Os oes gan eich sefydliad brofiad Original, mae’ch cyrsiau yn ymddangos yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Os oes gan eich sefydliad brofiad Ultra, efallai y bydd hawl gennych i gael cymysgedd o gyrsiau yn y Wedd Cwrs Ultra a’r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Dewis y wedd cwrs sy’n gweithio orau i bob un o’ch cyrsiau. Bydd y ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn eich rhestr o gyrsiau heb fawr o drafferth.

Cymharu profiadau a golygon y cwrs

Archwilio'r tab Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am y rhestr cyrsiau.

Mae'r tab Cyrsiau yn cynnwys rhestr o gyrsiau rydych wedi'ch cofrestru arnynt neu’n eu dysgu. Gall eich sefydliad ailenwi unrhyw rai o’r tabiau.

 1. Chwilio am Gwrs: Gall myfyrwyr chwilio am gwrs, ac os caniateir hynny, rhagolygu'r cwrs. Teipiwch air allweddol neu linyn testun yn y blwch, dewiswch Iawn. Mae'r canlyniadau'n ymddangos ar dudalen Pori'r Catalog Cyrsiau.
 2. Rhestr Cyrsiau: O'r rhestr, gallwch gyrchu unrhyw gwrs rydych wedi cofrestru arno neu eich bod yn ei addysgu.
 3. Catalog Cyrsiau: Gallwch chwilio'r catalog am gyrsiau neu fudiadau. Dewiswch ddolen categori neu ddewiswch Pori'r Catalog Cyrsiau i gychwyn chwilio.

Os oes gan eich sefydliad fynediad at y nodweddion ymrwymiad cymunedol, mae'r catalog mudiadau yn rhestru pob mudiad mewn categorïau, megis yn ôl y math o fudiad neu argaeledd semester.

Mae gwesteion yn gallu pori'r catalog a rhagolygu cyrsiau. Nid oes gan westeion fynediad i'r cwrs cyfan. Mae hyfforddwyr yn rheoli os caniateir i ddefnyddwyr weld y rhagolwg cwrs cyn cofrestru.

Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio catalog gwahanol neu beidio â defnyddio catalog o gwbl.

Pori’r catalog cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am y catalog cyrsiau.

Gallwch chwilio am gyrsiau neu fudiadau gyda gair allweddol neu yn ôl categori penodol. Mae'r dolenni yn y catalog yn arddangos gwybodaeth am hyfforddwr a disgrifiad cwrs opsiynol.

Dewiswch Gweld y Catalog Cyrsiau ar dudalen y porth. Neu, mewngofrestrwch ac agor y tab Cyrsiau neu’r tab Cymunedol i bori’r rhestri.

 1. Chwilio trwy’r Catalog: Defnyddiwch y dewislenni i gyfyngu'r chwilio.
 2. Ewch: Chwiliwch am gwrs.
 3. Gweld Gwerslyfrau: Dewiswch i agor ffenestr newydd ac edrychwch ar werslyfrau ar gyfer cwrs.

Cuddio cwrs yn eich rhestr

Gallwch ddefnyddio'r un camau i guddio cwrs o'r tab Cyrsiau neu o fodiwl Fy Nghyrsiau ar dab Fy Sefydliad.

 1. Dewiswch yr eicon Rheoli sy'n ymddangos pan fyddwch yn pwyntio at y modiwl.
 2. Ar dudalen Personoli: Fy Nghyrsiau, edrychwch ar res y cwrs rydych eisiau ei guddio a dad-dicio'r blwch yng ngholofn Enw'r Cwrs.
 3. Sicrhewch fod pob marc ticioo wedi eu clirio yn rhes y cwrs hwnnw.
 4. Gwnewch hyn eto ar gyfer unrhyw gwrs rydych eisiau eu cuddio.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

ULTRA: Archwilio'r dudalen cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y tab cyrsiau.

Gweld eich cyrsiau ar ffurf linell amser. Llywio i gyrsiau'r gorffennol, presennol a dyfodol yn hawdd.

O'r rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, mae'ch rhestr cyrsiau ar gael ble bynnag rydych chi yn y system. Gallwch ddychwelyd i gyrsiau blaenorol i adolygu cynnwys, ailddefnyddio deunydd, a pharatoi eich cyrsiau yn y dyfodol.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen sy’n ymddangos ar ôl i chi fewngofnodi.

