Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Graddio gyda chyfeireb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am raddio gyda chyfeirebau.

Ar ôl i chi greu cyfeireb a’i chysylltu ag eitem, gallwch ei defnyddio ar gyfer graddio.

Os oes gennych nifer o gyfeirebau, gallwch ddewis teitl cyfeireb i ddechrau graddio. Pan fyddwch yn gorffen, gallwch ddechrau graddio gyda chyfeireb gysylltiedig arall.

Cyrchwch yr eitem i’w raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio. Mewn rhai achosion, gallwch hefyd ddechrau graddio o'r eitem cynnwys, megis blog. Dewiswch Gweld Cyfeireb neu deitl cyfeireb i adolygu neu ddechrau graddio. Os edrychwch ar y gyfeireb mewn ffenestr newydd, mae gennych ddwy wedd: Gwedd Grid a Gwedd Rhestr.

 • Yn y Wedd Grid, dewiswch gell i gymhwyso'r gwerth hwnnw i’r radd. Ar gyfer cyfeireb pwyntio, dewiswch werth o'r ddewislen. I newid y dewis, dewiswch gell arall yn yr un rhes. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth ar gyfer y myfyriwr yn y blwch sy'n ymddangos pan fyddwch chi'n dewis cell.
 • Neu, cliciwch Gwedd Rhestr i newid yr hyn sy’n cael ei ddangos, a dewiswch opsiwn ar gyfer pob maen prawf i gymhwyso’r gwerth hwnnw i’r radd. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth.

Yn y Wedd Rhestr, os nad ydych yn dewis opsiwn ar gyfer maen prawf ac yna'n teipio adborth, ni fydd yr adborth yn cadw pan fyddwch yn cadw’r gyfeireb.

Graddio aseiniad â chyfeireb

Dechreuwch raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio.

Ar y dudalen Aseinio Gradd, gallwch edrych ar, gwneud sylwadau, a defnyddio cyfeireb i raddio ffeiliau aseiniad a gyflwynir gan fyfyrwyr.

 1. Ehangwch y panel graddio i gyrchu’r gyfeireb.
 2. Dewiswch deitl y gyfeireb i’w ehangu yn y panel. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth. Neu, dewiswch yr eicon Gweld Cyfeireb mewn Ffenestr i agor y gyfeireb mewn ffenestr ar wahân a graddio o’r fan honno.
 3. Dewiswch lefel cyflawniad. Mae sgôr Cyfanswm Craidd rhedegol yn diweddaru wrth i chi wneud dewisiadau pwyntiau. Neu, gallech deipio sgôr yn y blwch Newid y nifer o bwyntiau i wrthwneud y sgôr a ddetholwyd.
 4. Dewiswch Arbed Cyfeireb i ychwanegu sgôr y gyfeireb at y maes Ymgais.
 5. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth cyffredinol ar gyfer y myfyriwr.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch chi’n gwrthwneud gradd y gyfeireb yn y blwch Newid nifer y pwyntiau, bydd neges gwrthwneud yn ymddangos pan fyddwch yn edrych ar y gyfeireb o dudalen Manylion Gradd myfyriwr.


Graddio cwestiwn prawf gyda chyfeireb

Gallwch raddio Cwestiynau Traethawd, Ateb Byr, ac Ymateb Ffeil gyda chyfeireb. Ar y Cynfas Prawf, mae cwestiynau rydych chi wedi’u cysylltu â chyfeireb yn ymddangos gyda'r eicon cyfeireb wrth y blwch pwyntiau.

Pan fyddwch chi’n graddio cyflwyniadau prawf myfyriwr, dewiswch Gweld Cyfeireb i agor y gyfeireb mewn ffenestr newydd.

Gwedd myfyriwr o gwestiwn prawf gyda chyfeireb

Ar gyfer cwestiynau gyda chyfeirebau, cliciwch Gweld Cyfeireb ac edrych ar y meini prawf ateb cyn iddynt roi ateb.

