Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Rhannu cyfeirebau

Gallwch rannu cyfeirebau rhwng gwahanol gyrsiau Blackboard Learn. Os ydych chi’n dysgu sawl cwrs, gallwch greu cyfeireb mewn un cwrs, a’i hallforio, wedyn ei mewnforio i mewn i gwrs arall. Gallwch rannu’r ffeil a allforiwyd â hyfforddwyr eraill hefyd, fel bod modd iddynt ei defnyddio yn eu cyrsiau Blackboard Learn hwythau.

Dim ond yn Blackboard Learn y cewch newid cyfeirebau. Peidiwch ag addasu’r ffeil gywasgedig a allforiwyd.

Panel Rheoli yna Offer Cwrs yna Cyfeirebau

I fewnforio cyfeireb, dewiswch ‘Mewnforio Cyfeireb’ a chwiliwch am y ffeil. PwyswchCyflwyno i uwchlwytho’r ffeil.

-NEU-

I allforio cyfeireb, ticiwch y blwch wrth ymyl teitl y gyfeireb a dewiswch ‘Allforio’. Gallwch ei harbed ar eich cyfrifiadur neu yn y Content Collection, os oes gennych fynediad iddo.