I gael gwared â'r risg o gofnodi data'r Ganolfan Raddau ddwywaith, gallwch raddio all-lein a mewngludo graddau i mewn i'r Ganolfan Raddau. Gallwch hefyd uwchlwytho graddau o ffynonellau allanol fel taenlen neu ffeil gwerthoedd a wahanir gan goma (CSV). Rhaid i chi fformatio data yn benodol i'w uwchlwytho yn gywir ac er mwyn ei gysoni gyda data cyfredol y Ganolfan Raddau.

Gallwch hefyd ddefnyddio Grades Journey i gadw a rhannu gwybodaeth am raddau ar gyfer cyrsiau ac aseiniadau unigol, os yw’ch sefydliad yn defnyddio’r nodwedd hon.

Rhagor ar Grades Journey

Video: Work Offline with Grade Center Data

Watch a video about working offline with Grade Center data

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Work Offline with Grade Center Data shows how to set download options, download the Grade Center file, upload the new file, and select which grades to change.

Lawrlwytho graddau o’r Ganolfan Raddau.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar lawrlwytho graddau.

Gallwch lawrlwytho data llawn neu rannol o'r Ganolfan Raddau.

Ni fydd eitemau gyda graddio dienw wedi'i alluogi'n cael eu cynnwys yn y ffeil a lawrlwythwyd.

 1. Ewch i ddewislen Gweithio All-lein a dewiswch Lawrlwytho.
 2. Dewiswch y data i’w lawrlwytho, fel y disgrifir yn y tabl hwn.
  Y data i’w lawrlwytho
  OpsiwnDisgrifiad
  Canolfan Raddau LawnMae'n cynnwys pob colofn a data cysylltiedig. Ni fydd y sylwadau yn cael eu cynnwys, a does dim modd ichi eu hychwanegu all-lein.
  Cyfnod Marcio a DdewiswydO’r ddewislen, dewiswch gyfnod marcio. Mae’n rhaid ichi greu cyfnodau marcio cyn y gallwch chi ddewis rhai.
  Colofn a DdewiswydO’r ddewislen, dewiswch un golofn a’i data. Ticiwch flwch Cynnwys sylwadau ar gyfer y Golofn hon. Caiff y sylwadau eu lawrlwytho o Sylwadau Cyflym neu o dab Diystyru. Gallwch olygu testun sylw a gynhwysir all-lein.
  Gwybodaeth am y DefnyddiwrCynhwysir colofnau sy'n cynnwys data am y myfyriwr fel enw defnyddiwr.
 3. Dewiswch y bylchwr ffeil, Coma neu Tab.
 4. Gallwch chi ddewis Cynnwys Gwybodaeth Gudd yn y data a lawrlwythwyd hefyd, ond mae hyn yn ddewisol. Mae gwybodaeth gudd yn cynnwys colofnau a myfyrwyr a guddioch chi yn y ffeil a lawrlwythwyd.
 5. Dewiswch y lleoliad ar gyfer y lawrlwytho. Cliciwch ar Pori i ddewis ffolder yn y Content Collection, os oes gennych fynediad ato.
 6. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Ar dudalen nesaf Lawarlwytho Graddau, dewiswch Lawrlwytho i gadw'r ffeil.

Lawrlwytho hanes graddau

 1. Ewch i ddewislen Adroddiadau a chliciwch arGweld Hanes Graddio.
 2. Ar dudalen Hanes Graddio, dewiswch Lawrlwytho a dewiswch Math o Amffinydd ar gyfer y ffeil.
 3. Dewiswch Ie i gynnwys sylwadau trwy glicio arCynnwys Sylwadau neu Na i beidio â’u cynnwys.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Dewiswch Lawrlwytho i arbed y ffeil ar eich cyfrifiadur.

Gweithio all-lein

Ar ôl ichi lawrlwytho’r ffeil a’i hagor yn y feddalwedd olygu briodol, gallwch chi wneud newidiadau. Os byddwch yn lawrlwytho'r Ganolfan Raddau Lawn, gallwch newid ac ychwanegu graddau, a chadw'r ffeil i'w llwytho i fyny. Os lawrlwythoch golofn unigol, gallwch ychwanegu neu newid graddau a sylwadau, a chadw'r ffeil i'w llwytho i fyny.

