Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Fyfyrwyr, gweld pa wybodaeth o'r ffrwd gweithgarwch sydd ar gyfer myfyrwyr yn benodol.
Weinyddwyr, gweld pa wybodaeth o'r ffrwd gweithgarwch sydd ar gyfer gweinyddwyr yn benodol.

Mae'r ffrwd gweithgarwch a ddiweddarir yn barhaus yn cofnodi'r holl weithrediadau yn eich cyrsiau.

Gallwch weld yr hyn sy'n newydd yn eich holl gyrsiau a neidio'n syth i weithgareddau'r cwrs o'r rhestr! Nid oes angen i chi gloddio trwy'r system neu golli cyflwyniadau gan fyfyrwyr. Rydych yn gweld rhestr wedi'i blaenoriaethu o'r hyn sy'n berthnasol i chi. 

 • Dilynwch sgyrsiau myfyrwyr wrth iddynt ddigwydd, gan gynnwys y cyflwyniadau diweddaraf.
 • Nodwch faint o gyflwyniadau sy'n barod i'w graddio. Gallwch gyrchu gwaith a gyflwynwyd o'r newydd o'r ffrwd hefyd. Gallwch weld enghraifft yn y pwnc aseiniadau.
 • Derbyn nodiadau atgoffa am ddigwyddiadau a chyfarfodydd personol.
 • Gallwch fwynhau trosolwg o weithgareddau'r cwrs a mynediad uniongyrchol i eitemau cwrs.
 • Hidlo eich gwedd. Defnyddiwch y ddewislen Hidlo a dewiswch Dangos y Cwbl, Aseiniadau a Phrofion neu Graddau ac Adborth.

Rydym wedi cyfuno llawer o nodweddion hysbysu i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth a dargedir y mae ei hangen arnoch. Dros amser, bydd ein system yn mynd hyd yn oed yn glyfrach ac yn eich helpu i ddeall pa eitemau sydd fwyaf sensitif neu hollbwysig o ran amser.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen rydych yn ymweld ag yn gyntaf ar ôl i chi fewngofnodi.


Panel Gosodiadau Hysbysiadau

Ar eich tudalen Ffrwd Gweithgarwch, dewiswch yr eicon Gosodiadau Frwd i agor y panel Gosodiadau Hysbysiadau. Gallwch gyrchu'r gosodiadau hyn o'ch tudalen broffil hefyd.

Mae'r system hysbysiadau ymlaen trwy'r amser yn y profiad Ultra. Gallwch ddewis pa hysbysiadau y derbyniwch am weithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • Ffrwd gweithgarwch: Dewiswch ba weithgareddau sy'n ymddangos ar dudalen eich Ffrwd.
 • E-bost: Os ydych eisiau derbyn hysbysiadau e-bost, ychwanegwch gyfeiriad e-bost at eich tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.
 • Negeseuon testun: Os ydych eisiau derbyn negeseuon testun ar eich ffôn symudol, ychwanegwch rif ffôn at eich tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.

Mwy am eich tudalen proffil

Mwy am osod eich hysbysiadau


Mae'r ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn y ffrwd gweithgarwch

Mae'r ffrwd gweithgarwch yn dangos i chi yr hyn sy'n digwydd yn eich cyrsiau, ni waeth p'un a yw'r cwrs yn defnyddio Gwedd Cwrs Gwreiddiol neu Ultra.

Ar gyfer y Wedd Cwrs Ultra, mae'r digwyddiadau hyn yn sbarduno hysbysiadau yn eich ffrwd gweithgarwch:

 • Cynnwys rydych wedi'i ychwanegu at eich cyrsiau, megis aseiniadau, profion, trafodaethau, dogfennau, pecynnau SCORM a dolenni.
 • Trafodaethau a grëwyd gan fyfyrwyr
 • Eitemau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr sy'n barod i'w graddio
 • Rhybuddion ar gyfer myfyrwyr sydd ar ei hôl hi
 • Cyrsiau newydd sydd ar gael
 • Digwyddiadau rydych wedi'u hychwanegu at eich cwrs
 • Cyhoeddiadau rydych wedi'u hychwanegu
 • Pethau sy'n digwydd heddiw
 • Digwyddiadau sy'n digwydd yn fuan

Ar gyfer y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae'r digwyddiadau hyn yn sbarduno hysbysiadau yn eich ffrwd gweithgarwch:

 • Cynnwys rydych wedi'i ychwanegu at eich cyrsiau, fel aseiniadau a phrofion
 • Blogiau, cofnodion dyddlyfr neu dudalennau Wiki y mae myfyrwyr wedi'u hychwanegu
 • Eitemau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr sy'n barod i'w graddio
 • Rhybuddion ar gyfer myfyrwyr sydd ar ei hôl hi
 • Cyrsiau newydd sydd ar gael
 • Digwyddiadau rydych wedi'u hychwanegu at eich cwrs
 • Cyhoeddiadau rydych wedi'u hychwanegu
 • Pethau sy'n digwydd heddiw
 • Digwyddiadau sy'n digwydd yn fuan