Cefnogaeth Porwr

Gwiriwch a yw'ch porwr gwe'n gweithio'n dda gyda'ch fersiwn o Blackboard Learn.

Pan fyddwch yn defnyddio darllenydd sgrin, defnyddiwch ChromeTM a JAWS® ar Windows® a defnyddiwch Safari® a VoiceOver ar Mac® . Ewch i Hygyrchedd i ddysgu mwy am ymagwedd Blackboard at feddalwedd hygyrch.

Porwyr a gefnogir

Am wybodaeth fwy cyffredinol ar  Javascript, cwcis, a meddalwedd arall, edrychwch ar bwnc Polisïau Cefnogi Porwyr yn yr adran hon.

Gellir cyflwyno eich cwrs yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol neu Ultra. Cymerwch olwg ar y tablau isod i weld a yw'ch porwr yn cefnogi gwedd eich cwrs.

Nid yw Google Chrome fersiynau 42+, Mozilla Firefox fersiynau 52+, na Microsoft Edge yn cefnogi ategion o fath NPAPI. Mae hyn yn cynnwys ategion Java a nifer o ategolion porwr amlgyfrwng. Nid yw Blackboard yn cefnogi'r porwyr hyn dan yr amgylchiadau canlynol:
1) gyda mathau o gyfryngau planedig y mae angen ategion NPAPI trydydd parti i'w gwylio
2) y rhyngwyneb uwchlwytho ffeiliau lluosog yn y Casgliad o Gynnwys. Mae'r porwyr hyn yn cefnogi'r rhyngwynebau uwchlwytho sawl ffeil eraill.

Porwyr a Gefnogir
 Fersiynau Porwyr Cyfrifiaduron Bwrdd GwaithFersiynau Porwyr Symudol1
Chrome263+63+
Edge342+38+
Firefox57+57+
Internet Explorer4Heb ei gefnogiHeb ei gefnogi
Safari12+ (Mac OS yn unig)Gyda iOS 11+

1. Mae porwyr ffonau symudol hefyd yn gallu arddangos gwedd y thema Orignial experience. Ni chefnogir themâu hŷn ar y porwyr hyn, er y bydd rhai defnyddwyr yn gallu eu defnyddio'n llwyddiannus. Mae Ap Blackboard a Blackboard Instructor yn apiau ar gyfer ffonau symudol a chyfrifiaduron llechen sy’n rhyngweithio â gweinyddion Blackboard Learn 9.1. Mae'n bosibl y bydd gan yr apiau hyn eu gofynion eu hunain yn ymwneud â dyfeisiau.

2. Mae'r diweddariad diwethaf i Google Chrome (Chrome 80) yn cynnwys rhai newidiadau i sut mae'r porwr yn trin cwcis trydydd parti. Efallai bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar offer sy’n integreiddio â Blackboard Learn. Os oes gennych broblemau wrth gyrchu offeryn Learn gan ddefnyddio Chrome 80, golygwch osodiadau eich porwr i Allow sites to save and read cookie data. Gallwch ganfod cyfarwyddiadau yn Google Chrome Help.

3. Mae problem hysbys gyda Microsoft Edge wedi achosi problemau wrth atodi a chyflwyno ffeiliau Microsoft Office sydd ar agor yng nghyrsiau Blackboard Learn. I helpu atal problemau wrth gyflwyno ffeiliau, os ydych yn defnyddio Microsoft Edge, mae Learn yn eich rhybuddio y dylech gau ffeiliau cyn eu huwchlwytho. Mae’r neges ond yn ymddangos pan ddewch ar draws llif gwaith uwchlwytho ffeil mewn sesiwn Learn am y tro cyntaf.

4. Daeth cefnogaeth ar gyfer Internet Explorer i ben gyda Blackboard Learn 9.1 Q4 2018. Mae'n bosib y bydd fersiynau hŷn yn dal i weithio gan ddefnyddio'r porwr hwn. Daeth defnydd gweithredol Microsoft ar gyfer Internet Explorer i ben ym mis Ionawr 2016. Mae'n bosibl na fydd rhai o'r nodweddion mwy newydd, megis Presenoldeb a Creu Recordiad, yn gweithio yn Learn. Ni fydd problemau yr adroddir amdanynt sy'n ymwneud ag Internet Explorer yn unig yn cael eu datrys gan y Tîm Cefnogi Cynnyrch. Argymhellwn ddefnyddio porwr arall. 

