Ydych am wybod beth sy’n achosi trafferth i’ch myfyrwyr?

Gweld Cwestiynau Myfyrwyr Am Aseiniadau. Wedyn, defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn.

How do I create assignments?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help “Ultra” am greu aseiniadau.

Gallwch greu aseiniadau mewn ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers a ffolderi.

 1. From the Assessments menu, select Assignment and provide the name, instructions, and the files students need. You can use the options in the editor to format text and add files. You can also add files in the Assignment Files section.
 2. Select Browse My Computer to upload a file from your computer. Mae'r ffeil wedi'i chadw yn y ffolder lefel uchaf yng nghronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi ffeil o'r gronfa ffeiliau.

  -NEU-

  Drag files from your computer to the "hot spot" in the Attach Files area. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. If the browser doesn't allow you to submit your assignment after you upload a folder, select Do not attach in the folder's row to remove it. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 3. Optionally, select a Due Date. Bydd aseiniadau sydd â dyddiadau cyflwyno yn ymddangos yn awtomatig yn y calendr.
 4. In the Grading section, type the Points Possible and optionally, add a rubric. Ehangwch yr adrannau er mwyn gallu dewis, megis marcio dienw, sut y caiff y radd ei dangos a nifer yr ymgeisiau. You can allow more than one attempt on an assignment.
 5. Sicrhewch fod yr aseiniad ar gael pan fyddwch yn barod i’r myfyrwyr ei weld. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Dydy dyddiadau arddangos ddim yn effeithio ar argaeledd aseiniadau, maent ond yn effeithio ar y dyddiadau y byddant i’w gweld.
 6. Select Submit.

Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs.

 • Mae pob grŵp yn cyflwyno un aseiniad cydweithrediadol ac mae pob aelod yn derbyn yr un radd.
 • Gallwch greu aseiniad unigol a'i neilltuo i bob grŵp, neu greu sawl aseiniad unigryw a'u neilltuo i grwpiau unigol.

More on group assignments

Cuddio Colofnau rhag Myfyrwyr


Allaf reoli pan fydd myfyrwyr yn gweld eu graddau ac adborth?

Gallwch guddio colofn o dudalennau Fy Ngraddau myfyrwyr wrth ichi aseinio graddau ac adborth. Pan fyddwch yn cuddio colofn rhag eich myfyrwyr, byddwch yn ei gweld o hyd yng ngrid y Ganolfan Raddau.

 1. O'r Ganolfan Raddau, ewch i ddewislen colofn a dewiswch Golygu Gwybodaeth am y Golofn.
 2. Ar dudalen Golygu Colofn page, ewch i'r adran Opsiynau.
 3. Dewiswch Na ar gyfer Cynnwys y golofn hon yng nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau a Dangos y golofn hon i fyfyrwyr.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Ni fydd y gwaith a raddiwyd yn ymddangos i fyfyrwyr ar eu tudalennau Fy Ngraddau. Os yw myfyriwr yn cyrchu'r gwaith a raddiwyd o fewn ardal cynnwys, nid ymddengys gradd nac adborth.

Yng ngrid y Ganolfan Raddau, ymddengys y golofn gyda'r eicon Nid yw'r Golofn yn Weladwy i Ddefnyddwyr nesaf at deitl y golofn.

Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau ac adborth i fyfyrwyr, ewch i'r dudalen Golygu Colofn a dewiswch Ie ar gyfer y ddau opsiwn.


How do students know their assignments were successfully submitted?

When students submit assignments successfully, the Review Submission History page appears with information about their submitted assignments and a success message with a confirmation number. Gall myfyrwyr gopïo ac arbed y rhif hwn fel prawf o'u cyflwyniadau a thystiolaeth ar gyfer anghydfodau academaidd. Ar gyfer aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog, bydd myfyrwyr yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, bydd eich myfyrwyr hefyd yn derbyn e-bost gyda rhif cadarnhau a manylion eraill ar gyfer pob cyflwyniad.

Ni fyddwch chi na’ch myfyrwyr yn gallu gweld y rhifau cadarnhau os yw eich sefydliad yn defnyddio Blackboard Learn 9.1 Q4 2014 neu gynharach. Cyflwynwyd hysbysiadau e-bost a mynediad i fyfyrwyr at hanes derbyniadau yn Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Mae gan weinyddwyr ac hyfforddwyr gofnod adferadwy yn y system bellach, hyd yn oed os bydd ymgais, aseiniad neu fyfyriwr yn cael ei ddileu’n ddiweddarach o’r cwrs. Caiff y cofnodion hyn eu cadw yn y cwrs a gellir hefyd eu hadfer ar ôl y broses archifo ac adfer.


How do I grade assignments?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am raddio aseiniadau.