Golygu sylwadau

Ni fydd sylwadau’n cael eu lawrlwytho oni bai bod un golofn o’r Ganolfan Raddau a’r opsiwn i gynnwys ei sylwadau cysylltiedig wedi eu dewis. Mae’r sylwadau a lawrlwythir neu a uwchlwythir yn berthnasol i’r radd—a gyrchir yn Sylwadau Cyflym neu ar dab Diystyru â Llaw. Nid yw’r sylwadau yn ymwneud â’r ymgais—a gyrchir ar Gweld yr Ymgais neu ar y tudalennau graddio.

Bydd pedair colofn sy’n gysylltiedig â sylwadau’n cael eu cynnwys yn y ffeil a lawrlwythir. Os ychwanegoch sylwadau ar-lein, byddant yn cael eu cynnwys yn y lawrlwytho. Fel arall, gallwch chi ychwanegu sylwadau all-lein a’u huwchlwytho i’r Ganolfan Raddau lawn i gael eu dangos yn Sylwadau Cyflym neu ar dab Diystyru.

Ychwanegu neu olygu sylwadau yn Nodiadau Graddio ac yng ngholofnau Adborth i'r Defnyddiwr.

Dylid mewnosod dolenni o fewn sylwadau i gyfryngau cyfoethog, fel delweddau neu ffeiliau sain, a’u golygu ar-lein.

Pan fydd eich golygu i raddau a sylwadau'n gyflawn, cadwch y ffeil, dychwelwch i'r Ganolfan Raddau Lawn, a llwythwch i fyny.

Colofnau sylwadau

Colofnau sylwadau
Enw’r GolofnDisgrifiad
Nodiadau GraddioSylwadau sydd ond i’w cael yng ngholofnau’r Ganolfan Raddau y gall hyfforddwyr neu gynorthwywyr dysgu yn unig eu gweld
Fformat NodiadauTestun clyfar, testun plaen, neu HTML
Adborth i'r Defnyddiwr Sylwadau sydd ond i’w cael yng ngholofnau’r Ganolfan Raddau y gall myfyrwyr eu gweld
Fformat AdborthTestun clyfar, testun plaen, neu HTML

Opsiynau ar gyfer fformat adborth

Opsiynau ar gyfer fformat adborth
Math o FformatDisgrifiad
Testun clyfarMae hyn yn adnabod dolen yn awtomatig a bysell Enter fel tag paragraff, ac yn derbyn tagiau HTML.
Testun plaenMae'n arddangos testun wrth iddo gael ei ysgrifennu yn y maes testun. Nid yw testun plaen yn rendro cod HTML. Bydd cod HTML yn ymddangos fel testun.
HTMLMae’n arddangos testun fel y mae wedi ei godio gan y defnyddiwr gyda thagiau HTML.

Fformatio ffeiliau allanol

I gysoni data allanol â data Canolfan Raddau, mae angen dynodwyr unigryw ar gyfer pob myfyriwr ac ar gyfer pob colofn yn y Ganolfan Raddau. Yr hyn a ddefnyddir i adnabod pob myfyriwr yw ei enw defnyddiwr. Y dynodwr unigryw ar gyfer pob colofn yw rhif ID colofn. Caiff rhifau yn y golofn ID eu cynhyrchu gan y system, ac ni ddylech chi eu newid na’u dileu. Bydd colofnau sydd heb rifau yn y golofn ID mewn ffeil a uwchlwythwyd yn creu colofnau newydd yn y Ganolfan Raddau.

Caiff colofnau y byddwch yn eu hychwanegu at y Ganolfan Raddau o ffeil allanol eu hychwanegu fel colofnau testun, a bydd sero (0) i weld yn Pwyntiau Posib. Ni ellir cynnwys colofnau testun mewn colofnau rhifol, fel pwysolwyd, cyfanswm, cyfartaledd, ac uchafswm/lleiafswm Ar ôl uwchlwytho, troswch y colofnau testun i fathau eraill o golofnau ac ychwanegu pwyntiau posibl.