Dyfeisiau a systemau gweithredu a brofwyd

Mae Blackboard yn profi porwyr gan ddefnyddio amrywiaeth o ddyfeisiau a systemau gweithredu. Nid yw'r gefnogaeth yn gyfyngedig i'r systemau gweithredu penodol hyn. Rydym yn cefnogi fersiynau porwyr cyfrifiaduron bwrdd gwaith beth bynnag y ddyfais neu'r system weithredu a ddefnyddir.

Dyfeisiau a ddefnyddiwyd ar gyfer y profi
CategoriProfwyd
Systemau GweithreduWindows 8, Windows 10, Mac OS 10.12, Mac OS 10.13, Mac OS 10.14, iOS, Android, Windows Mobile, Chrome OS
Dyfeisiau iOSiPod Touch , iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone5c, iPhone 6, iPad 2, iPad 3, iPad Mini 3, iPad Air 2
Dyfeisiau AndroidGalaxy S4, Galaxy S5, HTC G1, LG C800 myTouch, HTC One, Galaxy Note 2014, HTC One M8
Dyfeisiau Symudol WindowsVenue 8 Pro, Lumia 520, Lumia 930
Dyfeisiau System Weithredu ChromeChromebook (Porwr Chrome; ni chefnogir nodweddion sydd angen ategolion NPAPI)

Mae Blackboard yn ceisio gwneud ei gynnyrch mor hygyrch â phosibl. Rydym yn defnyddio dau fersiwn diweddaraf JAWS wrth brofi hygyrchedd pob rhyddhad o Blackboard Learn.

Java ac ategion porwr eraill

Mae llond llaw o nodweddion Blackboard Learn yn gofyn eich bod yn gosod meddalwedd ychwanegol. Heb y feddalwedd, ni fydd y nodweddion yn gweithio. Bydd angen llwytho ategion i’ch porwr i allu defnyddio nodweddion canlynol Blackboard Learn:

 • Mae uwchlwytho sawl ffeil yn Ffeiliau Cwrs a'r Casgliad o Gynnwys yn gofyn eich bod yn galluogi ategyn Java Runtime Environment (JRE) o Oracle. Nid yw'r offeryn uwchlwytho un ffeil angen JRE. Mae Blackboard wedi llofnodi'r rhaglennig uwchlwytho. Mae'n cynnwys awdurdodaeth amsernodi sy'n caniatáu i'r rhaglennig redeg hyd yn oed ar ôl i'r dystysgrif ddod i ben.
 • I ddefnyddio nodweddion cyfathrebu syncronaidd Course Room a Blackboard Collaborate, ar gael trwy Building Block, mae angen lawrlwytho a gosod Blackboard Collaborate Launcher ond nid oes angen ategyn porwr Java JRE.

  Mae angen y Launcher ar gyfer Blackboard Collaborate gyda'r profiad Gwreiddiol yn unig. Nid oes angen lawrlwytho unrhyw beth ar gyfer Blackboard Collaborate gyda'r profiad Ultra.

Mae Blackboard yn argymell fersiynau 7 ac 8 JRE ar gyfer nodweddion sy'n dibynnu arno. Mae'n bosibl y bydd fersiwn 6 JRE yn gweithio ond y gallai ymddwyn mewn modd annisgwyl. Mae Oracle wedi cydnabod rhai problemau diogelwch gyda JRE fersiwn 6.

Nid oes angen unrhyw ategion porwr eraill ar Blackboard Learn. Am ragor o wybodaeth ynghylch ategion porwyr, technoleg gynorthwyol, a meddalwedd ategol eraill, gweler y pwnc Polisi Cefnogaeth Porwr yn yr adran hon.


