Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ar dudalen Manylion Gradd, mae modd ichi weld ymgeisiau’r myfyriwr a chofnod o’i farciau, rhoi a golygu marc, a dileu ac eithrio marciau.

Ar dabiau Ymgeisiau a Hanes Gradd, gallwch weld y gyfeireb a ddefnyddir i farcio.

Yng Ngwedd Rhestr y gyfeireb, os na ddewisoch chi opsiwn ar gyfer maen prawf cyn teipio adborth, yna ni chafodd yr adborth ei arbed pan arbedoch chi’r gyfeireb.

Mae'r dudalen hon hefyd yn gwasanaethu fel y prif leoliad ar gyfer defnyddwyr gyda thechnoleg gynorthwyol megis darllenwyr sgrin. Mae’r holl wybodaeth sy’n gysylltiedig ag eitem yn ymddangos ar dudalen Manylion Gradd.

Rhoi marc ar dudalen Manylion Gradd

  1. Ar dudalen Manylion Gradd ar dab Ymgeisiau dewiswch Ymgais Gradd.
  2. Rhowch farc.
  3. Dewiswch Cadw a Gadael i fynd yn ôl i’r Ganolfan Raddau

    -NEU-

    Dewiswch Cadw a Nesaf i weld yr ymgais nesaf.


Tabiau Manylion Gradd

Ar frig tudalen Manylion Gradd, mae adran Gradd Gyfredol yn dangos y sgôr gyfredol neu eicon fel Angen Graddio.

Os byddwch yn dewis Wedi Eithrio, caiff y marc hwn ei eithrio o gyfrifiadau Canolfan Raddau y myfyriwr Bydd eicon Wedi Eithrio yn ymddangos yn y gell yn y grid.

Dewiswch Gweld yr Ymgeisiau i weld pob un o’r ymgeisiau sy’n gysylltiedig â’r eitem hon.

Mae tabYmgeisiau yn rhestru pob un o’r ymgeisiau a gyflwynwyd. Gallwch chi weld ar ba ddyddiad y cafodd pob ymgais ei chyflwyno, a gallwch chi adael nodiadau marcio i chi’ch hun.

Gallwch chi farcio, clirio neu olygu’r marc ar gyfer pob ymgais. Gallwch anwybyddu ymgais i'w chadw ond hepgor y sgôr o gyfrifiadau'r Ganolfan Raddau. Nid yw'r ymgais yn cyfrif tuag at y nifer o ymgeisiau a ganiateir.

Defnyddiwch ddewislen Dileu i ddewis pa rai i’w dileu.

Os bydd myfyriwr yn cyflwyno’r nifer uchaf posibl o ymgeisiau, bydd Caniatáu Ymgeisiau Ychwanegol yn ymddangos a bydd modd ichi ganiatáu i’r myfyriwr gyflwyno ymgais arall.

Ar dab Diystyru, gallwch chi roi marc newydd i eitem. Teipiwch farc newydd ym mlwch Diystyru'r Radd. Gallwch chi roi adborth i’r defnyddiwr a nodiadau marc hefyd, ac atodi ffeiliau yn y Golygydd.

Mwy o wybodaeth am roi marciau newydd

Mae tabManylion Colofn yn darparu gwybodaeth am golofn y Ganolfan Raddau, fel enw, disgrifiad, prif ddangosydd, a sgôr gyfartalog.

Ar dab Hanes Gradd, bydd y ddwy weithred fwyaf diweddar yn ymddangos yn ddiofyn. Dewiswch Gweld yr Hanes Cyfan i weld mwy.

Ar dabiau Ymgeisiau a Hanes Gradd, gallwch weld y gyfeireb a ddefnyddir i farcio. Yng Ngwedd Rhestr y gyfeireb, os na ddewisoch chi opsiwn ar gyfer maen prawf cyn teipio adborth, yna ni chafodd yr adborth ei arbed pan arbedoch chi’r gyfeireb.


Gweld sawl ymgais

Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, efallai na fydd angen i chi eu graddio i gyd. Ar dudalen Manylion Gradd, bydd pob ymgais yn ymddangos ag un neu ddwy eicon. Os byddwch yn dewis marcio’r ymgais gyntaf ac olaf, bydd yr ymgais y bydd angen ichi ei marcio yn ymddangos ag un eicon, sef eicon Angen Graddio.

Bydd yr ymgeisiau eraill yn ymddangos ag eicon ‘Ddim yn cyfrannu at radd defnyddiwr’ ac eicon Angen Graddio.

Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

Pwysig: Os byddwch yn caniatáu pedair ymgais ac yn dewis marcio’r ymgais olaf, dim ond eicon Angen Graddio fydd yn ymddangos â’r ymgais olaf a gyflwynwyd. Felly, os yw myfyriwr wedi cyflwyno tair ymgais, bydd y drydedd ymgais ond yn ymddangos ag eicon Angen Graddio. Os byddwch chi’n graddio’r ymgais honno, bydd y myfyriwr yn dal yn gallu gwneud ymgais arall. Bydd yr ymgais nesaf ond yn ymddangos ag  eicon Angen Graddio oherwydd mai dyna’r bedwaredd ymgais a’r un olaf.

Ar gyfer rhai eitemau y gallwch eu marcio, fel aseiniadau, gallwch chi ddewis Graddio'r Ymgais a dechrau marcio. Os byddwch yn dewis ymgais nad yw’n cyfrif tuag at farc myfyriwr, bydd eicon Ddim yn cyfrannu at radd defnyddiwr yn ymddangos. Gallwch chi fynd i’r ymgais sy’n ymddangos ag eicon Angen Graddio yn unig.