Os oes gan eich sefydliad brofiad Original, mae’ch cyrsiau yn ymddangos yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Os oes gan eich sefydliad brofiad Ultra, efallai y bydd hawl gennych i gael cymysgedd o gyrsiau yn y Wedd Cwrs Ultra a’r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Dewis y wedd cwrs sy’n gweithio orau i bob un o’ch cyrsiau. Bydd y ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn eich rhestr o gyrsiau heb fawr o drafferth.

Cymharu profiadau a golygon y cwrs

Archwilio'r tab Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am y rhestr cyrsiau.

Mae'r tab Cyrsiau yn cynnwys rhestr o gyrsiau rydych wedi'ch cofrestru arnynt neu’n eu dysgu. Gall eich sefydliad ailenwi unrhyw rai o’r tabiau.

 1. Chwilio am Gwrs: Gall myfyrwyr chwilio am gwrs, ac os caniateir hynny, rhagolygu'r cwrs. Teipiwch air allweddol neu linyn testun yn y blwch, dewiswch Iawn. Mae'r canlyniadau'n ymddangos ar dudalen Pori'r Catalog Cyrsiau.
 2. Rhestr Cyrsiau: O'r rhestr, gallwch gyrchu unrhyw gwrs rydych wedi cofrestru arno neu eich bod yn ei addysgu.
 3. Catalog Cyrsiau: Gallwch chwilio'r catalog am gyrsiau neu fudiadau. Dewiswch ddolen categori neu ddewiswch Pori'r Catalog Cyrsiau i gychwyn chwilio.

Os oes gan eich sefydliad fynediad at y nodweddion ymrwymiad cymunedol, mae'r catalog mudiadau yn rhestru pob mudiad mewn categorïau, megis yn ôl y math o fudiad neu argaeledd semester.

Mae gwesteion yn gallu pori'r catalog a rhagolygu cyrsiau. Nid oes gan westeion fynediad i'r cwrs cyfan. Mae hyfforddwyr yn rheoli os caniateir i ddefnyddwyr weld y rhagolwg cwrs cyn cofrestru.

Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio catalog gwahanol neu beidio â defnyddio catalog o gwbl.

Pori’r catalog cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am y catalog cyrsiau.

Gallwch chwilio am gyrsiau neu fudiadau gyda gair allweddol neu yn ôl categori penodol. Mae'r dolenni yn y catalog yn arddangos gwybodaeth am hyfforddwr a disgrifiad cwrs opsiynol.

Dewiswch Gweld y Catalog Cyrsiau ar dudalen y porth. Neu, mewngofrestrwch ac agor y tab Cyrsiau neu’r tab Cymunedol i bori’r rhestri.

 1. Chwilio trwy’r Catalog: Defnyddiwch y dewislenni i gyfyngu'r chwilio.
 2. Ewch: Chwiliwch am gwrs.
 3. Gweld Gwerslyfrau: Dewiswch i agor ffenestr newydd ac edrychwch ar werslyfrau ar gyfer cwrs.

Cuddio cwrs yn eich rhestr

Gallwch ddefnyddio'r un camau i guddio cwrs o'r tab Cyrsiau neu o fodiwl Fy Nghyrsiau ar dab Fy Sefydliad.

 1. Dewiswch yr eicon Rheoli sy'n ymddangos pan fyddwch yn pwyntio at y modiwl.
 2. Ar dudalen Personoli: Fy Nghyrsiau, edrychwch ar res y cwrs rydych eisiau ei guddio a dad-dicio'r blwch yng ngholofn Enw'r Cwrs.
 3. Sicrhewch fod pob marc ticioo wedi eu clirio yn rhes y cwrs hwnnw.
 4. Gwnewch hyn eto ar gyfer unrhyw gwrs rydych eisiau eu cuddio.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

ULTRA: Archwilio'r dudalen cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y tab cyrsiau.

O'r rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch weld rhestr o'ch cyrsiau. Gallwch ddychwelyd i gyrsiau blaenorol i adolygu cynnwys, ailddefnyddio deunydd, a pharatoi eich cyrsiau yn y dyfodol.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen sy’n ymddangos ar ôl i chi fewngofnodi.

