Ynglŷn â phroffiliau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at eich proffil.

Mae proffil yn dangos sut rydych eisiau cyflwyno'ch hun i'ch cyfoedion ac i fyfyrwyr. Yn eich proffil Blackboard, chi sy'n penderfynu beth rydych chi eisiau cael eich galw, a ydych am rannu'ch diddordebau academaidd, llun proffil a mwy.

Os caniateir, gallwch olygu'ch gwybodaeth bersonol sydd wedi'i storio yn eich cyfrif defnyddiwr yn eich sefydliad.

Mwy ar wybodaeth bersonol


Ychwanegu llun proffil

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am luniau proffil.

Os caniateir, gallwch uwchlwytho llun proffil sy'n ymddangos trwy gydol y system ac o fewn rhwydwaith academaidd ehangach Blackboard.

Mae eich delwedd bersonol yn ymddangos ym mhennyn y dudalen, offer pobl, blogiau, dyddlyfrau, trafodaethau, wikis ac amserlen. Mae'ch llun proffil hefyd yn ymddangos yn y modiwlau hysbysiadau, megis Beth sy'n Newydd. Gall y modiwlau ymddangos ar dap Fy Sefydliad neu ar hafan cwrs.

Mwy ar fodiwlau hysbysiadau

Mae'r ddelwedd y byddwch yn uwchlwytho i'ch tudalen proffil yn disodli unrhyw ddelwedd proffil arall sydd gennych gyda'ch cyfrif defnyddiwr.

Rhaid i ddelweddau fod yn llai na 5MB gyda dimensiwn o leiaf 50 x 50 picsel. Ymhlith y fformatau ffeil derbyniol mae GIF, PNG, a JPEG.

Does dim eicon proffil yn ymddangos yn y ddewislen

Os nad ydych yn gweld yr eicon proffil gwag yn y ddewislen, nid yw'ch sefydliad wedi galluogi offer proffil.

 1. Dewiswch y saeth nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen i agor y ddewislen.
 2. Dewiswch Offer ar waelod y panel.
 3. Dewiswch Gwybodaeth Bersonol > Personoli Fy Ngosodiadau.
 4. Ar dudalen Personoli Fy Ngosodiadau, dewiswch Defnyddio delwedd avatar bersonol a phorwch eich cyfrifiadur am eich llun.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Mae'ch llun proffil yn ymddangos ym mhennyn y dudalen nesaf at eich enw.

Proffil

 1. Ar dudalen Golygu Fy Mhroffil Blackboard yn y panel ar y dde, dewiswch Newid Llun i uwchlwytho llun o'ch cyfrifiadur.
 2. Dewiswch Cyflwyno.

ULTRA: Proffil

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Myfyrwyr, gweld gwybodaeth proffil sy'n benodol ar gyfer myfyrwyr.
Gweinyddwyr, gweld gwybodaeth proffil sy'n benodol ar gyfer gweinyddwyr.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am broffiliau.

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch eich enw i gael mynediad at eich proffil. Mae'ch proffil yn ymddangos gydag ychydig o wybodaeth, a ni allwch ddileu'ch proffil. Eich sefydliad sy'n penderfynu beth gallwch ei bersonoli.

Mae enwau defnyddwyr yn ymddangos trwy gydol y system os yw’ch sefydliad yn eu caniatáu.

Uwchlwytho eich llun

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am luniau proffil.

Gallwch storio un ffeil delwedd yn eich proffil.

 1. Pwyntiwch at y silwét generig neu eich llun a dewiswch eicon y pensil i uwchlwytho, newid neu gael gwared ar lun.
 2. Yn y panel, dewiswch Uwchlwytho llun proffil newydd i bori am eich llun ar eich cyfrifiadur. Neu, gallwch lusgo ffeil i'r ardal Uwchlwytho.
 3. Cedwir eich delwedd yn awtomatig. Caewch y panel i ddychwelyd i'ch proffil.

Tynnu neu ddisodli'ch llun: Uwchlwythwch neu lusgwch lun arall. I ddychwelyd i'r silwét generig, dewiswch eicon Dileu'r llun hwn i ddileu'ch ffeil delwedd gyfredol.

Golygu'ch gwybodaeth a dewisiadau

Eich proffil yw'r lle i olygu’r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch persona.

 1. Pwyntiwch at fanylyn megis Enw Llawn a dewiswch yr eicon pensil.
 2. Yn y panel, gwnewch newidiadau a dewiswch Wedi gorffen.

Video: Edit Your Profile


ULTRA: Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.


ULTRA: Ble mae fy llun yn ymddangos?

Mae'ch llun proffil yn ymddangos ar dudalennau cynnwys cwrs, cardiau cwrs, cofrestri, trafodaethau a negeseuon nesaf at eich gweithgarwch. Fe welwch luniau proffil myfyrwyr trwy gydol eich cyrsiau yn yr un ardaloedd ac yn y llyfr graddau.