Ynglŷn â rhagolwg myfyriwr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am y rhagolwg myfyriwr.

Rydych am deimlo'n hyderus bod eich cwrs wedi'i gynllunio'n dda ac yn gweithredu fel y disgwyliwch - cyn i'ch myfyrwyr ei weld. Gyda rhagolwg myfyriwr, gallwch adolygu cynnwys y cwrs o safbwynt myfyriwr. Gallwch hefyd ddilysu ymddygiadau cwrs, megis rhyddhad amodol cynnwys a sut mae graddau yn ymddangos.

Tra’ch bod yn y modd rhagolwg myfyriwr, gallwch wneud y gweithgareddau myfyriwr hyn:

 • Cyflwyno aseiniadau
 • Sefyll profion
 • Creu blogiau a phostiadau trafod
 • Creu cofnodion dyddlyfr a wiki
 • Gweld offer myfyrwyr, fel Fy Ngraddau

Mae rhagolwg myfyriwr yn wahanol i Modd Golygu. Tra bod y Modd Golygu yn cuddio eich rheoliadau golygu a chynnwys dan amodau penodol, mae rhagolwg myfyriwr yn caniatáu i chi brofi eich cwrs fel y bydd eich myfyrwyr.


Mynd i fodd rhagolwg myfyrwyr

I fynd i mewn i fodd rhagolwg myfyrwyr, dewiswch yr eicon Mynd i Ragolwg Myfyriwr.

Mae rhagolwg myfyriwr yn creu cyfrif myfyriwr, a enwir yn gyfrif defnyddiwr y rhagolwg. Rydych wedi'ch mewngofnodi fel y defnyddiwr rhagolwg ac wedi cofrestru yn y cwrs presennol. Pan fyddwch yn mynd i fodd rhagolwg myfyriwr, mae'r bar rhagolwg myfyriwr yn ymddangos ar frig pob tudalen. Mae'r bar yn arddangos y testun "Mae modd Rhagolwg Myfyriwr YMLAEN" a’i fod â swyddogaethauGosodiadau a Gadael y Rhagolwg.

Mae modd rhagolwg myfyrwyr yn weithredol yn y cyrsiau ble rydych wedi ei galluogi yn unig. Rydych dal yn hyfforddwr yng ngweddill Blackboard Learn. Fodd bynnag, defnyddir yr un cyfrif defnyddiwr rhagolwg pan fyddwch yn mynd i fodd rhagolwg myfyriwr mewn mwy nag un cwrs.


Eich cyfrif defnyddiwr rhagolwg

Pan fyddwch yn mynd i mewn i fodd rhagolwg myfyriwr a'ch bod wedi mewngofnodi yn eich cwrs gyda'r cyfrif defnyddiwr rhagolwg, bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yng nghofrestr y cwrs. Mae'r defnyddiwr rhagolwg yn weladwy i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar y cwrs. Gall myfyrwyr a gweinyddwyr adnabod eich cyfrif defnyddiwr rhagolwg yn hawdd iawn yn ôl yr enw. Y cyfenw yw eich cyfenw gyda'r ychwanegiad _PreviewUser a'r enw defnyddiwr yw eich enw defnyddiwr gyda'r ychwanegiad _previewuser.

Os ydych yn addysgu cwrs gyda hyfforddwr arall, bydd gan bob un ohonoch gyfrif defnyddiwr rhagolwg.

Fel defnyddiwr rhagolwg, caiff yr holl ddata sy'n gysylltiedig â'ch gweithgareddau eu cipio gan Blackboard Learn, megis aseiniadau a gyflwynwyd a phostiadau trafod. Mae myfyrwyr eraill yn gallu rhyngweithio â'ch defnyddiwr rhagolwg. Er enghraifft, gallant ateb eich postiadau fel pe baech yn fyfyriwr arall a gofrestrwyd ar y cwrs.


Gadael a dileu eich cyfrif defnyddiwr rhagolwg

Dewiswch Gadael Rhagolwg i adael y rhagolwg myfyriwr. Os fyddwch yn gadael y cwrs heb adael rhagolwg myfyriwr, pan fyddwch yn dychwelyd i'r cwrs, byddwch ym modd rhagolwg myfyriwr.

Pan fyddwch yn gadael rhagolwg myfyriwr, fe'ch gofynnir a hoffech gadw neu ddileu'r defnyddiwr rhagolwg a'r holl ddata cysylltiedig.

