Ynglŷn â phroffiliau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at eich proffil.

Mae proffil yn dangos sut rydych eisiau cyflwyno'ch hun i'ch cyfoedion ac i fyfyrwyr. Yn eich proffil Blackboard, chi sy'n penderfynu beth rydych chi eisiau cael eich galw, a ydych am rannu'ch diddordebau academaidd, llun proffil a mwy.

Caiff proffiliau eu cadw yng nghwmwl Blackboard - nid yn eich sefydliad. Gallwch gadw'ch proffil trwy gydol eich bywyd proffesiynol. Os ydych yn dysgu mewn sefydliad arall, gallwch gynnal eich rhwydweithiau a pherthnasoedd academaidd gyda'r un proffil.

Os caniateir, gallwch olygu'ch gwybodaeth bersonol sydd wedi'i storio yn eich cyfrif defnyddiwr yn eich sefydliad.

Mwy ar wybodaeth bersonol


A yw fy sefydliad yn defnyddio'r uwch broffil?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am broffiliau.

Uwch broffil: Sgrin groeso Blackboard a MyEdu neu dudalen proffil ble gallwch ychwanegu profiad gwaith

Mwy ar yr uwch broffil

Proffil sylfaenol: Tudalen proffil gydag ardal ar gyfer postiadau

Mwy ar y proffil sylfaenol


Cytundeb telerau defnyddio

Os gofynnir, rhaid i chi gytuno i'r telerau defnyddio cyn i chi allu cael mynediad at unrhyw un o broffiliau'r cwmwl a'r nodweddion cymdeithasol am y tro cyntaf. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys Golygu Proffil, Gweld y Proffil (eich un chi neu un defnyddiwr arall), Pobl, Negeseuon, ac Ardaloedd.

Mae'ch sefydliad hefyd yn gallu cynnwys datganiad polisi. Ond, mae'r cytundeb telerau defnyddio rhyngoch chi a Blackboard.

Beth os oes gennyf broffil eisoes?

Os gofynnir, rhaid i chi gytuno i'r telerau defnyddio cyn i chi allu parhau i ddefnyddio'r proffil a grëwyd gennych eisoes. Bydd hefyd angen i chi gytuno er mwyn parhau i ddefnyddio Pobl, Negeseuon, ac Ardaloedd. Bydd gofyn i chi gytuno i'r telerau defnyddio y tro cyntaf i chi ddefnyddio unrhyw un o'r offer hyn.

Os byddwch yn cytuno i'r telerau defnyddio, mae holl wybodaeth a gweithgarwch eich proffil yn parhau'r un fath. Os ydych yn gwrthod y telerau defnyddio, bydd eich proffil cyfredol ac unrhyw weithgarwch yn yr offer cymdeithasol, megis yr holl negeseuon, yn cael eu dileu'n barhaol.


Prif gyfeiriad e-bost

Pwn fyddwch yn sefydlu'ch proffil, bydd gofyn i chi ddarparu prif gyfeiriad e-bost. Defnyddir y prif gyfeiriad e-bost i’ch adnabod yn Blackboard Learn yn unrhyw sefydliad.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio cyfeiriad e-bost personol yn eich proffil. Mae'n debygol y byddwch yn colli mynediad at y cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gan eich sefydliad pan fyddwch yn gadael. Pan fyddwch yn colli mynediad at eich proffil, byddwch yn colli'r holl gysylltiadau rydych wedi'u hadeiladu trwy'r rhwydwaith.

Mae'r system yn anfon e-bost dilysu. Ar ôl i chi ddilysu mai chi yw perchennog y cyfeiriad e-bost, bydd eich proffil yn cael ei gysylltu â'r cyfeiriad e-bost hwnnw.


Ychwanegu llun proffil

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am luniau proffil.

Os caniateir, gallwch uwchlwytho llun proffil sy'n ymddangos trwy gydol y system ac o fewn rhwydwaith academaidd ehangach Blackboard.

Mae eich delwedd bersonol yn ymddangos ym mhennyn y dudalen, offer pobl, blogiau, dyddlyfrau, trafodaethau, wikis ac amserlen. Mae'ch llun proffil hefyd yn ymddangos yn y modiwlau hysbysiadau, megis Beth sy'n Newydd. Gall y modiwlau ymddangos ar dap Fy Sefydliad neu ar hafan cwrs.

Mwy ar fodiwlau hysbysiadau

Mae'r ddelwedd y byddwch yn uwchlwytho i'ch tudalen proffil yn disodli unrhyw ddelwedd proffil arall sydd gennych gyda'ch cyfrif defnyddiwr.

Rhaid i ddelweddau fod yn llai na 5MB gyda dimensiwn o leiaf 50 x 50 picsel. Ymhlith y fformatau ffeil derbyniol mae GIF, PNG, a JPEG.

