Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch greu adroddiadau mae modd eu hargraffu ar gyfer eich cyrsiau a myfyrwyr. Gallwch hefyd greu adroddiad cynnydd sy'n cynnwys graddau o gyfnod graddio penodol ar gyfer grŵp diffiniedig o fyfyrwyr mewn dosbarth. Gallwch ddewis y myfyrwyr hynny'n unig o fewn un adran i ymddangos mewn adroddiad. Mae'n rhaid i chi redeg adroddiad ar wahân ar gyfer pob adran.

Yn seiliedig ar eich fersiwn chi o Blackboard Learn, pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno aseiniadau llwyddiannus, gallant dderbyn rhifau cadarnhad. Os ar gael, gallwch weld y rhifau cadarnhad ar gyfer cyflwyniadau’r holl fyfyrwyr o’r Ganolfan Raddau.

Gallwch addasu adroddiadau. Gallwch gynnwys gwybodaeth pennyn a throedyn i adroddiad, llinell llofnod, dyddiad, a gwybodaeth am y cwrs.

Wrth argraffu, un myfyriwr y tudalen yn unig a ganiateir.

Creu adroddiad

Yn y Ganolfan Raddau, ewch ati i gyrchu’r ddewislen Adroddiadau a dewis Creu Adroddiad.

Gallwch wneud dewisiadau a rhoi testun ar gyfer pob adran. Yn y troedyn, gallwch olygu'r dyddiad arddangos ar gyfer dyddiad creu’r adroddiad.

Pan fyddwch yn dewis y defnyddwyr yr hoffech eu cynnwys yn yr adroddiad, ni ellir cynnwys grwpiau nes iddynt gael eu creu.

I ddewis myfyrwyr lluosog, gwasgwch yr allwedd Shift a dewis yr eitemau cyntaf a'r olaf. I ddewis myfyrwyr ar hap, gwasgwch y bysell Ctrl a dewiswch bob myfyriwr sydd ei angen. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl.

Gallwch weld rhagolwg o’r adroddiad cyn i chi ei gyflwyno.


Cadw neu argraffu adroddiad

I gadw adroddiad, defnyddiwch swyddogaeth Cadw Fel eich porwr a dewiswch y lleoliad cadw. Caiff yr adroddiad ei arbed fel ffeil HTML.

I argraffu adroddiad, defnyddiwch swyddogaeth argraffu'r porwr. Dewiswch yr opsiynau priodol. Edrychwch ar help ar-lein eich porwr am ragor o wybodaeth am argraffu.


Ystadegau’r Ganolfan Raddau

Yn y Ganolfan Raddau, allwch edrych ar wybodaeth ystadegol sy'n ymwneud â cholofn ac unrhyw ddefnyddiwr. Mae'r tudalennau ystadegau'n ddarllen yn unig. Chewch chi ddim golygu graddau neu wybodaeth arall.

Y dudalen Ystadegau Defnyddwyr

Ar y dudalen Ystadegau Defnyddiwr, gallwch weld gwybodaeth myfyrwyr a’r ganran a chyfanswm yr eitemau sydd wedi’u cwblhau erbyn yr amser a’r dyddiad presennol.

Cynhyrchir gwybodaeth gyswllt y myfyriwr o'r hyn y mae myfyriwr wedi dewis ei rhannu.

Mae’r dudalen Ystadegau Defnyddwyr yn arddangos ystadegau myfyriwr. Yn y Ganolfan Raddau, cyrchwch dewislen defnyddiwr a dewis Gweld Ystadegau Defnyddiwr.

I weld data defnyddiwr arall tra ar y dudalen Ystadegau Defnyddwyr, dewiswch enw'r myfyriwr priodol o'r ddewislen Defnyddiwr a dewis Go. Defnyddiwch y saethau sy'n pwyntio i'r chwith a'r dde i symud yn nhrefn yr wyddor at y myfyriwr blaenorol neu nesaf. Gallwch anfon negeseuon e-bost i fyfyrwyr o’r dudalen hon yn yr adran Cyswllt.

