Hysbysiadau am weithgarwch cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar hysbysiadau.

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, mae tudalennau modiwlau'n dangos hysbysiadau ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Derbyn hysbysiadau awtomatig pan mae yna weithgarwch yn eich cyrsiau:

 • Fy Blackboard: Mae tudalen Diweddariadau yn dangos hysbysiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ac mae tudalen Postiadau yn dangos cynnwys newydd mewn trafodaethau, blogiau, dyddlyfrau a wicis.
 • Negeseuon e-bost, testun neu llais: Os yw'ch sefydliad yn caniatáu, gallwch dderbyn hysbysiadau e-bost, testun a llais.
 • Modiwlau'r Hafan: O fewn cwrs, mae modiwlau yn dangos hysbysiadau ar gyfer y cwrs hwnnw yn unig.
 • Hysbysiadau gwthio ap symudol Blackboard: Os yw'ch sefydliad yn defnyddio ap Blackboard neu ap Blackboard Instructor, gallwch gael hysbysiadau a fydd yn ymddangos ar sgrin eich dyfais.
 • Dangosfwrdd Hysbysiadau: Mae'n bosib bydd y Dangosfwrdd Hysbysiadau yn ymddangos ar dab Fy Sefydliad fel modd arall o weld hysbysiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau. Gall eich sefydliad ailenwi'r tabiau.

Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r hysbysiadau wedi'u galluogi a'r gosodiadau y mae defnyddwyr yn gallu eu rheoli.


Ynglŷn â gosodiadau hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar osodiadau hysbysiadau.

Rheoli'r gosodiadau hysbysiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau. O'r ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen, dewiswch Gosodiadau ac yna dewiswch Golygu Gosodiadau Hysbysiadau.

Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r opsiynau hyn ar gael. Os yw'ch sefydliad wedi diffinio gosodiadau hysbysiadau, caiff y gosodiadau hyn eu defnyddio yn hytrach na'ch gosodiadau personol.

 1. Golygu Gosodiadau Cyffredinol: Dewiswch fformat eich e-bost - neges unigol ar gyfer pob hysbysiad neu grynhoad dyddiol - a'r amserlen atgoffa ar gyfer dyddiadau dyledus.
 2. Swp-olygu Gosodiadau Hysbysiadau: Newidiwch y gosodiadau hysbysiad ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar unwaith. Gallwch ddewis pa hysbysiadau rydych eu derbyn a'r modd o'u cyflwyno.
 3. Golygu Gosodiadau Cwrs Unigol: Newidiwch y gosodiadau hysbysiad ar gyfer cwrs unigol.
 4. Golygu Gosodiadau Sefydliad Unigol: Newidiwch y gosodiadau hysbysiad ar gyfer cyfundrefn unigol.

Video: Notifications in the Original Experience (Instructors)


Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.

Hysbysiadau cyffredinol

Gyda'r gosodiadau cyffredinol, gallwch ddewis a ydych am dderbyn hysbysiadau ar e-bost ac os ydych eisiau cael eich atgoffa am ddyddiadau dyledus.

 1. O'r ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen, dewiswch Gosodiadau ac yna dewiswch Golygu Gosodiadau Hysbysiadau.
 2. Ar dudalen Golygu Gosodiadau Hysbysiadau, dewiswch Golygu Gosodiadau Cyffredinol.
 3. Ar dudalen Gosodiadau Cyffredinol, gallwch ddewis derbyn e-bost ar gyfer pob hysbysiad neu e-bost dyddiol yn crynhoi holl hysbysiadau'r diwrnod hwnnw.
  • Negeseuon Unigol: Anfonir e-byst ar gyfer pob hysbysiad. Nodwch fod nifer y negeseuon trafodaeth heb eu darllen, postiadau blog a chofnodion dyddlyfr bob tro'n cael eu hanfon fel e-bost crynhoad dyddiol.
  • E-bost Crynhoad Dyddiol: Caiff yr holl hysbysiadau eu casglu a'u hanfon unwaith y diwrnod ar amser a bennir gan eich sefydliad.
 4. Dewiswch Ie i osod atgoffwr dyddiad dyledus a dewiswch sawl diwrnod cyn y dyddiad dyledus yr hoffech gael eich hysbysu. Caiff yr atgoffwr e-bost hwn ei anfon fel crynhoad ar ffurf e-bost neu fel e-byst unigol, yn seiliedig ar yr opsiwn dewiswch chi.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Dewis sut a phryd rydych yn cael hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ddewis gosodiadau hysbysiadau.