Mae angen rhes pennawd gydag un cofnod fesul llinell wedi hynny ar bob ffeil data rydych yn ei llwytho i fyny i’r Ganolfan Raddau.

Penderfynir fformat y data a lwythir i fyny i'r Ganolfan Raddau gan y math o amffinydd rydych yn ei ddefnyddio i ddosbarthu'r data i golofnau ar wahân. Gwahanir ffeiliau data gyda thabiau gydag estyniad ffeil XLS neu fe'u gwahanir gydag atalnod gydag estyniad ffeil CSV.

Rhaid i ddata ymhob colofn mewn ffeiliau lle mae gwerthoedd wedi’u gwahanu gan goma fod rhwng dyfynodau - “ “ yw’r math mwyaf cyffredin. Nid oes angen i’r data mewn ffeiliau lle mae’r gwerthoedd wedi’u gwahanu gan dabiau fod rhwng dyfynodau.


Awgrymiadau ar gyfer gweithio gyda data allanol

Wrth uwchlwytho data i’r Ganolfan Raddau, rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio ffeiliau lle mae’r gwerthoedd wedi’u gwahanu gan dabiau. Wrth ddefnyddio ffeiliau lle mae’r gwerthoedd wedi’u gwahanu gan dabiau, nid oes rhaid defnyddio dyfynodau a gallwch chi agor y ffeiliau yn uniongyrchol yn Microsoft® Excel®.

I gael ffeil sydd wedi fformatio'n gywir ar gyfer uwchlwytho, lawrlwythwch y Ganolfan Raddau lawn yn gyntaf ac agorwch hi mewn rhaglen golygydd testun neu daenlen. Mae gan golofnau cyfredol rif ID y golofn sy'n rhaid eu cynnwys mewn uwchlwythiadau yn y dyfodol.


Safonau ffeiliau swp

Ffeiliau TXT yw ffeiliau swp a all ddal llawer iawn o wybodaeth i'w huwchlwytho i'r system. Mae pob cyfleuster swp yn cynnwys cyfarwyddiadau penodol ynghylch creu'r ffeil swp. Mae'r safonau ffeil swp hyn yn gyffredinol:

 • Mae'n rhaid i bob ffeil fod yn un o’r mathau o ffeiliau a gynhelir: TXT neu CSV.

  Mae Microsoft Excel fersiynau 2003 a hwyrach yn ychwanegu dyfynodau dwbl ym mhob maes yn awtomatig os cedwir y daflen waith ar ffurf ffeil CSV.

 • Mae'n rhaid i bob ffeil fod mewn fformat DOS. Mae'n rhaid i ffeiliau mewn fformat MAC neu UNIX gael eu trosi i fformat DOS.
 • Mae'n rhaid amgáu pob maes mewn dyfynodau dwbl, er enghraifft: "ENG_201"
 • Os bydd dyfynodau'n ymddangos mewn maes, defnyddiwch ddyfynnod cau i nodi nad yw'r nod nesaf yn marcio diwedd y maes. Ôl-slaes (\) yw’r nod dianc, er enghraifft: "\"ENG_201\""
 • Mae'n rhaid i bob maes gael ei wahanu gydag un o'r amffinyddion hyn: atalnod, colon, neu dab. Wrth ddewis Awtomatig, dim ond un math o nod bylchu y gellir ei ddefnyddio ymhob ffeil swp. Dyma enghraifft: "CYM_201" neu "Llên Gymraeg" neu " "CYM_201":"Llên Gymraeg"
 • Rhaid i bob recordiad fod ar linell ar wahân.
 • Peidiwch â chynnwys llinellau gwag rhwng cofnodion. Bydd y llinell wag yn cael ei phrosesu ac yn dychwelyd gwall.
 • Rydym yn argymell na ddylai pob ffeil swp fod yn hwy na 500 o gofnodion, a hynny oherwydd cyfyngiadau ar faint o amser y mae’r rhan fwyaf o borwyr yn ei ganiatáu wrth uwchlwytho ffeiliau.

