Mae cyhoeddiadau yn ffordd ddelfrydol o gyhoeddi gwybodaeth sydd yn sensitif o ran amser ac yn gritigol i lwyddiant cwrs. Ychwanegu cyhoeddiadau ar gyfer y mathau hyn o weithgareddau cwrs:

 • Dyddiadau dychwelyd aseiniadau a phrosiectau
 • Newidiadau i'ch maes llafur
 • Cywiriadau/eglurhad i ddeunyddiau
 • Amserlenni arholiadau

Gallwch ychwanegu, golygu a dileu cyhoeddiadau o'r dudalen Cyhoeddiadau. Pan fyddwch yn ychwanegu cyhoeddiad, gallwch ei anfon fel e-bost at fyfyrwyr yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn derbyn y cyhoeddiad hyd yn oed os nad ydynt yn mewngofnodi i'ch cwrs.

Os welwch rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch ddefnyddio’r ffrwd gweithgarwch. Bydd cyhoeddiadau Gwedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos yn y ffrwd. Bydd myfyrwyr yn gweld y cyhoeddiadau yn adrannau Heddiw neu Diweddar eu ffrydiau.

Video: Create Announcements in the Original Course View


Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Creu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am greu cyhoeddiad.

Mae cyhoeddiadau'n ymddangos yn y drefn yr ydych yn eu postio. Mae'r cyhoeddiad diweddaraf yn ymddangos yn gyntaf.

 1. Ar y Panel Rheoli, ewch i Offer Cwrs > Cyhoeddiadau.
 2. Dewiswch Creu Cyhoeddiad.
 3. Teipiwch Pwnc, sy’n ymddangos fel teitl y cyhoeddiad ar y dudalen Cyhoeddiadau.
 4. Teipiwch eich neges.
 5. Yn yr adran Opsiynau Cyhoeddiadau Gwe, gallwch ddewis cyfyngu'r cyhoeddiad fesul dyddiad:
  • Os ddewisoch Heb Ddyddiad Cyfyngedig, bydd y cyhoeddiad yn weladwy nes eich bod yn ei dynnu.
  • Os ddewisoch Wedi’i Gyfyngu fesul Dyddiad, dewiswch y blychau ticio Dangos Ar Ôl a Dangos Tan i alluogi'r detholiadau dyddiad ac amser. Rhowch y gosodiadau cyfyngu dyddiad ac amser. I ddangos cyhoeddiad ar ôl dyddiad penodol, dewiswch y blwch ticio Arddangos Ar Ôl a rhoi dyddiad ac amser, ond peidiwch â dewis y blwch ticio Arddangos Hyd.
 6. Dewiswch y blwch ticio Cyhoeddiad E-bost i anfon e-bost gyda'r cyhoeddiad at bob aelod o'r cwrs, sy’n cynnwys myfyrwyr, hyfforddwyr a chynorthwywyr addysgu. Mae’r opsiwn hwn ond yn ymddangos os oes gennych gyfeiriad e-bost dilys yn y system.

  Dewiswch yr opsiwn hwn os oes gan eich cyhoeddiad ffeiliau neu ddelweddau a blannwyd.

  Bydd defnyddwyr sy’n dewis peidio â derbyn hysbysiadau am gyhoeddiadau trwy e-bost yn derbyn y cyhoeddiad e-bost hwn. Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r opsiwn hwn ar gael. Mae cyhoeddiadau e-bost yn arddangos eich enw ond fe’u hanfonir gan gyfrif “peidio ag ymateb” wedi’i awtomeiddio.

  Nid yw’r opsiwn hwn yn gweithio os dewisoch gyhoeddi'r cyhoeddiad yn y dyfodol. Byddwch yn derbyn neges gwall a bydd angen i chi glirio blwch ticio’r cyhoeddiad e-bost.

 7. Yn ddewisol, yn yr adran Dolen Cwrs dewiswch Pori i greu dolen i ardal, offeryn neu eitem yn y cwrs.

  Ni fydd dolen cwrs yn ymddangos yn y cyhoeddiad e-bost os fyddwch yn dewis anfon un.

