Mae cyhoeddiadau yn ffordd ddelfrydol o gyhoeddi gwybodaeth sydd yn sensitif o ran amser ac yn gritigol i lwyddiant cwrs. Ychwanegu cyhoeddiadau ar gyfer y mathau hyn o weithgareddau cwrs:

 • Dyddiadau dychwelyd aseiniadau a phrosiectau
 • Newidiadau i'ch maes llafur
 • Cywiriadau/eglurhad i ddeunyddiau
 • Amserlenni arholiadau

Gallwch ychwanegu, golygu a dileu cyhoeddiadau o'r dudalen Cyhoeddiadau. Pan fyddwch yn ychwanegu cyhoeddiad, gallwch ei anfon fel e-bost at fyfyrwyr yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn derbyn y cyhoeddiad hyd yn oed os nad ydynt yn mewngofnodi i'ch cwrs.

Os welwch rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch ddefnyddio’r ffrwd gweithgarwch. Bydd cyhoeddiadau Gwedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos yn y ffrwd. Bydd myfyrwyr yn gweld y cyhoeddiadau yn adrannau Heddiw neu Diweddar eu ffrydiau.

Video: Create Announcements in the Original Course View


Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Creu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am greu cyhoeddiad.

Mae cyhoeddiadau'n ymddangos yn y drefn yr ydych yn eu postio. Mae'r cyhoeddiad diweddaraf yn ymddangos yn gyntaf.

 1. Ar y Panel Rheoli, ewch i Offer Cwrs > Cyhoeddiadau.
 2. Dewiswch Creu Cyhoeddiad.
 3. Teipiwch Pwnc, sy’n ymddangos fel teitl y cyhoeddiad ar y dudalen Cyhoeddiadau.
 4. Teipiwch eich neges.
 5. Yn yr adran Opsiynau Cyhoeddiadau Gwe, gallwch ddewis cyfyngu'r cyhoeddiad fesul dyddiad:
  • Os ddewisoch Heb Ddyddiad Cyfyngedig, bydd y cyhoeddiad yn weladwy nes eich bod yn ei dynnu.
  • Os ddewisoch Wedi’i Gyfyngu fesul Dyddiad, dewiswch y blychau ticio Dangos Ar Ôl a Dangos Tan i alluogi'r detholiadau dyddiad ac amser. Rhowch y gosodiadau cyfyngu dyddiad ac amser. I ddangos cyhoeddiad ar ôl dyddiad penodol, dewiswch y blwch ticio Arddangos Ar Ôl a rhoi dyddiad ac amser, ond peidiwch â dewis y blwch ticio Arddangos Hyd.
 6. Dewiswch y blwch ticio Cyhoeddiad E-bost i anfon e-bost gyda'r cyhoeddiad at bob aelod o'r cwrs, sy’n cynnwys myfyrwyr, hyfforddwyr a chynorthwywyr addysgu. Mae’r opsiwn hwn ond yn ymddangos os oes gennych gyfeiriad e-bost dilys yn y system.

  Dewiswch yr opsiwn hwn os oes gan eich cyhoeddiad ffeiliau neu ddelweddau a blannwyd.

  Bydd defnyddwyr sy’n dewis peidio â derbyn hysbysiadau am gyhoeddiadau trwy e-bost yn derbyn y cyhoeddiad e-bost hwn. Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r opsiwn hwn ar gael. Mae cyhoeddiadau e-bost yn arddangos eich enw ond fe’u hanfonir gan gyfrif “peidio ag ymateb” wedi’i awtomeiddio.

  Nid yw’r opsiwn hwn yn gweithio os ddewisoch gyhoeddi'r cyhoeddiad yn y dyfodol. Byddwch yn derbyn neges gwall.

 7. Yn ddewisol, yn yr adran Dolen Cwrs dewiswch Pori i greu dolen i ardal, offeryn neu eitem cwrs.

  Ni fydd dolen cwrs yn ymddangos yn y cyhoeddiad e-bost os fyddwch yn dewis anfon un.

 8. Dewiswch Cyflwyno.

Rhagor am gyhoeddiadau e-bost

Pan fyddwch chi a’ch myfyrwyr yn gweld cyhoeddiadau o fewn cwrs, ymddengys pob delwedd, fideo, dolen a fformatio wedi’u plannu a phob ffeil wedi’u hatodi yn gywir. Mewn cyhoeddiad e-bost, efallai na fydd rhai o'r cynnwys yn ymddangos na gweithio fel y bwriadwch. Yn y tabl hwn, adolygwch y cynnwys neu'r fformatio yn ogystal â’r opsiwn Anfon copi o’r cyhoeddiad hwn ar unwaith i weld y canlyniadau.

Neges Atgoffa: Eich sefydliad sy'n rheoli a yw’r opsiwn e-bostio cyhoeddiadau wedi’i alluogi.