Uwchlwytho’r ffeil i’r Ganolfan Raddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar uwchlwytho ffeil gyda graddau.

Caiff unrhyw ffeil y byddwch yn ei huwchlwytho a fydd yn cynnwys ‘Anghyflawn’ am gofnod gradd ei gosod yn ‘null’, ac ni ddangosir unrhyw radd neu destun. Caiff unrhyw ffeil y byddwch yn ei huwchlwytho fydd yn cynnwys “Cyflawn” am gofnod gradd ei gosod i dderbyn uchafswm y pwyntiau posibl (sef 100% am eitem gradd) mewn colofn lle nodir Cyflawn/Anghyflawn. Bydd unrhyw ffeil sy’n cael ei llwytho i fyny sy’n cynnwys cofnod rhifol yn gofnod rhifol.

 1. Ewch i ddewislen Gweithio All-lein a dewiswch Uwchlwytho.
 2. Chwiliwch am y ffeil ar eich cyfrifiadur neu yn y Content Collection, os oes gennych fynediad ato.
 3. Dewiswch y math o amffinydd Coma, Tab, neu Awtomatig. Os byddwch yn dewisAwtomatig, bydd y system yn ceisio darganfod yn awtomatig pa nodau bylchu a ddefnyddir yn y ffeil dan sylw.
 4. PwyswchCyflwyno i uwchlwytho’r ffeil.
 5. Ar dudalenUwchlwytho Cadarnhad Graddau, bwriwch olwg dros y rhestr o ddata rydych chi am ei huwchlwytho. Defnyddiwch y blychau ticio i ddad-ddewis unrhyw ddata i’w eithrio nad ydych am ei lwytho i fyny. Trwy wneud hynny gallwch chi uwchlwytho dim ond y colofnau data rydych chi eu heisiau o’r ffeil.

  Bwriwch olwg dros golofn Rhagolwg Data i wirio bod y data cywir yn cael eu huwchlwytho. Gall data sy'n ymddangos yn anghywir ddynodi ffeil a fformatiwyd yn wael. Mae rhagolwg o’r data'n dangos enghraifft yn unig o’r data ym mhob colofn yn y ffeil.

 6. Mae’n cymryd amser hir iawn i brosesu ffeiliau mawr, a bydd rhybudd yn ymddangos yn achos ffeiliau y mae angen amser ychwanegol i’w prosesu. Er mwyn osgoi amseroedd prosesu maith, rhannwch ffeiliau mawr a’u llwytho i fyny ar wahân.
 7. Cliciwch arCyflwyno i gadarnhau ac uwchlwytho’r ffeil.

Am Grades Journey

Yn dechrau gyda fersiwn Q4 2015 Blackboard Learn 9.1, gall sefydliadau ddefnyddio Grade Journey i drosglwyddo data am farciau myfyrwyr yn hawdd o Blackboard Learn i’w Systemau Gwybodaeth am Fyfyrwyr. Gallwch chi ddefnyddio Grades Journey i arbed a rhannu gwybodaeth am raddau ar gyfer cyrsiau ac aseiniadau unigol, os yw’ch sefydliad yn defnyddio’r nodwedd hon.

Ydych chi’n barod i allforio graddau? Mae dechrau ar y broses drosglwyddo yn y Ganolfan Raddau yn hawdd. Cyn i chi fwrw ati, cofiwch na allwch chi drosglwyddo graddau oni bai bod eich gweinyddwr wedi ffurfweddu Grades Journey i ganiatáu i chi wneud hynny. Os cewch chi drafferth, cysylltwch â’ch gweinyddwr i sicrhau bod gennych yr hawl i ddefnyddio’r nodwedd hon.

I ddechrau allforio gwybodaeth am raddau, ewch i Ganolfan Raddau’ch cwrs a dewiswch Cymeradwyo a Throsglwyddo Gradd ar ddewislen Rheoli. Mae’r hyn y byddwch yn ei weld nesaf yn dibynnu ar y gosodiadau y mae’ch gweinyddwr wedi eu dewis.