Dileu’r defnyddiwr rhagolwg a data

Rydym yn argymell eich bod yn dileu'r defnyddiwr rhagolwg a'r data cysylltiedig.

Yn y ffenest Gadael Rhagolwg Myfyriwr, dewiswch Dileu'r defnyddiwr rhagolwg a'r holl ddata (Argymhellir). Yn ôl eich dewis, dewiswch y blwch gwirio Peidiwch â gofyn imi. Bydd y cwrs yn cwblhau eich dewis yn awtomatig bob tro i chi adael y rhagolwg myfyriwr.

I newid y gosodiad hwn, dewiswch Gosodiadau yn y bar rhagolwg myfyriwr.

Pan fyddwch yn dileu'r defnyddiwr rhagolwg, caiff pob gweithgarwch a wneir neu a grëir gan y defnyddiwr rhagolwg ei dynnu o'r cwrs yn barhaol. Mae hyn yn cynnwys tynnu ceisiadau prawf, cyflwyniadau aseiniad, graddau, a phostiadau trafodaeth. Hefyd dilëir unrhyw ryngweithiad mae myfyriwr cofrestredig wedi’i gael â'r defnyddiwr rhagolwg, megis ymatebion i bostiadau trafodaeth y defnyddiwr rhagolwg. Caiff y defnyddiwr rhagolwg ei dynnu o'r cwrs. Os nad yw'r defnyddiwr wedi ei gofrestru ar gwrs arall, dilëir cyfrif y defnyddiwr rhagolwg.

Gallwch dynnu cyfrif y defnyddiwr rhagolwg o'r cwrs gyda dulliau cofrestru traddodiadol. Os gwnewch hyn, mae peth o'r gweithgarwch a wnaethpwyd neu a grëwyd fel y myfyriwr rhagolwg yn aros yn y cwrs ond bydd yn ddienw. Er enghraifft, cedwir postiadau trafodaeth ond bydd Dienw yn ymddangos yn lle'r enw.

Cadw'r defnyddiwr rhagolwg a data

Dewiswch Cadw'r defnyddiwr rhagolwg a phob data os oes angen ichi gadw'r defnyddiwr a'r data i weld sut mae gweithgarwch myfyriwr yn ei gyflwyno ei hun i chi fel yr hyfforddwr, megis cyfrifiadau gradd. Os fyddwch yn cadw'r data, bydd y cyfrif defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yng nghofrestr y cwrs, yn y Ganolfan Raddau ac unrhyw le arall lle rhyngweithioch fel y defnyddiwr hwnnw.

Pan fyddwch yn cadw'r cyfrif defnyddiwr rhagolwg, bydd y dot yng nghanol eicon Mynd i Ragolwg Myfyriwr yn troi'n wyrdd. Mae'r cyfrif defnyddiwr rhagolwg yn barod i'w defnyddio.

Os ydych yn rhedeg adroddiadau cwrs neu gasglu ystadegau, caiff eich rhifau eu sgiwio gan un neu fwy os fydd hyfforddwyr lluosog yn defnyddio'r rhagolwg myfyriwr. Hefyd, gall y myfyriwr rhagolwg ddrysu myfyrwyr sy'n rhyngweithio â'r myfyriwr hwn pan nid ydych ym modd rhagolwg myfyriwr i fonitro'r rhyngweithiad.


ULTRA: Ynglŷn â rhagolwg myfyriwr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y rhagolwg myfyriwr.

Rydych am deimlo'n hyderus bod eich cwrs wedi'i gynllunio'n dda ac yn gweithredu fel y disgwyliwch - cyn i'ch myfyrwyr ei weld. Gyda rhagolwg myfyriwr, gallwch adolygu cynnwys y cwrs o safbwynt myfyriwr. Gallwch hefyd ddilysu ymddygiadau cwrs. Er enghraifft, gallwch adolygu'r rhyddhad amodol o gynnwys a sut mae graddau yn ymddangos.

Tra’ch bod yn y rhagolwg myfyriwr, gallwch wneud y gweithgareddau myfyriwr hyn:

 • Cyflwyno aseiniadau
 • Sefyll profion
 • Lawrlwytho ac uwchlwthyo ffeiliau
 • Cyfrannu at sgyrsiau
 • Cyfrannu at drafodaethau a dyddlyfrau
 • Anfon negeseuon cwrs
 • Gweld graddau fel myfyriwr
 • Profi aelodaeth grŵp

Ni allwch ddefnyddio'r rhagolwg myfyriwr neu wneud newidiadau eraill mewn cwrs a gwblhawyd.