Pan fyddwch yn creu aseiniad, caiff colofn ei chreu'n awtomatig yn y Ganolfan Raddau. From the Grade Center or Needs Grading page, you can see who has submitted their work and start grading. Students access their grades from their My Grades pages or the assignment's Review Submission History page.

Gallwch farcio aseiniadau yn y porwr, trwy ddirprwyo neu drwy farcio dienw, neu drwy SafeAssign.

More on grading assignments


Can I edit, delete, or reorder assignments?

Gallwch, wrth gwrs! Defnyddiwch y swyddogaeth llusgo a gollwng neu’r teclyn ad-drefnu y gallwch ei ddefnyddio trwy’r bysellfwrdd. Ewch i’r pwnc help manwl isod am fanylion.

More on creating and editing assignments


How do I use SafeAssign?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am ddefnyddio SafeAssign.

Mae SafeAssign yn wasanaeth datgelu llên-ladrad y gallwch ei alluogi wrth greu aseiniad.

 1. Yn y Ganolfan Raddau, lleolwch yr aseiniad y galluogoch yr opsiynau SafeAssign ar ei gyfer. Pan fydd y myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith, byddwch yn gweld yr eicon Angen Graddio. Agorwch ddewislen y gell a dewiswch yr ymgais.
 2. On the Grade Assignment page, a SafeAssign section appears in the grading sidebar. Tra bod yr adroddiad yn prosesu, bydd y datganiad hwn yn ymddangos: Report in progress...
 3. Pan fydd yr adroddiad yn barod i’w weld, bydd canran yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Expand the SafeAssign link and select View Originality Report to view the results in a new window.

More on SafeAssign


ULTRA: Sut mae creu aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help “Gwreiddiol” am greu aseiniadau.

Gallwch greu aseiniadau ynghyd â mathau eraill o gynnwys. Gall myfyrwyr gael gafael ar eu gwaith wrth ymyl y cynnwys fydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt. Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs.

Feel free to experiment! Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld yr hyn ychwanegwch chi tan i chi wneud eich aseiniadau yn weladwy.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych am ychwanegu aseiniad. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem. Ehangwch yr adran Asesiad a dewiswch Aseiniad. The New Assignment page opens.

Gallwch ehangu neu greu ffolder ac ychwanegu aseiniad hefyd.

Wrth greu aseiniad, caiff eitem llyfr graddau ei chreu yn awtomatig.

Ar ôl i chi bostio graddau aseiniad, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalen graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. They can also access an assignment, their submissions, your feedback, and their grades from the assignment link on the Course Content page.

More on Ultra assignments

More on Ultra group assignments


ULTRA: Sut mae marcio aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am raddio aseiniadau.

Gallwch ddewis ble rydych eisiau dechrau graddio!

Want to see how many assignments are ready to grade in all your courses? In the list where your name appears, you have immediate access to all your courses' grading tasks on the global Grades page. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Byddwch yn gweld pa aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio, ynghyd â phwy sy’n hwyr yn dychwelyd gwaith.

Want to narrow your focus? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

From the activity stream, you're alerted when student submissions are ready for grading. Or, select an assignment on the Course Content page to see how many students have made submissions.


ULTRA: Gwylio fideo am farcio aseiniadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Gwylio fideo am aseiniadau a graddio mewn cwrs “Gwreiddiol”.


ULTRA: Alla i olygu, ad-drefnu neu ddileu aseiniadau?

Gallwch!

More on editing assignments in the Ultra Course View


ULTRA: Sut mae defnyddio SafeAssign?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am ddefnyddio SafeAssign.

Mae SafeAssign yn wasanaeth datgelu llên-ladrad y gallwch ei ddefnyddio mewn aseiniad.

Yng Ngwedd Cwrs Ultra, gallwch ddefnyddio SafeAssign gyda phrofion hefyd.

 1. Agorwch yr aseiniad lle hoffech ddefnyddio SafeAssign. In Assignment Settings, select Enable Originality Report. Penderfynwch a ydych chi am ganiatáu i’r myfyrwyr weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb ar gyfer pob un o’u hymgeisiau.
 2. Pan fydd y myfyrwyr yn dechrau ar y gwaith o gyflwyno aseiniadau, bydd SafeAssign yn mynd ati i ddadansoddi’r gwaith a’i atodiadau yn awtomatig. Tra bod yr Adroddiad Gwreiddioldeb yn prosesu, bydd y datganiad hwn yn ymddangos: Report in progress... You can view the Originality Report from the Submissions list after it's finished processing. Dewiswch ymgais i weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb yng nghyd-destun cynnwys y cyflwyniad.
 3. Percentages appear in the SafeAssign Originality Report panel. Mae SafeAssign yn dadansoddi pob rhan o'r ymgais, gan gynnwys ymatebion testun ac atodiadau. Select an entry in the Originality Report list to view the detailed results in a new window.

More on SafeAssign