Cloi'r cymeradwyo

Gall gweinyddwyr alluogi nodwedd yn Grade Journey sy’n cloi’r Ganolfan Raddau pan fyddwch yn dechrau trosglwyddo gwybodaeth am raddau. Mae’r gosodiad hwn yn sicrhau bod y data yn Blackboard Learn yn parhau i fod yn gyson â’r wybodaeth a geir yn y ffeil a allforiwyd.

Os yw’ch sefydliad wedi galluogi’r nodwedd hon, bydd neges rybudd yn ymddangos a fydd yn eich hysbysu y caiff eich Canolfan Raddau ei chloi os byddwch yn parhau i drosglwyddo. Byddwch yn dal yn gallu gweld y graddau ar gyfer y cwrs hwnnw, ond byddwch chi ond yn gallu ei ddarllen ac ni fydd modd ichi ei olygu.

Ydych chi wedi sylwi bod rhywbeth o’i le ar ôl ichi allforio’r wybodaeth am raddau? Os byddwch yn sylwi bod unrhyw wybodaeth yn anghywir, neu os bydd angen ichi ei diweddaru am unrhyw reswm, cysylltwch â’ch gweinyddwr a gofynnwch iddo ddatgloi’r Ganolfan Raddau ar gyfer y cwrs hwnnw.

Hanes Echdynnu Graddau

Os nad yw’ch gweinyddwr wedi galluogi gosodiad ‘Cloi'r Cymeradwyo’, byddwch yn cyrraedd tudalen Hanes Echdynnu Graddau ar ôl ichi ddewis Cymeradwyo a Throsglwyddo Graddau. Mae’r dudalen hon yn dangos yr hanes allforio graddau ar gyfer y cwrs hwn.

Mae colofn Gweithrediadau yn disgrifio beth ddigwyddodd i’r data am raddau, gan nodi Echdynnwyd, Trefnwyd, neuDatglowyd. Ymhob un o’r rhesi, bydd modd ichi weld hefyd pwy wnaeth y weithred, pryd y’i gwnaed, ac a fu’n llwyddiannus ai peidio.

I barhau â’r broses o allforio graddau, dewiswch Trefnu Echdynnu ar waelod y dudalen. Bydd neges yn ymddangos yn gofyn ichi gadarnhau eich bod am ryddhau’r graddau i’w trosglwyddo. Dewiswch Iawn i barhau neu Canslo i fynd yn ôl. Bydd yr allforio’n digwydd yn y cyfnod nesaf sydd wedi ei drefnu, a dewisir hyn gan eich gweinyddwr hefyd.


ULTRA: Lawrlwytho graddau o'r llyfr graddau.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar lawrlwytho graddau.

Gallwch lawrlwytho'r Llyfr Graddau llawn neu ddewis colofnau o'ch cyrsiau Ultra. Fodd bynnag, nid oes modd dewis eitemau gyda graddio dienw wedi'i alluogi a ni fyddant yn cael eu cynnwys yn y ffeil a lawrlwythwyd.

Gallwch allgludo'r ffeil mewn fformat wedi'i gwahanu gan goma (CSV) neu wedi'i gwahanu gyda thabiau (XLS). Gallwch ddewis cadw'ch ffeil ar eich dyfais neu yn y Casgliad o Gynnwys.

Gallwch fewngludo'r ffeil a lawrlwythwyd i mewn i raglen megis Microsoft® Excel® i wneud dadansoddiad ystadegol neu waith cyfrifiannol arall.

Caiff y colofnau hyn eu cynnwys mewn ffeil a lawrlwythwyd:

 • Cyfenw, enw cyntaf ac enw defnyddiwr
 • ID myfyriwr, cyrchwyd diwethaf argaeledd
 • Colofnau graddau
 • Presenoldeb
 • Eitemau a ychwanegwyd â llaw
 • Cyfrifiadau

Llif gwaith lawrlwytho

Yn y llyfr graddau, dewiswch yr eicon gyda'r saeth i lawr i agor panel Lawrlwytho’r Llyfr Graddau.