Does dim eicon proffil yn ymddangos yn y ddewislen

Os nad ydych yn gweld yr eicon proffil gwag yn y ddewislen, nid yw'ch sefydliad wedi galluogi offer proffil.

 1. Dewiswch y saeth nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen i agor y ddewislen.
 2. Dewiswch Offer ar waelod y panel.
 3. Dewiswch Gwybodaeth Bersonol.
 4. Ar dudalen Gwybodaeth Bersonol, dewiswch Personoli fy Ngosodiadau.
 5. Ar dudalen Personoli fy Ngosodiadau, dewiswch Defnyddio delwedd avatar bersonol a phorwch eich cyfrifiadur am eich llun.
 6. Dewiswch Cyflwyno. Mae'ch llun proffil yn ym mhennyn y dudalen nesaf at eich enw.

Uwch broffil

 1. Dewiswch y saeth nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen i gael mynediad at y ddewislen.
 2. Dewiswch y ddelwedd proffil wag neu'ch delwedd gyfredol i gael mynediad at eich proffil.
 3. Ar dudalen Proffil, dewiswch y ddolen ar gyfer Gosodiadau a Phreifatrwydd.
 4. Bydd adran Gosodiadau a Phreifatrwydd yn ymddangos yn y panel ar y dde. Dewiswch Newid Llun i uwchlwytho delwedd o'ch cyfrifiadur.
 5. Dewiswch Cadw.

Proffil sylfaenol

 1. Ar dudalen Golygu fy Mhroffil ar Blackboard yn y panel ar y dde, dewiswch Newid Llun i uwchlwytho llun o'ch cyfrifiadur.
 2. Dewiswch Cyflwyno.

Dileu'ch proffil

Nid yw’n bosibl dadwneud y broses o ddileu proffil. Gallwch greu proffil newydd, ond ni fydd yn cynnwys y data blaenorol, megis postiadau a wnaed i ardaloedd.

I ddileu'ch proffil, dewiswch eich llun proffil i gael mynediad at dudalen Golygu Proffil. Pan rydych yn dewis Dileu fy Mhroffil ar Blackboard, dyma beth sy'n digwydd:

 • Caiff eich proffil ei dileu. Caiff yr holl wybodaeth yn y proffil, y cerdyn proffil, eich llun, wal y proffil a'r holl bostiadau, ynghyd â sylwadau a wnaed gan ddefnyddwyr eraill ar y postiadau ar eich wal eu dileu.
 • Efallai ni fyddwch yn gallu cael mynediad at rai o gynnwys eich cyrsiau. Ni fyddwch yn gallu cael mynediad at eitemau a ymddangosodd mewn postiadau defnyddiwr o wasanaethau'r cwmwl.
 • Nid yw darn o offer pobl ar gael bellach. Ni fyddwch yn gallu cael mynediad at ddarn o offer pobl neu weld proffiliau llawn defnyddwyr eraill, er byddwch dal yn gallu gweld cardiau proffil. Ni fydd unrhyw un yn gallu dod o hyd i'ch proffil oherwydd nid yw'n bodoli bellach. Bydd unrhyw sylwadau a wnaethoch ar waliau proffil defnyddwyr eraill yn ymddangos fel Defnyddiwr a Ddilëwyd.
 • Ni fydd negeseuon ar gael bellach. Ni fyddwch yn gallu cael mynediad at ddarn o offer negeseuon yn Fy Blackboard, a bydd eich cyfraniadau i negeseuon cyfredol yn ymddangos fel Defnyddiwr a Ddilëwyd. O fewn eich cyrsiau, bydd negeseuon ac e-byst cwrs yn parhau i weithio fel arfer.
 • Ni fydd ardaloedd ar gael bellach. Ni fyddwch yn gallu cael mynediad ar ddarn o offer ardaloedd. Bydd unrhyw gyfraniadau blaenorol i ardaloedd yn ymddangos fel Defnyddiwr a Ddilëwyd.
 • Byddwch yn ymddangos yn ddienw yn Blackboard Open Content. Bydd unrhyw gyfraniadau at fforymau Blackboard Open Content neu gyflwyniad i aseiniadau a phrofion Blackboard Open Content yn ymddangos fel Defnyddiwr a Ddilëwyd.
 • Bydd eich proffil MyEdu yn cael ei dileu. Os oes gennych yr uwch broffil, bydd eich proffil MyEdu hefyd yn cael ei dileu.

Sefydliad newydd, proffil newydd

Gallwch fapio sawl cyfrif Blackboard Learn i un proffil Blackboard. Gallwch gynnal un proffil a'r perthnasoedd academaidd rydych wedi'u hadeiladu ar draws sawl sefydliad trwy gydol eich gyrfa academaidd.