Ar y dudalen Cyrsiau, gallwch weld pob un o'ch cyrsiau, waeth pa wedd cwrs sy’n cael ei defnyddio. Mae’r Gwedd Cwrs Ultra a'r Wedd Cwrs Wreiddiol yn ymddangos yn ddi-dor yn y rhestr. Bellach mae’r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos gyda dyluniad newydd, a diystyrir unrhyw themâu neu ddewis lliwiau blaenorol. Mae cardiau cwrs yn cynnwys label Gwedd Cwrs Wreiddiol pan gânt eu cyflwyno yn y fformat hwn.

Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru teitl a hyfforddwr y cwrs. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar eich cwrs, dewiswch Amryw Hyfforddwyr am restr. Dewiswch Mwy o wybodaeth i weld ID, disgrifiad ac amserlen y cwrs, os ydynt ar gael.

Pwyntiwch at ddewislen cerdyn cwrs i gyrchu gosodiadau rheoli. Dewiswch yr eicon clo i newid os yw eich cwrs yn agored ac yn barod ar gyfer myfyrwyr neu yn aros yn breifat wrth i chi weithio arno.

Newid eich gwedd. Gallwch weld y dudalen Cyrsiau naill ai fel rhestr neu mewn gwedd grid. Yn y wedd rid, gallwch bersonoli’r ddelwedd ar eich cardiau cwrs.

Mae’r ddelwedd hon hefyd yn disodli baner gyfredol y cwrs yn y cwrs Gwreiddiol neu’n ychwanegu baner at y cwrs Gwreiddiol os na ddefnyddir un yn barod.

Y maint isaf ar gyfer delweddau yw 1200 x 300 picsel gyda chymhareb agwedd o 4:1. Defnyddiwch y mesur hwn i sicrhau'r ansawdd gorau. Dewiswch yr eicon Golygu delwedd y faner i uwchlwytho delwedd newydd.

Nid argymhellir testun ar gyfer delwedd y cerdyn cwrs. Os ydych yn defnyddio testun, lleolwch y testun yn ganolog yn fertigol ac yn llorweddol yn y ddelwedd. Amlapiwch destun hwy ar draws nifer o linellau fel na thorrir y testun i ffwrdd yn nhorbwyntiau llai.

Hidlo neu chwilio eich rhestr. Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i addasu gwedd eich tudalen. Mae eich rhestr hidlo yn aros fel wrth i chi gyrchu cyrsiau. Os ydych yn mynd i dudalen arall, mae'r holl gyrsiau yn dangos unwaith eto. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i gyrsiau ar y dudalen bresennol.

Pori yn ôl y tymor. Symudwch i gyrsiau blaenorol, cyrsiau cyfredol a chyrsiau sydd ar ddod. Os ydych yn addysgu llawer o gyrsiau, gallwch ddewis y nifer sy’n ymddangos ar bob tudalen. Ar waelod y rhestr, gwelwch ddewisydd tudalen i lywio trwy restrau hir.

Gallwch weld eich hoff gyrsiau heb drafferth. Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau fel bydd y cwrs yn ymddangos ar frig y rhestr. Nid oes angen i chi sgrolio bellach! Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch rhestr o ffefrynnau unwaith i chi beidio â’i ddefnyddio cymaint.

Ni allwch newid trefn y cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r cyrsiau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.

Cuddio cwrs. Pwyntiwch at ddewislen cardiau cwrs a dewiswch Cuddio'r Cwrs. Nid yw’r gweithgarwch ar gyfer cyrsiau cudd yn ymddangos mwyach yn y tudalennau byd-eang ar eich holl gyrsiau, megis Graddau. Hyfforddwyr yn unig sy’n cael yr opsiwn i guddio cyrsiau.

Dangos cwrs cudd. Hidlwch y rhestr yn ôl Wedi’u cuddio oddi wrthyf > pwyntiwch at gerdyn cwrs > dewiswch Dangos cwrs.

Rheoli eich cyrsiau. Gallwch osod eich cyrsiau i’r cyflyrau hyn:

 • Agor: Gallwch agor cwrs pan fyddwch yn barod i fyfyrwyr gymryd rhan.
 • Preifat : Gallwch wneud cwrs yn breifat tra rydych yn ychwanegu neu’n arbrofi gyda chynnwys, ac yna ei agor i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu. Mae cyrsiau preifat yn ymddangos gyda delwedd hyfforddwr llwyd a chroeslinell.

  Ni allwch wneud cwrs yn breifat yn ystod tymor gweithredol. Os bydd defnyddiwr angen mynediad i gwrs preifat, cysylltwch â’ch gweinyddwr am osodiadau cwrs.

