What's the difference between a test, pool, and survey?

Caiff profion ac asesiadau eu gwerthuso am radd.

Mae arolygon yn ddienw ac ni chânt eu sgorio. Gallwch wirio bod myfyriwr wedi cwblhau arolwg, a gweld y canlyniadau yn eu cyfanrwydd.

Mae cronfeydd yn grwpiau o gwestiynau y gallwch eu cynnwys mewn profion ac arolygon.


What do I need to know before creating a test?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am hanfodion profion.

Ar ôl i chi adeiladu prawf neu arolwg, rydych yn creu cwestiynau neu ychwanegu cwestiynau cyfredol o brofion, arolygon, a chronfeydd eraill. On the Question Settings page, you can adjust question settings.

More on question settings

Yna, byddwch yn dewis yr opsiynau ac yn lleoli’r prawf neu’r arolwg mewn maes cynnwys neu ffolder. Pan fyddwch yn ychwanegu prawf neu arolwg at faes cynnwys, fe'i "defnyddir."

More on test and survey options

More on deploying tests

Rydych yn ychwanegu cwestiynau at brofion ac arolygon yn yr un modd, ond allwch ddim ychwanegu pwyntiau at gwestiynau arolwg oherwydd ni chânt eu marcio.

More on test and survey results


How do I create a test?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu profion.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Profion, Arolygon a Chronfeydd > Profion neu Arolygon

 1. On the Tests page, select Build Test.
 2. On the Test Information page, type a name. Neu, rhowch ddisgrifiad a chyfarwyddiadau.
 3. Select Submit.
 4. On the Test Canvas from the Create Question menu, select a question type.
 5. On the Create/Edit page, provide the necessary information to create a question.
 6. Select Submit.
 7. When you have added all the questions you need, select OK. The test is added to the list on the Tests page and is ready to make available to students.

More on adding and reordering questionsULTRA: Beth ddylwn i ei wybod cyn creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am hanfodion profion.

 • Dangos neu guddio: Ni all myfyrwyr weld prawf nes byddwch chi’n dewis ei ddangos. On the Course Content page, students can see when the test is set to be available. You can set up conditional availability rules to make the test available based on date, time, and a student's performance on other course content.
 • Test settings: Select the Open Test Settings icon to provide the test's details and information.
 • Due dates: Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Late submissions appear with a Late label in the course gradebook.
 • Class conversations: You can allow conversations within a test, and anyone can contribute.
 • Grading schema: From the Grade using menu, select an existing grading schema such as Points. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn. Gallwch newid y cynllun marcio ar unrhyw adeg.
 • Goals and standards: Gallwch atodi un neu ragor o nodau wrth brawf.
 • Optional description: The description appears with the test title on the Course Content page.

ULTRA: Sut mae creu prawf?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Original" help about creating tests.

Gallwch greu profion wrth ichi greu mathau eraill o gynnwys. When you create a test, a gradebook item is created automatically.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych am ychwanegu prawf. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem. Ehangwch yr adran Asesiad a dewiswch Prawf. Bydd y dudalen Prawf Newydd yn agor.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu prawf.

More on creating tests in Ultra