ULTRA: Dechrau'r rhagolwg myfyriwr

I ddechrau, dewiswch Mynd i fodd rhagolwg myfyriwr ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs yn y panel Manylion & Gweithredoedd. Dewiswch Dechrau Rhagolwg.

Mae rhagolwg myfyriwr yn creu cyfrif myfyriwr, a enwir yn gyfrif defnyddiwr y rhagolwg. Rydych wedi'ch mewngofnodi fel y defnyddiwr rhagolwg ac wedi cofrestru yn y cwrs presennol. Bydd bar y rhagolwg myfyriwr yn ymddangos ar frig pob tudalen.

Mae’r bar yn arddangos Croeso i'r Rhagolwg Myfyriwr ac yn cynnwys dewislen â thri opsiwn:

 • Gweld y Llyfr Graddau
 • Ailosod y Rhagolwg
 • Gadael y Rhagolwg

Gweld y Llyfr Graddau

Ar ôl i chi raddio darn o waith eich defnyddiwr rhagolwg, gallwch ddefnyddio'r llyfr graddau i weld graddau. Pan fyddwch yn dewis Gweld y Llyfr Graddau, bydd y rhagolwg myfyriwr yn cau. Dewiswch Rhagolwg Myfyriwr i'w agor eto a pharhau fel eich defnyddiwr rhagolwg.

Ailosod y Rhagolwg

Gallwch ailosod gweithgarwch cwrs eich defnyddiwr rhagolwg ac ailddechrau arni. Dilëir y rhan fwyaf o’r gweithgarwch ond bydd tipyn ohono yn parhau. Mae’ch defnyddiwr rhagolwg yn parhau yn cwrs.

Gweithgarwch a dynnir

 • Tynnir ymgeisiau cyflwyno, sgoriau, ac adborth.
 • Tynnir sgoriau SCORM a raddiwyd.
 • Tynnir nodau presenoldeb a chymwysiadau.
 • Bydd eithriadau asesiadau'ch defnyddiwr rhagolwg yn dychwelyd i'r gosodiadau asesiadau gwreiddiol.
 • Tynnir sgoriau ac adborth trafodaethau a raddiwyd.
 • Tynnir eich defnyddiwr rhagolwg o bob grŵp.

Bydd tipyn o’r gweithgarwch yn parhau

 • Mae atebion ac ymatebion trafodaethau’ch defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Bydd Dienw yn disodli enw'ch defnyddiwr rhagolwg. Gallwch ddileu pob ateb ac ymateb.
 • Bydd sgyrsiau'r defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Bydd Dienw yn disodli enw'r defnyddiwr rhagolwg. Gallwch ddileu cyfraniadau unrhyw ddefnyddiwr.
 • Bydd negeseuon eich defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Gallwch ddileu unrhyw negeseuon.
 • Mae'ch defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn y rhestr heb eu neilltuo ar y dudalen Neilltuo Grwpiau.

Gadael y Rhagolwg

Gallwch ddychwelyd i'r wedd hyfforddwr ar unrhyw adeg. Er enghraifft, efallai byddwch yn dod o hyd i gynnwys i’w ddiweddaru. Mae’ch defnyddiwr rhagolwg a’i weithgarwch yn parhau yn cwrs. NI thynnir eich defnyddiwr rhagolwg o’ch cwrs oni bai eich bod yn tynnu'r defnyddiwr o'r gofrestr.


ULTRA: Eich defnyddiwr rhagolwg

Ar ôl i chi alluogi’r rhagolwg myfyriwr, bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn y gofrestr. Mae'ch defnyddiwr rhagolwg yn weladwy i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar y cwrs. Gall unrhyw andabod eich defnyddiwr rhagolwg yn ôl yr enw. Y cyfenw yw'ch cyfenw gyda _PreviewUser wedi’i atodi ar y diwedd. Yr enw defnyddiwr yw’ch enw defnyddiwr gyda _previewuser wedi’i atodi ar y diwedd.

Os ydych yn addysgu cwrs gyda hyfforddwr arall, bydd gan bob un ohonoch gyfrif defnyddiwr rhagolwg. Bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn parhau yn y cwrs nes i chi dynnu'r defnyddiwr o'r gofrestr.