 8. Dewiswch Cyflwyno.

Rhagor am gyhoeddiadau e-bost

Pan fyddwch chi a’ch myfyrwyr yn gweld cyhoeddiadau o fewn cwrs, ymddengys pob delwedd, fideo, dolen a fformatio wedi’u plannu a phob ffeil wedi’u hatodi yn gywir. Mewn cyhoeddiad e-bost, efallai na fydd rhai o'r cynnwys yn ymddangos na gweithio fel y bwriadwch. Yn y tabl hwn, adolygwch y cynnwys neu'r fformatio yn ogystal â’r opsiwn Anfon copi o’r cyhoeddiad hwn ar unwaith i weld y canlyniadau.

Neges Atgoffa: Eich sefydliad sy'n rheoli a yw’r opsiwn e-bostio cyhoeddiadau wedi’i alluogi.

Nodweddion sy’n ymddangos mewn e-byst cyhoeddiadau
Math o gynnwys neu fformatio a ychwanegwyd atoA yw’n ymddangos gyda'r opsiwn e-bostio cyhoeddiad wedi’i alluogi?A yw’n ymddangos mewn e-bost os yw myfyrwyr wedi dewis yr opsiwn, ond gyda’r opsiwn e-bostio cyhoeddiad wedi’i analluogi?
Pob math o fformatio yn rhes gyntaf y golygydd, megis fformatio ffont, rhestrau â rhifau a bwledi, a phenawdauYdyYdy
DelweddYdyNa
DolenYdy, ac mae'r ddolen yn agorYdy, ac mae'r ddolen yn agor
Atodiad ffeilYdy, a gall defnyddiwr agor neu lawrlwytho'r ffeilMae’n ymddangos ond ni all defnyddiwr agor neu lawrlwytho'r ffeil
Fideo YouTube, wedi’i blannuNaNa
Fideo YouTube, mân-lunYdyYdy
Dolen cwrsNaNa

Os ydych yn creu cyhoeddiad mewn cwrs nad yw ar gael ac yn dewis anfon e-bost cyhoeddiad, anfonir yr e-bost at bob defnyddiwr yn y cwrs. Os ydych yn creu cyhoeddiad mewn cwrs nad yw ar gael ac yn dewis peidio anfon e-bost cyhoeddiad, nid anfonir yr e-bost yn nes ymlaen pan agorwch y cwrs i fyfyrwyr.


Aildrefnu cyhoeddiadau

Ar y dudalen Cyhoeddiadau, defnyddiwch y bar i aildrefnu a blaenoriaethu'ch cyhoeddiadau. Llusgwch y bar i aildrefnu cyhoeddiadau i leoliadau newydd ar y dudalen. Symudwch gyhoeddiadau sy'n flaenoriaeth uwchben y bar i'w pinio i frig y rhestr ac er mwyn atal cyhoeddiadau newydd rhag eu disodli.

Mae myfyrwyr yn gweld cyhoeddiadau yn y drefn a ddewiswch. Nid yw myfyrwyr yn gweld y bar ac ni allant aildrefnu cyhoeddiadau.


Golygu a dileu cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am olygu cyhoeddiad.

I olygu neu ddileu cyhoeddiad, dewiswch Golygu neu Dileu yn ei ddewislen. Mae'r weithred ddileu yn derfynol ac ni allwch ei dad-wneud.

Os ddewisoch anfon e-bost cyhoeddiad ac yn golygu'r cyhoeddiad ar ôl ei anfon, anfonir e-bost arall.

Pan fydd rhywun arall, megis eich Cynorthwyydd Addysgu, yn golygu cyhoeddiad a bostiwyd gennych, disodlir eich enw.

Os ydych yn golygu cyhoeddiad heb gyfyngiadau dyddiad, newidir y dyddiad ac amser cyhoeddi i’r dyddiad ac amser presennol ar ôl ichi ei gyflwyno. I gadw’r dyddiad ac amser cyhoeddi gwreiddiol, dewiswch Dyddiad Cyfyngedig a bydd y dyddiad ac amser cyhoeddi gwreiddiol yn ymddangos dan Arddangos Ar Ôl.