Gallwch ddewis pa fathau o hysbysiadau derbyniwch chi a sut rydych eisiau eu derbyn.

 1. O'r ddewislen nesaf at enw ym mhennyn y dudalen, dewiswch Gosodiadau ac yna dewiswch Golygu Gosodiadau Hysbysiadau.
 2. Ar dudalen Golygu Gosodiadau Hysbysiadau, dewiswch y ddolen ar gyfer Cyrsiau rwy'n eu cymryd neu Cyrsiau rwy'n eu dysgu yn adran Swp-olygu Gosodiadau Hysbysiadau i newid gosodiadau pob cwrs ar unwaith.

  Neu, gallwch wneud newidiadau ar gyfer cyrsiau unigol. Dewiswch enw cwrs yn adran Golygu Gosodiadau Cwrs Unigol. Mae tudalen Gosodiadau Hysbysiadau Cyfredol yn ymddangos ac yn darparu'r un opsiynau.

 3. Ar dudalen Newid Gosodiadau, gwiriwch fod Cyrchfan eich Hysbysiadau yn gywir. Gallwch wneud newidiadau yn eich Gwybodaeth Bersonol.
 4. Yn adran Gosodiadau, dewiswch sut yr hoffech i'ch hysbysiadau gael eu hanfon atoch. Dewiswch y blwch ticio ar ben pob colofn i dderbyn yr holl hysbysiadau a ddewiswyd gennych yn yr un modd. Cliriwch y blwch ticio ar gyfer unrhyw hysbysiad dydych chi ddim eisiau ei derbyn.
  • Dangosfwrdd: Yn ddiofyn, mae pob math o hysbysiad yn ymddangos ar dudalen Diweddariadau a Postiadau Fy Blackboard ac yn hafan y cwrs. Maen nhw hefyd yn ymddangos yn y Dangosfwrdd Hysbysiadau os oes gan eich sefydliad fynediad at nodweddion ymrwymiad cymunedol.
  • Symudol: Mae'r golofn hon yn ymddangos os yw'ch sefydliad wedi galluogi ap Blackboard neu ap Blackboard Instructor. Dewiswch ba hysbysiadau gwthio rydych eisiau iddynt ymddangos ar eich dyfais symudol. Mae hysbysiadau gwthio yn ymddangos ar sgrin eich dyfais hyd yn oed os nad ydych yn agor yr ap. Gallwch dderbyn yr hysbysiadau hyn:
   • Cyhoeddiad ar gael
   • Eitem Gynnwys ar Gael
   • Cwrs neu Gyfundrefn Ar Gael
   • Graddiwyd yr Eitem
   • Prawf Ar Gael
   • Prawf i'w Gyflwyno
   • Prawf Wedi Mynd Heibio i Ddyledus
 5. E-bost, Neges destun, a Testun-i-lais: Anfonir negeseuon hysbysu e-bost, neges destun a thestun-i-lais gyda'r wybodaeth ddarparoch chi yn eich gwybodaeth bersonol.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Troir hysbysiadau e-bost, symudol, SMS a thestun-i-lais i ffwrdd yn ôl rhagosodiad. Os nad ydych yn gweld colofn ar gyfer y dull hysbysu, nid yw'r opsiwn hwnnw ar gael yn eich sefydliad.

Mae angen i chi ddewis Crynhoad E-bost Dyddiol yn eich gosodiadau hysbysiadau cyffredinol er mwyn dewis hysbysiadau e-bost ar gyfer yr eitemau hyn:

 • Nifer y negeseuon trafodaeth heb eu darllen
 • Nifer y postiadau blog heb eu darllen
 • Nifer y cofnodion dyddlyfr heb eu darllen

Hysbysiadau neges destun a thestun-i-lais

Mae'n bosib bod hysbysiadau neges destun a thestun-i-lais ar gael yn eich sefydliad. Cyflwynir y mathau o negeseuon hyn gan system Blackboard Learn bob 20 munud yn ôl rhagosodiad. Gall eich sefydliad osod amserlen gyflwyno er mwyn i chi beidio ag anfon neu dderbyn negeseuon yng nghanol y nos. Mae unrhyw negeseuon y byddwch yn eu creu y tu allan i'r amserlen gyflwyno yn cael eu cadw tan i'r amser anfon nesaf gychwyn.

 • Gyda negeseuon testun, gall hyfforddwyr anfon negeseuon o gwrs Blackboard Learn i ffonau symudol eich myfyrwyr. Mae angen i chi gychwyn neges cyn bod myfyrwyr yn gallu ateb.
 • Mae testun-i-lais yn darllen hysbysiadau allan a anfonir at eich ffôn. Mae’r opsiwn hwn ar gael yn unig pan fydd pecyn iaith rhagosodedig y system wedi’i osod i'r Saesneg neu'r Sbaeneg.