Nodweddion sy’n ymddangos mewn e-byst cyhoeddiadau
Math o gynnwys neu fformatio a ychwanegwyd atoA yw’n ymddangos gyda'r opsiwn e-bostio cyhoeddiad wedi’i alluogi?A yw’n ymddangos mewn e-bost os yw myfyrwyr wedi dewis yr opsiwn, ond gyda’r opsiwn e-bostio cyhoeddiad wedi’i analluogi?
Pob math o fformatio yn rhes gyntaf y golygydd, megis fformatio ffont, rhestrau â rhifau a bwledi, a phenawdauYdyYdy
DelweddYdyNa
DolenYdy, ac mae'r ddolen yn agorYdy, ac mae'r ddolen yn agor
Atodiad ffeilYdy, a gall defnyddiwr agor neu lawrlwytho'r ffeilMae’n ymddangos ond ni all defnyddiwr agor neu lawrlwytho'r ffeil
Fideo YouTube, wedi’i blannuNaNa
Fideo YouTube, mân-lunYdyYdy
Dolen cwrsNaNa

Os ydych yn creu cyhoeddiad mewn cwrs nad yw ar gael ac yn dewis anfon e-bost cyhoeddiad, anfonir yr e-bost at bob defnyddiwr yn y cwrs. Os ydych yn creu cyhoeddiad mewn cwrs nad yw ar gael ac yn dewis peidio anfon e-bost cyhoeddiad, nid anfonir yr e-bost yn nes ymlaen pan agorwch y cwrs i fyfyrwyr.


Aildrefnu cyhoeddiadau

Ar y dudalen Cyhoeddiadau, defnyddiwch y bar i aildrefnu a blaenoriaethu'ch cyhoeddiadau. Llusgwch y bar i aildrefnu cyhoeddiadau i leoliadau newydd ar y dudalen. Symudwch gyhoeddiadau sy'n flaenoriaeth uwchben y bar i'w pinio i frig y rhestr ac er mwyn atal cyhoeddiadau newydd rhag eu disodli.

Mae myfyrwyr yn gweld cyhoeddiadau yn y drefn a ddewiswch. Nid yw myfyrwyr yn gweld y bar ac ni allant aildrefnu cyhoeddiadau.


Golygu a dileu cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am olygu cyhoeddiad.

I olygu neu ddileu cyhoeddiad, dewiswch Golygu neu Dileu yn ei ddewislen. Mae'r weithred ddileu yn derfynol ac ni allwch ei dad-wneud.

Os ddewisoch anfon e-bost cyhoeddiad ac yn golygu'r cyhoeddiad ar ôl ei anfon, anfonir e-bost arall.

Pan fydd rhywun arall, megis eich Cynorthwyydd Addysgu, yn golygu cyhoeddiad a bostiwyd gennych, disodlir eich enw.

Os ydych yn golygu cyhoeddiad heb gyfyngiadau dyddiad, newidir y dyddiad ac amser cyhoeddi i’r dyddiad ac amser presennol ar ôl ichi ei gyflwyno. I gadw’r dyddiad ac amser cyhoeddi gwreiddiol, dewiswch Dyddiad Cyfyngedig a bydd y dyddiad ac amser cyhoeddi gwreiddiol yn ymddangos dan Arddangos Ar Ôl.


ULTRA: Canfod cyhoeddiadau eich sefydliad

Os yw’ch sefydliad yn defnyddio’r profiad Ultra, bydd cyhoeddiadau yn ymddangos yn yr adran Heddiw o’r ffrwd gweithgarwch. Gall cyhoeddiadau hefyd ymddangos ar y sgrin mewngofnodi.


ULTRA: Cyhoeddiadau cwrs

Mae cyhoeddiadau yn eich helpu i rannu gwybodaeth bwysig ag eraill yn eich cwrs. Yn wahanol i negeseuon, mae cyhoeddiadau'n ymddangos ar unwaith pan fydd myfyriwr yn agor cwrs.

Mae myfyrwyr yn llai tebygol o anwybyddu'r wybodaeth rydych yn ei rhannu mewn cyhoeddiad cwrs oherwydd ei bod yn galw am sylw. Mae angen arnynt ddiystyru'r hysbysiad cyn iddynt allu gweld cynnwys y cwrs.

Tudalen Cyhoeddiadau Cwrs

Canfyddwch gyhoeddiadau cwrs yn yr ardal Manylion a Gweithredoedd ar y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Mae'r dudalen Cyhoeddiadau Cwrs yn rhestru'r holl gyhoeddiadau yn eich cwrs, gan gynnwys statws pob cyhoeddiad a nifer y gwylwyr. Gallwch greu, copïo, golygu, a dileu cyhoeddiadau ar y dudalen hon.