Dadansoddi cefnogaeth porwr Learn

Mae Analytics ar gyfer Learn yn cyflwyno adroddiadau a phatrymau gweledol gan ddefnyddio offer gwybodaeth busnes trydydd parti o bartneriaid Blackboard, yn benodol Microsoft (Gwasanaethau Adrodd) ar gyfer adroddiadau planedig a Pyramid (Pyramid BI Office) ar gyfer adeiladu dangosfyrddau. Mae gan y nwyddau hyn eu hymrwymiadau eu hunain at gefnogi porwyr. O ganlyniad, mae'r manylion canlynol yn destun newid yn seiliedig ar benderfyniadau cynnyrch a wneir gan ein partneriaid.

Mae dadansoddiad ar gyfer adroddiadau Learn sy'n ymddangos o fewn rhyngwyneb Learn yn cael eu cefnogi yn yr un porwyr â Learn. Mae adroddiadau Gwasanaethau Adrodd Microsoft unigol hefyd yn cael eu cefnogi yn yr un porwyr â Learn. Cyfeiriwch at wefan Microsoft am ragor o wybodaeth ar gefnogaeth i borwyr ar gyfer Gwasanaethau Adrodd Microsoft.

I weld dangosfyrddau Pyramid, mae angen porwr sy'n gydnaws â HTML-5. I adeiladu dangosfyrddau Pyramid, bydd angen porwr sy'n gydnaws â NPAPI gan fod adeiladwr Pyramid yn defnyddio ategyn Microsoft Silverlight. Mae Google Chrome wedi anghymeradwyo cefnogaeth NPAPI, felly nid yw'r porwr hwn yn gydnaws. Rhaid i ddefnyddwyr Firefox neu Safari osod a ffurfweddu ategyn Silverlight i'w defnyddio yn eu porwr.


Nodiadau ffurfweddu

 • Rhyngwynebau Mac OS X 10.8+ Java ar gyfer Blackboard Learn Gwreiddiol 9.1: Nid yw Java bellach yn cael ei dosbarthu fel rhan o osod y system weithredu. Rhaid i chi lawrlwytho a gosod Java pan fydd yr ap/y rhaglennig yn gofyn i chi wneud hynny. Dim ond unwaith bydd angen i chi wneud hyn.

Newidiadau i dechnoleg cleientiaid ers rhyddhau diwethaf

 • Daeth cefnogaeth Internet Explorer i ben.
 • Fe ehangom fathau a fersiynau y porwyr a gefnogwn i gynnwys systemau gweithredu a fformatau ychwanegol megis dyfeisiau symudol a thabledi.

Technolegau heb gefnogaeth

 • Windows XP
 • Nid yw systemau Windows, Mac OS, na Linux yn rhedeg porwr a gefnogir
 • Internet Explorer
 • Firefox fersiwn 56 neu'n is
 • Chrome fersiwn 62 neu'n is
 • Safari fersiwn 11 neu'n is
 • JRE 5 ar gyfer rhyngwynebau defnyddiwr Blackboard Learn Gwreiddiol

Cefnogaeth ar gyfer rhyngwynebau gyda'r Profiad Gwreiddiol

Mae'r adran hon yn berthnasol i ddefnyddwyr Blackboard Learn SaaS yn unig.

Nid yw rhai o'r rhyngwynebau yn Blackboard Learn SaaS wedi cael eu diweddaru i'r profiad Ultra eto. Mae'r rhyngwynebau hyn yn cynnwys yr ardaloedd canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

 • Gwedd Cwrs Wreiddiol - defnyddio Gwedd Cwrs Wreiddiol Blackboard Learn 9.1
 • Ardaloedd ffurfweddu i weinyddwyr
 • Content Collection
 • Arolygon menter
 • Rheolwr nodau
 • Nodweddion Asesu Canlyniadau

Nid oes cefnogaeth ar gyfer y rhyngwynebau profiad hyn ar dabledi a dyfeisiau llaw, er mae rhai defnyddwyr wedi llwyddo eu defnyddio ar y dyfeisiau hyn.