Mae cyhoeddiadau'n ffordd ddelfrydol o bostio gwybodaeth sy'n sensitif o ran amser ac sy'n hanfodol i lwyddiant cwrs. Ychwanegu cyhoeddiadau ar gyfer y mathau hyn o weithgareddau cwrs:

 • Dyddiadau dychwelyd aseiniadau a phrosiectau
 • Newidiadau i'ch maes llafur
 • Cywiriadau/eglurhad i ddeunyddiau
 • Amserlenni arholiadau

Gallwch ychwanegu, golygu a dileu cyhoeddiadau o'r dudalen Cyhoeddiadau. Pan fyddwch yn ychwanegu cyhoeddiad, gallwch ei anfon fel e-bost at fyfyrwyr yn eich cwrs. Bydd myfyrwyr yn derbyn y cyhoeddiad hyd yn oed os nad ydynt yn mewngofnodi i'ch cwrs.

Os gwelwch restr lle mae'ch enw yn ymddangos, gallwch gyrchu'r ffrwd gweithgarwch. Bydd cyhoeddiadau Gwedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos yn y ffrwd. Bydd myfyrwyr yn gweld y cyhoeddiadau yn adrannau Heddiw neu Diweddar eu ffrydiau.


Creu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i greu cyhoeddiad.

Mae cyhoeddiadau'n ymddangos yn y drefn yr ydych yn eu postio. Mae'r cyhoeddiad diweddaraf yn ymddangos yn gyntaf.

 1. Ar y panel Rheoli, ewch i Offer Cwrs > Cyhoeddiadau.
 2. Dewiswch Creu Cyhoeddiad ar y bar gweithredu.
 3. Teipiwch Pwnc, sy'n ymddangos fel teitl y cyhoeddiad ar y dudalenCyhoeddiadau.
 4. Teipiwch eich neges.
 5. Yn yr adran Opsiynau Cyhoeddiadau Gwe, dewiswch gyfyngu'r cyhoeddiad yn ôl dyddiad ai beidio.
  • Os byddwch yn dewis Heb ei Gyfyngu gan Ddyddiad, mae'r cyhoeddiad yn weladwy hyd nes i chi ei ddileu.
  • Os byddwch yn dewis Dyddiad Wedi ei Gyfyngu, dewiswch y blychau ticio Dangos Ar Ôl a Dangos Tan i alluogi'r dewisiadau dyddiad ac amser. Rhowch y gosodiadau cyfyngiadau dyddiad ac amser.
 6. Dewiswch y blwch ticio Cyhoeddiad E-bost i yrru e-bost sy'n cynnwys y cyhoeddiad at fyfyrwyr. Caiff yr e-bost ti anfon at y myfyrwyr i gyd, hyd yn oed y rhai sy'n dewis i beidio derbyn hysbysiadau cyhoeddiadau trwy e-bost. Eich sefydliad sy'n rheoli p'un a yw hwn yn bosib ai beidio.
 7. Yn ddewisol, yn yr adran Dolen Cwrs dewiswch Pori i greu dolen i ardal, offeryn neu eitem cwrs.

  Ni fydd dolenni i gynnwys cwrs yn ymddangos yn y cyhoeddiad e-bost os byddwch yn dewis anfon un.

 8. Dewiswch Cyflwyno.

Aildrefnu cyhoeddiadau

Ar y dudalen Cyhoeddiadau, defnyddiwch y bar i aildrefnu a blaenoriaethu'ch cyhoeddiadau. Llusgwch y bar i aildrefnu cyhoeddiadau i leoliadau newydd ar y dudalen. Symudwch gyhoeddiadau sy'n flaenoriaeth uwchben y bar i'w pinio i dop y rhestr ac er mwyn atal cyhoeddiadau newydd rhag eu disodli.

Bydd myfyrwyr yn gweld cyhoeddiadau yn y drefn ddewiswch chi. Nid yw myfyrwyr yn gweld y bar ac ni allant aildrefnu cyhoeddiadau.


Golygu a dileu cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i olygu cyhoeddiad.

I olygu neu ddileu cyhoeddiad, dewiswch Golygu neu Dileu yn ei ddewislen. Mae'r weithred ddileu yn derfynol ac ni allwch ei dad-wneud.


ULTRA: Canfod cyhoeddiadau eich sefydliad

Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Ultra experience, bydd cyhoeddiadau yn ymddangos yn adran Heddiw y Ffrwd Digwyddiadau. Gall cyhoeddiadau hefyd ymddangos ar y sgrin mewngofnodi.


ULTRA: Cyhoeddiadau cwrs

Mae cyhoeddiadau yn eich helpu i rannu gwybodaeth bwysig ag eraill yn eich cwrs. Yn wahanol i negeseuon, mae cyhoeddiadau'n ymddangos ar unwaith pan fydd myfyriwr yn agor cwrs. Mae myfyrwyr yn llai tebygol o anwybyddu'r wybodaeth rydych chi'n ei rhannu mewn cyhoeddiad cwrs oherwydd ei bod yn galw am sylw cyn gweld cynnwys cwrs.

Canfyddwch gyhoeddiadau cwrs yn yr ardal Manylion a Gweithredoedd ar y dudalen Cynnwys Cwrs.

