Beth yw’r gwahaniaeth rhwng prawf, casgliad ac arolwg?

Caiff profion ac asesiadau eu gwerthuso am radd.

Mae arolygon yn ddienw ac ni chânt eu sgorio. Gallwch wirio bod myfyriwr wedi cwblhau arolwg, a gweld y canlyniadau yn eu cyfanrwydd.

Mae cronfeydd yn grwpiau o gwestiynau y gallwch eu cynnwys mewn profion ac arolygon.


Beth dylwn i ei wybod cyn creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Ultra” am hanfodion profion.

Ar ôl ichi greu prawf neu holiadur, gallwch greu cwestiynau neu ychwanegu cwestiynau sydd gennych eisoes o brofion, holiaduron a chasgliadau eraill. Ar dudalen Gosodiadau Cwestiwn, gallwch addasu’r gosodiadau cwestiwn.

Rhagor ynghylch gosodiadau cwestiynau

Yna, byddwch yn dewis yr opsiynau ac yn lleoli’r prawf neu’r arolwg mewn maes cynnwys neu ffolder. Pan fyddwch yn ychwanegu prawf neu arolwg at faes cynnwys, fe'i "defnyddir."

Rhagor ynghylch dewisiadau profion ac arolygon

Rhagor ynghylch lleoli profion

Rydych yn ychwanegu cwestiynau at brofion ac arolygon yn yr un modd, ond allwch ddim ychwanegu pwyntiau at gwestiynau arolwg oherwydd ni chânt eu marcio.

Rhagor am ganlyniadau prawf ac arolwg


Sut mae creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ddod o hyd i raddau.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Profion, Arolygon a Chronfeydd > Profion neu Arolygon

 1. Yn y dudalen Profion, dewiswch Adeiladu Prawf.
 2. Yn y dudalen Manylion Prawf , teipiwch enw. Neu, rhowch ddisgrifiad a chyfarwyddiadau.
 3. Dewiswch Cyflwyno.
 4. Yng Nghynfas y Prawf ar ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch fath o gwestiwn.
 5. Ar y tudalen Creu/Golygu, rhowch y wybodaeth angenrheidiol i greu cwestiwn.
 6. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Pa fyddwch chi wedi ychwanegu’r holl gwestiynau mae arnoch chi eu hangen, dewiswch Iawn. Caiff y prawf ei ychwanegu at y rhestr ar dudalen Profion ac mae’n barod i’r myfyrwyr.

Mwy o wybodaeth am ychwanegu ac ad-drefnu cwestiynauULTRA: Beth ddylwn i ei wybod cyn creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Gwreiddiol” am hanfodion profion.

 • Dangos neu guddio: All myfyrwyr ddim gweld prawf hyd nes ichi benderfynu ei ddangos iddynt. Ar dudalen Cynnwys Cwrs, gall y myfyrwyr weld pryd y bwriedir cyhoeddi’r prawf. Gallwch osod rheolau argaeledd amodol fel bod y prawf ond ar gael ar ddyddiadau penodol, amser penodol neu yn ôl perfformiad y myfyriwr ar eitemau eraill o gynnwys.
 • Gosodiadau prawf: Pwyswch eicon Agor Gosodiadau'r Prawf i roi manylion y prawf.
 • Dyddiadau Dyledus: Mae dyddiadau cyflwyno i’w gweld yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Mae cyflwyniadau hwyr i’w gweld â label Hwyr yn llyfr graddau’r cwrs.
 • Sgyrsiau dosbarth: Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn prawf, a chaiff unrhyw un gyfrannu.
 • Cynllun marcio: O ddewislen Defnyddio graddau, dewiswch gynllun marcio cyfredol megis Pwyntiau. Cyfrifir sgôr prawf trwy gyfrifo cyfanswm y pwyntiau ar gyfer pob un o’r cwestiynau. Gallwch newid y cynllun marcio ar unrhyw adeg.
 • Nodau a safonau: Gallwch atodi un neu ragor o nodau wrth brawf.
 • Disgrifiad dewisol: Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y prawf yn y dudalen Cynnwys y Cwrs.

ULTRA: Sut mae creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar anfon e-byst.

Gallwch greu profion wrth ichi greu mathau eraill o gynnwys. Pan fyddwch chi’n creu prawf, caiff eitem llyfr graddau ei greu yn awtomatig.

Yn y dudalen Cynnwys y Cwrs , dewiswch yr arwydd plws pan fyddwch chi’n dymuno ychwanegu prawf. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder ac ychwanegu prawf.

Dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem . Ehangwch yr adran Asesiad a dewiswch Prawf. Bydd y dudalen Prawf Newydd yn agor.

Mwy am greu profion yn Ultra