Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ynglŷn â rhagolwg myfyrwyr

Fel hyfforddwr, rydych am deimlo'n hyderus bod eich cwrs wedi ei gynllunio'n dda ac yn gweithredu fel a fwriadwyd - cyn i'ch myfyrwyr ei weld. Defnyddiwch ragolwg myfyrwyr i adolygu cynnwys y cwrs. Hefyd gallwch ddilysu ymddygiadau'r cwrs, fel y rhai hynny sy'n rheoli argaeledd cynnwys cwrs neu'n gofyn am sbarduno rhyngweithiad penodol gan y myfyrwyr.

 rhagolwg myfyrwyr, gallwch brofi'ch cwrs yn union fel y mae eich myfyrwyr yn ei wneud. Tra’ch bod yn y modd rhagolwg myfyrwyr, gallwch wneud y gweithgareddau myfyriwr hyn:

  • Cyflwyno aseiniadau
  • Sefyll profion
  • Creu blogiau a phostiadau trafod
  • Creu cofnodion dyddlyfr a wiki
  • Gweld offer myfyrwyr, fel Fy Ngraddau

Mae rhagolwg myfyriwr yn wahanol i Modd Golygu. Tra bod y Modd Golygu yn cuddio eich rheoliadau golygu a chynnwys rhyddhad addasol, mae Rhagolwg Myfyriwr yn caniatáu i chi brofi eich cwrs fel y bydd eich myfyrwyr. Er enghraifft, yn Rhagolwg Myfyrwyr, gallwch brofi eich meini prawf rhyddhad addasol statws defnyddiwr, grŵp, gradd ac adolygu i sicrhau ei fod yn rhyddhau cynnwys pan fyddwch chi eisiau.


Cyrchu modd rhagolwg myfyrwyr

I fynd i mewn i fodd rhagolwg myfyrwyr, dewiswch y swyddogaeth Cyrchu Rhagolwg Myfyrwyr ar y gornel dde ar frig tudalennau eich cwrs, nesaf i'r swyddogaeth Newid Thema Cwrs.

Mae rhagolwg myfyriwr yn creu cyfrif myfyriwr, o'r enw rhagolwg cyfrif defnyddiwr, yn eich mewngofnodi fel myfyriwr ac yn eich ymrestru ar y cwrs presennol. Pan fyddwch yn mynd i fodd rhagolwg myfyriwr, mae'r bar rhagolwg myfyriwr yn ymddangos ar ben y tudalen. Mae'r bar yn arddangos y testun "Mae modd Rhagolwg Myfyriwr YMLAEN" a’i fod â swyddogaethauGosodiadau a Gadael y Rhagolwg.

Mae modd rhagolwg myfyrwyr yn weithredol yn y cyrsiau ble rydych wedi ei galluogi yn unig. Rydych dal yn hyfforddwr yng ngweddill Blackboard Learn. Fodd bynnag, defnyddir yr un cyfrif rhagolwg defnyddiwr pan fyddwch yn cyrchu modd rhagolwg myfyrwyr mewn mwy nag un cwrs.


Deall Eich Cyfrif Defnyddiwr Rhagolwg

Pan fyddwch yn mynd i mewn i fodd rhagolwg myfyrwyr a'ch bod wedi mewngofnodi yn eich cwrs gyda'r cyfrif defnyddiwr rhagolwg, bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yng nghofrestr y cwrs. Mae'r defnyddiwr rhagolwg yn weladwy i unrhyw fyfyriwr sydd wedi ymrestru ar y cwrs. Gall myfyrwyr a gweinyddwyr ei adnabod yn hawdd fel eich cyfrif defnyddiwr rhagolwg yn ôl y ffordd y cafodd ei enwi: y cyfenw yw eich cyfenw gyda'r ychwanegiad _PreviewUser a'r enw defnyddiwr yw eich enw defnyddiwr gyda'r ychwanegiad _previewuser.

Os ydych yn addysgu cwrs gyda hyfforddwr arall, bydd gan bob un ohonoch eich cyfrif defnyddiwr rhagolwg eich hun.

