How do I access Blackboard?

Try searching the web for your institution’s name + Blackboard.

Os nad ydych yn gall dod o hyd i safle eich sefydliad, cysylltwch â desg gymorth TG eich sefydliad. If you don’t know how to contact the help desk, try searching the web for your institution’s name + help desk, or check your login page for a support link or contact information.


Log in

Mae pawb angen yr un tri darn o wybodaeth i gael mynediad at Blackboard:

 • Cyfeiriad gwe safle Blackboard Learn eich sefydliad
 • Eich enw defnyddiwr
 • Eich cyfrinair

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y cyfeiriad gwe yn mynd â chi yn syth i’r dudalen fewngofnodi. Os ydych yn cael eich cyfeirio at leoliad arall, edrychwch am fotwm mewngofnodi neu ardal arbennig y porth.

What happens after I log in?

New users see a welcome page that invites them to create a profile. Cyn i chi greu proffil, rhaid i chi dderbyn Telerau Defnyddio Proffiliau Blackboard yn y neidlen. Os nad ydych yn cytuno i'r telerau defnyddio, ni fyddwch yn gallu cael mynediad at rai o'r offer. Gallwch ddewis creu proffil yn hwyrach.

Existing users see the My Institution tab. O'r tab hwn, gallwch gael mynediad at y cyrsiau rydych wedi cofrestru arnynt neu yr ydych yn eu dysgu.


I forgot my password. Sut rydw i'n ei ailosod?

Os yw'ch sefydliad yn eich caniatáu i ailosod eich cyfrinair eich hun, dilynwch y camau hyn.

  1. Llywiwch i'r URL ble rydych yn cael mynediad at Blackboard.
  2. On the login page, select Forgot Your Password? or Forgot Password?
  3. Teipiwch eich enw cyntaf, cyfenw a chyfrinair. Byddwch angen cyfeiriad e-bost gweithredol yn gysylltiedig â'ch cyfrif i dderbyn cyfarwyddiadau. Neu, teipiwch eich enw cyntaf, cyfenw a chyfeiriad e-bost.
  4. Select Submit.

  Ar ôl i chi gyflwyno'ch gwybodaeth, gallwch greu cyfrinair newydd yn seiliedig ar y cyfarwyddiadau y derbyniwch mewn e-bost. Mae'ch cyfrinair cyfredol yn parhau'n weithredol tan i chi ei newid.

  If you cannot access the Forgot Password option, contact your institution’s IT help desk. If you don’t know how to contact the help desk, try searching the web for your institution’s name + help desk, or check your login page for a support link or contact information.


  How do I change my password?

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Ultra" help about changing your password.

  Argymhellwn eich bod yn newid eich cyfrinair o dro er mwyn sicrhau diogelwch. Peidiwch â defnyddio gwybodaeth bersonol gyffredin fel eich cyfrinair, er enghraifft, eich enw.

  Mewngofnodwch i newid eich cyfrinair. Access the menu next to your name in the page header > Settings > Personal Information > Change Password.

  Rhaid defnyddio llythrennau bach/mawr yn gywir mewn cyfrineiriau, ni ddylent gynnwys bylchau, a rhaid iddynt fod o leiaf un nod o hyd. Gall cyfrineiriau gynnwys uchafswm o 32 nod.


  How do I log out?

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Ultra" help about logging out.

  Dewiswch y botwm allgofnodi yn y gornel dde ar dop y dudalen.


  I logged in using another account. Sut ydw i'n allgofnodi o Blackboard Learn?

  Mae'n bosibl bod eich sefydliad yn defnyddio dull cyflwyno'ch hun unwaith i ddilysu defnyddwyr yn Blackboard Learn. Mae'r dull cyflwyno'ch hun unwaith yn caniatáu i ddefnyddwyr Blackboard Learn fewngofnodi gan ddefnyddio eu enw defnyddiwr a chyfrinair o sefydliad neu raglen arall. Mae'r dull cyflwyno'ch hun unwaith yn arbed amser i ddefnyddwyr trwy ddarparu integreiddiad hwylus wrth fewngofnodi.

  Er enghraifft, mae'n bosibl y bydd eich sefydliad yn caniatáu i chi ddefnyddio'ch cyfrif Google i fewngofnodi i Learn. Os ydych eisoes wedi mewngofnodi i Google ar eich porwr cyfredol, bydd Learn yn eich mewngofnodi'n awtomatig hefyd.

  Os byddwch yn allgofnodi o Blackboard Learn, bydd neges yn ymddangos yn gofyn a ydych eisiau diweddu'r holl sesiynau perthnasol neu barhau. Os na fyddwch yn gwneud unrhyw beth, bydd y system yn diweddu pob sesiwn ymhen dwy funud. Os ydych eisiau parhau â'ch sesiwn, bydd angen i chi fewngofnodi eto er diogelwch.


  ULTRA: Sut ydw i'n newid fy nghyfrinair?

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Original" help about passwords.

  Os welwch chi restr lle mae'ch enw yn ymddangos, mae'ch sefydliad yn defnyddio profiad Ultra. You can change your password with the Forgot Password? link on the sign-in page. Os ydych chi eisoes wedi mewngofnodi, allgofnodwch i gael mynediad at y dudalen.

  Teipiwch eich enw cyntaf, cyfenw a chyfrinair. Byddwch angen cyfeiriad e-bost gweithredol yn gysylltiedig â'ch cyfrif i dderbyn cyfarwyddiadau. Neu, teipiwch eich enw cyntaf, cyfenw a chyfeiriad e-bost.

  Ar ôl i chi gyflwyno'ch gwybodaeth, gallwch greu cyfrinair newydd yn seiliedig ar y cyfarwyddiadau y derbyniwch mewn e-bost. Mae'ch cyfrinair cyfredol yn parhau'n weithredol tan i chi ei newid.

  You can also change your password from your Profile page. Go to your profile and select Change Password. On the Change Password panel, type your old password and your new password. Select Save when you're finished.

  Os byddwch yn newid eich cyfrinair ar y system, fydd hyn ddim yn effeithio ar unrhyw gyfrifon allanol, fel Google, yr ydych chi’n eu defnyddio i fewngofnodi i Blackboard Learn.


  ULTRA: Sut rwy'n allgofnodi?

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Original" help about logging out.

  In the list where your name appears, select Sign Out in the lower-left corner of the page.