Video: Grade Using a Rubric in the Original Course View


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading in the Original Course View.


Rhedeg adroddiad arfarniad cyfeireb

Os ydych am werthuso cyfeireb neu eich defnydd ohoni, gallwch redeg adroddiad gwerthuso cyfeireb. Unwaith y defnyddiwch gyfeireb ar gyfer graddio, ni allwch olygu’r adroddiad. Mae ystadegau’n diweddaru wrth i’r broses raddio barhau.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Cyfeirebau

 1. Cyrchwch ddewislen y gyfeireb a dewis Gweld Cynnwys Cysylltiedig.
 2. Os ydych chi eisoes wedi graddio eitem, bydd dewislen yn ymddangos nesaf i enw’r eitem ar y dudalen Gweld Pob Eitem. Cyrchwch ddewislen eitem a dewis Adroddiad Gwerthuso Cyfeireb.
 3. Ar y dudalen Rhedeg Adroddiadau, dewiswch Fformat, Dyddiad Dechrau, a Dyddiad Gorffen.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Gallwch arbed yr adroddiad i'r Casgliad Cynnwys os oes gennych fynediad. Fel arall, dewiswch Lawrlwytho Adroddiad i weld yr adroddiad neu Rhedeg Adroddiad newydd i newid fformat neu feini prawf dyddiad. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i’r brif dudalen Cyfeirebau.

Mae'r adroddiad yn cynnwys tair adran:

 • Mae Perfformiad Cyffredinol Cyfeireb yn dangos cyfanswm sgôr gyfartalog pob ymgais a sgoriwyd gyda'r gyfeireb.
 • Mae Dadansoddiad Cyfeireb yn dangos sgoriau cyfartalog, wedi eu cymharu yn erbyn y pwyntiau posibl, ar gyfer pob maen prawf.
 • Mae Amlder Dosbarthiad yn dangos dosbarthu sgoriau ar draws pob lefel o gyflawniad.

ULTRA: Graddio gyda chyfeireb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am raddio gyda chyfeirebau.

Ar ôl i chi greu cyfeireb a’i chysylltu ag asesiad neu drafodaeth, gallwch ei defnyddio ar gyfer graddio. Mae'r dudalen aseiniad, prawf neu drafodaeth yn dangos y gyfeireb y gwnaethoch chi ei dewis. Gallwch gysylltu un gyfeireb yn unig â phob eitem.

Os ydych wedi galluogi graddio cyfochrog, ni allwch chi neu’ch myfyrwyr weld cyfeirebau ac anodiadau graddwyr yn ffeiliau myfyrwyr. Mae myfyrwyr ond yn gweld y cyfeirebau ac anodiadau mae’r graddwr terfynol—sef y cysonwr—yn eu darparu.

Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau i ddechrau graddio. Ar y dudalen Cyflwyniadau, dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol a’r gyfeireb.

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, mae'r bilsen gradd yn dangos eicon cyfeireb. Dewiswch y bilsen gradd i agor y gyfeireb yn y panel wrth ymyl gwaith y myfyriwr. Mae maen prawf cyntaf y gyfeireb yn ehangu fel y gallwch ddewis sgôr lefel cyflawniad.

Wrth i chi ddewis lefel cyflawniad, bydd pilsen gradd y gyfeireb yn diweddaru, bydd y maen prawf yn cwymp, a’r maen prawf nesaf yn ehangu.

Dewiswch y ddolen Dewis gwerth i gwympo ac ehangu unrhyw faen prawf. Ar ôl i sgôr ymddangos ar gyfer maen prawf, dewiswch y bilsen sgôr i ehangu’r maen prawf eto.

Mwy ar bils graddau

Bydd sgôr y gyfeireb yn arbed yn awtomatig wrth i chi wneud dewisiadau. Dewiswch yr X i gau panel y gyfeireb. Bydd y radd rydych chi’n ei neilltuo gyda’r gyfeireb yn ymddangos ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr ac yn y llyfr graddau.