Tudalen Cyhoeddiadau Cwrs

Gallwch weld eich holl gyhoeddiadau cwrs mewn un lle. Mae'r dudalen Cyhoeddiadau Cwrs yn rhestru'r holl gyhoeddiadau yn eich cwrs, gan gynnwys statws pob cyhoeddiad a nifer y gwylwyr. Gallwch greu, copïo, golygu, a dileu cyhoeddiadau ar y dudalen hon.

 • Chwilio neu drefnu'r rhestr. Gallwch drefnu cyhoeddiadau gan ddefnyddio teitl, statws neu nifer y gwylwyr. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth mwy penodol, defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ganfod cyhoeddiadau yn ôl teitl neu gynnwys neges.
 • Creu cyhoeddiad newydd. Gallwch greu cyhoeddiad gwag neu gopïo un sydd eisoes wedi'i ddefnyddio fel templed.
 • Gweld y statws. Mae gan gyhoeddiadau dri chyflwr: Wedi'u Postio, Wedi'u Trefnu, ac Wedi'u Drafftio. Dangosir statws cyhoeddiad ynghyd â'i gynnwys. Gallwch hefyd weld nifer y cyhoeddiadau cwrs yn ôl statws ar frig y dudalen.
 • Rheoli cyhoeddiadau. Gallwch olygu neu ddileu cyhoeddiadau o'r dudalen hon.

ULTRA: Creu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i greu cyhoeddiad.

Dewiswch Creu cyhoeddiad ar dudalen Cynnwys Cwrs i ddechrau. Os mai dyma'r tro cyntaf i chi greu cyhoeddiad yn y cwrs, mae'r dudalen Cyhoeddiad Newydd yn ymddangos.

Teipiwch deitl a thestun neges ar gyfer y cyhoeddiad. Dewiswch Cadwi gadw'ch cyhoeddiad drafft. Dewiswch Postio yng ngholofn Statws y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs i bostio'r cyhoeddiad ar unwaith. Gallwch hefyd drefnu cyhoeddiadau i ddechrau a gorffen ar adegau penodol.

Ar ôl i chi greu a phostio cyhoeddiadau yn eich cwrs, mae'r cyfrif cyhoeddiadau wedi'u postio a'r cyfanswm yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys Cwrs.


ULTRA: Trefnu cyhoeddiad

Efallai y byddwch am greu cyhoeddiadau ar gyfer digwyddiadau'r dyfodol, fel nodyn atgoffa am ddigwyddiad cwrs neu arholiad. Gallwch drefnu cyhoeddiadau i'w postio'n awtomatig yn eich cwrs ar y dyddiad a'r amser rydych chi'n eu nodi. Gallwch hefyd ddefnyddio'r nodwedd drefnu i achosi i gyhoeddiad ddiflannu pan nad yw'n berthnasol mwyach.

Wrth i chi greu cyhoeddiad, dewiswch Trefnu cyhoeddiad. Dewiswch ddyddiad ac amser i ddechrau a stopio arddangos y cyhoeddiad i fyfyrwyr.


ULTRA: Golygu neu ddileu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i olygu cyhoeddiad.

Gallwch olygu unrhyw gyhoeddiad yn eich cwrs, gan gynnwys cyhoeddiadau'r gorffennol, gweithredol ac wedi'u trefnu. Ar y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs, dewiswch y ddewislen Rhagor o Opsiynau i reoli cyhoeddiad.

Dewiswch Golygu i newid teitl neu neges y cyhoeddiad. Gallwch hefyd olygu postiad y cyhoeddiad a drefnwyd.

Dewiswch Dileu i ddileu'r cyhoeddiad o'ch cwrs yn barhaol.

Dewiswch Copïo i ddyblygu cyhoeddiad. Efallai y bydd o gymorth i chi greu templed o gyhoeddiad a'i ddyblygu ar gyfer cyhoeddiadau sy'n defnyddio fformat tebyg.


ULTRA: Lle mae cyhoeddiadau'n ymddangos

Ymddengys cyhoeddiadau cwrs gweithredol y tro cyntaf i bydd pob myfyriwr yn dod ar y cwrs ar ôl i'r cyhoeddiad gael ei bostio. Mae cyhoeddiadau'n ymddangos cyn y gall y myfyriwr gyrchu'r dudalenCynnwys Cwrs. Ar ôl i'r myfyriwr ddiystyru'r cyhoeddiad, ni fydd yn ymddangos ar unwaith pan fydd y myfyriwr yn cyrchu'r cwrs yn y dyfodol.

Mae cyhoeddiadau gweithredol hefyd yn ymddangos yn adrannau Heddiw a Diweddar y Ffrwd Gweithgarwch. Bydd y cyhoeddiad yn diflannu o'r Ffrwd Gweithgarwch pan fydd y myfyriwr yn ei ddiystyru o fewn y cwrs.

Os yw cyhoeddiad yn dal i fod yn weithredol, gall myfyrwyr gyrchu'r cyhoeddiadau maent wedi'u diystyru. Ar y dudalen Cynnwys Cwrs, gall myfyrwyr ddewis Gweld archif i ddarllen cyhoeddiadau gweithredol y gorffennol yn y cwrs.

Dim ond ar y dudalen Cynnwys Cwrs ac yn yr archif mae'r cyhoeddiadau wedi'u trefnu yn ymddangos ar y dyddiadau a'r amseroedd a ddewiswyd gennych.