Os yw'ch sefydliad wedi gosod negeseuon testun a thestun-i-lais, caiff y nodweddion eu rhestru ar eich tudalen Golygu Gosodiadau Hysbysiadau. Rhaid i chi roi rhif ffôn symudol ar eich Gwybodaeth Bersonol a thanysgrifio i negeseuon testun a thestun-i-lais yn eich gosodiadau hysbysiadau.


Mathau o hysbysiad

Mae Blackboard Learn yn eich hysbysu pan mae'r digwyddiadau hyn yn digwydd, os byddwch yn gosod y math o hysbysiad i Ymlaen yn ardal Golygu Gosodiadau Hysbysiadau:

 • Cyhoeddiad ar gael
 • Aseiniad Ar Gael
 • Aseiniad yn Ddyledus neu Wedi Mynd Heibio i Ddyledus
 • Angen Graddio'r Aseiniad
 • Angen Graddio'r Blog
 • Eitem Gynnwys ar Gael
 • Cwrs ar Gael
 • Derbyniwyd Neges y Cwrs
 • Terfynau Meddal Cwota'r Cwrs
 • Angen Graddio Fforwm y Bwrdd Trafod
 • Angen Graddio Llinyn y Bwrdd Trafod
 • Eitem I'w Graddio'n Ddyledus
 • Angen Graddio'r Dyddlyfr
 • Angen Cysoni
 • Manylion Rheol y Ganolfan Gadw
 • Arolwg Ar Gael
 • Arolwg yn Ddyledus neu'n Hwyr
 • Cyflwynwyd yr Arolwg
 • Prawf Ar Gael
 • Prawf yn Ddyledus neu'n Hwyr
 • Angen Graddio'r Prawf
 • Postiadau Blog Heb eu Darllen
 • Cofnodion Dyddlyfr Heb eu Darllen
 • Negeseuon Bwrdd Trafod Heb eu Darllen
 • Angen Graddio Wiki

Digwyddiadau sy'n tynnu hysbysiadau

Caiff hysbysiad eitem ei dileu os oes un o'r pethau hyn yn digwydd:

 • Caiff eitem cwrs ei dileu.
 • Trefnir nad yw cwrs ar gael.
 • Cyrhaeddir dyddiad gorffen eitem cwrs.
 • Mae myfyriwr yn cyflwyno'r prawf, arolwg, neu aseiniad a gynhyrchodd hysbysiad eitem ar gael.
 • Mae hyfforddwr yn graddio'r eitem a gynhyrchodd hysbysiad angen graddio.
 • Nid yw rheolau rhyddhau addasol eitem cwrs bellach yn cael eu bodloni gan y myfyriwr.
 • Caiff hysbysiad am argaeledd eitem ei dileu ar ôl iddo gael ei marcio fel adolygwyd - ar gyfer eitem cwrs gydag adolygu wedi'i galluogi.
 • Os darllenir postiadau trafodaeth, cofnodion blog a chofnodion dyddlyfr heb eu darllen.
 • Nid yw myfyriwr bellach yn bodloni meini prawf rheol y Ganolfan Dargadw.
 • Os yw eitem wedi pasio ei hyd fel y pennwyd gan osodiadau gweinyddwr - y gosodiad diofyn yw 120 diwrnod.

ULTRA: Ynglŷn â gosodiadau hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar hysbysiadau.

Os welwch restr lle mae'ch enw yn ymddangos, mae'ch cyrisau'n ymddangos ym mhrofiad Ultra. Mae'r system hysbysiadau ymlaen o hyd.

Ar banel Gosodiadau Hysbysiadau eich ffrwd gweithgarwch, gallwch ddewis pa hysbysiadau derbyniwch chi am weithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • Ffrwd Gweithgarwch: Dewiswch pa weithgareddau sy’n ymddangos ar eich tudalen Ffrwd.
 • E-bost: Os ydych eisiau derbyn hysbysiadau e-bost, ychwanegwch gyfeiriad e-bost at eich tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.
 • Negeseuon testun: Os ydych eisiau derbyn negeseuon testun ar eich ffôn symudol, ychwanegwch rif ffôn at eich tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.
 • Hysbysiadau gwthio: Os ydych am dderbyn hysbysiadau gwthio, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau. Bydd negeseuon yn ymddangos ar eich dyfais symudol os ydych wedi gosod yr ap symudol Blackboard Instructor.