Fel defnyddiwr rhagolwg, cipir eich holl weithgarwch gan Blackboard Learn. Ni chynhwysir gweithgarwch eich defnyddiwr rhagolwg yn adroddiadau dadansoddiadau a chyrsiau. Mae myfyrwyr eraill yn gallu rhyngweithio â'ch defnyddiwr rhagolwg.

Efallai y byddwch yn drysu’ch myfyriwr os ydych yn ychwanegu defnyddiwr rhagolwg at grŵp sy’n eu cynnwys. Os ydych yn ychwanegu'r defnyddiwr rhagolwg, argymhellwn nad ydych yn cyflwyno aseiniad grŵp fel y defnyddiwr rhagolwg. Ar ôl i chi ailosod y rhagolwg, efallai na fydd modd i chi gyrchu cyflwyniad y grŵp oherwydd tynnir y defnyddiwr rhagolwg o'r grŵp. Os ydych yn creu grwpiau hunangofrestru, cofrestrir eich defnyddiwr y rhagolwg yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod cofrestru dewisol.

Enghraifft: Trafodaethau

Mae’ch defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn yr ardal bwnc ac yn y rhestr Cyfranogwyr. Os ydych yn creu ymateb, gall myfyriwr arall ei ymateb.

Os ydych yn ailosod y rhagolwg, bydd gweithgarwch trafodaethau'r defnyddiwr rhagolwg yn parhau, ond bydd Dienw yn ymddangos fel enw'r defnyddiwr rhagolwg. Gallwch ddileu unrhyw atebion ac ymatebion at drafodaethau.


ULTRA: Gadewch y rhagolwg i dynnu'ch defnyddiwr rhagolwg

Dewiswch Gadael Rhagolwg i adael y rhagolwg myfyriwr. Mae’ch defnyddiwr rhagolwg yn parhau yn cwrs. Os fyddwch yn gadael y cwrs heb adael rhagolwg myfyriwr, ni fyddwch yn y rhagolwg myfyriwr pan fyddwch yn dychwelyd. Dewiswch Rhagolwg Myfyriwr i barhau.

Os ydych yn gadael y rhagolwg myfyriwr ond yn aros yn y cwrs, gallwch ddychwelyd i'r rhagolwg myfyriwr. Mae’ch defnyddiwr rhagolwg myfyriwr yn dechrau yn yr un ardal y gadawoch.

Tynnu'r defnyddiwr rhagolwg a’i weithgarwch

Rydym yn argymell eich bod yn tynnu'r defnyddiwr rhagolwg o'r gofrestr. Ar ôl ei dynnu, bydd tipyn o’i weithgarwch cwrs yn parhau. Newidir enw'ch defnyddiwr rhagolwg ym mhostiadau trafodaethau a sgyrsiau i Dienw. Mae negeseuon eich defnyddiwr rhagolwg yn parhau yn cwrs. Gallwch ddileu'r holl weithgarwch hwn.

Os ydych yn cadw’r defnyddiwr rhagolwg a’i weithgarwch, bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn y gofrestr, y llyfr graddau ac unrhyw le rhyngweithioch fel y defnyddiwr hwnnw.

Neges Atgoffa: Gall eich myfyriwr rhagolwg ddrysu myfyrwyr sy’n gweld y myfyriwr hwn yn ardaloedd cwrs megis trafodaethau neu sgyrsiau.

Tynnu'r defnyddiwr o'r gofrestr

Ar y dudalen Cofrestr, ewch i ddewislen y defnyddiwr rhagolwg. Dewiswch Golygu gwybodaeth aelod i agor y panel Gwybodaeth Aelod. Dewiswch yr eicon Tynnu Aelod i dynnu’ch defnyddiwr rhagolwg o’ch cwrs. Eich sefydliad sy’n rheoli a allwch dynnu aelodau.

Ar ôl tynnu’r defnyddiwr rhagolwg, gallwch ddechrau'r rhagolwg myfyriwr eto. Crëir achos newydd o'r defnyddiwr rhagolwg.


ULTRA: Archifo ac adfer cyrsiau sydd â defnyddiwr rhagolwg

Os ydych yn archifo cwrs sydd â defnyddiwr rhagolwg a’i weithgarwch, ni fydd y cwrs a adferwyd yn cynnwys y defnyddiwr rhagolwg neu raddau nac ymgeisiau. Bydd trafodaethau, negeseuon a sgyrsiau'r defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Os ydych yn cynnwys y defnyddiwr rhagolwg mewn grwpiau, tynnir ei aelodaeth, ond bydd sgyrsiau’r defnyddiwr rhagolwg yn parhau.