Os oes gan eich sefydliad brofiad Original, mae’ch cyrsiau yn ymddangos yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Os oes gan eich sefydliad brofiad Ultra, efallai y bydd hawl gennych i gael cymysgedd o gyrsiau yn y Wedd Cwrs Ultra a’r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Dewis y wedd cwrs sy’n gweithio orau i bob un o’ch cyrsiau. Mae'r ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn eich rhestr cyrsiau.

Cymharu profiadau a golygon y cwrs

Archwilio tab Fy Sefydliad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar lywio Blackboard Learn.

Ar ôl i chi fewngofnodi, rydych yn glanio ar dab Fy Sefydliad. Ar draws y top, gallai tabiau eraill fod ar gael i chi.

Efallai bydd gan eich rhyngwyneb liwiau, logos, tabiau, offer ac enwau gwahanol sy'n benodol i'ch sefydliad. Er enghraifft, gall eich sefydliad ailenwi tab Fy Sefydliad i gyd-fynd ag enw eich sefydliad neu dynnu tab neu ddarn o offer yn gyfan gwbl.

 1. Fy Blackboard a'r ddewislen i ddefnyddwyr: Mae'r dewislenni hyn ar gael bob man yn Blackboard Learn ac yn rhoi blas personol i chi ar eich awyrgylch ar-lein. Gallwch gael mynediad at y dewislenni nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen. Mae'r ddewislen i ddefnyddwyr yn darparu mynediad at bob un o'ch cyrsiau a'ch gosodiadau personol, megis maint testun a gwybodaeth bersonol. Mae Fy Blackboard yn darparu mynediad at ddyddiadau dyledus, defnyddwyr, ac offer sy'n eich helpu i ddarganfod, gysylltu, cyfathrebu a chydweithio â'ch rhwydwaith dysgu ar Blackboard.
 2. Offer: Mae'r offer sydd ar gael ar y dudalen hon yn dangos gwybodaeth o bob un o'ch cyrsiau. Er enghraifft, mae'r calendr yn dangos digwyddiadau ar gyfer pob cwrs.
 3. Modiwlau: Mae'r modiwlau ar dab Fy Sefydliad yn casglu gwybodaeth o'r holl gyrsiau rydych wedi yn eu dysgu. Eich sefydliad sy'n rheoli pa fodiwlau sy'n ymddangos ac os ydych yn gallu ychwanegu modiwlau.

  Defnyddiwch dolenni yn y modiwlau i edrych ar wybodaeth a llywio i'r meysydd hynny yn eich cyrsiau. Gallwch leihau ffenestri unigol a llusgo modiwlau i safleoedd newydd ar y tudalen.

  Modiwlau y gallech eu gweld:

  • Fy Nghyrsiau: Cael mynediad at y cyrsiau rydych yn eu dysgu.
  • Fy Nghyhoeddiadau: Mae'n arddangos cyhoeddiadau ar gyfer cyrsiau a gan eich sefydliad. Mae cyhoeddiadau'n rhoi gwybodaeth bwysig, sy'n sensitif o ran amser.
  • Fy Nhasgau: Yn dangos tasgau rydych wedi'u hychwanegu ar gyfer eich myfyrwyr. Gallwch ychwanegu tasgau personol pan rydych yn cael mynediad at dasgau o Offer.
 4. Ychwanegu Modiwl: Dewiswch hwn i weld rhestr o fodiwlau sydd ar gael, megis geiriadur, cerdyn adroddiad a nodiadau. Darperir disgrifiadau yn y rhestr er mwyn i chi allu dewis yr opsiwn mwyaf perthnasol. Eich sefydliad sy'n rheoli os ydych yn cael ychwanegu modiwlau.
 5. Personoli Tudalen: Newidiwch gynllun lliw y tudalen. Eich sefydliad sy'n rheoli os ydych yn cael personoli'r dudalen.

Tabiau eraill

Efallai bydd gennych fynediad at dabiau eraill sy'n cynnwys modiwlau. Er enghraifft, os oes gan eich sefydliad fynediad nodweddion rheoli cynnwys, bydd gennych dab Content Collection. Mae sefydliadau sydd â mynediad at nodweddion ymrwymiad cymunedol yn gallu creu tabiau personol a chyflwyno tabiau gwahanol i ddefnyddwyr yn seiliedig ar eu rolau.


ULTRA: Llywio syml

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar lywio Blackboard Learn.

O'r adeg y byddwch yn mewngofnodi, mae gennych fynediad at y nodweddion craidd yn y ddewislen lle mae'ch enw yn ymddangos. Gallwch ddychwelyd i'r ddewislen yn hawdd o le bynnag ydych chi - hyd yn oed os ydych chi mewn cwrs. Bydd y ddewislen yn ymddangos o'r tu ôl i'r haenau eraill sydd gennych ar agor.

Pan rydych yn dethol unrhyw ddolen o'r ddewislen, fe welwch wedd gyffredinol ar draws pob un o'ch cyrsiau. Er enghraifft, mae Graddau yn dangos eich holl dasgau graddio wedi'u trefnu yn ôl cwrs. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Yn seiliedig ar y gosodiadau mae’ch sefydliad wedi’u dewis, efallai bydd gennych un wedd cwrs neu'r ddwy: y Wedd Cwrs Ultra a'r Wedd Cwrs Wreiddiol. Bydd y ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn eich rhestr o gyrsiau heb fawr o drafferth.

Y pethau y gallwch eu gwneud!

Tudalen y Sefydliad: Dod o hyd i wybodaeth am eich sefydliad.

Proffil: Dewiswch eich enw yn y rhestr a gwnewch newidiadau i'ch persona ar-lein.

Ffrwd Gweithgarwch: Gweld y gweithrediadau diweddaraf ar gyfer eich cyrsiau.

Cyrsiau: Llywio i gyrsiau blaenorol, cyfredol a'r rhai i ddod.

Mudiadau: Cael mynediad at y mudiadau rydych yn eu harwain neu rydych yn aelod ohonynt.

Calendr: Gweld digwyddiadau cwrs a dyddiadau dyledus ar gyfer pob un o'ch cyrsiau.

Negeseuon: Gweld ac anfon negeseuon ar ym mhob un o'ch cyrsiau Ultra.

Graddau: Gweld beth sydd angen graddio ar draws pob un o'ch cyrsiau.

Offer: Cael mynediad at swyddogaethau cyffredinol sydd y tu allan i'ch cyrsiau megis portffolios neu'r Casgliad o Gynnwys.