 • Wedi Cwblhau: Gallwch ddewis gosod eich cwrs i Wedi Cwblhau pan mae’r cwrs wedi dod i ben, ond ni allwch wneud newidiadau iddo mwyach. Gall myfyrwyr gyrchu’r cynnwys, ond ni allant gymryd rhan yn y cwrs mwyach. Er enghraifft, ni allant ymateb i drafodaethau neu gyflwyno aseiniadau. Gallwch ddychwelyd y cwrs i statws Agored neu Breifat fel y dymunwch. Fodd bynnag, os oes gan gwrs ddyddiad terfyn, a bod y dyddiad hwnnw wedi pasio, yna ni all myfyrwyr gyrchu’r cwrs mwyach. Felly, os ydych yn cwblhau cwrs ac yn ei agor eto ar ôl y dyddiad gorffen, ni all myfyrwyr ei gyrchu. Mae Wedi Cwblhau yn berthnasol i’r Wedd Cwrs Ultra yn unig.
 • Cuddio: Gallwch guddio cwrs ar eich rhestr o gyrsiau er mwyn trefnu beth allwch ei weld.

ULTRA: Sut mae tymhorau'n gweithio?

Cyfnodau penodol o amser yw tymhorau sy'n helpu sefydliadau i drefnu cyrsiau yn ôl y calendr academaidd. Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio tymhorau i rwpio cyrsiau a rheoli argaeledd mewn sympau.

Mae dyddiad cychwyn a gorffen tymor yn rheoli lle mae cyrsiau perthnasol yn ymddangos ar dudalen Cyrsiau:

 • Os yw cyfnod y tymor wedi dod i ben, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Blaenorol gydag enw'r tymor fel teitl y dudalen. Ni fydd gan eich myfyrwyr fynediad at y cyrsiau hyn.
 • Os yw'r tymor yn dal i fynd, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Cyfredol gydag enw'r tymor fel grŵp.
 • Os yw dyddiadau cychwyn a gorffen y tymor yn y dyfodol, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau ar Ddod gydag enw'r tymor fel grŵp. Ni fydd gan eich myfyrwyr fynediad at y cyrsiau hyn.

Os nad yw'ch cwrs wedi'i gysylltu â thymor penodol neu os yw'n defnyddio dyddiadau cychwyn a gorffen personol a'i fod yn weithredol ar hyn o bryd, mae’n ymddangos yn y grŵp Dyddiadau amrywiol ar y dudalen Cyrsiau Cyfredol. Bydd cyrsiau nad ydynt yn digwydd yn ystod y tymor yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau Blaenorol pan fyddant yn dod i ben neu ar y dudalen Cyrsiau ar Ddod os ydynt yn cychwyn yn y dyfodol.


ULTRA: Pori’r Catalog Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y catalog o gyrsiau.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael. Ond cyrsiau sydd wedi eu cynnwys yn y Wedd Cyrsiau Gwreiddiol a fydd yn dangos yn y Catalog o Gyrsiau.

Gallwch ddefnyddio catalog y cwrs i bori’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn eich sefydliad. Gallwch ddod o hyd i ddolen Catalog Cwrs ar y dudalen Cyrsiau.

Yn y catalog, gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl y meysydd canlynol:

 • ID y Cwrs
 • Enw'r Cwrs
 • Disgrifiad o'r Cwrs
 • Hyfforddwr y Cwrs
 • Tymor y Cwrs

Ar ôl i chi nodi maes chwilio, cyflwynwch derm neu ymadrodd i gynnal chwiliad yn ei gylch. Yn ddiofyn, bydd y teclyn chwilio yn chwilio am unrhyw gwrs sy’n cynnwys yr ymadrodd a gyflwynwyd gennych. Gallwch newid y gosodiad hwn i chwilio am gyrsiau sy’n cynnwys yr holl ymadrodd a gyflwynwyd gennych neu am gyrsiau sy’n dechrau gyda’r ymadrodd hwnnw. Gallwch hefyd clicio ar Ddim yn wag i weld rhestr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Dewiswch Mynd i gychwyn eich chwiliad. Os yw'ch rhestr o ganlyniadau yn rhy hir, gallwch fireinio'r canlyniadau gan ddefnyddio'r hidlydd Dyddiad Creu. Dewiswch ddyddiad a nodwch os gafodd y cwrs ei greu cyn neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

Dewiswch gwrs yn y canlyniadau i weld rhagolwg o'r cynnwys. Os yw'r cwrs yn caniatáu hunan-ymrestru, gallwch ymrestru ar y cwrs ar unwaith. Yng nghatalog y cwrs, agorwch ddewislen cwrs a dewiswch Ymrestru.