Ar y dudalen Cyrsiau, gallwch weld pob un o'ch cyrsiau, waeth pa wedd cwrs sy’n cael ei defnyddio. Mae’r Gwedd Cwrs Ultra a'r Wedd Cwrs Wreiddiol yn ymddangos yn ddi-dor yn y rhestr. Bellach mae’r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos gyda dyluniad newydd, a diystyrir unrhyw themâu neu ddewis lliwiau blaenorol. Mae cardiau cwrs yn cynnwys label Gwedd Cwrs Gwreiddiol pan gânt eu cyflwyno yn y fformat hwn.

Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru ID y cwrs, teitl y cwrs a’r hyfforddwr. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar eich cwrs, dewiswch Hyfforddwyr Lluosog am restr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Hidlo neu chwilio eich rhestr. Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i addasu gwedd eich tudalen. Mae eich rhestr hidlo yn aros fel wrth i chi gyrchu cyrsiau. Os ydych yn mynd i dudalen arall, mae'r holl gyrsiau yn dangos unwaith eto. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i gyrsiau ar y dudalen bresennol.

Pori yn ôl y tymor. Symudwch i gyrsiau blaenorol, cyrsiau cyfredol a chyrsiau sydd ar ddod. Os ydych yn addysgu llawer o gyrsiau, gallwch ddewis y nifer sy’n ymddangos ar bob tudalen. Ar waelod y rhestr, gwelwch ddewisydd tudalen i lywio trwy restrau hir.

Gallwch weld eich hoff gyrsiau heb drafferth. Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau fel bydd y cwrs yn ymddangos ar frig y rhestr. Nid oes angen i chi sgrolio bellach! Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch rhestr o ffefrynnau.

Ni allwch aildrefnu'r cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r cyrsiau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.

Rheoli eich cyrsiau. Gallwch osod eich cyrsiau i’r cyflyrau hyn:

 • Agor: Gallwch agor cwrs pan fyddwch yn barod i fyfyrwyr gymryd rhan.
 • Preifat : Gallwch wneud cwrs yn breifat tra rydych yn ychwanegu neu’n arbrofi gyda chynnwys, ac yna ei agor i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.

  Ni allwch wneud cwrs yn breifat yn ystod tymor gweithredol. Os bydd defnyddiwr angen mynediad i gwrs preifat, cysylltwch â’ch gweinyddwr am osodiadau cwrs.

 • Cuddio: Gallwch guddio cwrs ar eich rhestr o gyrsiau er mwyn trefnu beth allwch ei weld. Nid yw’r gweithgarwch ar gyfer cyrsiau cudd yn ymddangos mwyach yn y tudalennau byd-eang ar eich holl gyrsiau, megis Graddau. Hyfforddwyr yn unig sy’n cael yr opsiwn i guddio cyrsiau. I ddangos cwrs cudd, hidlwch y rhestr yn ôl Wedi’u cuddio oddi wrthyf > agorwch ddewislen cwrs > dewiswch Dangos cwrs.
 • Cwblhau: Gallwch ddewis gosod eich cwrs i Wedi Cwblhau pan mae’r cwrs wedi dod i ben, ond ni allwch wneud newidiadau iddo mwyach. Gall myfyrwyr gyrchu’r cynnwys, ond ni allant gymryd rhan yn y cwrs mwyach. Er enghraifft, ni allant ymateb i drafodaethau neu gyflwyno aseiniadau. Gallwch ddychwelyd y cwrs i statws Agored neu Breifat fel y dymunwch. Fodd bynnag, os oes gan gwrs ddyddiad terfyn, a bod y dyddiad hwnnw wedi pasio, yna ni all myfyrwyr gyrchu’r cwrs mwyach. Felly, os ydych yn cwblhau cwrs ac yn ei agor eto ar ôl y dyddiad gorffen, ni all myfyrwyr ei gyrchu. Mae Wedi Cwblhau yn berthnasol i’r Wedd Cwrs Ultra yn unig.

  Rhagor am gwblhau cwrs neu wrthdroi'ch penderfyniad

Newid eich gwedd. Gallwch weld y dudalen Cyrsiau naill ai fel rhestr neu rid. Yn y wedd rid, gallwch bersonoli’r ddelwedd ar eich cardiau cwrs.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae’r ddelwedd a ychwanegwch yn ymddangos fel neu’n disodli baner bresennol y cwrs.