Ar gyfer cyfeirebau amrediad-canran, mae gan bob lefel o gyrhaeddiad amrediad o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol am lefel benodol o gyrhaeddiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi'r pwysau gan ganran gyrhaeddiad gan bwyntiau’r eitem.

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, dewiswch yr eicon adborth i agor y panel Adborth, teipiwch nodiadau ac adborth ar gyfer y myfyriwr, a’u cadw. Pan fyddwch yn barod i fyfyriwr weld y radd, agorwch y ddewislen a dewiswch Cyhoeddi. Os ydych am roi cynnig arall i fyfyriwr, dewiswch Dileu a bydd y cyflwyniad yn cael ei ddileu’n barhaol.

Gallwch ddychwelyd i’r eitem ar unrhyw adeg i newid y radd, hyd yn oed ar ôl i chi ei chyhoeddi.

Ar ôl i chi ddefnyddio cyfeireb ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu, ond gallwch wneud copi y gallwch ei olygu a’i ailenwi.


ULTRA: Gwedd myfyriwr o’r gyfeireb

Ar ôl i chi raddio eitemau a chyhoeddi’r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu eitem wedi’i graddio ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i adolygu eu cyflwyniadau, y gyfeireb, eich adborth, a’u graddau.

Rhagor am aseiniadau a’r ffrwd gweithgarwch

Pan fydd myfyrwyr yn edrych ar eu cyflwyniadau wedi’u graddio, gallant ddewis y bilsen radd i agor y gyfeireb ochr yn ochr â’u gwaith. Gall myfyrwyr ehangu maen prawf unigol i adolygu’r lefelau cyflawniad. Fe amlygir y lefelau cyrhaeddiad a ddyfarnwyd.


ULTRA: Gwrthwneud graddau cyfeireb

Mae graddau gwrthwneud yn raddau rydych chi’n eu neilltuo â llaw, er enghraifft, os ydych chi’n teipio yn y bilsen gradd yn y llyfr graddau. Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd.

Yn y bilsen gradd, gallwch deipio gwerth rhifol o ddim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol.

Ar dudalen Cyflwyniadau y myfyriwr, gallwch ddewis Dadwneud Gwrthwneud wrth ymyl y bilsen radd a chaiff y label gwrthwneud ei thynnu. Ymddengys y radd flaenorol neu gallwch ddefnyddio'r gyfeireb i raddio.

Graddau a gyhoeddwyd

Os ydych yn dewis cyhoeddi graddau ac yna gwrthwneud y graddau hynny, mae’r graddau wedi’u newid yn ymddangos i fyfyrwyr. Os byddwch chi’n dileu gradd rydych chi wedi’i chyhoeddi yn llwyr, ni fydd myfyrwyr bellach yn gweld gradd am yr eitem. Bydd yr eitem yn dychwelyd i statws “heb ei raddio”. Ar ôl i chi neilltuo graddau newydd, bydd angen i chi gyhoeddi’r graddau hynny eto.


ULTRA: Cysylltu cyfeireb ar ôl dechrau graddio

Os ydych wedi neilltuo graddau, ac wedyn yn penderfynu cysylltu cyfeireb, ystyrir unrhyw raddau rydych chi wedi’u neilltuo eisoes yn raddau gwrthwneud. Yn y llyfr graddau, mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd.

Yn y panel Manylion Cyfeireb, gallwch ddewis ailraddio unrhyw gyflwyniadau wedi’u graddio gyda’r gyfeireb gysylltiedig newydd. Pan fyddwch yn dewis ailraddio gyda’r gyfeireb, bydd y gyfeireb yn dod yn weithredol, a gallwch ei defnyddio i ddarparu graddau. Bydd y graddau newydd yn ymddangos yn y llyfr graddau a dilëir y label gwrthwneud.