Fel defnyddiwr rhagolwg, caiff yr holl ddata sy'n gysylltiedig â'ch gweithgareddau eu cipio gan Blackboard Learn, megis aseiniadau a gyflwynwyd a phostiadau trafod. Mae myfyrwyr eraill yn gallu rhyngweithio â'ch defnyddiwr rhagolwg. Er enghraifft, gallant ateb eich postiadau fel pe baech yn fyfyriwr arall a gofrestrwyd ar y cwrs.


Gadael a dileu eich cyfrif defnyddiwr rhagolwg

Dewiswch Gadael Rhagolwg i adael rhagolwg y myfyriwr.

Os byddwch yn gadael y cwrs heb adael rhagolwg myfyriwr, byddwch yn dychwelyd i ragolwg myfyriwr pan fyddwch yn dychwelyd i'r cwrs.

Pan fyddwch yn gadael y rhagolwg myfyriwr, fe'ch anogir i gadw neu ddileu'r defnyddiwr rhagolwg a'i holl ddata cysylltiedig.

Dileu’r defnyddiwr rhagolwg a data

Rydym yn argymell eich bod yn dileu'r defnyddiwr rhagolwg a'i ddata cysylltiedig.

Yn y ffenest Gadael Rhagolwg Myfyriwr, dewiswch Dileu'r defnyddiwr rhagolwg a'r holl ddata (Argymhellir). Os ydych chi eisiau, dewiswch y blwch gwirio Peidiwch â gofyn imi. Bydd y cwrs yn cwblhau eich dewis yn awtomatig bob tro i chi adael y rhagolwg myfyriwr.

I newid y gosodiad hwn ar unrhyw adeg, dewiswchGosodiadau yn y bar rhagolwg myfyriwr.

Ceir yr effeithiau canlynol wrth ddileu'r defnyddiwr rhagolwg:

  • Bydd unrhyw weithgarwch a wneir neu a grëir gan y defnyddiwr rhagolwg yn cael ei dynnu o'r cwrs yn barhaol. Mae hyn yn cynnwys ceisiadau prawf, cyflwyniadau aseiniad, graddau, a phostiadau trafod. Dilëir unrhyw rhyngweithio hefyd sydd gan fyfyriwr a gofrestrwyd â'r defnyddiwr rhagolwg, fel ymatebion i bostiadau trafod defnyddiwr rhagolwg.

  • Caiff y defnyddiwr rhagolwg ei dynnu o'r cwrs. Os nad yw'r defnyddiwr wedi ei gofrestru ar gwrs arall, dilëir cyfrif y defnyddiwr rhagolwg.

    Gallwch dynnu cyfrif y defnyddiwr rhagolwg o'r cwrs gan ddefnyddio'r dulliau dad-ymrestru traddodiadol. Os gwneir hyn, mae peth o'r gweithgarwch a wnaethpwyd neu a grëwyd fel y myfyriwr rhagolwg yn aros yn y cwrs ond mae'n ddienw. Er enghraifft, fe gedwir postiadau trafodaeth ond fe'u gwneir yn ddienw.


Cadw'r defnyddiwr rhagolwg a data

Dewiswch Cadw'r defnyddiwr rhagolwg a phob data os oes angen ichi gadw'r defnyddiwr a'r data i weld sut mae gweithgarwch myfyriwr yn ei gyflwyno ei hun i chi fel yr hyfforddwr, fel cyfrifiadau gradd. Os byddwch yn cadw'r data, bydd y cyfrif defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn nghofrestr y cwrs, yn y Ganolfan Raddau ac unrhyw le arall lle wnaethoch chi rywbeth fel y defnyddiwr hwnnw.

Pan fyddwch yn cadw'r cyfrif defnyddiwr rhagolwg, bydd y dot yng nghanol eicon swyddogaeth Cyrchu'r Rhagolwg Myfyriwr yn troi'n wyrdd. Mae'r cyfrif defnyddiwr rhagolwg yn barod i'w defnyddio.

Os byddwch yn cadw eich cyfrif defnyddiwr rhagolwg ac yn rhedeg adroddiadau neu'n casglu ystadegau o'ch cwrs, bydd eich rhifau wedi eu sgiwio o un neu fwy os bydd hyfforddwyr lluosog yn defnyddio'r rhagolwg myfyriwr. Hefyd, gall o bosibl ddrysu eich myfyrwyr a all geisio rhyngweithio â'r myfyriwr hwn pan nad ydych ym modd rhagolwg myfyriwr i fonitro'r rhyngweithio.