Y maint isaf ar gyfer delweddau yw 1200 x 300 picsel gyda chymhareb agwedd o 4:1. Defnyddiwch y mesur hwn i sicrhau'r ansawdd gorau. Agorwch y ddewislen yn y gornel dde ar frig delwedd cerdyn cwrs a dewiswch Golygu delwedd cwrs i uwchlwytho delwedd newydd.

Nid argymhellir testun ar gyfer delwedd y cerdyn cwrs. Os ydych yn defnyddio testun, lleolwch y testun yn ganolog yn fertigol ac yn llorweddol yn y ddelwedd. Amlapiwch destun hwy ar draws nifer o linellau fel na thorrir y testun i ffwrdd yn nhorbwyntiau llai.


ULTRA: Sut mae tymhorau'n gweithio?

Cyfnodau penodol o amser yw tymhorau sy'n helpu sefydliadau i drefnu cyrsiau yn ôl y calendr academaidd. Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio tymhorau i rwpio cyrsiau a rheoli argaeledd mewn sympau.

Mae dyddiad cychwyn a gorffen tymor yn rheoli lle mae cyrsiau perthnasol yn ymddangos ar dudalen Cyrsiau:

 • Os yw cyfnod y tymor wedi dod i ben, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Blaenorol gydag enw'r tymor fel teitl y dudalen. Ni fydd gan eich myfyrwyr fynediad at y cyrsiau hyn.
 • Os yw'r tymor yn dal i fynd, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Cyfredol gydag enw'r tymor fel grŵp.
 • Os yw dyddiadau cychwyn a gorffen y tymor yn y dyfodol, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau ar Ddod gydag enw'r tymor fel grŵp. Ni fydd gan eich myfyrwyr fynediad at y cyrsiau hyn.

Os nad yw'ch cwrs wedi'i gysylltu â thymor penodol neu os yw'n defnyddio dyddiadau cychwyn a gorffen personol a'i fod yn weithredol ar hyn o bryd, mae’n ymddangos yn y grŵp Dyddiadau amrywiol ar y dudalen Cyrsiau Cyfredol. Bydd cyrsiau nad ydynt yn digwydd yn ystod y tymor yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau Blaenorol pan fyddant yn dod i ben neu ar y dudalen Cyrsiau ar Ddod os ydynt yn cychwyn yn y dyfodol.


ULTRA: Pori’r Catalog Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y catalog o gyrsiau.

Gallwch ddefnyddio catalog y cwrs i bori’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn eich sefydliad. Gallwch ddod o hyd i ddolen Catalog Cwrs ar y dudalen Cyrsiau.

Yn y catalog, gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl y meysydd canlynol:

 • ID y Cwrs
 • Enw'r Cwrs
 • Disgrifiad o'r Cwrs
 • Hyfforddwr y Cwrs
 • Tymor y Cwrs

Ar ôl i chi nodi maes chwilio, cyflwynwch derm neu ymadrodd i gynnal chwiliad yn ei gylch. Yn ddiofyn, bydd y teclyn chwilio yn chwilio am unrhyw gwrs sy’n cynnwys yr ymadrodd a gyflwynwyd gennych. Gallwch newid y gosodiad hwn i chwilio am gyrsiau sy’n cynnwys yr holl ymadrodd a gyflwynwyd gennych neu am gyrsiau sy’n dechrau gyda’r ymadrodd hwnnw. Gallwch hefyd clicio ar Ddim yn wag i weld rhestr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Dewiswch Mynd i gychwyn eich chwiliad. Os yw'ch rhestr o ganlyniadau yn rhy hir, gallwch fireinio'r canlyniadau gan ddefnyddio'r hidlydd Dyddiad Creu. Dewiswch ddyddiad a nodwch os gafodd y cwrs ei greu cyn neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

Dewiswch gwrs yn y canlyniadau i weld rhagolwg o'r cynnwys. Os yw'r cwrs yn caniatáu hunan-ymrestru, gallwch ymrestru ar y cwrs ar unwaith. Yng nghatalog y cwrs, agorwch ddewislen cwrs a dewiswch Ymrestru.