Ble ydw i’n marcio gwaith fy myfyrwyr?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra” am wybodaeth ynghylch ble i farcio gwaith myfyrwyr.

Rydych yn cyrchu'r Ganolfan Raddau o'r Panel Rheoli.

Ehangwch adran y Ganolfan Raddau i ddangos y dolenni at dudalen Angen Graddio, y Ganolfan Raddau Lawn, a’r gweddau clyfar.

Ar dudalen Angen Graddio, gallwch fwrw ati i farcio aseiniadau, aseiniadau grŵp, profion, blogiau a chofnodion dyddlyfrau, arbediadau tudalennau wici a physt trafod.

Mwy o wybodaeth ynghylch marcio


Sut mae dyfarnu graddau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth “Ultra” am ddyfarnu graddau.

Dyfernir sgoriau yn awtomatig yn achos profion ar-lein ac holiaduron nid ydynt yn cynnwys cwestiynau y mae angen ichi eu marcio â llaw. Gallwch olygu graddau â llaw a sgorir yn awtomatig.

Gallwch ddyfarnu graddau yn y Ganolfan Raddau gan ddefnyddio un o’r dulliau isod:

  • Ewch at yr aseiniadau i’w marcio yn y Ganolfan Raddau neu ar dudalen Angen Graddio.
  • Dyfarnwch graddau â llaw yn y Ganolfan Raddau. Gallwch ddyfarnu graddau i rai eitemau, fel blogiau neu drafodaethau, yn y system.
  • Uwchlwytho graddau o ffynhonnell allanol, megis ffeil CSV neu o daenlen Excel. Gallwch weithio all-lein wedyn uwchlwytho graddau i’r system.

Mwy o wybodaeth am farcio tasgau, gan gynnwys marcio ymgeisiau a dileu graddau