Gwnewch eich dewisiadau:

 • Lawrlwythwch y llyfr graddau llawn neu golofnau penodol.
 • Dewiswch fath y ffeil ar gyfer y ffeil a lawrlwythir. Mae ffeiliau data yn rhai wedi'i gwahanu gan goma (CSV) neu wedi'i gwahanu gyda thabiau (XLS).
 • Dewiswch y lleoliad ar gyfer y lawrlwytho. Gallwch gadw'r ffeil i'ch dyfais neu Pori i ddewis ffolder yn y Casgliad o Gynnwys.

Mwy ar storio ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys

Pan fyddwch yn dewis Dewis colofnau, bydd rhestr o golofnau'n ymddangos. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y colofnau rydych eisiau eu lawrlwytho. Dewiswch ddolen Dangos mwy i ddangos holl golofnau'r llyfr graddau.

Gallwch gynnwys adborth yn y ffeil a lawrlwythwyd dim ond os byddwch yn dewis un golofn. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Cynnwys adborth ar gyfer y golofn a ddewiswyd. Os mai aseiniad neu brawf yw'r unig eitem ddewiswch chi, bydd adborth yn ymddangos dim ond os mai chi gyhoeddodd y radd. Ar gyfer eitem a ychwanegwyd â llaw a thrafodaethau graddedig, bydd adborth yn ymddangos ar gyfer pob statws graddio: cyhoeddwyd, barod i gyhoeddi ac angen graddio.

Os gyhoeddoch chi radd ac ychwanegu adborth a'ch bod wedi diystyru'r radd yn ddiweddarach, ni fydd eich gradd yn ymddangos yn y ffeil lawrlwythwch chi os mai un golofn sydd yn y ffeil.

Statws graddio

Pan fyddwch yn lawrlwytho'r llyfr graddau llawn, mae'r ffeil yn cynnwys y graddau gyhoeddoch chi neu sy'n barod i'w cyhoeddi. Nid yw hyn yn cynnwys adborth. Caiff graddau cyffredinol eu cynnwys os ydych wedi gosod hynny yn eich llyfr graddau.

Bydd y graddau roddwch chi'n ymddangos fel pwyntiau, llythrennau neu ganrannau yn seiliedig ar sut rydych yn dewis dangos pob eitem raddedig yn y llyfr graddau. Mae pennawd y golofn yn dangos y radd.

Darperir ychydig wybodaeth ychwanegol:

 • Ar y Gweill: Agorodd y myfyriwr yr eitem ond nid yw wedi'i gyflwyno.
 • Angen Graddio: Mae gennych ymgais i'w raddio.
 • Angen Graddio (gradd): Rydych wedi pennu a chyhoeddi gradd, ac mae un ymgais neu ragor yn barod i'w graddio.
 • Barod i Gyhoeddi (gradd): Fe bennoch chi radd, ond nid ydych wedi'i chyhoeddi.

Os nad ydych wedi creu unrhyw eitemau graddedig, gallwch dal i lawrlwytho'r llyfr graddau. Os byddwch yn cwblhau cwrs, ni fyddwch yn gallu lawrlwytho'r llyfr graddau bellach.


ULTRA: Uwchlwytho ffeil i'r Llyfr Graddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar uwchlwytho ffeil gyda graddau.

Gallwch uwchlwytho ffeil graddau y gweithioch chi arni heb gysylltu a diweddaru'ch Llyfr Graddau. I uwchlwytho ffeil wedi'i fformatio'n gywir, lawrlwythwch y Llyfr Graddau. Yna, golygwch y ffeil gyda'r data rydych eisiau ei uwchlwytho.

Yn y ffeil a lawrlwythwyd, sicrhewch eich bod yn clirio unrhyw gelloedd rydych eisiau ychwanegu gradd newydd atynt. Er enghraifft, os yw "Barod i Bostio" yn ymddangos gyda gradd, tynnwch y testun a'r radd.

Mwy ar fformatio ffeiliau

Yn y Llyfr Graddau, dewiswch yr eicon gyda'r saeth i fyny i agor panel Uwchlwytho'r Llyfr Graddau.