Video: Notifications in the Ultra Experience (Instructors)


ULTRA: Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.


ULTRA: Dewis sut a phryd rydych yn cael hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ddewis gosodiadau hysbysiadau.

Gallwch ddewis pa fathau o hysbysiadau derbyniwch chi a sut rydych eisiau eu derbyn.

Ar eich tudalen Ffrwd Gweithgarwch, dewiswch yr eicon Gosodiadau Frwd i agor y panel Gosodiadau Hysbysiadau. Gallwch gyrchu'r gosodiadau hyn o'ch tudalen broffil hefyd.

Hysbysiadau'r ffrwd

Gallwch reoli pa weithgareddau sy'n ymddangos yn eich ffrwd. Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau'r Ffrwd i agor y panel.

Mae hysbysiadau am ddyddiadau dyledus ac eitemau sy'n barod i raddio bob tro'n ymddangos yn eich ffrwd.

Dewiswch ba hysbysiadau derbyniwch am weithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • Cyhoeddiadau sefydliadol
 • Cyhoeddiadau cwrs
 • Cynnwys newydd
  • Ychwanegwyd asesiad
  • Ychwanegwyd cynnwys
 • Eitemau graddedig newydd
 • Cyrsiau newydd sydd ar gael
 • Angen cymodi graddau
 • Hysbysiadau perfformiad myfyrwyr
  • Myfyrwyr sy'n cymryd rhan neu a allai fod angen cymorth arnynt
  • Cymharu graddau myfyrwyr â'u lefelau gweithgarwch
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi ac yn absennol
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi ac yn methu
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi, yn absennol ac yn methu
 • Trafodaeth newydd
 • Digwyddiad calendr newydd
 • Cwrs neu gyfundrefn newydd
 • Gweithgarwch blog
  • Postiwyd cofnod blog
  • Golygwyd cofnod blog
  • Postiwyd sylw blog
 • Gweithgarwch dyddlyfr
  • Postiwyd cofnod dyddlyfr
  • Golygwyd cofnod dyddlyfr
  • Postiwyd sylw dyddlyfr
 • Gweithgarwch Wici
  • Crëwyd tudalen Wici
  • Golygwyd tudalen Wici
  • Postiwyd sylw Wici

Gallwch ddewis derbyn pob hysbysiad neu rai hysbysiad o fath penodol. Mae tic yn ymddangos pan ydych yn dewis pob hysbysiad. Mae llinell yn ymddangos pan ydych yn dewis rhai hysbysiadau.

Hysbysiadau e-bost

Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau E-bost i agor y panel.

Os nad ydych wedi ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich tudalen Proffil, ni fyddwch yn gweld unrhyw opsiynau yn nhab Gosodiadau Hysbysiadau E-bost.

Ni fydd gweithgareddau'r sefydliad yn sbarduno hysbysiadau e-bost.

Dewiswch ba mor aml rydych eisiau derbyn e-byst ar gyfer gweithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • E-bostiwch fi'n syth: Derbyn hysbysiad unigol ar gyfer pob gweithgarwch dewiswch chi o'r rhestr.
 • E-bostiwch fi unwaith y diwrnod: Caiff yr holl hysbysiadau eu casglu a'u hanfon unwaith y diwrnod ar amser a bennir gan eich sefydliad.

Yn y rhestr Hysbyswch fi ar e-bost am y gweithgareddau hyn, dewiswch ba hysbysiadau rydych eisiau eu derbyn:

 • Eitemau graddedig newydd
 • Negeseuon newydd
 • Negeseuon trafodaeth newydd
 • Cynnwys newydd a ychwanegwyd
 • Dyddiadau dyledus newydd ac ar ddod
 • Eitemau dyledus hwyr
 • Cyrsiau newydd sydd ar gael

Cliriwch yr holl flychau ticio os nad ydych eisiau derbyn e-byst am y gweithgareddau yn y rhestr.

