Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Rhannu cyfarwyddiadau

Gallwch rannu cyfarwyddiadau rhwng gwahanol gyrsiau Blackboard Learn. Os ydych chi’n dysgu sawl cwrs, gallwch greu cyfarwyddyd mewn un cwrs, a’i hallforio, wedyn ei mewngludo i mewn i gwrs arall. Gallwch rannu’r ffeil a allgludwyd â hyfforddwyr eraill hefyd, fel bod modd iddynt ei defnyddio yn eu cyrsiau Blackboard Learn hwythau.

Dim ond yn Blackboard Learn y cewch newid cyfarwyddiadau. Peidiwch ag addasu’r ffeil gywasgedig a allgludwyd.

Panel Rheoli > Offer Cwrs > Cyfarwyddiadau

I fewngludo cyfarwyddyd, dewiswch ‘Mewngludo Cyfarwyddyd’ a chwiliwch am y ffeil. PwyswchCyflwyno i uwchlwytho’r ffeil.

-NEU-

I allgludo cyfarwyddyd, ticiwch y blwch wrth ymyl teitl y cyfarwyddyd a dewiswch ‘Allgludo’. Gallwch ei chadw ar eich cyfrifiadur neu yn y Casgliad o Gynnwys, os oes gennych fynediad ato.