Gallwch lusgo'r ffeil o'ch cyfrifiadur a'i gollwng yn "ardal boeth" y panel uwchlwytho. Gallwch hefyd bori eich ffeiliau neu ddefnyddio un storioch chi yn y Casgliad o Gynnwys.

Yn y panel, gallwch adolygu'r rhestr o golofnau newidioch chi yn y ffeil rydych eisiau ei huwchlwytho. Cliriwch y blychau ticio ar gyfer unrhyw ddata rydych eisiau ei eithrio o'r uwchlwytho.

Yn y wedd grid, mae colofnau gyda newidiadau i raddau'n ymddangos wedi'u hamlygu am ychydig eiliadau i ddangos lle wnaethpwyd y newidiadau.

Mae unrhyw raddau a ychwanegoch chi neu unrhyw newidiadau a wnaethoch i raddau heb eu postio'n ymddangos yn y ffeil fel graddau y diystyrwyd yn eich Llyfr Graddau. Yng ngwedd rhestr myfyrwyr, gallwch agor cyflwyniad myfyriwr a dewis Dad-wneud y Diystyru os oes angen. Os newidiwch chi radd a bostioch chi yn y ffeil, bydd angen i chi bostio'r radd eto.

Os byddwch yn cwblhau cwrs, ni fyddwch yn gallu uwchlwytho ffeil i'r Llyfr Graddau bellach.

Canllawiau fformat y ffeil

Gallwch uwchlwytho ffeil mewn fformat wedi'i gwahanu gan goma (CSV) neu wedi'i gwahanu gyda thabiau (XLS). Neges Atgoffa: I uwchlwytho ffeil wedi'i fformatio'n gywir, lawrlwythwch y Llyfr Graddau. Yna, golygwch y ffeil gyda'r data rydych eisiau ei uwchlwytho.

I gysoni data allanol â data'r Llyfr Graddau, mae angen dangosyddion unigryw ar gyfer pob myfyriwr a phob colofn yn y Llyfr Graddau. Yr hyn a ddefnyddir i adnabod pob myfyriwr yw ei enw defnyddiwr. Y dynodwr unigryw ar gyfer pob colofn yw rhif ID colofn. Caiff rhifau yn y golofn ID eu cynhyrchu gan y system, ac ni ddylech chi eu newid na’u dileu.

Gallwch ychwanegu colofn heb rif ID colofn yn y ffeil yr uwchlwythwch i greu colofn newydd yn y Llyfr Graddau. Fodd bynnag, rhaid i chi ychwanegu gradd o leiaf un myfyriwr er mwyn gallu adnabod ac uwchlwytho'r golofn. Bydd y system yn ychwanegu rhif ID y golofn. Gallwch olygu'r golofn ar ôl iddi ymddangos yn y Llyfr Graddau er mwyn ychwanegu cyfanswm y pwyntiau.

Gweld gwallau

Ar ôl i chi uwchlwytho ffeil, bydd rhestr o wallau'n ymddangos os ydych wedi gwneud newidiadau sy'n effeithio mewn modd negyddol ar y Llyfr Graddau. Byddwch hefyd yn cael eich hysbysu am enwau defnyddwyr annilys. Dewiswch ddolen Gweld Manylion y Gwallau i ddysgu rhagor.

Ar gyfer rhai gwallau lle rydych wedi clirio graddau, rhaid i chi ddewis canlyniad.

Enghreifftiau:

Rydych ar fin clirio rhai graddau gydag ymgeisiau. Dewiswch ganlyniad:

 • Cadw'r radd
 • Bydd pob ymgais yn ymddangos fel eu bod wedi cael eu cyflwyno ond heb gael eu graddio

Rydych ar fin clirio rhai graddau gwrthwneud gydag ymgeisiau. Dewiswch ganlyniad:

 • Defnyddio raddau'r ymgais
 • Bydd pob ymgais yn ymddangos fel eu bod wedi cael eu cyflwyno ond heb gael eu graddio

Ar gyfer rhai gwallau, gallwch barhau i uwchlwytho gyda rhybudd y bydd ychydig ddata gyda gwallau'n gallu arwain at effeithiau dieisiau.