’u galluogi? Mae llinell trwy'r eiconau yn golygu nad yw’r y ddyfais wedi’i galluogi.
 • A ydych wedi gosod fersiwn diweddaraf eich porwr?