Hysbysiadau ar weithgarwch cwrs yn ôl gwedd cwrs
Gweithgarwch CwrsGwedd Cwrs GwreiddiolGwedd Cwrs Ultra
Eitemau graddedig newyddAseiniadau a phrofion sydd angen graddio

Blog, dyddlyfr, wici neu weithgarwch trafodaeth sydd angen graddio

Arolygon a gyflwynwyd
Aseiniadau a phrofion sydd angen graddio
Negeseuon newyddYdyYdy
Negeseuon trafodaeth newyddCaiff y rhain eu hanfon yn yr dyddiol yn unigCaiff y rhain eu hanfon yn yr dyddiol yn unig
Cynnwys newydd a ychwanegwydAseiniadau, profion ac arolygon a ychwanegwyd

Eitemau cynnwys a ychwanegwyd
Aseiniadau a phrofion a ychwanegwyd

Eitemau cynnwys a ychwanegwyd
Dyddiadau dyledus newydd ac ar ddod

Anfonir pan mae asesiad ar gael a 24 awr cyn y dyddiad dyledus

Hefyd, anfonir pan fyddwch yn creu eitem a ychwanegwyd â llaw gyda dyddiad dyledus
Aseiniadau, profion ac arolygon dyledus

Eitemau dyledus: Eitemau a ychwanegwyd â llaw yn eich Canolfan Raddau
Aseiniadau a phrofion dyledus

Eitemau dyledus: Eitemau a ychwanegwyd â llaw yn eich Llyfr Graddau
Eitemau dyledus hwyrAseiniadau a phrofion dyledus hwyr

Arolygon dyledus hwyr
Aseiniadau a phrofion dyledus hwyr
Cyrsiau newydd ar gaelYdyYdy

Cyrsiau a adferwyd

Pan gaiff un o becynnau'ch cwrs ei adfer, byddwch yn derbyn e-bost gyda manylion am nifer yr eitemau newydd. Dewiswch y ddolen i fynd i'ch cwrs.

Ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol yn unig*

Byddwch yn derbyn yr hysbysiadau e-bost hyn bob tro:

 • Cyhoeddiad ar gael
  • Gallwch hefyd ddewis anfon cyhoeddiad pan fyddwch yn creu prawf neu arolwg newydd
 • Mae angen cysoni graddau ar gyfer graddio dirprwyedig
 • Mae'ch cwrs yn agos at yr uchafswm maint a bennwyd gan eich sefydliad

Byddwch yn derbyn yr hysbysiadau e-bost hyn bob tro pan fyddwch yn dewis derbyn e-bost dyddiol:

 • Manylion rheolau'r Ganolfan Dargadw
 • Cofnodion blog a dyddlyfr heb eu darllen
 • Gweithgarwch trafodaeth heb ei darllen - ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra*

Ni allwch dynnu hysbysiadau o'ch hysbysiad e-bost dyddiol.

Hysbysiadau neges destun

Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau Neges Destun i agor y panel.

Os nad ydych wedi ychwanegu rhif ffôn at eich tudalen proffil, nid fyddwch yn gweld unrhyw opsiynau yn nhab Gosodiadau Hysbysiadau Neges Destun.

Ni fydd gweithgareddau sefydliad yn sbarduno hysbysiadau neges destun.

Yn rhestr Hysbysu fi trwy neges destun am y gweithgareddau hyn, dewiswch ba hysbysiadau rydych eisiau eu derbyn:

 • Eitemau graddedig newydd
 • Negeseuon newydd

Cliriwch yr holl flychau ticio os nad ydych eisiau derbyn negeseuon testun am y gweithgareddau yn y rhestr.

Hysbysiadau ar weithgarwch cwrs yn ôl gwedd cwrs
Gweithgarwch CwrsGwedd Cwrs GwreiddiolGwedd Cwrs Ultra
Eitemau graddedig newyddAseiniadau a phrofion sydd angen graddio

Blog, dyddlyfr, wici neu weithgarwch trafodaeth sydd angen graddio

Arolygon a gyflwynwyd
Aseiniadau a phrofion sydd angen graddio
Negeseuon newyddYdyYdy

Hysbysiadau gwthio

Anfonir hysbysiadau gwthio i ddyfais symudol lle rydych wedi gosod yr ap Blackboard Instructor. Gallwch reoli pa hysbysiadau gwthio sy’n cael eu hanfon at eich dyfais symudol yn y moddau hyn:

 • Blackboard ar y we: Mewngofnodi i Blackboard ar borwr gwe a llywio i’ch Ffrwd Gweithgarwch. Dewiswch yr eicon Gosodiadau'r Ffrwd. O'r panel Gosodiadau Hysbysiadau, dewiswch y tab Gosodiadau Hysbysiadau Gwthio.
 • Ap Blackboard Instructor: Ym mhrif ddewislen yr ap, tapiwch Gosodiadau. Rheoli hysbysiadau gwthio yn yr ap.

Dewiswch ba hysbysiadau gwthio rydych am eu derbyn am weithgareddau yn eich cyrsiau Ultra:

 • Cynnwys a thrafodaethau newydd a ychwanegwyd
 • Ymatebion trafodaethau newydd