I newid yr ystadegau y gallwch weld ar y dudalen hon, dewiswch wedd o’r ddewislen Dangos Ystadegau Ar gyfer a dewiswch Adnewyddu. Yn ôl rhagosodiad, dangosir gwedd lawn y Ganolfan Raddau, ond os dewisir gwedd arall, yna dangosir yr ystadegau hynny.

Y dudalen Ystadegau Colofn

Mae'r dudalen Ystadegau Colofn yn arddangos ystadegau ar gyfer eitem gradd, gan gynnwys gwyriad cyfartalog, canolrif, a safonol. Gallwch hefyd weld faint sydd angen graddio a sut caiff y graddau eu dosbarthu.

Yn y Ganolfan Raddau, cyrchwch ddewislen pennawd colofn a dewis Ystadegau Defnyddiwr.

Gallwch gynnwys myfyrwyr nad ydynt ar gael yn yr ystadegau. Cyrchwch y ddewislen Dangos Ystadegau Ar gyfer a dewis Yr Holl Ddefnyddwyr. Dewiswch Adnewyddu.

I weld colofn arall, dewiswch o’r ddewislen Colofn a dewis Go. Defnyddiwch yr eiconau Colofn Nesaf a Colofn Flaenorol i symud i golofn arall.

Ystadegau Sydd ar Gael

  • Gwerthoedd Isaf ac Uchaf: Y gwerth isaf a’r uchaf o bob colofn a raddiwyd yn y Ganolfan Raddau.
  • Ystod: Yr amrediad rhifol rhwng y radd uchaf a'r radd isaf ar gyfer eitem.
  • Cyfartaledd: Cyfartaledd ystadegol yr eitem
  • Canolrif: Sgôr ganolrif yr eitemau
  • Gwyriad Safonol: Y gwahaniaeth rhwng gwerthoedd yr eitem a chyfartaledd yr eitem
  • Amrywiant: Mesur ystadegol lledaeniad neu amrywiant yr eitemau

Cadarnhau cyflwyniadau aseiniad myfyrwyr

Pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno aseiniad yn llwyddiannus, mae'r dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos gyda manylion am eu haseiniad a gyflwynwyd ynghyd â neges llwyddiant a rhif cadarnhau. Gall myfyrwyr gopïo ac arbed y rhif hwn fel prawf o'u cyflwyniadau a thystiolaeth ar gyfer anghydfodau academaidd. Ar gyfer aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog, bydd myfyrwyr yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, bydd eich myfyrwyr hefyd yn derbyn e-bost gyda rhif cadarnhau a manylion eraill ar gyfer pob cyflwyniad.

Ni fyddwch chi na’ch myfyrwyr yn gallu gweld y rhifau cadarnhau os yw eich sefydliad yn defnyddio Blackboard Learn 9.1 Q4 2014 neu gynharach. Cyflwynwyd hysbysiadau e-bost a mynediad i fyfyrwyr at hanes derbyniadau yn Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Mae gennych chi a’ch gweinyddwyr gofnod y gellir ei adfer yn y system os bydd ymgais, aseiniad, neu fyfyriwr yn cael ei ddileu’n ddiweddarach o’r cwrs. Caiff y cofnodion hyn eu cadw yn y cwrs a gellir hefyd eu hadfer ar ôl y broses archifo ac adfer.

Gallwch weld pob un o rifau cadarnhad eich myfyrwyr o’r Ganolfan Raddau. Cyrchwch y ddewislen Adroddiadau a dewis Derbynebau Cyflwyno.

Ar y dudalen Derbynebau Cyflwyno, gallwch weld gwybodaeth ar gyfer pob aseiniad, fe pwy wnaeth gyflwyno a phryd. Mae aseiniadau grŵp hefyd yn cael eu cofnodi ac mae’r golofn Cyflwynydd yn rhestru pwy wnaeth gyflwyno ar gyfer y grŵp. Yn y golofn Cyflwyniad, gallwch weld os wnaeth myfyriwr gyflwyno ffeil neu ysgrifennu’r cyflwyniad yn y golygydd aseiniad.

Defnyddiwch y dewislenni ar frig y dudalen i hidlo'r eitemau. Yn yr ail ddewislen, dewiswch Ddim yn wag a gadael y blwch chwilio’n wag i ddangos yr holl dderbynebau cyflwyno. Dewiswch bennawd colofn i sortio'r eitemau.