Ble ydw i’n marcio gwaith fy myfyrwyr?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra” am wybodaeth ynghylch ble i farcio gwaith myfyrwyr.

Rydych yn cyrchu'r Ganolfan Raddau o'r Panel Rheoli.

Ehangwch adran y Ganolfan Raddau i ddangos y dolenni at dudalen Angen Graddio, y Ganolfan Raddau Lawn, a’r gweddau clyfar.

Ar dudalen Angen Graddio, gallwch fwrw ati i farcio aseiniadau, aseiniadau grŵp, profion, blogiau a chofnodion dyddlyfrau, arbediadau tudalennau wici a physt trafod.

Mwy o wybodaeth ynghylch marcio


Sut mae dyfarnu graddau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Ultra” am ddyfarnu graddau

Dyfernir sgoriau yn awtomatig yn achos profion ar lein ac holiaduron nad ydynt yn cynnwys cwestiynau y mae angen ichi eu marcio â llaw. Gallwch olygu graddau â llaw a sgorir yn awtomatig.

Gallwch ddyfarnu graddau yn y Ganolfan Raddau gan ddefnyddio un o’r dulliau isod:

 • Ewch at yr aseiniadau i’w marcio yn y Ganolfan Raddau neu ar dudalen Angen Graddio.
 • Dyfarnwch graddau â llaw yn y Ganolfan Raddau. Gallwch ddyfarnu graddau i rai eitemau, fel blogiau neu drafodaethau, yn y system.
 • Uwchlwytho graddau o ffynhonnell allanol, megis ffeil CSV neu o daenlen Excel. Gallwch weithio all-lein wedyn uwchlwytho graddau i’r system.

Mwy o wybodaeth am farcio tasgau, gan gynnwys marcio ymgeisiau a dileu graddau


ULTRA: Ble ydw i’n marcio gwaith fy myfyrwyr?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Gwreiddiol” am wybodaeth ynghylch ble i farcio gwaith myfyrwyr

Ydych chi am weld faint o eitemau sy’n barod i gael eu marcio ymhob un o’ch cyrsiau? Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i bob un o dasgau marcio ar dudalen hafan Graddau. Trefnir eich tasgau graddio yn ôl cwrs.

Bydd y dudalen hon ond yn dangos gwybodaeth os oes angen ichi weithredu. Byddwch yn gweld eitemau sy’n barod i gael eu marcio ynghyd â faint o fyfyrwyr sy’n hwyr yn dychwelyd gwaith.

Ydych chi eisiau bod yn fwy manwl? Mewn cwrs penodol, gallwch weld llyfr graddau’r cwrs ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi cyflwyno gwaith a bwrw iddi i farcio.

Mwy o wybodaeth am farcio yn Ultra


ULTRA: Sut mae dyfarnu graddau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Gwreiddiol” am wybodaeth ynghylch dyfarnu graddau.

Gallwch ddyfarnu, golygu a phostio graddau mewn tri lle:

 1. Y dudalen lle mae rhestr o’r gwaith sydd wedi ei gyflwyno ar gyfer eitem o gynnwys.
  • Yn eich llyfr graddau ar gyfer y cwrs, dewiswch eitem i ddechrau ar y gwaith marcio.
  • Mae’r rhestr o waith sydd wedi ei gyflwyno yn ymddangos, gyda rhestr o fyfyrwyr sydd wedi ymrestru.
 2. Tudalen gyflwyno gwaith y myfyrwyr
  • Yn eich llyfr graddau, ewch i waith cyflwynedig y myfyrwyr o’r dudalen sy’n cynnwys y rhestr o waith.
  • Gallwch lawrlwytho’r dogfennau y mae’r myfyrwyr wedi eu cyflwyno, neu eu darllen yn y system a’u hanodi.
 3. Cell yng gwedd grid y myfyriwr
  • Yn llyfr graddau’ch cwrs, mae grid y myfyriwr yn dangos y sgoriau y mae wedi eu hennill.

Mwy o wybodaeth am ddyfarnu graddau yn Ultra