ULTRA: Canfod cyhoeddiadau eich sefydliad

Os yw’ch sefydliad yn defnyddio’r profiad Ultra, bydd cyhoeddiadau yn ymddangos yn yr adran Heddiw o’r ffrwd gweithgarwch. Gallwch hefyd ganfod cyhoeddiadau ar y dudalen mewngofnodi.


ULTRA: Lle mae cyhoeddiadau cwrs yn ymddangos

Mae cyhoeddiad cwrs gweithredol a newydd yn ymddangos pan fydd myfyrwyr yn cyrchu cwrs am y tro cyntaf. Mae angen i fyfyrwyr gau’r ffenestr Cyhoeddiadau Cwrs Newydd cyn iddynt allu gweld cynnwys y cwrs. Ar ôl i fyfyrwyr gau’r ffenestr, ni fydd yn ymddangos eto. Os ydych yn postio cyhoeddiadau newydd, bydd y ffenestr yn ymddangos eto gyda'r cyhoeddiadau newydd yn unig.

Mae cyhoeddiadau gweithredol hefyd yn ymddangos yn adrannau Heddiw a Diweddar y ffrwd gweithgarwch. Mae’r rhan fwyaf o gyhoeddiadau’n diflannu o’r ffrwd gweithgarwch pan fydd myfyrwyr yn eu gweld yn eu cyrsiau. Os ydych yn trefnu cyhoeddiad, bydd hefyd yn ymddangos yn y ffrwd gweithgarwch ar yr amser a drefnir.

Bydd myfyrwyr yn derbyn cyhoeddiad cwrs a hysbysiad yn y ffrwd gweithgarwch am grwpiau cwrs y mae angen iddynt ymuno â nhw. Os nad yw myfyrwyr wedi ymuno â grŵp cwrs, bydd y rhybudd yn aros yn y ffrwd gweithgarwch.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs ym mhanel Manylion a Gweithrediadau, gall myfyrwyr ddewis Gweld yr archif i ddarllen cyhoeddiadau gweithredol o'r gorffennol. Gallant hefyd ddewis yr eicon Chwilio Cyhoeddiadau a theipio allweddeiriau i leoli cyhoeddiad penodol.

Video: Create Announcements in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn in the Ultra Course View.


ULTRA: Creu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cyhoeddiad.

Defnyddiwch gyhoeddiadau i rannu gwybodaeth bwysig, sy'n sensitif o ran amser.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs ym mhanel Manylion a Gweithrediadau, dewiswch y ddolen cyhoeddiadau i ddechrau arni. Bydd y dudalen Cyhoeddiad Newydd yn ymddangos.

Teipiwch deitl a neges ar gyfer y cyhoeddiad. Mae gan y teitl derfyn o 256 nod. Defnyddiwch yr opsiynau yng ngolygydd y neges i fformatio testun, plannu cynnwys amlgyfrwng ac atodi ffeiliau.

Gallwch hefyd anfon copi e-bost at bob aelod y cwrs, gan gynnwys chi’ch hun. Dewiswch y blwch ticio Anfon copi e-bost at dderbynwyr. Mae angen i dderbynwyr gael cyfeiriad e-bost yn y system. Ni allwch anfon copi e-bost ar gyfer cyhoeddiad a drefnir i’w ddangos yn y dyfodol. Anfonir negeseuon e-bost am gyhoeddiadau bob tro ac nid ydynt yn cael eu rheoli gan y gosodiadau hysbysiadau cyffredinol.

Os ydych yn postio cyhoeddiad ac yn anghofio dewis y blwch ticio copi e-bost, bydd angen i chi greu cyhoeddiad newydd. Os ydych yn golygu'r cyhoeddiad ac yn dewis e-bostio copi ac yn postio'r cyhoeddiad eto, nid anfonir y neges e-bost.

Dewiswch Cadw i gadw'ch cyhoeddiad fel drafft. Ar dudalen Cyhoeddiadau Cwrs, gallwch bostio cyhoeddiadau pan fyddwch yn barod.

Mae cyfrif cyfanswm y cyhoeddiadau cwrs a’r rheini a bostiwyd yn diweddaru ym mhanel Manylion a Gweithrediadau.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld yn yr e-bost?

Yn yr e-bost, mae cynnwys a blannir yn ymddangos fel dolenni. Gall myfyrwyr ddewis y dolenni i weld y cynnwys.