Os byddai'n well gennych gynnal proffiliau ar wahân, gallwch wneud hynny. Gallwch ddefnyddio gwahanol prif gyfeiriad e-bost ar gyfer pob proffil.

Bob tro i chi greu proffil unigryw ar Blackboard Learn, mae gofyn i chi ddarparu prif gyfeiriad e-bost. Os byddwch yn defnyddio'r un cyfeiriad e-bost ar gyfer pob un, mae gwasanaeth y cwmwl yn gofyn os ydych chi eisiau defnyddio'r proffil a greoch yn flaenorol.

Os ydych chi’n dewis defnyddio eich proffil blaenorol, bydd y system yn anfon e-bost gwirio arall. Dewiswch y ddolen yn yr e-bost i ddilysu mai chi sydd berchen ar y cyfeiriad e-bost hwnnw. Mae sgrin cadarnhau uno yn esbonio beth sy'n digwydd pan rydych yn creu cysylltiad rhwng eich cyfrifon. Unwaith i chi uno proffiliau, nid oes modd dad-wneud hyn.

Ar ôl yr uno, bydd gennych un proffil Blackboard yn gysylltiedig â'ch dau gyfrif ar Blackboard Learn.


Uno proffiliau cyfredol

Os oes gennych dau broffil cyfredol neu ragor, gallwch eu huno yn un proffil.

 1. Gwneud yn proffil yn broffil targed. I bennu proffil targed, teipiwch y cyfeiriad e-bost yno yn gyntaf. Pan fyddwch yn golygu proffiliau eraill i gael yr un prif gyfeiriad e-bost, caiff y proffiliau eu huno i mewn i'r un cyntaf a ddefnyddiodd yr un cyfeiriad e-bost. Argymhellwn eich bod yn dewis proffil sy'n defnyddio'r un cyfeiriad e-bost â'r prif gyfeiriad e-bost.
 2. Golygwch faes prif gyfeiriad e-bost y proffiliau sy'n weddill er mwyn defnyddio'r un cyfeiriad e-bost â'r proffil targed. Rydych wedi cychwyn y broses uno.
 3. Bydd unrhyw weithgarwch a pherthnasoedd cyfredol, megis postiadau, sylwadau, aelodaeth ardaloedd a pherthnasoedd dilynol, yn cael eu huno i mewn i'r proffil targed. Y llun proffil, amdanaf fi, a'r maes astudio yw'r unig bethau a gedwir o'r proffil targed.

ULTRA: Proffil

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Myfyrwyr, gweld gwybodaeth proffil sy'n benodol ar gyfer myfyrwyr.
Gweinyddwyr, gweld gwybodaeth proffil sy'n benodol ar gyfer gweinyddwyr.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am broffiliau.

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch eich enw i gael mynediad at eich proffil. Mae'ch proffil yn ymddangos gydag ychydig o wybodaeth, a ni allwch ddileu'ch proffil. Eich sefydliad sy'n penderfynu beth gallwch ei bersonoli.

Mae enwau defnyddwyr yn ymddangos trwy gydol y system os yw’ch sefydliad yn eu caniatáu.

Uwchlwytho eich llun

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am luniau proffil.

Gallwch storio un ffeil delwedd yn eich proffil.

 1. Pwyntiwch at y silwét generig neu eich llun a dewiswch eicon y pensil i uwchlwytho, newid neu gael gwared ar lun.
 2. Yn y panel, dewiswch Uwchlwytho llun proffil newydd i bori am eich llun ar eich cyfrifiadur. Neu, gallwch lusgo ffeil i'r ardal Uwchlwytho.
 3. Cedwir eich delwedd yn awtomatig. Caewch y panel i ddychwelyd i'ch proffil.

Tynnu neu ddisodli'ch llun: Uwchlwythwch neu lusgwch lun arall. I ddychwelyd i'r silwét generig, dewiswch eicon Dileu'r llun hwn i ddileu'ch ffeil delwedd gyfredol.

Golygu'ch gwybodaeth a dewisiadau

Eich proffil yw'r lle i olygu’r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch persona.

 1. Pwyntiwch at fanylyn megis Enw Llawn a dewiswch yr eicon pensil.
 2. Yn y panel, gwnewch newidiadau.
 3. Dewiswch Cadw pan fyddwch wedi gorffen.

Video: Edit Your Profile


ULTRA: Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.


ULTRA: Ble mae fy llun yn ymddangos?

Mae'ch llun proffil yn ymddangos ar dudalennau cynnwys cwrs, cardiau cwrs, cofrestri, trafodaethau a negeseuon nesaf at eich gweithgarwch. Fe welwch luniau proffil myfyrwyr trwy gydol eich cyrsiau yn yr un ardaloedd ac yn y llyfr graddau.