Beth yw’r gwahaniaethau rhwng prawf, cronfa ac arolwg?

Caiff profion ac asesiadau eu gwerthuso am radd.

Mae arolygon yn ddienw ac ni chânt eu sgorio. Gallwch wirio bod myfyriwr wedi cwblhau arolwg, a gweld y canlyniadau yn eu cyfanrwydd.

Mae cronfeydd yn grwpiau o gwestiynau y gallwch eu cynnwys mewn profion ac arolygon.


Beth dylwn i ei wybod cyn creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am hanfodion profion.

Ar ôl i chi adeiladu prawf neu arolwg, rydych yn creu cwestiynau neu ychwanegu cwestiynau cyfredol o brofion, arolygon, a chronfeydd eraill. Ar dudalen Gosodiadau Cwestiwn, gallwch addasu’r gosodiadau cwestiwn.

Rhagor ynghylch gosodiadau cwestiynau

Yna, byddwch yn dewis yr opsiynau ac yn lleoli’r prawf neu’r arolwg mewn maes cynnwys neu ffolder. Pan fyddwch yn ychwanegu prawf neu arolwg at faes cynnwys, fe'i "defnyddir."

Rhagor ynghylch dewisiadau profion ac arolygon

Rhagor ynghylch lleoli profion

Rydych yn ychwanegu cwestiynau at brofion ac arolygon yn yr un modd, ond allwch ddim ychwanegu pwyntiau at gwestiynau arolwg oherwydd ni chânt eu marcio.

Rhagor am ganlyniadau prawf ac arolwg


Sut mae creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu profion.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Profion, Arolygon a Chronfeydd > Profion neu Arolygon

 1. Yn y dudalen Profion, dewiswch Adeiladu Prawf.
 2. Yn y dudalen Manylion Prawf , teipiwch enw. Neu, rhowch ddisgrifiad a chyfarwyddiadau.
 3. Dewiswch Cyflwyno.
 4. Yng Nghynfas y Prawf ar ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch fath o gwestiwn.
 5. Ar y tudalen Creu/Golygu, rhowch y wybodaeth angenrheidiol i greu cwestiwn.
 6. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Pa fyddwch chi wedi ychwanegu’r holl gwestiynau mae arnoch chi eu hangen, dewiswch Iawn. Caiff y prawf ei ychwanegu at y rhestr ar dudalen Profion ac mae’n barod i’r myfyrwyr.

Mwy o wybodaeth am ychwanegu ac ad-drefnu cwestiynauULTRA: Beth ddylwn i ei wybod cyn creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am hanfodion profion.

 • Dangos neu guddio: Ni all myfyrwyr weld prawf nes byddwch chi’n dewis ei ddangos. Ar dudalen Cynnwys Cwrs, gall y myfyrwyr weld pryd y bwriedir cyhoeddi’r prawf. Gallwch osod rheolau argaeledd amodol fel bod y prawf ond ar gael ar ddyddiadau penodol, amser penodol neu yn ôl perfformiad y myfyriwr ar eitemau eraill o gynnwys.
 • Gosodiadau prawf: Pwyswch eicon Agor Gosodiadau'r Prawf i roi manylion y prawf.
 • Dyddiadau Dyledus: Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Mae cyflwyniadau hwyr i’w gweld â label Hwyr yn llyfr graddau’r cwrs.
 • Sgyrsiau dosbarth: Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn prawf, a chaiff unrhyw un gyfrannu.
 • Cynllun marcio: O ddewislen Defnyddio graddau, dewiswch gynllun marcio cyfredol megis Pwyntiau. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn. Gallwch newid y cynllun marcio ar unrhyw adeg.
 • Nodau a safonau: Gallwch atodi un neu ragor o nodau wrth brawf.
 • Disgrifiad dewisol: Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y prawf yn y dudalen Cynnwys y Cwrs.

ULTRA: Sut mae creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar greu profion.

Gallwch greu profion wrth ichi greu mathau eraill o gynnwys. Pan fyddwch chi’n creu prawf, caiff eitem llyfr graddau ei greu yn awtomatig.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu prawf. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Prawf. Bydd y dudalen Prawf Newydd yn agor.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu prawf.

Mwy am greu profion yn Ultra