ULTRA: Amserlennu cyhoeddiad

Gallwch greu cyhoeddiadau ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol, megis nodyn atgoffa am ddigwyddiad cwrs neu ddyddiad cyflwyno. Gallwch amserlennu cyhoeddiadau i'w postio'n awtomatig yn eich cwrs ar y dyddiad a'r amser rydych yn eu dewis. Gallwch hefyd guddio cyhoeddiadau pan nad ydynt yn berthnasol bellach.

Os ydych yn trefnu cyhoeddiad i'w ddangos yn y dyfodol, analluogir y blwch ticio e-bostio. Gallwch ddewis anfon copi e-bost os ydych yn postio’r cyhoeddiad nawr ac yn dewis dyddiad cuddio yn y dyfodol.

 1. Ar dudalen Cyhoeddiad Newydd, dewiswch y blwch ticio Amserlennu cyhoeddiad.
 2. Pan fyddwch yn amserlennu cyhoeddiad, mae angen rhoi dyddiad ac amser Dangos ar. Ni allwch glirio'r blwch ticio hwnnw.
 3. Yn ddewisol, dewiswch y blwch ticio Cuddio ar a dewiswch y dyddiad a’r amser.

Defnyddiwch yr offeryn dewis dyddiad i amserlennu cyhoeddiadau. Os ydych yn teipio dyddiad, mae’n dychwelyd i'r dyddiad diofyn pan fyddwch yn cadw’r cyhoeddiad.

Os nad ydych am drefnu'r cyhoeddiad bellach, cliriwch y blwch ticio Amserlennu cyhoeddiad.

Ar y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs, mae’r cyhoeddiadau a amserlennir yn ymddangos gyda'r label Wedi'i drefnu yng ngholofn Statws.


ULTRA: Tudalen Cyhoeddiadau Cwrs

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs ym mhanel Manylion a Gweithrediadau, dewiswch ddolen y cyhoeddiadau i weld pob un o'ch cyhoeddiadau cwrs.

Ar y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs, gallwch weld statws pob cyhoeddiad a nifer y bobl sydd wedi’i weld. Gallwch hefyd greu, copïo, golygu, trefnu a dileu cyhoeddiadau.

 1. Gweld crynodeb o’ch cyhoeddiadau. Gweld nifer y cyhoeddiadau cwrs yn ôl statws ar frig y dudalen. Mae gan gyhoeddiadau dri statws: Cyhoeddwyd, Wedi'i Drefnu, a Drafft.
 2. Trefnu colofnau. Trefnu cyhoeddiadau yn ôl teitl, statws neu nifer y gwylwyr.
 3. Chwilio am gyhoeddiadau. Dewiswch yr eicon Chwilio Cyhoeddiadau a theipiwch allweddeiriau i leoli cyhoeddiad penodol.
 4. Creu cyhoeddiad newydd. Dewiswch eicon yr arwydd plws i agor y dudalen Cyhoeddiad Newydd.
 5. Rheoli cyhoeddiadau. Agorwch ddewislen cyhoeddiad i olygu, copïo neu ddileu cyhoeddiad.

ULTRA: Golygu, copïo, neu ddileu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am olygu cyhoeddiad.

Gallwch olygu, copïo neu ddileu unrhyw gyhoeddiad yn eich cwrs. Ar y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs, agorwch ddewislen cyhoeddiad a dewiswch opsiwn:

 • Dewiswch Golygu i newid y teitl neu’r neges. Gallwch hefyd olygu’r amser a drefnwyd i bostio a throi'r amser ymlaen a’i ddiffodd.
 • Dewiswch Dileu i dynnu cyhoeddiad o'ch cwrs yn barhaol.
 • Dewiswch Copïo i wneud union gopi o gyhoeddiad presennol a’i ddiweddaru fel bo angen.

Neges Atgoffa: Os ydych yn postio cyhoeddiad ac yn anghofio dewis y blwch ticio copi e-bost, bydd angen i chi greu cyhoeddiad newydd. Os ydych yn golygu'r cyhoeddiad ac yn dewis e-bostio copi ac yn postio'r cyhoeddiad eto, nid anfonir y neges e-bost.