 • Chwilio neu drefnu'r rhestr. Gallwch drefnu cyhoeddiadau yn ôl teitl, statws neu nifer y gwylwyr. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio i ganfod cyhoeddiadau yn ôl teitl neu gynnwys neges.
 • Creu cyhoeddiad newydd. Gallwch greu cyhoeddiad gwag neu gopïo cyhoeddiad sydd eisoes yn bodoli i’w ddefnyddio fel templed.
 • Gweld y statws. Mae gan gyhoeddiadau dri chyflwr: Wedi'u Postio, Wedi'u Trefnu, ac Wedi'u Drafftio. Ymddengys statws cyhoeddiad ynghyd â'i gynnwys. Gallwch hefyd weld nifer y cyhoeddiadau cwrs yn ôl statws ar frig y dudalen.
 • Rheoli cyhoeddiadau. Gallwch olygu neu ddileu cyhoeddiadau o'r dudalen hon.

Video: Create Announcements in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn in the Ultra Course View.


ULTRA: Creu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cyhoeddiad.

Dewiswch Creu cyhoeddiad ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i ddechrau. Bydd y dudalen Cyhoeddiad Newydd yn ymddangos.

Teipiwch deitl a thestun neges ar gyfer y cyhoeddiad. Gallwch gynnwys hyd at 256 nod yn y teitl. Dewiswch Cadw i gadw'ch cyhoeddiad drafft. Dewiswch Postio yng ngholofn Statws y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs i bostio'r cyhoeddiad ar unwaith.

Gallwch hefyd drefnu cyhoeddiadau i ddechrau a gorffen ar adegau penodol.

Ar ôl i chi greu a phostio cyhoeddiadau yn eich cwrs, mae'r cyfrif cyhoeddiadau wedi'u postio a'r cyfanswm o gyhoeddiadau yn diweddaru ar y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs a’r dudalen Cynnwys y Cwrs.

Bydd myfyrwyr yn derbyn cyhoeddiad cwrs a hysbysiad yn y ffrwd gweithgarwch am grwpiau cwrs y mae rhaid iddynt ymuno â nhw.


ULTRA: Trefnu cyhoeddiad

Gallwch greu cyhoeddiadau ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol, megis nodyn atgoffa am ddigwyddiad cwrs neu arholiad. Gallwch drefnu cyhoeddiadau i'w postio'n awtomatig yn eich cwrs ar y dyddiad a'r amser rydych yn eu nodi. Gallwch hefyd ddefnyddio'r nodwedd drefnu i guddio cyhoeddiad pan nad yw'n berthnasol mwyach.

Wrth i chi greu cyhoeddiad, dewiswch Trefnu cyhoeddiad. Dewiswch ddyddiad ac amser i ddechrau a stopio arddangos y cyhoeddiad i fyfyrwyr.

Defnyddiwch yr offeryn dewis dyddiad i drefnu cyhoeddiadau. Os ydych yn teipio dyddiad, mae’n dychwelyd i'r dyddiad diofyn pan fyddwch yn cadw’r cyhoeddiad.


ULTRA: Golygu neu ddileu cyhoeddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am olygu cyhoeddiad.

Gallwch olygu unrhyw gyhoeddiad yn eich cwrs, gan gynnwys cyhoeddiadau'r gorffennol, gweithredol ac wedi'u trefnu. Ar y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs, dewiswch y ddewislen i reoli cyhoeddiad.

 • Dewiswch Golygu i newid teitl neu neges y cyhoeddiad. Gallwch hefyd olygu postiad y cyhoeddiad a drefnwyd.
 • Dewiswch Dileu i dynnu'r cyhoeddiad o'ch cwrs yn barhaol.
 • Dewiswch Copïo i gopïo'r cyhoeddiad. Gallwch greu templed o gyhoeddiad a'i gopïo ar gyfer cyhoeddiadau sy'n defnyddio fformat tebyg.

ULTRA: Lle mae cyhoeddiadau'n ymddangos

Ymddengys cyhoeddiadau cwrs gweithredol y tro cyntaf i bydd pob myfyriwr yn dod ar y cwrs ar ôl i'r cyhoeddiad gael ei bostio. Mae cyhoeddiadau'n ymddangos cyn y gall y myfyriwr gyrchu'r dudalenCynnwys Cwrs. Ar ôl i'r myfyriwr ddiystyru'r cyhoeddiad, ni fydd yn ymddangos ar unwaith pan fydd y myfyriwr yn cyrchu'r cwrs yn y dyfodol.

Mae cyhoeddiadau gweithredol hefyd yn ymddangos yn adrannau Heddiw a Diweddar y ffrwd gweithgarwch. Bydd y cyhoeddiad yn diflannu o'r ffrwd gweithgarwch pan fydd y myfyriwr yn ei ddiystyru o fewn y cwrs.

Os yw cyhoeddiad yn dal i fod yn weithredol, gall myfyrwyr gyrchu'r cyhoeddiadau maent wedi'u diystyru. Ar y dudalen Cynnwys Cwrs, gall myfyrwyr ddewis Gweld archif i ddarllen cyhoeddiadau gweithredol y gorffennol yn y cwrs.

Dim ond ar y dudalen Cynnwys Cwrs ac yn yr archif mae'r cyhoeddiadau wedi'u trefnu yn ymddangos ar y dyddiadau a'r amseroedd a ddewiswyd gennych.